Help:Editing (Polski)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: No updates since a touchup 2021-10-15, this is flagged since 2016-08-01. (Discuss in Help talk:Editing (Polski))

ArchWiki jest napędzana przez MediaWiki, wolną i otwartą implementacje wiki napisaną w PHP, zaprojektowanej specjalnie dla Wikipedii. Ten artykuł to krótki przewodnik uczący edycji ArchWiki. Więcej szczegółów można znaleźć w Help:Contents na MediaWiki oraz w Help:Contents na Wikipedia.

Aby edytować strony musisz być zalogowany. Wejdź na Special:UserLogin aby się zalogować lub stworzyć konto. Aby przetestować funkcję edycji, użyj "piaskownicy". Odwiedź ArchWiki Cheatsheet w celu zapoznania się ze znacznikami wiki a Getting involved#Wiki żeby poznać cele wiki.

Przed edycją lub utworzeniem strony, uczestnicy są zachęcani do zaznajomienia się z ogólnym wydźwiękiem, układem i stylem istniejącego artykułu. Nacisk powinien być położony na utrzymanie spójności całego wiki. Sprawdź Help:Reading w celu zapoznania się ze wspólnymi stylistycznymi formami. Po więcej szczegółów zajrzyj na Help:Style.

Edycja

Naciśnij przycisk edytuj u góry ekranu żeby zacząć edytować stronę. Ewentualnie, możesz użyć przycisku edytuj znajdującego się w prawym górnym rogu każdej sekcji aby zmienić treść tylko tej sekcji. Edytowana strona będzie zawierała następujące elementy:

 • Pasek narzędziowy (opcjonalnie)
 • Okno edycji
 • Okno podsumowania
 • Zapisz, Pokaż podgląd, Podgląd zmian, oraz link Anuluj

Okno edycji będzie zawierało wikitext (edytowalny tekst źródłowy, z którego powstanie strona webowa) dla aktualnej wersji strony lub sekcji. Aby wyedytować:

 1. Zmień wikitext jeśli potrzebujesz (sprawdź #Formatowanie poniżej).
 2. Uzasadnij swoją edycję w oknie Podsumowania (np. "poprawiona literówka" lub "dodana informacja o XYZ" (sprawdź Help:Edit summary)).
  Note: Wszystkie zmiany powinny iść w parze z podsumowaniem Podsumowania pozwoli administratorom i/lub innym zarządzającym w łatwiejszy sposób wyśledzić kontrowersyjne zmiany lub akty wandalizmu.
 3. Przed zapisem użyj przycisku Pokaż podgląd w celu łatwiejszej korekty i weryfikacji formatowania.
 4. Oznacz zmiane jako minor przez zaznaczenie opcji To jest drobna zmiana jeśli owa zmiana jest powierzchowna i bezsporna.
 5. Zapisz zmiane poprzez Zapisz. Jeśli jesteś niezadowolony naciśnij Anuluj (lub powtórz cały proces)
Note: Jeśli nie masz zamiaru korzystać z zewnętrznego edytora np VIMa, może rozważ korzystanie z wikEd, które obsługuje podświetlanie składni, wyszukiwanie i zamiane oraz inne możliwości standardowego edytora MediaWiki. Skrypt greasemonkey bezbłędnie współdziała z ArchWiki.
Note: Artykuły nie powinny być podpisywane, ponieważ są wspóldzielone; jeden redaktor nie powinien być wyróżniony względem innych.

Cofanie zmian

Jeśli strona została zmieniona nieprawidłowo, poniższa instrukcja opisuje jak przywrócić artykuł do poprzedniej wersji. Aby przywrócić pojedynczą zmianę:

 1. Naciśnij na historia i autorzy u góry strony, którą modyfikujesz (obok edytuj). Powinna pojawić się lista rewizji.
 2. Naciśnij anuluj edycje, powinien pokazać się podgląd zmiany, pokazujący po lewej aktualną rewizję a po prawej tekst, który zostanie zapisany.
 3. Jeśli wszystko jest zrobione, naciśnij Zapisz na dole strony.

Strona wiki powinna wrócić do stany sprzed zmiany.

Czasem jest potrzeba jednorazowego przywrócenia zmian sprzed kilku rewizji. Aby przywrócić artykuł do wcześniejszej wersji:

 1. Naciśnij na historia i autorzy u góry strony, którą modyfikujesz (obok edytuj). Powinna pojawić się lista rewizji.
 2. Obejrzyj docelową rewizję (np. ostatnią dobrą wersję) przez kliknięcie na właściwą datę. Ta wersja powinna zostać pokazana.
 3. Jeśli jesteś usatysfakcjonowany wyborem, naciśnij edycja na górze strony. Zapoznaj się z ostrzeżeniem: Uwaga! Edytujesz starszą niż bieżąca wersję tej strony.. Aby przywrócić tą wersje naciśnij Zapisz.
Note: Unikaj łączenia funkcji anuluj i edytuj! Najpierw przywróć edycje, następnie wprowadź swoje zmiany; nie modyfikuj podglądu rewizji.

Tworzenie stron

Przed stworzeniem nowej strony, zapoznaj się z poniższymi zasadami:

 1. Czy Twój temat dotyczy Arch Linuksa? Nieistotne lub niepomocne artykuły będą usuwane.
 2. Czy Twój temat zainteresuje innych? Zwróć uwagę nie tylko na to o czym chciałbyś napisać ale również na to co inni chcieliby przeczytać. Osobiste notatki rób na swojej stronie użytkownika.
 3. Czy Twój temat jest wart nowej strony? Przeszukaj wiki pod kątem podobnych artykułów. Jeśli istnieją, przemyśl rozwinięcie lub dodanie nowej sekcji w istniejącym artykule.
 4. Czy Twój wkład jest pomocny? Unikaj tworzenia szkiców, chyba że planujesz rozwinąć je w krótkim czasie.

Tworzenie nowej strony wymaga wybrania opisu title i właściwej kategorii.

Proszę, przeczytaj Help:Article naming guidelines oraz Help:Article naming guidelines aby zapoznać się z radami dotyczącymi nadawania nazw.

 1. Tytuły powinny być odpowiednio sformatowane: Tytuł dla Nowej Strony; a nie Tytul dla nowej strony.
 2. Nie używaj wyrażenia "Arch Linux" lub jego odmian/wariacji w tytułach stron. To jest wiki Arch Linuksa; to jest oczywiste, że artykuły odnoszą się do Arch Linux (np. Instalacja Openbox, a nie Instalacja Openbox na Arch Linux).

Odwiedź Table of contents, która pomoże Ci wybrać odpowiednią kategorię. Artykuły mogą należeć do wielu kategorii.

Aby dodać nową stronę do jakiejś kategorii (powiedzmy "Moja Nowa Strona" do "Mojej Kategorii") potrzebujesz:

 1. Stwórz stonę z jej nowym tytułem wpisując https://wiki.archlinux.org/title/My_new_page (pamiętaj aby zamienić "My_new_page" z odpowiednim tytułem!)
 2. Dodaj [[Category:Moja Kategoria]] na samej górze strony
Note: Nie twórz nie skategoryzowanych stron! Wszystkie strony powinny należeć do choć jednej kategorii. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć pasującej kategorii, przemyśl stworzenie nowej.

Formatowanie

Formatowanie tekstu odbywa się w miarę możliwości znaczników wiki; poznawanie HTML nie jest konieczne. Różne szablony również są dostępne dla wspólnych zadań formatowania; sprawdź Help:Template aby dowiedzieć się o szablonach. Ściągawka podsumowuje większość ogólnych opcji formatowania.

Nagłówki i podnagłówki

Nagłówki i podnagłówki są prostym sposobem na ulepszenie organizacji artykuły. Headings and subheadings are an easy way to improve the organization of an article. Jeśli omawiasz różne tematy, możesz podzielić artykuł poprzez dodanie nagłówka dla każdej sekcji. Zobacz Help:Style#Section headings oraz Effective Use of Headers aby dowiedzieć się o stylach.

Nagłówki muszą zaczynać się od drugiego poziomu, i mogą być tworzone tak:

==nagłowek 2go poziomu==
===nagłowek 3go poziomu===
====nagłowek 4go poziomu====
=====nagłowek 5go poziomu=====
======nagłowek 6go poziomu======
Note: Nagłówek pierwszego poziomu jest niedozwolony, jest zarezerwowany dla tytułu artykułu.

Jeśli artykuł ma conajmniej 4 nagłówki, spis treści (TOC) zostanie automatycznie wygenerowany. Jeśli to nie jest konieczne, dodaj do artykułu __NOTOC__. Spróbuj stworzyć kilka nagłówków w "piaskownicy" and sprawdź jak zachowuje się TOC.

Przełamanie linii

Ważna informacja: pojedyncza nowa linia nie ma wpływu na układ, tak więc:

This sentence
is broken into
three lines.

...jest wyświetlany jako:

This sentence is broken into three lines.

Pusta linia rozpoczyna nowy paragraf, na przykład:

This is paragraph number one.

This is paragraph number two.

...jest wyświetlany jako:

This is paragraph number one.

This is paragraph number two.

Znacznik HTML przełamania linii <br> możeby być dodawany ręcznie ale powinno się tego unikać. Ręczny podział może się przydać przy innych elementach formatowania, takich jak listy (więcej informacji o listach znajdziecie poniżej):

* Ten punkt <br> obejmuje kilka linii
* Ten punkt
kończy liste

...jest wyświetlany jako:

 • Ten punkt
  obejmuje kilka linii
 • Ten punkt

kończy liste

Sprawdź Help:Style#Blank_lines aby dowiedzieć się więcej o pustych liniach.

Pogrubienie i kursywa

Pogrubienie i kursywa są dodawane przez otoczenie słowa lub frazy kilkoma apostrofami ('):

 • ''kursywa'' jest wyswietlana jako kursywa (2 apostrofy po obu stronach)
 • '''pogrubienie''' jest wyswietlana jako pogrubienie (3 apostrofy po obu stronach)
 • '''''pogrubiona kursywa''''' jest wyswietlana jako pogrubiona kursywa (2 + 3 = 5 apostrofy po obu stronach)

Przekreślenie

Przekreśl tekst aby pokazać, że jest bez znaczenia lub nie ma dłużej zastosowania.

Na przykład:

<s>Przekreślony tekst</s>

...jest wyświetlany jako

Przekreślony tekst

Wcięcia

Aby wciąć tekst umieść dwukropek (:) na początku linii. Im więcej dwukropków dodasz tym tekst będzie bardziej wcięty. Nowa linia (utworzona przez wciśnięcie Enter lub Return) zaznacza koniec wciętego paragrafu.

Na przykład:

This is aligned all the way to the left.
:This is indented slightly.
::This is indented more.

...jest wyświetlany jako:

This is aligned all the way to the left.

This is indented slightly.
This is indented more.

Wypunktowanie

Aby wypunktować tekst użyj gwiazdki (*). Wiele gwiazdek * zwiększa poziom wcięcia.

Na przykład:

* 1szy punkt 
* 2gi punkt 
** podpunkt
* 3ci punkt 

...jest wyświetlane jako:

 • 1szy punkt
 • 2gi punkt
  • podpunkt
 • 3ci punkt

Numerowanie

Aby stworzyć numerowaną listę musisz użyć znaku liczby lub symbolu hash (#). Wiele hashy # zwiększa poziom wcięcia.

Na przykład:

# 1szy punkt 
# 2gi punkt
## podpunkt
# 3ci punkt 

...jest wyświetlane jako:

 1. 1szy punkt
 2. 2gi punkt
  1. podpunkt
 3. 3ci punkt

Numerowane listy mogą składać się również z wypunktowań, na przykład:

# 1szy punkt 
# 2gi punkt
#* podpunkt
# 3ci punkt

...jest wyświetlane jako:

 1. 1szy punkt
 2. 2gi punkt
  • podpunkt
 3. 3ci punkt

Listy Zdefiniowane

Listy definiujesz dodając przed średnik (;) i dwukropek (:) za nazwą zdefiniowanej listy.

Na przykład:

; Apple: Fruit with red or yellow or green skin and sweet to tart crisp whitish flesh
; Banana: Elongated crescent-shaped yellow fruit with soft sweet flesh

...jest wyświetlane jako:

Apple
Fruit with red or yellow or green skin and sweet to tart crisp whitish flesh
Banana
Elongated crescent-shaped yellow fruit with soft sweet flesh

Użyj dodatkowych dwukropków jeśli definicja ma zawierać kilka linii.

Na przykład:

; Term: First line of definition
: Second line of definition
: Third line of definition

...jest wyświetlane jako:

Term
First line of definition
Second line of definition
Third line of definition

Kod

Aby dodać kod do wiki, użyj jednego z gotowych szablonów dla kodu lub zacznij każdą linię od pojedynczego znaku spacji, ale musisz mieć świadomość że zbyt długa linia nie będzie automatycznie zawijana dostosowując się do ekranu.

Sprawdź Help:Style#Code formatting templates.

Tabele

Użyte efektywnie, tabele pozwolą Ci ułożyć i podsumować wiele danych. Zaawansowana składnia tabel i ich formatowanie jest zawarta w Help:Table.

Na przykład:

{| border="1"
|+ Dane tabularyczne
! Owoc !! Kolor
|-
| Jabłko || Czerwień
|-
| Pomarańcz || Pomarańczowy
|-
| Banan || Żółty
|}

...jest wyświetlane jako:

Dane tabularyczne
Owoc Kolor
Jabłko Czerwień
Pomarańcz Pomarańczowy
Banan Żółty
{| class="wikitable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
! RAID level !! Data !! Utilization !! Reading !! Writing !! Spares !! Min !! Max
|-
| 0 || No || 100% || Superior || Superior || No || 1 || 16
|-
| 1 || Yes || 50% || Very high || Very high || No || 2 || 2
|}

...jest wyświetlane jako:

RAID level Data Utilization Reading Writing Spares Min Max
0 No 100% Superior Superior No 1 16
1 Yes 50% Very high Very high No 2 2

Linki

Linki są podstawą, dzięki której czytelnik może poruszać sie po stronie. Ogólnie biorąc, edytor powinien zadbać o to, aby każdy artykuł zawierał linki odnoszące się do innych artykułów (unikaj martwych stron) oraz był odnoszony do przychodzących linków z innych artykułów (Narzędzie "co linkuje tutaj" to specjalna strona, gdzie można sprawdzić linki przychodzące).

Linki wewnętrzne

Za pomocą linków wewnętrznych możesz odsyłać czytelnika w różne części wiki. Możesz dodawać linki do instniejących artykułów lub do artykułów, które uważasz, że powinny powstać w przyszłości.

Aby zlinkować artykuł z inną stroną na tej samej wiki, umieść tytuł w podwójnych nawiasach kwadratowych.

Na przykład, jeśli chcesz dodać link, powiedzmy, do artykułu o pacmanie użyj:

[[pacman]]

Jeśli chcesz zamiast tytułu użyć innego słowa w linku, dodaj alternatywna nazwę za pipem "|" (w angielskim układzie klawiatury lub podobnym naciśnij Shift + \)

Na przykład:

Zobacz [[Arch Linux|ten]] artykuł...

...jest wyświetlane jako:

Zobacz ten artykuł...

Jeśli chcesz użyć liczby mnogiej w tytule artykułu (lub dodać jakikolwiek przyrostek) w Twoim linku, możesz dodać dodatkową literę zaraz po podwójnym nawiasie kwadratowym.

Na przykład:

makepkg is used in conjunction with [[PKGBUILD]]s.

...jest wyświetlane jako:

makepkg is used in conjunction with PKGBUILDs.

Link do sekcji dokumentu

Aby stworzyć link do sekcji dokumentu, po prostu dodaj # z nagłówkiem sekcji.

Na przykład:

[[ArchWiki Tutorial#Links to sections of a document]]

...jest wyświetlane jako:

ArchWiki Tutorial#Links to sections of a document
Tip: Jeśli tworzysz dowiązadanie na tej samej stronie, nazwa strony może zostać pominięta (np. [[#Links to sections of a document]]). Jest potrzebne zmieniac linki sekcji aby ukryć znak kotwicy (np. [[#Links to sections of a document|Links to sections of a document]]).

Międzynarodowe linki

ArchWiki jest wielojęzyczna; artykuły mogą być pisane w wielu językach, Jeśli artykuł istnieje w więcej niż jednym jezyku, szablon Template:i18n powinien być dodadny aby wyświetlić możliwe tłumaczenia.

Aby użyć tego szablonu w artykule dodaj na początku artykułu:

{{i18n|Tytuł po angielsku}}

Sprawdź Help:i18n aby dowiedzieć się więcej o lokalizacji i tłumaczaniu ArchWiki.

Linki pomiędzy wiki

Tak zwane Linki pomiędzy wiki mogą być użyte do łatwego dowiązania artykułu z innymi zewnętrznymi systemami Wiki, jak Wikipedia na przykład. Składnia tego typu linku to nazwa wiki, dwukropek i nazwa artykułu, do którego chcesz linkować zamknięte w podwójny nawias kwadratowy.

Jeśli chcesz linkować do artykułu o ArchLinuxie na Wikipedii musisz użyć:

[[Wikipedia:Arch Linux]]

Lub możesz stworzyć link z alternatywną etykietą do Arch Linux Wikipedia article:

[[Wikipedia:Arch Linux|Arch Linux Wikipedia article]]
Note: Używając tego typu linku etykieta alternatywnego linku powinna być zarezerwowana dla dłuższego skrótu URL.

Więcej na: Wikipedia:InterWikimedia links

Linki zewnętrzne

Jeśli chcesz linkować do zewnętrznych stron, po prostu wpisz pełny URL do strony, do której chcesz linkować:

http://www.google.com/

Często bardziej użyteczną formą jest wyświetlanie czegoś innego niż URL. Wówczas użyj pojedynczego nawiasu kwadratowego i dodaj alternatywny tytuł oddzielony spacją (nie pipem). Jeśli chcesz żeby link wyglądał jak szukaj w Google, wpisz po prostu:

[http://www.google.com/ Google search engine]
Note: Jeśli linkujesz do innej ArchWiki lub Wikipedii użyj #Internal links lub #Interwiki links bardziej niż zewnętrznych linków! Dlatego jeśli Twoj link zaczyna się od https://wiki.archlinux.org/ użyj wewnętrznych linków; jeśli zaczyna się od https://en.wikipedia.org/ użyj linków między wiki!

Przekierowania

Aby automatycznie przekierować jedną stronę na drugą na początku strony dodaj #REDIRECT oraz wewnętrzny link do strony, na która ma być przekierowanie.

Na przykład, możesz przekierować z "Koty" do "Kot":

#REDIRECT [[Kot]]

W ten sposób, każdy wpisując obie wersje w formularzu szukaj zostanie automatycznie przekierowany do "Kot".

Żadna zawartość po przekierowaniu nie będzie wyświetlona. Jakkolwiek, tagi kategorii bedą działać i zapewniają, że przekierowanie będzie uwzględnione w liście kategorii.

Wiki variables, magic words, and templates

MediaWiki recognizes certain special strings within an article that alter standard behavior. For example, adding the word __NOTOC__ anywhere in an article will prevent generation of a table of contents. Similarly, the word __TOC__ can be used to alter the default position of the table of contents. See mw:Help:Magic words for details.

Templates and variables are predefined portions of wikitext that can be inserted into an article to aid in formatting content.

Variables are defined by the system and can be used to display information about the current page, wiki, or date. For example, use {{SITENAME}} to display the wiki's site name (which, on this wiki, is: ArchWiki). To set an alternate title header for the current page, another wiki variable can be used: {{DISPLAYTITLE:New Title}} (only capitalization changes are permitted).

Templates, on the other hand, are user-defined. The content of any page can be included in another page by adding {{Namespace:Page Name}} to an article, but this is rarely used with pages outside the Template namespace. (If the namespace is omitted, Template is assumed.) For example, Template:Note, which can be included in an article with the following wikitext:

{{Note|This is a note.}}

...is rendered as:

Note: This is a note.

See Help:Template for more information.

Discussion pages

Discussion or "talk" pages are for communicating with other ArchWiki users.

To discuss any page, go to that page and then click the "discussion" tab at the top of the page. Add a new comment at the end of the page or reply below an existing comment. Use indenting to format your discussion. Standard practice is to indent your reply one more level deep than the person to whom you are replying. Further, you should insert your comment beneath the one to which you are replying, but below others who are doing the same.

Sign comments by typing ~~~~ to insert your username and a timestamp. Avoid editing another user's comments.

Experiment by editing the talk page of the Sandbox.

User talk pages

Note the difference between a user page, and a user talk page. Everyone may have a user talk page on which other people can leave public messages. If one does not exist for a particular user, you may create it so that you can leave a comment. If someone has left you a message on yours, you will see a note saying "You have new messages" with a link to your own user talk page: in this case you are supposed to reply on your own talk page beneath the original message with appropriate indentation. Please avoid replying to a discussion on a different talk page, for example the one of the user who contacted you, since such a style of communication creates disconnects with the flow of information regarding the subject at hand.

Do not edit a user's own page without permission (i.e. [[User:Name]]); these serve as personal user spaces. The "user talk page" is the correct place for communicating (other than sending private email if the address is published).

Wnioski i specjalne kategorie

Requests for specific articles or improvements to existing articles can be added to the Requests wiki page.

There also exist several special request templates to facilitate ArchWiki maintenance:

Visit these pages for lists of the flagged articles.

Przeczytaj również