archinstall (Čeština)

From ArchWiki

Stav překladu: Tento článek je přeložená obdoba "archinstall". Naposledy přeloženo: 2022-10-05. Můžete pomoci sladit překlad, byl-li původní článek upraven.

archinstall je pomocná knihovna pro instalaci Arch Linuxu. Obsahují ji různá instalační média jako například "guided" (vedený) instalátor.

Zde nezmíníme využití, jež archinstall má jakožto Python knihovna; vizte oficiální dokumentaci, máte-li zájem.

Varování:
  • archinstall ukládá všechna hesla pro šifrování disků v prostém textu. [1] [2]
  • archinstall nabízí jiná přednastavení než obvyklý instalační postup. Používáte-li systém, jenž byl nainstalován skrz archinstall, prosím zmiňte tuto skutečnost, pokud žádáte o podporu, a poskytněte /var/log/archinstall/install.log.
Poznámka: archinstall má pokusnou podporu pro BIOS skrz GRUB.

Postup při instalaci

Prvně si stáhněte a spusťte instalační médium, jak je popsáno v návodu před instalací. archinstall balíček je součástí instalačního média a může být spuštěn přímo:

# archinstall

Vedený instalátor:

  1. nastaví lokál (jazyk);
  2. vybere zrcadla;
  3. vytvoří diskové oddíly;
  4. naformátuje diskové oddíly;
  5. povolí šifrování disku (dobrovolné);
  6. nastaví hostname;
  7. nastaví root heslo;
  8. nainstaluje boot loader.
Varování: Pokud vynecháte root heslo prázdné, root účet bude vypnutý a místo něho se bude využívat eskalace privilégií skrz sudo. Jelikož si pak můžete omylem uzamknout svůj vlastní systém, nedoporučujeme to. Vizte Sudo#Vypnutí root loginu.
Poznámka: Instalátor dokáže nastavit síťové rozhraní na nainstalovaném systému skrz Systemd-networkd nebo může zkopírovat nastavení využité v ISO. Pokud si tedy nastavíte bezdrátové připojení pomocí Iwd#iwctl, uloží se Vám toto nastavení včetně hesla na nainstalovaný systém. Též kopíruje nastavení pro síťové rozhraní, jež je v ISO.

Dodatečné balíčky mohou být nainstalovány, pokud je vypíšete po Write additional packages to install pobídce.

Jakmile bude instalace dokončena, měla by se zobrazit zelená zpráva, že je bezpečné počítač restartovat. Pro restart můžete použít příkaz reboot.

Profily

archinstall obsahuje profily, neboli sady balíčků a přednastaveních, jež mohou být nainstalovány hned po základech systému.

Varování: Profily, jež archinstall obsahuje, se týkají výhradně archinstallu; nejsou podporovány správci balíčků. Doporučujeme uživatelům zkontrolovat každé přednastavení před použitím.

Vizte také