Help:Editing (Bosanski)

From ArchWiki

ArchWiki je baziran na MediaWiki, besplatnom wiki paketu napisanom u PHP, originalno dizajniranom za korištenju na Wikipedia-i. Više pomoći se može naći na Pomoć:Sadržaj na MediaWiki i Pomoć:Sadržaj na Wikipedia-i.

Ovo je kratak tutorial za uređivanje Archwiki. Prije uređivanja ili kreiranja stranica, korisnici su podstiču da se upoznaju za generalnim tonom, layout-om i stilom već postojećih artikala. Trud bi trebao biti uložen da se održi konzistentnost po cijelom Wiki-u. Vidi ArchWiki:Contributing, Help:Style i Help:Reading za overview generalnih konvencija. Za eksperimentiranje sa editovanjem, molimo koristite sandbox. Za overview wiki markup-a, vidite Help:Cheatsheet.

Kreiranje account

Morate kreirati account da biste bili u mogućnosti da uređujete ArchWiki članke; odgovaranje na captcha pitanja zahtjeva up-to-date Arch Linux okruženje: oni koji nisu korisnici Arch Linuxa također su dobrodošli na doprinose wiki-u, da bi mogli odgovarati na pitanje mogu npr. bootati live Arch sistem sa zadnjim instalacijskim image-om.

Nakon što imate account, logujte se sa Special:UserLogin.

Uređivanje

Da započnete uređivanje stranice, kliknite edit tab na vrhu stranicu. Alternativno, korisnici mogu editovati određene sekcije članke tako što će kliknuti edit link sa desne strane heading-a sekcije. Editing stranica će biti prikazana koja se sastoji od sljedećih elemenata:

 • Edit toolbar (opcionalno)
 • Edit box
 • Edit summary box
 • Save page, Show preview, Show changes i Cancel linkovi

Edit box će sadržavati wikitext (source kod koji se može uređivati iz kojeg će server producirati stranicu) za trenutnu reviziju stranice ili sekcije. Da uradite edit:

 1. Modifikujte wikitext koliko je potrebno (vidite #Formatiranje ispod za detalje).
 2. Objasnite edit u Summary box-u (npr. "fixed type" ili "added info on xyz").
  Note: Svi editi moraju biti praćeni dobrim opisom da bi se mogli pregledati od strane drugih korisnika. Vidite ArchWiki:Contributing#The 3 fundamental rules za više detalja.
 3. Koristite Show preview dugme da vidite i provjerite kako će stranica izgledati prije spašavanja.
 4. Označite edit kao minor tako što ćete kliknuti This is a minor edit box ako je edit mali.
 5. Spasite promjene klikom na Save page. Ako niste zadovoljni, kliknite na Cancel (ili ponovite proces sve dok ne budete zadovoljni).
Note: Članci ne bi trebali biti potpisani jer su dio dijeljenog posla; jedan editor ne bi trebao imati veću prednost nego ostali.
Tip: Ukoliko ne želite koristiti neki eksterni editor poput vim-a, možete razmisliti o korištenju wikEd-a koji ima označavanje sintakse, regex search and replace i druge feature. greasemonkey skripta radi besprijekorno sa ArchWiki. Zapamite da uvijek dva put provjerite sve automatizirane taskove!