Help:Cheatsheet (Català)

From ArchWiki
Estat de traducció: Aquest article és una versió traduïda de Help:Cheatsheet. Última traducció: 2023-01-26. Si hi han hagut canvis a la versió anglesa, podeu ajudar a traduir-lo o avisar a l'equip de traducció.

Per a una llista completa d'ordres d'edició, vegeu Help:Editing (Català). Per a experimentar amb l'edició, utilitzeu el sandbox.

Funciona a qualsevol lloc en el text (wikitext)
Descripció Escriviu Veureu
Text en cursiva

''cursiva''

cursiva

Text en negreta

'''negreta'''

negreta

Text en negreta i cursiva

'''''negreta i cursiva'''''

negreta i cursiva

Enllaç a una altra pàgina de l'ArchWiki

[[Nom de la pàgina]]
[[Nom de la pàgina|Text a mostrar]]
[[Nom de la pàgina#Secció]]

Nom de la pàgina
Text a mostrar
Nom de la pàgina#Secció

Enllaç a una secció a la mateixa pàgina

[[#Secció]]

#Secció

Enllaç extern

[https://www.google.com/ Motor de cerca Google]

Motor de cerca Google

Afegeix una pàgina a una categoria
Les categories han de col·locar-se al principi de les pàgines.
[[Category:Nom de la categoria]] El nom de la categoria es mostrarà a una barra al peu de la pàgina quan aquesta es previsualitzi o guardi.
Firma

Firmeu les vostres contribucions quan participeu en una pàgina de Discussió.

No firmeu quan contribuïu en un article.

Vegeu també mw:Help:Signatures/ca.

~~~~

Nom d'usuari, 15:37, 1 març 2024 (UTC)

Funciona a qualsevol lloc en el text (HTML)
Descripció Escriviu Veureu
Ratllat

<s>ratllat</s>

ratllat

Subratllat

<u>subratllat</u>

subratllat

Subíndexs i superíndexs

regular<sub>sub</sub> <sup>sup</sup>

regularsub sup

Funciona només a principi de línia
Descripció Escriviu Veureu
Codi

Comenceu les línies de codi amb un o més espais.

Vegeu també Help:Style (Català)#Formatat de codi.

 $ echo Hola Món

$ echo Hola Món
Reencamina a una altra pàgina
Els reencaminaments han de col·locar-se al principi de la primera línia.

#redirect [[Pàgina objectiu]]

Pàgina objectiu

Capçaleres de secció

Es generarà automàticament una Taula de Continguts per als articles amb 4 o més capçaleres.

El =Nivell 1= no s'ha d'utilitzar.

Vegeu també Help:Effective use of headers (Català).

== Nivell 2 ==
=== Nivell 3 ===
==== Nivell 4 ====
===== Nivell 5 =====
====== Nivell 6 ======

Nivell 2

Nivell 3

Nivell 4

Nivell 5
Nivell 6
Separador horitzontal

----


Llista de punts

* U
* Dos
** Dos punt u
* Tres

  • U
  • Dos
    • Dos punt u
  • Tres
Llista numerada

# U
# Dos
## Dos punt u
# Tres

  1. U
  2. Dos
    1. Dos punt u
  3. Tres
Llista de definicions

; Terme 1: Definició 1
; Terme 2: Definició 2

Terme 1
Definició 1
Terme 2
Definició 2
Llista sagnada
Això s'utilitza generalment quan es respon a una pàgina de Discussió, ja que facilita la navegació de les converses.

sense sagnat (normal)
:primer sagnat
::segon sagnat
:::tercer sagnat

sense sagnat (normal)

primer sagnat
segon sagnat
tercer sagnat
Plantilles
Descripció Escriviu Veureu
Codi en línia

{{ic|codi}}

codi

Escapament de caràcters

{{ic|1=echo =}}

echo =

Bloc de codi
{{bc|
bloc
de
codi
}}
bloc
de
codi
Bloc de codi amb capçalera
{{hc|capçalera|
bloc
}}
capçalera
bloc
Nota

{{Note (Català)|Aquest text hauria de notar-se.}}

Nota: Aquest text hauria de notar-se.
Advertència

{{Warning (Català)|Hauríeu de parar atenció a aquest text.}}

Advertència: Hauríeu de parar atenció a aquest text.
Pàgina del man

{{man|7|ascii}}

ascii(7)

Paquet

{{Pkg|linux}}

linux

Paquet del AUR

{{AUR|linux-git}}

linux-gitAUR