Getting involved (Polski)

From ArchWiki
(Redirected from Zaangażowanie)
Translation Status: This article is a localized version of Getting involved. Last translation date: 2024-05-18. You can help to synchronize the translation, if there were changes in the English version.

W biologii ewolucyjnej współpraca opisuje interakcje, w których jednostka płaci niewielki koszt, aby przynieść większą korzyść jednej lub kilku innym osobom. Jeśli ten kosztowny wkład zostanie odwzajemniony, wszyscy zaangażowani mogą odnieść ogromne korzyści. Zasada ta odnosi się również do proaktywnych członków społeczności Arch, którzy chcą się zaangażować i wnieść swój wkład w swoją ulubioną dystrybucję Linuksa. Ich udział przynosi korzyści nie tylko członkom społeczności i ich kolegom Archerom, ale wszystkim użytkownikom wolne i otwarte oprogramowanie.

Ten artykuł opisuje, w jaki sposób zarówno nowi, jak i doświadczeni użytkownicy Arch mogą przyczynić się do rozwoju społeczności. Należy pamiętać, że nie jest to wyczerpująca lista. Zanim zaczniesz wnosić swój wkład, zapoznaj się z Kodeksem postępowania.

Społeczność

Publikuj na forach

Jednym z najprostszych sposobów na zaangażowanie się jest uczestnictwo w Forum Arch Linux, które pozwala poznać społeczność i pomóc nowym użytkownikom.

Udoskonalaj tę wiki

ArchWiki jest wspólnie utrzymywaną dokumentacją Arch Linux. Wszyscy użytkownicy są zachęcani do przyczyniania się.

Dołącz do czatu

Możesz pomagać innym użytkownikom w rozwiązywaniu problemów na kanał IRC. Bardzo ważne jest jednak, abyś zapoznał się z zasadami kanału przed wzięciem w nim udziału. Inne kanały są dostępne dla określonych tematów.

Dołącz do list mailingowych

Dołącz do dyskusji na jednej lub kilku publicznych listach dyskusyjnych [1]. Upewnij się, że nie odbiegasz od tematu podanego w opisie listy.

Grafika

Zachęcamy do dzielenia się tapetami, ekranami powitalnymi, paletami kolorów, widżetami, motywami itp. ze społecznością na podforum grafiki/sztuki.

Zobacz także Arch Linux Art i Artwork.

Pakiety

Zgłaszanie zainstalowanych pakietów

pkgstats zapewnia timer systemd, który wysyła listę pakietów zainstalowanych w systemie, wraz z architekturą i używanymi serwerami lustrzanymi, do programistów Arch Linux, aby pomóc im ustalić priorytety i uczynić dystrybucję jeszcze lepszą. Informacje są wysyłane anonimowo i nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Zebrane dane można przeglądać na stronie statystyk. Więcej informacji można znaleźć na stronie w tym wątku na forum.

Naprawianie i zgłaszanie błędów

Zgłaszanie i naprawianie błędów dla pakietów Arch na GitLab jest jednym z możliwych sposobów pomocy społeczności.

Jednak nieefektywne użycie może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi zgłaszania błędów i informacje dot. próśb o scalenie pakietów..

Informowanie o kwestiach bezpieczeństwa

Cały czas odkrywane są nowe luki w zabezpieczeniach. Pomóż Arch Security Team śledzić nowe luki.

Pomoc w testowaniu pakietów

Pakiety znajdujące się w repozytoriach testowych muszą zostać wypróbowane i zatwierdzone, zanim trafią do repozytoriów głównych. Pomóż Arch Testing Team testować nowe pakiety.

Proponuj nowe funkcje

Proponuj funkcje dla pakietów Arch na GitLab. Zanim to zrobisz, przeczytaj Bug reporting guidelines#Bug or feature?, aby upewnić się, że jest to poprawne zgłoszenie funkcji, oraz General guidelines#Packaging merge requests.

Proponuj funkcje dla pakietów AUR na odpowiednich stronach pakietów AUR.

Tworzenie i przyjmowanie pakietów AUR

Repozytorium użytkowników Arch zawiera skrypty pakietów stworzone przez społeczność, pozwalając użytkownikom na łatwą instalację oprogramowania niebędącego częścią oficjalne repozytoria. Popularne pakiety są włączane do dodatkowego repozytorium.

Zostanie Opiekunem Pakietów

Jeśli chcesz pomóc w utrzymaniu AUR i pakietów w dodatkowym repozytorium możesz ubiegać się o status Opiekunem Pakietów. Zobacz Package Maintainers#How do I become a Package Maintainer?] po szczegóły.

Wydarzenia

Regularnie organizowane są wydarzenia otwarte dla społeczności, podczas których naprawiane są błędy, wykonywane prace porządkowe i inne aktywności.

Projekty oprogramowania

Dystrybucja Arch Linux składa się z wielu komponentów, a każdy z projektów może być wspierany indywidualnie.

Dyskusja wokół różnych projektów (o ile nie zaznaczono inaczej) odbywa się na liście mailingowej arch-projects oraz na kanale IRC #archlinux-projects.

Projekt Opis Języki Opiekunowie Dodatkowe linki
alpm.rs Powiązania Rust dla libalpm Rust Morganamilo bugi
arch-boxes Obrazy maszyn wirtualnych Bash klausenbusk bugi, IRC #archlinux-releng, lista mailingowa arch-releng
arch-install-scripts Przydatne skrypty do instalacji Arch Linux Bash Foxboron bugi
arch-rebuild-order Narzędzie CLI do określania kolejności przebudowy dostarczonych pakietów Rust jelle bugi
arch-release-promotion Promowanie i synchronizacja istniejących wydań projektu w instancji GitLab Arch Linuksa Python dvzrv bugi
arch-repro-status Narzędzie CLI do sprawdzania statusu odtwarzalności pakietów Arch Linux Rust orhun bugi
arch-security-tracker Platforma śledzenia CVE security.archlinux.org i pomoc w publikowaniu poradników. Python (Flask) anthraxx bugi, IRC #archlinux-security, lista mailingowa Advisory
arch-signoff Służy do zatwierdzania testowych paczek Arch Linux Python Jelle bugi
archinstall Oficjalny instalator Arch Linux Python Torxed bugi, Discord, dokumentacja
archivetools Gotowe rozwiązanie do tworzenia migawek repozytoriów pakietów Arch Linux, obrazów ISO i tarballi boostrap Bash bugi
archiso Skrypty i konfiguracja do tworzenia multimediów na żywo bash dvzrv, nl6720 bugi, IRC #archlinux-releng, lista mailingowa arch-releng
archlinux-common-style Wspólne style CSS dla Arch Linux SCSS, HTML, JavaScript anthraxx, jelle bugi
archlinux-docker Obrazy Docker Bash hashworks, sangy bugi, hub docker, IRC #archlinux-releng, lista mailingowa arch-releng
archlinux-keyring Obsługa pęku kluczy PGP w Arch Linux Python anthraxx, dvzrv bugi
archlinux-repro Narzędzia do odbudowy pakietów Arch Linux Python Foxboron, Jelle, Coderobe bugi
archmanweb Strona man.archlinux.org Python (Django) Lahwaacz bugi
archweb Strona archlinux.org Python (Django) jelle bugi
aurweb Strona i system dla aur.archlinux.org Python, HTML, MySQL artafinde, lfleischer bugi, IRC #archlinux-aurweb, lista mailingowa aur-dev
bugbuddy Demon pomocniczy, który obserwuje przychodzące raporty o błędach dla Arch Linux i upewnia się, że właściwi ludzie są do nich przypisani. Rust anthraxx bugi
dbscripts Skrypty do wydawania i zarządzania pakietami w repozytoriach Bash Foxboron bugi
devtools Narzędzia do pakowania dla deweloperów i twórców pakietów Bash Anthraxx, Foxboron, jelle, gromit bugi
gitlab-exporter Eksporter metryk GitLab Rust Artafinde, orhun bugi
gluebuddy Bezpieczny demon pomocniczy, który obserwuje kilka aspektów infrastruktury Arch Linux i upewnia się, że spełnione są określone warunki Rust anthraxx, jelle bugi
infrastructure Infrastruktura Arch Linux Ansible, Bash, Python, Packer, Terraform, Zsh anthraxx, foutrelis, freswa, grazzolini, heftig, jelle, klausenbusk, svenstaro, artafinde, gromit bugi, IRC #archlinux-devops, lista mailingowa arch-devops
keycloak-archlinux-theme Motyw Keycloak Arch Linux Java Artafinde bugi
mkinitcpio Generator Initrd Ash, Bash grazzolini, Foxboron, nl6720 bugi
mkinitcpio-archiso Integracja mkinitcpio dla archiso Ash, Bash dvzrv, nl6720 bugi, IRC #archlinux-releng, lista mailingowa arch-releng
namcap Narzędzie do sprawdzania pakietów binarnych i źródłowych PKGBUILD pod kątem typowych błędów pakowania. Python alerque, dvzrv, FFY00, kgizdov bugi
netctl Zarządzanie siecią systemd w oparciu o profile Bash jwitteveen bugi
neoasknot Strona docelowa wkładu dla Arch Linux JavaScript, Svelte polyzen bugi, whatcanidofor.archlinux.org
pacman Menedżer pakietów Bash, C Allan, agregory bugi, IRC #archlinux-pacman, lista mailingowa pacman-dev
pacman-contrib Dodawanie skryptów do pacmana Bash, C, Perl Demize, Polyzen bugi, IRC #pacman-contrib, lista mailingowa pacman-contrib
pkgstats-cli klient pkgstats Go pierres bugi, pkgstats.archlinux.de
pkgstats.archlinux.de Strona statystyk pakietów Arch Linux JavaScript, PHP, Vue pierres bugi, pkgstats.archlinux.de
pyalpm Wiązania alpm dla Python Python, C Jelle bugi
pytest-pacman Wtyczka Pytest do generowania baz danych synchronizacji repozytorium Python Jelle bugi
rebuilderd-website Strona dla reproducible.archlinux.org. JavaScript Jelle bugi, reproducible-builds.org, Wiki Debiana, IRC #archlinux-reproducible
releng Automatyzacja artefaktów wydania (nośnik instalacyjny, rozruch PXE) Bash, Python dvzrv bugi, IRC #archlinux-releng, lista mailingowa arch-releng
repod Narzędzia do utrzymywania repozytoriów pakietów binarnych dla dystrybucji Linuksa przy użyciu menedżera pakietów pacman Python dvzrv bugi, dokumentacja

Darowizna pieniężna

Możesz dowiedzieć się, jak pomóc w utrzymaniu kosztów serwera na oficjalnej stronie darowizn Arch Linux.

Nieoficjalne projekty

Note: Wpisy wymienione tutaj nie są częścią projektu Arch Linux.

Społeczność Arch prowadzi wiele projektów. Zachęcamy do dołączenia swojego!

Grupy

Grupy związane z Arch Linuxem, w które możesz się zaangażować.

Subreddit Arch Linux
Miejsce dla użytkowników Reddita do dyskusji na tematy związane z Arch.
Społeczności międzynarodowe
Lokalne społeczności i miejsca spotkań użytkowników.
Arch Women
Grupa z zamiarem rozwiązania możliwych przeszkód dla kobiet korzystających z Arch (wątek na forum).
Grupa na Telegramie
Miejsce dla użytkowników Telegrama do dyskusji na tematy związane z Arch.
Pomieszczenie na Matrixie (w przestrzeni Arch Linux)
Miejsce dla użytkowników Matrix do dyskusji na tematy związane z Arch.
Serwer Discord
Miejsce dla użytkowników Discorda do dyskusji na tematy związane z Arch.

Oprogramowanie

Oprogramowanie tworzone przez społeczność, które koncentruje się na Arch Linux.

Wkład społeczności
Forum dla projektów związanych z Arch.
Temat Arch Linux na GitHubie
Repozytoria GitHub dla projektów związanych z Arch.

Jak zostać Arch Developerem

Główną motywacją do pracy nad Arch powinna być pomoc całej społeczności, a nie tylko próba zostania deweloperem Arch.

Zazwyczaj nowi deweloperzy są wybierani przez istniejących deweloperów w miarę wzrostu obciążenia pracą. Czasami ogłaszają oni stanowisko i można ubiegać się o jego obsadzenie, ale częściej po prostu zapraszają kogoś, o kim wiedzą, że będzie w tym dobry i będzie dobrze pasował do reszty zespołu. Posiadanie portfolio wkładu Arch jest najlepszym sposobem na znalezienie się w zespole.

Oto lista rzeczy, które możesz zrobić, aby zyskać "popularność" wśród deweloperów Arch:

  • Zbudować reputację osoby pomocnej, oferując pomoc, gdy tylko jest to możliwe.
  • Odpowiadaj na pytania na forum, IRC i listach mailingowych.
  • Dołącz do Opiekunów Pakietów, aby zdobyć doświadczenie w tworzeniu pakietów i pokazać swoje umiejętności.
  • Przesyłaj pakiety do AUR.
  • Dołącz do jednego z odgałęzionych projektów, które pewnego dnia mogą zostać włączone do głównego nurtu Arch, lub rozpocznij własny.
  • Pracuj nad „pacman”, „makepkg” lub innym projektem (na GitLab) i przesyłaj poprawki do modułu śledzenia błędów.
  • Przejrzyj bug tracker i napraw istniejące błędy.
  • Znajduj i zgłaszaj nowe błędy.
  • Naprawiaj błędy wiki, dodawaj nowe strony, czyść istniejące strony i upewnianj się, że procedury są aktualne.
  • Twórz tłumaczenia.