Fonts (Čeština)

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: Překlad je zastaralý (Discuss in Talk:Fonts (Čeština)#)

Přidání fontů v moderním Linux je snažší než dříve. Zde je několik tipů pro snažší pochopení průměrnými uživateli. První věc je, kam fonty vložit. Obvykle by měli být vloženy do:

 • /usr/share/fonts
 • /usr/X11R6/lib/X11/fonts

Tímto se stanou dostupné pro všechny uživatele, ale vyžaduje to root práva. Jejich zkopírování do adresáře:

 • ~/.fonts

je také dobrý nápad.

Některé fonty jsou předpřipraveny pro použití v Arch Linuxu, vyhledávat je můžete pomocí:

pacman -Ss fonts

Mezi dostupnými balíčky jsou:

extra/artwiz-fonts 1.3-1
  This is set of (improved) artwiz fonts.
extra/ttf-ms-fonts 1.3-6
  Un-extracted TTF Fonts from Microsoft

Pro jejich nainstalování:

pacman -S artwiz-fonts ttf-ms-fonts

Fonty se nainstalují do adresáře /usr/X11R6/lib/X11/fonts.

Jinou možností je použít Instalátor fontů KDE v Ovládacím centru. Vypadá to, že to funguje bezvadně pokud používáte KDE.

Také můžete ručně nakopírovat fonty do jednoho ze tří adresářů výše, pak ale nezapoměnte jako root spustit:

fc-cache -vf

Víceméně si jich můžete užívat v prostředích jako gnome, xfce4 nebo kde. Ale některé GTK1 nebo staré aplikace nepodporují fontcofig. (Opravdu? pak by to měl někdo ověřit a případně opravit) Měli byste spustit následující příkazy v adresáři s fonty (v konzoli ovšem):

 mkfontscale
 mkfontdir
 ln -s /usr/share/fonts/encodings/encodings.dir yourfontdirectory/encodings.dir 
 

Když používáte kde

  ln -s /usr/share/fonts/encodings/encodings.dir ~/.fonts/
 

pak je obvykle třeba restartovat X.

Jestliže chcete fonty sdílet nebo se vyvarovat ručních oprací popsaných výše, můžete vytvořit Arch balíček. Uložte fonty, které chcete instalovat, jako tar.bz2 a použijte pozměnené následující PKGBUILD a .install pro jejich instalaci pomocí ABS:

# PKGBUILD
 pkgname=fonts-extra
 pkgver=1.0
 pkgrel=1
 depends=('xfree86')
 pkgdesc=\"Fonts extra\"
 source=(fonts-extra.tar.bz2)
 install=fonts-extra.install
 build()    {
  mkdir -p $startdir/pkg/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local
  mv $startdir/src/*.ttf $startdir/pkg/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local
 }
# fonts-extra.install:
 # arg 1: the new package version
 post_install() {
  echo -n \"updating font cache... \"
  /usr/bin/fc-cache
  cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local
  /usr/X11R6/bin/mkfontscale
  /usr/X11R6/bin/mkfontdir
  ln -s /usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings/encodings.dir /usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/encodings.dir
  echo \"done.\"
 }

 # arg 1: the new package version
 # arg 2: the old package version
 post_upgrade() {
  post_install $1
 }

 # arg 1: the old package version
 pre_remove() {
  /bin/true
 }

 op=$1
 shift

 $op $*