Getting involved (Ελληνικά)

From ArchWiki

Στην εξελικτική βιολογία, η συνεργασία περιγράφει αλληλεπιδράσεις στις οποίες ένα άτομο πληρώνει ένα μικρό τίμημα το οποίο όμως αποδίδει ένα μεγαλύτερο όφελος σε έναν ή περισσότερους. Αν αυτή η συνεισφορά ανταποδοθεί, ο κάθε συμμετέχων μπορεί να επωφεληθεί αρκετά. Αυτή η αρχή βρίκει επίσης εφαρμογή στα ενεργά μέλη της κοινότητας του Arch που θέλουν να αναμειχθούν και να συνεισφέρουν στην αγαπημένη τους διανομή Linux. Η συμμετοχή τους ωφελεί όχι μόνο το ίδιο το μέλος της κοινότητας και τους υπόλοιπος Archers, αλλά και χρήστες του ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα λογισμικού.

Αυτό το άρθρο περιγράφει πως νέοι και έμπειροι χρήστες του Arch μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινότητα. Σημειώστε ότι δεν είναι μια λεπτομερής λίστα. Πριν συνεισφέρετε, παρακαλώ εξοικειωθείτε με το Code of conduct.

Κοινότητα

Κοινοποιήσεις σε φόρουμ

Ένας από του πιο εύκολους τρόπους συνεισφοράς είναι η συμμετοχή στα Arch Linux Forums, που σας επιτρέπει να γνωρίσετε την κοινότητα και να βοηθήσετε νέους χρήστες.

Βελτίωση αυτού του wiki

Το ArchWiki είναι η σε συνεργασία τεκμηρίωση του Arch Linux. Όλοι οι χρήστες ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν.

Γίνετε μέλος ενός chatroom

Μπορείτε να βοηθήσετε στην επίλυση προβλημάτων άλλων χρηστών στο IRC channel. Είναι ζωτικής σημασίας ωστόσο, να διαβάσετε τους κανονισμούς πριν συμμετέχετε. Περισσότερα κανάλια είναι διαθέσιμα για συγκεκριμένα θέματα.

Γίνετε μέλος μίας λίστας αλληλογραφίας

Γίνετε μέλος στην συζήτηση σε μία ή περισσότερες από τις δημόσιες λίστες αλληλογραφίας. Βεβαιωθείτε να παραμένετε εντός θέματος, όπως αυτό παραθέτεται στην περιγραφή της λίστας.

Artwork

Μοιραστείτε ελεύθερα wallpapers, splash screens, color palettes, widgets, themes, etc. με την κοινότητα στο art subforum.

Δείτε επίσης Arch Linux Art και Artwork.

Πακέτα

Αναφορά εγκατεστημένων πακέτων

Το pkgstats παρέχει έναν systemd timer που στέλνει μια λίστα των εγκατεστημένων πακέτων του συστήματός σας, καθώς και της αρχιτεκτονικής και των mirrors που χρησιμοποιείτε, στους developers του Arch Linux με σκοπό να τους βοηθήσει να ιεραρχήσουν τις προσπάθειές του και να βελτιώσει την διανομή. Οι πληροφορίες αποστέλλονται ανώνυμα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί στην σελίδα στατιστικών. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο forum thread.

Διόρθωση και αναφορά bugs

Η αναφορά και επίλυση bugs στον bug tracker είναι ένας από τους πιθανούς τρόπους συνεισφοράς για να βοηθήσετε την κοινότητα.

Ωστόσο, η μη αποτελεσματική χρήση μπορεί να αποβεί αντιπαραγωγική. Παρακαλώ διαβάστε το Bug reporting guidelines.

Ενημέρωση για προβλήματα ασφαλείας

Νέες ευπάθειες ανακαλύπτονται συνεχώς. Βοηθήστε την ομάδα ασφαλείας Arch Security Team να καταγράψει τις νέες ευπάθειες.

Βοήθεια στην δοκιμή πακέτων

Τα πακέτα των αποθετηρίων testing πρέπει να δοκιμαστούν and signed off πριν προαχθούν στα κύρια αποθετήριαα. Βοηθήστε την ομάδα Arch Testing Team να τεστάρει τα νέα πακέτα.

Απαίτηση λειτουργιών

Απαιτείστε λειτουργίες για πακέτα Arch στον bug tracker. Διαβάστε από πριν την ενότητα Bug reporting guidelines#Bug or feature? και βεβαιωθείτε ότι είναι μία έγκυρη απαίτηση λειτουργίας.

Απαιτείστε χαρακτηριστικά για πακέτα του AUR στις αντίστοιχες σελίδες στο AUR.

Δημιουργία και υιοθέτηση πακέτων AUR

Το Arch User Repository περιέχει scripts πακέτων της κοινότητας, επιτρέποντας στους χρήστες την εύκολη εγκατάσταση λογισμικού που δεν είναι μέρος των official repositories. Δημοφιλή πακέτα συμπεριλαμβάνονται στο extra repository.

Το aurphanAUR[broken link: package not found] μπορεί να σας βοηθήσει στην ταυτοποίηση ορφανών πακέτων που χρησιμοποιείτε, έτσι ώστε να μπορείτε να τα υιοθετήσετε.

Becoming a Package Maintainer

Αν θέλετε να βοηθήσετε στην συντήρηση του AUR και πακέτων στο extra repository, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε ένας Package Maintainer. Δείτε Package Maintainers#How do I become a Package Maintainer? για λεπτομέρειες.

Εκδηλώσεις

Υπάρχουν συχνές εκδηλώσεις ανοιχτές προς την κοινότητα όπως π.χ η επιδιόρθωση bugs, η εκκαθάριση και άλλες δραστηριότητες.

Projects λογισμικού

Η διανομή Arch Linux αποτελείται από πολλά τμήματα, με την δυνατότητα συνεισφοράς σε κάθε ένα από τα projects ξεχωριστά.

Συζήτηση σχετικά με τα διάφορα projects (εκτός και αν έχει σημειωθεί διαφορετικά) γίνεται στην ιστοσελίδα λίστα αλληλογραφίας arch-projects και στο κανάλι IRC #archlinux-projects.

Project Description Languages Maintainers Additional links
arch-boxes Virtual machine images Bash klausenbusk bugs, IRC #archlinux-releng, arch-releng mailing list
arch-install-scripts Useful scripts for installing Arch Linux Bash Foxboron bugs
arch-rebuild-order A CLI tool to determine the rebuild order of provided package(s) Rust jelle bugs
arch-release-promotion Promotion and synchronization of existing releases of a project in Arch Linux's GitLab instance Python dvzrv bugs
arch-repro-status CLI tool for querying the reproducibility status of the Arch Linux packages Rust orhun bugs
arch-security-tracker The security.archlinux.org CVE tracking platform and aids in publishing advisories Python (Flask) anthraxx bugs, IRC #archlinux-security, Advisory mailing list
arch-signoff Sign off Arch Linux test packages Python Jelle bugs
archinstall Arch Linux official installer Python Torxed bugs, Discord, documentation
archivetools A turnkey solution to snapshot Arch Linux packages repositories, ISOs images and boostrap tarballs Bash bugs
archiso Scripts and configuration for building live media bash dvzrv, nl6720 bugs, IRC #archlinux-releng, arch-releng mailing list
archlinux-common-style Arch Linux common CSS styles SCSS, HTML, JavaScript anthraxx, jelle bugs
archlinux-docker Docker images Bash hashworks, sangy bugs, docker hub, IRC #archlinux-releng, arch-releng mailing list
archlinux-keyring Arch Linux PGP keyring handling Python anthraxx, dvzrv bugs
archlinux-repro Tools to rebuild Arch Linux packages Python Foxboron, Jelle, Coderobe bugs
archmanweb The man.archlinux.org website Python (Django) Lahwaacz bugs
archweb The archlinux.org website Python (Django) jelle bugs
aurweb The page and system for aur.archlinux.org Python, HTML, MySQL artafinde, lfleischer bugs, IRC #archlinux-aurweb, aur-dev mailing list
dbscripts Scripts to release and manage packages into the repositories Bash Foxboron bugs
devtools Packaging tools for developers and packagers Bash Anthraxx, Foxboron, jelle bugs
gitlab-exporter GitLab metrics exporter Rust Artafinde, orhun bugs
gluebuddy A secure helper daemon that watches several aspects of the Arch Linux infrastructure and makes sure that certain conditions are met Rust anthraxx, jelle bugs
infrastructure Arch Linux infrastructure Ansible, Bash, Python, Packer, Terraform, Zsh anthraxx, foutrelis, freswa, grazzolini, heftig, jelle, klausenbusk, svenstaro, artafinde bugs, IRC #archlinux-devops, arch-devops mailing list
keycloak-archlinux-theme Keycloak Arch Linux theme Java Artafinde bugs
mkinitcpio Initrd generator Ash, Bash grazzolini, Foxboron, nl6720 bugs
mkinitcpio-archiso Mkinitcpio integration for archiso Ash, Bash dvzrv, nl6720 bugs, IRC #archlinux-releng, arch-releng mailing list
namcap Tool for checking binary packages and source PKGBUILDs for common packaging errors Python alerque, dvzrv, FFY00, kgizdov bugs
netctl Profile based systemd network management Bash jwitteveen bugs
neoasknot Contribution landing page for Arch Linux JavaScript, Svelte polyzen bugs, whatcanidofor.archlinux.org
pacman Package Manager Bash, C Allan, agregory bugs, IRC #archlinux-pacman, pacman-dev mailing list
pacman-contrib Contribution scripts to pacman Bash, C, Perl Demize, Polyzen bugs, IRC #pacman-contrib, pacman-contrib mailing list
pkgstats-cli pkgstats client Go pierres bugs, pkgstats.archlinux.de
pkgstats.archlinux.de Arch Linux package statistics website JavaScript, PHP, Vue pierres bugs, pkgstats.archlinux.de
pyalpm alpm Python bindings Python, C Jelle bugs
pytest-pacman Pytest plugin for generating repository sync databases Python Jelle bugs
rebuilderd-website Website for reproducible.archlinux.org JavaScript Jelle bugs, reproducible-builds.org, Debian wiki, IRC #archlinux-reproducible
releng Automation of release artifacts (installation medium, PXE boot) Bash, Python dvzrv bugs, IRC #archlinux-releng, arch-releng mailing list
repod Tooling to maintain binary package repositories for Linux distributions using the pacman package manager Python dvzrv bugs, documentation

Δωρεά χρημάτων

Μπορείτε να δείτε πως μπορείτε να βοηθήσετε στην συντήρηση των εξόδων των server στην επίσημη σελίδα δωρεών του Arch Linux.

Ανεπίσημα projects

Note: Οι καταχωρήσεις που απαριθμούνται εδώ δεν είναι μέρος του Arch Linux project.

Η κοινότητα του Arch Linux διατηρεί διάφορα projects. Μπορείτε ελεύθερα να συμπεριλάβετε και το δικό σας!

Ομάδες

Arch-specific groups that you can engage in.

Arch Linux Subreddit
Place for Reddit users to discuss Arch related issues.
International communities
Local communities and meet-up places for users.
Arch Women
Group with the intention of resolving possible hurdles for female Arch users (forum thread).
Telegram group
Place for Telegram users to discuss Arch related issues.
Matrix room
Place for Matrix users to discuss Arch related issues.
Discord server
Place for Discord users to discuss Arch related issues.

Λογισμικό

Λογισμικό ανεπτυγμένο από την κοινότητα που επικεντρώνεται στο Arch Linux.

Community Contributions
Forum για projects σχετικά με το Arch Linux.
Arch Linux topic @GitHub
Αποθετήρια GitHub για projects σχετικά με το Arch Linux.

Becoming an Arch Developer

Το κύριο κίνητρο της δουλειάς σας στο Arch πρέπει να είναι η βοήθεια ολόκληρης της κοινότητας και όχι απλά για να γίνετε ένας Arch developer.

Συνήθως, οι νέοι developers επιλέγονται από τους ήδη υπάρχοντες, όταν ο φόρτος εργασίας αυξάνεται. Μερικές φορές κοινοποιούν μια θέση και κάνετε αίτηση για την πλήρωσή της,αλλά ακόμα πιο συχνά, απλά προσκαλούν κάποιον που γνωρίζουν ότι είναι κατάλληλος και ταιριάζει με την υπόλοιπη ομάδα. Έχοντας ένα portfolio συνεισφορών στο Arch είναι ο καλύτερος τρόπος να τα καταφέρετε.

Αυτή είναι μία λίστα με πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να αποκτήσετε "δημοτικότητα" προς τους υπόλοιπους developers του Arch Linux:

  • Καθιερώστε την υπόληψή σας ως εξυπηρετικός προσφέροντας βοήθεια όποτε είναι δυνατό.
  • Απαντήστε ερωτήσεις στο forum, IRC και στις λίστες αλληλογραφίας.
  • Γίνετε μέλος στο Package Maintainers και αποκτήστε εμπειρία packaging, δείχνοντας έτσι τις δεξιότητές σας.
  • Υποβάλετε πακέτα στο AUR.
  • Join one of the offshoot projects that may be incorporated into Arch mainstream someday, or start your own.
  • Δουλέψτε στο pacman, makepkg ή κάποιο άλλο project (στο GitLab) και υποβάλετε διορθώσεις στον bug tracker.
  • Περιηγηθείτε στο bug tracker και διορθώστε υπάρχοντα bugs.
  • Εντοπίστε και υποβάλετε νέα bugs.
  • Διορθώστε λάθη του wiki, προσθέστε νέες σελίδες, καθαρίστε υπάρχουσες σελίδες και βεβαιωθείτε ότι οι διαδικασίες είναι ενημερωμένες.
  • Υποβάλετε μεταφράσεις.