DaVinci Resolve (Polski)

From ArchWiki

Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: Translation in progress (Discuss in Talk:DaVinci Resolve (Polski))

Davinci Resolve jest własnościową aplikacją do edycji wideo.

Instalacja

Istnieje wersja darmowa oraz płatna (a.k.a. Studio).
Dla wersji darmowej, zainstaluj davinci-resolveAUR lub davinci-resolve-betaAUR.
Dla wersji studyjnej, zainstaluj davinci-resolve-studioAUR lub davinci-resolve-studio-betaAUR.

W celu uruchomienia DaVinci Resolve, konieczne jest posiadanie odpowiednich sterowników OpenGL oraz OpenCL. Otwartoźródłowe sterowniki OpenCL nie są obecnie wspierane. Warto zwrócić uwagę na to, że niekompatybilne sterowniki OpenCL powinny być odinstalowane, jako że mogą powodować crashowanie Resolve (n.p. odinstaluj opencl-mesa[broken link: package not found] jeśli używasz własnościowego odpowiednika).

Niezależne karty graficzne Intela nie są obecnie wspierane. Jeśli używasz hybrydowej konfiguracji AMD + Intel, możesz użyć karty Intela jako głównej karty graficznej oraz użyć własnościowego sterownika OpenCL dla karty AMD.

Tabela sterowników OpenGL
Producent kart graficznych Typ Sterownik OpenGL Dokumentacja Sprawdzona wersja sterownika Działa z DaVinci Resolve Sprawdzona wersja Uwagi
AMD / ATI Otwartoźródłowy xf86-video-amdgpu mesa AMDGPU Nie
xf86-video-ati ATI Nie przetestowany
Własnościowy xf86-video-amdgpu amdgpu-pro-oglpAUR AMDGPU PRO 21.10_1247438-1 Tak 17.1.1 Wymaga uruchomienia Resolve ze skryptem progl. Zobacz dokumentację oraz stronę sterownika na githubie żeby użyć.
Intel Otwartoźródłowy xf86-video-intel mesa Intel graphics Tak
NVIDIA Otwartoźródłowy xf86-video-nouveau mesa Nouveau Nie
Własnościowy nvidia nvidia-utils NVIDIA 460.32.03-1 Tak 17.0b6-1 Przetestowany na laptopie optimus z użyciem nvidia-xrun.
Tabela przetestowanych sterowników OpenCL.
Producent kart graficznych sterownik OpenCL Przetestowana wersja sterownika Działa z DR Przetestowana wersja DR Komentarz
Neutral opencl-mesa[broken link: package not found] Nie
AMD opencl-amdAUR 21.40.2.1350682-3 Tak 17.4.3 Przetestowane przy użyciu Radeon Pro W6600
Intel intel-compute-runtime 21.21.19914-1 Częściowo 17.2.1 Włącza się normalnie, można otworzyć projekt, ale nie można otworzyć osi czasu (nawet bez otwartych klipów wideo) w sekcjach Cut oraz Edit, jednakże w sekcji Fairlight możliwe jest jej otworzenie.
Przetestowano przy użyciu procesora Intel Core i7-8700.


beignetAUR 1.3.2+12+gfc5f430c-2 Nie Rdzeń porzucony
intel-openclAUR 5.0.r63503-2 Nie Rdzeń porzucony
intel-opencl-runtimeAUR 1:18.1.0.013-2 Nie Rdzeń porzucony
Nvidia opencl-nvidia 460.32.03-1 Tak Nadaje się, ale zamiast tego działa na CUDA?

DaVinci Resolve Checker

Możesz uruchomić skrypt davinci-resolve-checker, który poinformuje cię czy twoja konfiguracja nadaje się do uruchomienia DR. Przy dobrej konfiguracji skrypt powinien zwrócić: "All seems good. You should be able to run DaVinci Resolve successfully."

Karty projektowe BlackMagic

Jeżeli używasz DeckLink, UltraStudio lub kart Intensity do przechwytywania oraz odtwarzania wideo, zainstaluj oprogramowanie Desktop Video używając pakietu decklinkAUR.

Porady i triki

Przyspieszenie instalacji

Kompresja archiwum z DaVinci Resolve zajmuje dużo czasu ze względu na to, że program ten jest dosyć duży.Więcej informacji tutaj: Makepkg#Use other compression algorithms.

Używanie aplikacji w przenośny sposób

Niektórzy użytkownicy mogą nie chcieć instalować DaVinci Resolve na dysku. Dajmy na to jeśli ktoś nie chce żeby tak duży program zajmował miejsce w systemowej partycji lub jeśli ktoś chce mieć możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy różnymi wersjami programu, na przykład wersją darmową i studio, lub obecną i poprzednimi wersjami. Jeśli preferujesz taki sposób używania aplikacji, odpakuj zawartość archiwów odpowiednich wersji do wybranego katalogu, po czym użyj opt/resolve/bin/resolve bezpośrednio z niego.

Automatyzacja przy użyciu skryptów

DR wspiera użycie skryptów. Darmowa wersja wspiera włączanie skryptów wyłącznie z poziomu samej w sobie aplikacji, podczas gdy wersja studio pozwala również na uruchamianie zewnętrznych skryptów. Żeby zezwolić na tę opcję, wejdź w Preferences -> System -> General -> External scripting using. Tutaj masz do wyboru opcje: None (podobnie jak w darmowej wersji, uruchamianie tylko z poziomu programu), Local (zezwala na uruchamianie skryptów lokalnie), Network (pozwala na zdalne uruchamianie skryptów).

Pełna dokumentacja może zostać znaleziona w Help -> Documentation -> Developer.

Przemapuj modyfikatory klawiatury używane z kółkiem myszy do przewijania i przybliżania

Aplikacja używa bardzo dziwnych przypisań modyfikatorów klawiatury do przybliżania i przewijania osi czasu. Orignalne przypisania to:

 • shift + kółko myszy = wysokość ścieżek
 • ctrl +kółko myszy = przewijanie osi czasu
 • alt + kółko myszy = przybliżanie osi czasu
 • brak modyfikatorów + kółko myszy = przewijanie pionowe


Niemożliwe jest przemapowanie powyższych z poziomu aplikacji, zobacz [1]. Żeby obejść ten problem, użyj oprogramowania IMWheel. Może ono przemapować modyfikatory tylko dla aplikacji opisanej przez wyrażenie regularne.

Użyj poniższej konfiguracji:

~/.imwheelrc
"^resolve"

  # tylko kółko myszy do przewijania
  None, Up, Control_L|Button4
  None, Down, Control_L|Button5

  # ctrl + kółko myszy do przybliżania
  Control_L, Up,  Alt_L|Button4
  Control_L, Down, Alt_L|Button5

  # alt + kółko myszy do zmiany wysokości ścieżki
  Alt_L, Up,  Shift_L|Button4
  Alt_L, Down, Shift_L|Button5

Alternatywnie, użyj poniższego ustawienia:

~/.imwheelrc
"^resolve"

   # tylko kółko myszy do przybliżenia
   None, Up,  Alt_L|Button4
   None, Down, Alt_L|Button5

   # shift + kółko myszy do przewijania
   Shift_L, Up, Control_L|Button4
   Shift_L, Down, Control_L|Button5

Zgłaszanie problemów

Katalog z logami

DaVinci Resolve tworzy pliki z logami w '$HOME/.local/share/DaVinciResolve/logs/ResolveDebug.txt' przy każdym uruchomieniu. Jeśli napotkałxś jakiekolwiek problemy, warto zajrzeć do logów w celu ich zbadania.

Brak paska tytułu w oknie aplikacji

Jest to problem Linuksowej wersji DR. Sposobem na to dla KDE jest zasada która zmusza okna do wyświetlania paska tytułu. Zobacz [2]

Możesz manualnie stworzyć plik opisujący potrzebną zasadę:

DaVinci_Resolve_main_window_always_with_titlebar_and_frame.kwinrule
[Główne okno DaVinci Resolve zawsze z ramką i paskiem tytułu]
Description=Główne okno DaVinci Resolve zawsze z ramką i paskiem tytułu
clientmachinematch=0
noborder=false
noborderrule=2
titlematch=0
types=1
wmclass=resolve
wmclasscomplete=false
wmclassmatch=1

Teraz przejdź do System Settings > Window Management > Window Rules i zaimportuj ten plik.

Niedziałające klipy MP4

W darmowej wersji DR kontenery MP4 oraz format dźwiękowy AAC (używany przez mp4) nie są wspierane. Jeśli dodasz taki klip na oś czasu, zostanie on wyświetlony jedynie jako plik dźwiękowy zawierający ciszę.

W wersji DR studio, pliki MP4 są wspierane, ale AAC nadal nie. Kiedy umieścisz plik MP4 na osi czasu, załaduje się zwykły klip wideo, jednak bez żadnego dźwięku.

Obejście problemu dla darmowej wersji DR

Musisz przekonwertować swój plik wideo na inny format. Komenda może wyglądać jakoś tak:

ffmpeg -i input.mp4 -c:v dnxhd -profile:v dnxhr_hq -pix_fmt yuv422p -c:a pcm_s16le -f mov output.mov

You can automate this task using . It will automatically convert files appeared in specified folder. See setup example on . Another alternative is to write a resolve script for that purpose. See documentation for Resolve Scripting (linked in the see also section) for more information.

Możesz zautomatyzować tę czynność używając incron. Ta komenda auotmatycznie dokona konwersji wszystkich plików w danym folderze. Zobacz przykładową konfigurację tutaj. Innym sposobem jest napisanie w celu konwersji skryptu do DR. Zobacz dokumentację pisania skryptów do DaVinci Resolve (podlinkowaną w sekcji "zobacz również") by dowiedzieć się więcej.

Obejście problemu dla DR studio

You need to extract the audio from mp4 clips and convert it to mp3 (takes less space than wav and is supported, see below). Then you can import it and make a compound clip with video track.

You can use mp4 audio compounder.py resolve script by Andrew Shark, which automates this routine.

There is no yet (as of February 2022) a document listing supported codecs for DR 17, but DR 17.1 and DR studio 17.4.3 both supports mp3 files. However, for some reason, integrating mp3 audio to mov file is not playing.

HiDPI

To enable compatibility with high-resolution displays, set the following environment variables accordingly:

export QT_DEVICE_PIXEL_RATIO=2
export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=true

Source: https://forum.blackmagicdesign.com/viewtopic.php?f=21&t=84614&p=469009&hilit=hidpi#wrapper

Wine version

Some plugins are available for Windows, but not available for Linux, so you may want to use Davinci Resolve via wine. Also, wine version could potentially workaround the linux-only problem of mp4 format issues. Wine 6.5 brings OpenCL 1.2 support, which is required for DR. Unfortunately, there was no success to start DR via wine. See test results here. In 17.4.1 DR cannot see the list of available gpus (wine 6.21). Probably, need some hack to make wine present gpus to applications.

Wrong OpenCL Version

If the application simply is not starting, even after showing installer and "tour" successfully your OpenCL Version may not match your NVIDIA driver. If you have installed nvidia-440xx make sure to install opencl-nvidia-440xx as well. A possible error message:

~/.local/share/DaVinciResolve/logs/LogArchive/ResolveDebug_C1.txt
...
OpenCL error -1001: 'Unspecified Error', GPUPropertiesUtilUnix.cpp:338
...

Get back to Onboarding screen

If you are experimenting with driver installation, you may want to start from the welcome tour and onboarding screen, which checks your system and graphics card. You can achieve that by removing configs directory:

rm -r $HOME/.local/share/DaVinciResolve/configs

Full screen preview function missing

This function is only available in the studio version. It is in menu Workspace > Video Clean Feed.

No audio during video preview

DaVinci interfaces the ALSA directly, so you need to redirect it to use PulseAudio by creating asound.conf in /etc/ with the following content:

/etc/asound.conf
pcm.!default pulse
ctl.!default pulse

Error code 999 on intel/nvidia hybrid graphic card

"The GPU failed to perform image processing because of an error. Error Code: 999."

If nvidia gpu is used in on-demand mode, you have to explicitly demand it. To enable set the following environment variables:

export __NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1
export __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia

Silent crash related to libcrypto.so.1.0.0

Possible crash message:

~/.local/share/DaVinciResolve/logs/ResolveDebug.txt

...

==========[CRASH DUMP]==========

Please send this to support:

#TIME Sat Jan 23 19:42:20 2021 - Uptime 00:00:08 (hh:mm:ss)
#PROGRAM_NAME DaVinci Resolve v16.2.8.005 (Linux/Clang)

/opt/resolve/bin/resolve() [0x550e0a9]
/opt/resolve/bin/resolve() [0x550d89a]
/usr/lib/libpthread.so.0(+0x140f0) [0x7f80d90640f0]
/usr/lib/libc.so.6(+0x15df7e) [0x7f80d6af5f7e]
/opt/resolve/bin/../libs/libcrypto.so.1.0.0(lh_insert+0xad) [0x7f80d8aa2e4d]
/opt/resolve/bin/../libs/libcrypto.so.1.0.0(OBJ_NAME_add+0x65) [0x7f80d89f1855]
...

Replace /opt/resolve/libs/libcrypto.so.1.0.0 with /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0:

# cp /usr/lib/libcrypto.so.1.0.0 /opt/resolve/libs/libcrypto.so.1.0.0

Missing Workflow Integrations menu

In DR Studio for Windows and Macos there is Workspace -> Workflow Integrations menu. Workflow Integration plugins are written in javascript (electron apps). As noted in documentation (you can reach it in Help -> Documentation -> Developer), Linux currently is not supported (checked in 17.4.3). They say Integration Scripts are supported in Linux, this is most probably a mistake, because they did not provided a path where to put them and still the menu is missing (it is that same Workspace -> Workflow Integrations).

Python 3.6 not found

Tango-view-fullscreen.pngThis article or section needs expansion.Tango-view-fullscreen.png

Reason: Please help to write this section. (Discuss in Talk:DaVinci Resolve#Python 3.6 not found problem)

When going to Workspace -> Console -> Py3 the error window appears saying "Python 3.6 not found".

One solution is the following (from this question):

env PYTHON_CONFIGURE_OPTS="--enable-shared" pyenv install 3.6.11
sudo ln -s $HOME/.pyenv/versions/3.6.11/lib/python3.6 /usr/local/lib/python3.6
sudo ln -s $HOME/.pyenv/versions/3.6.11/lib/libpython3.so /usr/local/lib/libpython3.6.so

See also

 • Post on Davinci Resolve forum with tested configurations.
 • PDF with list of Supported Formats and Codecs for DR 16
  Here you can check if BMD released a document for a newer version, see in the Latest Support Notes column.
 • ResolveDevDoc - unofficial documentation for scripting. Formatted with readthedocs and is prettier to read and search than in original txt file.