Installation guide (Čeština)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Last updated in 2018 (515176), out of sync with English page (Discuss in Talk:Installation guide (Čeština))

Tato stránka vás provede procesem instalace Arch Linuxu pomocí Arch Install Scripts. Před instalací si prosím pročtěte často kladené otázky. Pokud hledáte podrobnější a více vysvětlující příručku, navštivte příručku začátečníka.

Komunitou spravovaná ArchWiki je výborným zdrojem dokumentace, řešení problémů hledejte nejdříve zde. Pokud nemůžete nalézt řešení problému, jsou vám k dispozici IRC kanál (ircs://irc.libera.chat/archlinux) a fórum. Určitě také pročtěte manuálové stránky jakéhokoli příkazu, který vám není povědomý; manuálové stránky se obvykle prohlíží příkazem man command.

Před instalací

Arch Linux by měl být spustitelný na libovolném počítači kompatibilním s x86_64 s min. 512 MB RAM. Základní instalace by měla zabírat méně než 800 MB místa na disku.

ISO Arch Linuxu stáhněte z Arch Linux download page.

  • Poskytujeme jediný obraz, který lze nabootovat do živého i686 nebo x86_64 systému určeného pro instalaci Arch Linuxu přes síť. Média obsahující repozitář [core] již nejsou a nebudou poskytovány.
  • Instalační obrazy jsou podepsány a je silně doporučeno před použitím ověřit jejich signaturu. V Arch Linuxu toto můžete provést pomocí
    $ pacman-key -v <iso-file>.sig
  • Obraz lze vypálit na CD, připojit jako ISO soubor nebo zapsat na USB flashdisk. Obraz je určen pouze pro nové instalace; existující Arch Linux systém lze vždy aktualizovat příkazem pacman -Syu.

Po zavedení systému budete přihlášeni jako root uživatel se Zsh shellem.

Pro úpravu nebo vytvoření konfiguračních souborů je možné použít nástroje nano, vi nebo vim

UEFI

Pokud máte základní desku s UEFI firmvérem a nastaven UEFI režim, ověřte, zda je systém zavedený v UEFI režimu zkontrolováním efivars:

# ls /sys/firmware/efi/efivars

Rozložení klávesnice

Pro mnohé země a typy klávesnic (včetně té české) jsou již příslušné mapy klávesnic k dispozici a příkaz loadkeys cz-qwertz by mohl udělat to co chcete. Další mapy klávesnic můžete nalézt v /usr/share/kbd/keymaps/ (při použití loadkeys můžete cestu k souboru a příponu vynechat).

Připojte se k Internetu

Služba DHCP je již povolena pro všechna dostupná síťová rozhraní. Ověřte funkčnost připojení, např. příkazem:

# ping archlinux.org 

Pokud potřebujete nastavit statickou IP adresu nebo použít nějaký nástroj pro správu připojení (např. Netctl), měli byste tuto službu nejdříve zastavit (nahraďte enp0s25 správným síťovým rozhraním):

# systemctl stop dhcpcd@enp0s25.service

Pro více informací navštivte Network configuration.

Bezdrátové připojení

Pro výpis dostupných sítí a vytvoření připojení na zvoleném síťovém rozhraní použijte příkaz (nahraďte wlp2s0 síťovým rozhraním bezdrátového adaptéru):

# wifi-menu -o wlp2s0

Výsledný konfigurační soubor bude uložen v /etc/netctl. Pro podrobnosti vizte Wireless network configuration.

Nastavte systémový čas

Použijte systemd-timesyncd pro nastavení přesného času:

# timedatectl set-ntp true

Chcete-li zkontrolovat stav služby, použijte timedatectl status.

Rozdělte disk

Pro úpravu a vytvoření partition table (tabulka oddílů) použijte fdisk, cfdisk nebo parted pro MBR a GPT, nebo gdisk (pouze GPT).

Alespoň jeden oddíl musí být dostupný pro kořenový adresář /. Pokud používáte UEFI, budete potřebovat další oddíl pro hostování EFI system partition. Také mohou být zapotřebí další oddíly, např. GRUB BIOS boot partition na BIOS/GPT konfiguraci.

Nezapomeňte vytvořit jakákoliv vrstvená bloková zařízení typu LVM, LUKS nebo RAID, pokud je požadujete.

Pro detaily vizte Partitioning.

Naformátujte oddíly

Naformátovaní oddílu jako ext4:

# mkfs.ext4 /dev/sdxY

Naformátovaní swap oddílu:

# mkswap /dev/sdxY

Naformátovaní oddílu jako FAT32 (EFI System Partition):

# mkfs.fat -F32 /dev/sdxY

Pro detaily vizte zde a zde.

Připojte oddíly

Nyní připojte kořenový oddíl na /mnt. Poté vytvořte podadresáře pro jakékoliv další oddíly a připojte je (/mnt/boot, /mnt/home, ...) a aktivujte swap oddíl přes swapon, pokud chcete, aby je genfstab našel.

Instalace

Vyberte mirrory

Před instalací byste mohli chtít provést změny v /etc/pacman.d/mirrorlist, aby byl vámi upřednostňovaný mirror první v seznamu. Tato kopie mirrorlistu bude také nainstalována na váš nový systém přes pacstrap, takže má cenu udělat to správně už teď.

Nainstalujte základní systém

Použitím skriptu pacstrap(8) nainstalujete základní systém.

# pacstrap /mnt base linux linux-firmware

Další balíčky můžete nainstalovat připsáním jejich názvů k výše uvedenému příkazu (oddělujte je pomocí mezer), včetně bootloaderu, chcete-li. Doporučuje se společně s balíkem base nainstalovat i balík base-devel.

Nakonfigurujte systém

fstab

Vygenerujte fstab soubor (pokud upřednostňujete použití UUID nebo labelů, použijte přepínač -U, respektive -L):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Poté skontrolujte výsledek v /mnt/etc/fstab a pokud jsou v něm chyby, opravte je.

Chroot

Proveďte chroot do nově nainstalovaného systému:

# arch-chroot /mnt

Časové pásmo

Nastavte časové pásmo vytvořením symlinku /etc/localtime na /usr/share/zoneinfo/Zóna/Podzóna. Nahraďte Zóna a Podzóna podle svého gusta. Například:

# ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime

Spusťte hwclock pro vygenerovaní /etc/adjtime. Pokud je zvolen UTC standard, ostatní operační systémy (Windows) musí být nastaveny stejně. Pro více informací vizte System time.

# hwclock --systohc --utc

Lokalizace

Odkomentujte vybrané locale v /etc/locale.gen a vygenerujte je:

# locale-gen

Zapište předvolenou lokalizaci ve formátu LANG=your_locale do /etc/locale.conf. Například:

LANG=cs_CZ.UTF-8 

Pokud chcete, nastavte konzolové rozložení klávesnice a konzolový font v /etc/vconsole.conf

Hostname

Zapište hostname do /etc/hostname a /etc/hosts. Například:

# echo mojezarizeni > /etc/hostname
# echo 127.0.0.1   mojezarizeni.localdomain  mojezarizeni >> /etc/hosts

Nastavení síte

Pro nainstalovaný systém znovu nastavte síťové připojení. Pokud chcete zapnout DHCP na všech kabelových síťových rozhraních (jako při startu systému), použijte příkaz:

# systemctl enable dhcpcd.service

Pro podrobnosti vizte Network configuration a Wireless network configuration.

Initramfs

Pokud jste udělali změny v mkinitcpio.conf, vytvořte nový startovací RAM disk:

# mkinitcpio -p linux

Root heslo

Nastavte heslo pro užívatele root:

# passwd

Boot loader

Nainstalujte a nakonfigurujte boot loader (zavaděč). Na výběr jsou např. GRUB (Česky) (BIOS/UEFI), rEFInd, systemd-boot (pouze UEFI) a syslinux (pouze BIOS).

Pokud máte procesor Intel, nainstalujte i balíček intel-ucode a povolte aktualizace mikrokódu..

Restart

Pokud jste stále v prostředí chrootu, napište exit nebo stiskněte Ctrl+D pro jeho opuštění.

Dříve jsme připojili potřebné oddíly pod /mnt. V tomto kroku je odpojíme:

# umount -R /mnt

Nakonec restartujte počítač příkazem reboot a přihlašte se do nového systému do účtu uživatele root.

Po instalaci

Správa uživatelů

Vytvořte uživatelské účty podle vaší potřeby, jak je popsáno v User management. Účet root není dobré používat pro běžné použití, nebo ho zpřístupňovat přes SSH. Účet root by měl být používán pouze pro účely správy systému.

Správa balíčků

Vizte pacman a Často kladené otázky[broken link: invalid section] pro informace ohledně instalace, aktualizace a správy balíčků.

Správa služeb

Arch Linux používá init systém systemd, který je také správcem systémových služeb pro Linux. Pro správu systému Arch Linux je určitě dobré naučit se alespoň jeho základy. systemd se ovládá pomocí příkazu systemctl. Přečtěte si prosím systemd#Basic systemctl usage pro více informací.

Zvuk

ALSA obvykle funguje bez jakékoli konfigurace. Jen je potřeba ji zapnout (unmute). Nainstalujte balíček alsa-utils (který obsahuje alsamixer) a následujte tyto instrukce.

ALSA je obsažena v kernelu a je to doporučený systém. Pokud nefunguje, můžete zkusit OSS. Pokud máte na zvuk zvláštní požadavky, podívejte se na Sound system pro přehled různých článků.

Ovladač grafické karty

Linuxové jádro obsahuje open-source video ovladače a podporuje hardwarově akcelerované framebuffery. Pro OpenGL a 2D akceleraci v X11 je však nutná podpora ze strany uživatelských aplikací.

Pokud nevíte, který chipset je na vašem stroji dostupný, spusťte:

$ lspci | grep VGA

Pro kompletní seznam open-source video ovladačů prohledejte databázi balíčků:

$ pacman -Ss xf86-video | less

Ovladač vesa je obecným ovladačem nastavujícím rozlišení, který funguje se skoro každým GPU, ale neposkytuje 2D ani 3D akceleraci. Pokud lepší ovladač není k dispozici nebo jeho načtení selže, Xorg použije právě vesa. Pro instalaci spusťte:

# pacman -S xf86-video-vesa

Aby fungovala akcelerace a často aby se zpřístupnila všechna rozlišení, která umí GPU nastavit, je nutné použít patřičný ovladač:

Brand Type Driver OpenGL OpenGL (Multilib) Documentation
AMD / ATI Open source xf86-video-amdgpu mesa lib32-mesa AMDGPU
xf86-video-ati ATI
Intel Open source xf86-video-intel mesa lib32-mesa Intel graphics
NVIDIA Open source xf86-video-nouveau mesa lib32-mesa Nouveau
Proprietary nvidia nvidia-utils lib32-nvidia-utils NVIDIA
nvidia-340xxAUR nvidia-340xx-utilsAUR lib32-nvidia-340xx-utilsAUR

Display server

X Window System, běžně označovaný jako X11 nebo X, je síťový a display protokol poskytující windowing systém pro bitmapová zobrazovací zařízení. Je to v podstatě standard pro implementaci grafických prostředí. Pro podrobnosti vizte Xorg.

Wayland je nový display server protokol, je dostupná referenční implementace Weston. V této rané fázi vývoje je zde ze strany aplikací velmi málo podpory.

Fonty

Možná budete chtít nainstalovat TrueType fonty, v základu jsou dostupné pouze neškálovatelné bitmapové fonty. DejaVu je balík obsahující několik velmi kvalitních všeobecných fontů s dobrou podporou Unicode:

# pacman -S ttf-dejavu

Pro instalační instrukce a návrhy fontů vizte Fonts, pro informace o konfiguraci vykreslování fontů vizte Font configuration.

Závěr

Navštivte seznam aplikací, které by vás mohly zajímat.

Navštivte poinstalačního průvodce obsahující informace o nastavení touchpadu, vykreslování fontů apod.