Help:Template (Català)

From ArchWiki
Estat de traducció: Aquest article és una versió traduïda de Help:Template. Última traducció: 2023-02-06. Si hi han hagut canvis a la versió anglesa, podeu ajudar a traduir-lo o avisar a l'equip de traducció.

Una plantilla és una peça de wikitext predefinida que es pot inserir en un article. Les plantilles s'utilitzen principalment per a ajudar amb el format del contingut.

Ús

Les plantilles s'utilitzen afegint el següent marcatge a un article:

{{Nom de la plantilla}}

La majoria de plantilles prenen arguments addicionals, com és el cas de Template:Note (Català):

{{Note (Català)|Aquest text hauria de notar-se.}}

que produeix:

Nota: Aquest text hauria de notar-se.

Algunes plantilles poden emparar paràmetres amb nom, com és el cas de Template:hc:

{{hc|head=/etc/machine-id|output=0123456789abcdeffedcba9876543210}}

que produeix:

/etc/machine-id
0123456789abcdeffedcba9876543210

El format general és:

{{Nom de la plantilla|paràmetre1|paràmetre2|...|paràmetreN}}

Per a instruccions d'ús especifiques vegeu la pàgina de la plantilla en qüestió.

Estil

 • Les plantilles han d'usar-se amb la capitalització mostrada en els exemples de les seves pàgines. Per exemple, {{Pkg|... i {{ic|... són correctes, mentre {{pkg|... i {{Ic|... no ho són.
 • No han d'haver-hi espais al voltant del nom de la plantilla: {{Nom de la plantilla|... és correcte, mentre per exemple {{ Nom de la plantilla |... no ho és.
 • Les plantilles no han de categoritzar-se.

Alteració de caràcters que trenquen les plantilles

Hi ha alguns caràcters que, quan s'utilitzen dins una plantilla, trenquen la seva sortida. Normalment, això passa amb "=" (el signe d'igualtat) i "|" (el signe de conducte). A continuació es descriuen les solucions a aquest problema.

Consell:
 • El signe de conducte "|" pot alterar-se mitjançant la paraula màgica {{!}}.
 • El signe d'igualtat "=" pot alterar-se mitjançant la paraula màgica {{=}}.

Paràmetres amb nom i paràmetres enumerats

Si el problema només el causen signes "=", la solució recomanada és explicitar els nombres posicionals o els noms dels paràmetres.

Exemple: {{Tip (Català)|1=https://archlinux.org/?foo=bar}}

Resultat:

Aquesta tècnica pot ser útil per a:

 • Definicions de variables
 • Enllaços externs amb cadenes de consulta a l'URL.
 • Cadenes i comandes de l'intèrpret d'ordres.
 • Línies de codi.

Els caràcters d'espai en blanc (com els salts de línia) s'eliminen automàticament de l'inici i el final del valor dels paràmetres amb nom. Per a conservar aquests caràcters, inicieu el valor del paràmetre amb una etiqueta <nowiki/>.

Exemple:

{{Tip (Català)|1=<nowiki/>
* https://archlinux.org/?foo=bar
* https://archlinux.org/?foo=baz
}}

Resultat:

Múltiples paràmetres
 • Utilitzant els paràmetres posicionals 1 i 2
 <nowiki>{{hc|1=$ echo "="|2==}}

Resultat:

$ echo "="
=
 • Utilitzant els paràmetres amb nom head i output
{{hc|head=$ echo "="|output==}}

Resultat:

$ echo "="
=

Etiquetes nowiki

Si esteu tenint dificultats amb caràcters diferents de "=" (per exemple, "}"), la solució recomanada és envoltar tot el paràmetre amb una etiqueta <nowiki>. Aquest mètode mostra tota mena de caràcters, però evita completament que el motor de la wiki processi cap marcatge de text, com enllaços o altres plantilles. Per exemple:

{{Tip (Català)|<nowiki>= | }} https://archlinux.org/ {{ic|foo}}</nowiki>}}
Consell: = | }} https://archlinux.org/ {{ic|foo}}

Envoltar només parts especifiques (o fins i tot caràcters individuals) amb etiquetes <nowiki> també funciona, però per qüestions de llegibilitat es recomana només emparar aquest mètode si cal que es processin enllaços o altres plantilles. Per exemple:

{{Tip (Català)|<nowiki>= | }}</nowiki> https://archlinux.org/ {{ic|foo}}}}
Consell: = | }} https://archlinux.org/ foo

Entitats HTML

Substituir els caràcters problemàtics amb les seves entitats HTML corresponents sempre funciona, però no es recomana utilitzar-les si es pot utilitzar qualsevol dels mètodes anteriors, ja que empitjora la llegibilitat del text font. Per exemple:

{{Tip (Català)|&#61; &#124; &#123;&#123; &#125;&#125;}}
Consell: = | {{ }}

Creació

Nota:

La plantilla següent hauria d'utilitzar-se quan es creen noves plantilles per a facilitar l'ús i l'edició:

<noinclude>
{{Template (Català)}}

Una descripció breu de la plantilla

== Ús ==

<nowiki>{{Nom de la plantilla|paràmetre1|paràmetre2|...|paràmetreN}}</nowiki>

== Exemple ==

{{Nom de la plantilla|paràmetre1|paràmetre2|...|paràmetreN}}</noinclude><includeonly>El codi de la plantilla va aquí...</includeonly>

Per a iniciar el procés de creació, simplement visiteu Template:Nom de la plantilla (substituint Nom de la plantilla amb el nom desitjat per a la plantilla), editeu-la, i afegiu-hi el wikitext rellevant.

Nota: (de la traductora) Recordeu que els noms de les pàgines en català han de seguir el format Nom de la pàgina (Català). Aquest criteri també s'aplica a les plantilles.

Llista de plantilles

A continuació es llisten les plantilles que els usuaris poden utilitzar directament als articles de l'ArchWiki. Cliqueu als enllaços per veure el seu ús detallat. Per a una llista que inclogui també traduccions i meta-plantilles vegeu Special:AllPages/Template:, Special:PrefixIndex/Template: o Special:MostLinkedTemplates.

Advertència: Si us plau, no experimenteu amb les plantilles existents. Si voleu editar una plantilla no protegida, copieu el text a Template:Sandbox, editeu-la i proveu-la allà, i copieu-la a la pàgina original només quan funcioni. És força recomanable (i necessari en el cas de les plantilles protegides) suggerir primer qualsevol modificació a les pàgines de discussió.

Proves

Plantilles d'estat d'article

Aquestes plantilles s'han d'afegir al principi d'articles o seccions preocupants. Vegeu també Help:Style (Català)#Plantilles d'estat d'article[broken link: invalid section].

Els traductors haurien de comprovar les pautes d'ús de les plantilles a ArchWiki:TranslationTeam (Català).

Es fa un seguiment de les pàgines marcades amb plantilles d'estat d'article a la categoria de manteniment corresponent i a ArchWiki:Statistics#Maintenance statistics.

Nom Ús recomanat Paràmetres
Template:Style Contingut amb problemes de llenguatge, sintaxi de wiki o estil. 1 — raó, 2 — pàgina de discussió opcional, section — secció opcional a la pàgina de discussió per defecte
Template:Accuracy Contingut incorrecte, enganyós o confús.
Template:Expansion Contingut incomplet.
Template:Out of date Contingut desfasat.
Template:Remove Contingut irrellevant o inútil.
Template:Archive Pàgines obsoletes.
Template:Laptop style Pàgines de portàtils que no segueixen les Pautes per a les pàgines de portàtils.
Template:Translateme (Català) Traduccions incompletes.
Template:Bad translation (Català) Traduccions problemàtiques.
Template:TranslationStatus (Català) Estat de les traduccions. 1 — títol original, 2 — data de traducció, 3 — nombre de revisió
Template:Merge Contingut que se superposa amb un altre article. 1 — pàgina objectiu, 2 — raó, 3 — pàgina de discussió opcional, section — secció opcional a la pàgina de discussió per defecte
Template:Move Pàgines a reanomenar, seccions a moure a un altre article.
Template:Redirect Pàgines a reencaminar a un altre article.
Template:Unsupported Pàgines d'usuari no suportades per Arch Linux. 1 — data de l'última revisió de l'autor de la pàgina

Plantilles d'articles relacionats

Plantilles de formatatge de codi

Plantilles d'anotació

Per a usar-se només als esborranys a les pàgines de discussió:

Plantilles miscel·lànies

Plantilles de paquets

Plantilles de cel·les de taula

Alineació del text:

Nom Alineació Marcatge wiki Resultat
Template:C centre {{C|text}} text
Template:L esquerra {{L|text}} text

Fons de la cel·la:

Nom Color Marcatge wiki Resultat
Template:R vermell {{R|text}} text
Template:O taronja {{O|text}} text
Template:Y groc {{Y|text}} text
Template:G verd {{G|text}} text
Template:B blau {{B|text}} text
Template:V violeta {{V|text}} text
Template:Grey gris {{Grey|text}} text

Text d'ús freqüent:

Nom Marcatge wiki Resultat
Template:Yes (Català) {{Yes (Català)}}
{{Yes (Català)|https://wiki.archlinux.org/}}
Template:No {{No}} No
{{No|https://wiki.archlinux.org/}} No
Template:- {{-}}
Consell: Podeu utilitzar atributs amb les plantilles de cela prefixant-les. Per exemple: | colspan=2 {{Yes (Català)}}.

Plantilles de categoria

Vegeu també