Help:Editing (Polski)

From ArchWiki
Status tłumaczenia: Ten artykuł jest przetłumaczoną wersją Help:Editing. Data ostatniego tłumaczenia: 2024-05-16. Możesz pomóc zsynchronizować tłumaczenie, jeśli nastąpiły zmiany w wersji angielskiej.

ArchWiki jest zasilane przez MediaWiki, wolny pakiet wiki napisany w PHP, pierwotnie zaprojektowany do użytku w Wikipedii. Bardziej szczegółową pomoc można znaleźć na Help:Contents on MediaWiki i Help:Contents na Wikipedii.

To jest krótki samouczek dotyczący edytowania ArchWiki. Przed przystąpieniem do edycji lub tworzenia stron, zachęcamy użytkowników do zapoznania się z ogólnym tonem, układem i stylem istniejących artykułów. Należy dążyć do zachowania spójności na całej wiki. Zobacz ArchWiki:Contributing, Help:Style i Help:Reading w celu zapoznania się z powszechnymi konwencjami. Aby poeksperymentować z edycją, skorzystaj z piaskownicy. Przegląd znaczników wiki znajduje się w Help:Cheatsheet.

Zakładanie konta

Przed rejestracją zapoznaj się z kodeksem postępowania. Aby móc edytować artykuły ArchWiki, należy stworzyć konto i potwierdzić adres e-mail użyty podczas rejestracji. Odpowiedź na pytanie captcha wymaga aktualnego środowiska Arch Linux: użytkownicy spoza Arch są bardzo mile widziani, aby wnieść swój wkład do wiki, a aby odpowiedzieć na pytanie, mogą na przykład uruchomić system Arch na żywo z najnowszym obrazem instalacyjnym, użyć pacman-staticAUR (prekompilowane binaria binarne). (dostępne są prekompilowane binaria) lub po prostu użyć obrazu kontenera wykorzystującego narzędzia takie jak Docker.

Gdy masz już konto, zaloguj się z Special:UserLogin.

Uwaga: SSO poprzez accounts.archlinux.org nie zostało jeszcze zaimplementowane. Zobacz archlinux/infrastructure#38.

Edycja

Aby rozpocząć edycję strony, należy kliknąć zakładkę Edit source w górnej części strony. Alternatywnie, użytkownicy mogą edytować określoną sekcję artykułu, klikając link edit source po prawej stronie nagłówka sekcji. Wyświetlona zostanie strona Edycja, która składa się z następujących elementów:

 • Pasek narzędziowy (opcjonalnie)
 • Okno edycji
 • Okno podsumowania
 • Linki Save changes lub Save page, Show preview, Show changes i Cancel.

Okno edycji będzie zawierało wikitext (edytowalny tekst źródłowy, z którego powstanie strona webowa) dla aktualnej wersji strony lub sekcji. Aby wyedytować:

 1. Zmień wikitext jeśli potrzebujesz (sprawdź #Formatowanie poniżej).
 2. Wyjaśnij edycję w polu Podsumowanie (np. "poprawiono literówkę" lub "dodano informacje o xyz").
  Uwaga: Wszystkim edycjom powinno towarzyszyć opisowe podsumowanie, aby ułatwić innym użytkownikom przeglądanie. Więcej informacji można znaleźć w ArchWiki:Contributing#The 3 fundamental rules.
 3. Użyj przycisku Show preview, aby ułatwić korektę i zweryfikować formatowanie przed zapisaniem.
 4. Oznacz edycję jako minor, zaznaczając pole This is a minor edit, jeśli edycja jest powierzchowna i niepodważalna.
 5. Zapisz zmiany, klikając Save changes. Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany, kliknij Cancel (lub powtarzaj proces, aż będziesz usatysfakcjonowany).
Uwaga: Artykuły nie powinny być podpisywane, ponieważ są wspóldzielone; jeden redaktor nie powinien być wyróżniony względem innych.


Cofanie zmian

Jeśli strona została zmieniona nieprawidłowo, poniższa instrukcja opisuje jak przywrócić artykuł do poprzedniej wersji. Aby przywrócić pojedynczą zmianę:

 1. Kliknij zakładkę View history u góry strony, która ma zostać zmodyfikowana (obok zakładki Edit source). Wyświetlona zostanie lista wersji.
 2. Kliknij link undo po prawej stronie niechcianej edycji. Wyświetlony zostanie podgląd edycji, pokazujący aktualną wersję po lewej i tekst do zapisania po prawej.
 3. Wpisz powód, dla którego cofasz tę edycję w polu podsumowania edycji.
 4. Jeśli jesteś zadowolony, kliknij przycisk Save changes na dole strony.

Strona wiki powinna wrócić do stanu sprzed zmiany.

Czasem jest potrzeba jednorazowego przywrócenia zmian sprzed kilku rewizji. Aby przywrócić artykuł do wcześniejszej wersji:

 1. Kliknij zakładkę View history u góry strony, która ma zostać zmodyfikowana (obok zakładki Edit source). Wyświetlona zostanie lista wersji.
 2. Wyświetl żądaną wersję (tj. ostatnią "dobrą" wersję), klikając odpowiedni znacznik czasu. Ta wersja zostanie wyświetlona.
 3. Kliknij zakładkę Edit source na górze strony. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie:
  Warning: You are editing an out-of-date revision of this page. If you save it, any changes made since this revision will be lost.
 4. Wpisz znacznik czasu wersji (wyświetlany na górze strony) i powód, dla którego przywracasz stan strony w polu podsumowania edycji.
 5. Jeśli jesteś zadowolony, po prostu kliknij przycisk Save changes, aby powrócić do tej wersji.
Uwaga:
 • Unikaj łączenia cofnięcia i edycji. Najpierw cofnij edycję, a następnie wprowadź dodatkowe zmiany; nie edytuj podglądu wersji.
 • Rozważ użycie szczególnie szczegółowego i szczegółowego podsumowania edycji podczas wykonywania cofnięcia, aby zapobiec długim dyskusjom.


Tworzenie stron

Przed stworzeniem nowej strony, zapoznaj się z poniższymi zasadami:

 1. Czy Twój temat dotyczy Arch Linuksa? Nieistotne lub niepomocne artykuły będą usuwane.
 2. Czy Twój temat zainteresuje innych? Zwróć uwagę nie tylko na to o czym chciałbyś napisać ale również na to co inni chcieliby przeczytać. Osobiste notatki rób na swojej stronie użytkownika.
 3. Czy Twój temat jest wart nowej strony? Przeszukaj wiki pod kątem podobnych artykułów. Jeśli istnieją, przemyśl rozwinięcie lub dodanie nowej sekcji w istniejącym artykule.
 4. Czy Twój wkład jest pomocny? Unikaj tworzenia szkiców, chyba że planujesz rozwinąć je w krótkim czasie.

Tworzenie nowej strony wymaga wybrania opisu title i właściwej kategorii.

Przeczytaj Help:Article naming guidelines i Help:Style#Title, aby uzyskać porady dotyczące nazewnictwa artykułów. Nie umieszczaj „Arch Linux” lub jego odmian w tytułach stron. To jest wiki Arch Linux; zakłada się, że artykuły będą związane z Arch Linux (np. "Instalowanie Openbox", a nie "Instalowanie Openbox w Arch Linux").

Odwiedź spis treści, aby wybrać odpowiednią kategorię. Artykuły mogą należeć do wielu kategorii, o ile jedna z nich nie jest już kategorią nadrzędną dla innej (patrz Help:Style#Categories).

Aby dodać nową stronę do jakiejś kategorii (powiedzmy "Moja nowa strona" do "Jakiejś kategorii") potrzebujesz:

 1. Stworzyć stonę z jej nowym tytułem wpisując https://wiki.archlinux.org/title/Moja_nowa_strona (pamiętaj aby zamienić "Moja_nowa_strona" z odpowiednim tytułem!)
 2. Dodać [[Category:Jakaś kategoria]] na samej górze strony
Uwaga: Nie twórz nie skategoryzowanych stron. Wszystkie strony powinny należeć do choć jednej kategorii. Jeśli nie jesteś w stanie znaleźć pasującej kategorii, przemyśl stworzenie nowej.

Na tym etapie nowy artykuł jest wciąż uważany za sierotę. Aby ukończyć pracę, poświęć trochę dodatkowego czasu na dodanie linków do nowego artykułu z innych stron: poprawi to jego widoczność i zachęci więcej użytkowników do jego współtworzenia. Prawdopodobnymi kandydatami są artykuły o powiązanym oprogramowaniu, bardziej ogólne strony przeglądowe, a nawet proste listy, takie jak List of applications (Polski).

W niektórych przypadkach sensowne może być utworzenie podstrony, tj. dziecka innej strony: tytuły podstron są oddzielone od tytułu superstrony symbolami "/" (ukośnik). Jest to często przydatne do przygotowywania szkiców pod własną stroną użytkownika, na przykład https://wiki.archlinux.org/title/User:Myself/Moja_nowa_podstrona.


Formatowanie

Formatowanie tekstu odbywa się w miarę możliwości znaczników wiki; poznawanie HTML nie jest konieczne. Różne szablony również są dostępne dla wspólnych zadań formatowania; sprawdź Help:Template aby dowiedzieć się o szablonach. Ściągawka podsumowuje większość ogólnych opcji formatowania.

Nagłówki i podnagłówki

Nagłówki i podnagłówki są prostym sposobem na ulepszenie organizacji artykuły. Headings and subheadings are an easy way to improve the organization of an article. Jeśli omawiasz różne tematy, możesz podzielić artykuł poprzez dodanie nagłówka dla każdej sekcji. Zobacz Help:Style#Section headings oraz Help:Effective use of headers aby dowiedzieć się o stylach.

Nagłówki muszą zaczynać się od drugiego poziomu, i mogą być tworzone tak:

== Nagłowek 2. poziomu ==

=== Nagłowek 3. poziomu ===

==== Nagłowek 4. poziomu ====

===== Nagłowek 5. poziomu =====

====== Nagłowek 6. poziomu ======
Uwaga: Nagłówek pierwszego poziomu jest niedozwolony, jest zarezerwowany dla tytułu artykułu.

Jeśli artykuł ma conajmniej 4 nagłówki, spis treści (TOC) zostanie automatycznie wygenerowany. Jeśli nie jest to konieczne, dodaj do artykułu __NOTOC__. Spróbuj stworzyć kilka nagłówków w "piaskownicy" i sprawdź jak zachowuje się spis treści.

Przełamanie linii

Pusta linia jest używana do rozpoczęcia nowego akapitu, podczas gdy pojedyncze podziały linii nie mają wpływu na zwykłe akapity.

Znacznik HTML <br> może być używany do ręcznego wstawiania podziałów wierszy, ale należy go unikać. Ręczny podział może być uzasadniony innymi elementami formatowania, takimi jak listy.

wikitext wynik
To zdanie
zostało rozbite na
trzy wiersze.

To zdanie zostało rozbite na trzy wiersze.

To jest akapit numer jeden.

To jest akapit numer dwa.

To jest akapit numer jeden.

To jest akapit numer dwa.

* Ten punkt <br> rozciąga się na wiele linii
* Ten punkt
kończy listę
 • Ten punkt
  rozciąga się na wiele linii
 • Ten punkt

kończy listę

Zobacz Help:Style/White space, aby uzyskać informacje na temat prawidłowego używania białych znaków.

Pogrubienie i kursywa

Pogrubienie i kursywa są dodawane poprzez otoczenie słowa lub frazy dwoma, trzema lub pięcioma apostrofami ('):

wikitext wynik

''kursywa''

kursywa

'''pogrubienie'''

pogrubienie

'''''pogrubienie i kursywa'''''

pogrubienie i kursywa

Przekreślenie

Przekreśl tekst aby pokazać, że jest bez znaczenia lub nie ma dłużej zastosowania.

wikitext wynik
<s>Przekreślony tekst</s>

Przekreślony tekst

Listy

Należy pamiętać, że składnia wiki nie obsługuje wielowierszowych elementów listy; każdy znak nowej linii kończy definicję elementu listy. Aby rozpocząć nową linię wewnątrz elementu listy, użyj znacznika <br>. Aby wprowadzić wielowierszowy blok kodu wewnątrz elementu listy, użyj Template:bc i zamknij zawartość za pomocą znaczników <nowiki>. Zobacz także Help:Style/White space i Help:Template.

Punktory

Punktory nie mają widocznej kolejności elementów.

Aby wstawić punktor, użyj gwiazdki (*). Wiele * zwiększy poziom wcięcia.

wikitext wynik
* Pierwszy element
* Drugi element
** Pod-element
* Trzeci element
 • Pierwszy element
 • Drugi element
  • Pod-element
 • Trzeci element

Listy numerowane

Listy numerowane wprowadzają numerację i w ten sposób porządkują elementy listy. Zasadniczo należy używać list nieuporządkowanych, o ile kolejność wyświetlania elementów nie jest najważniejsza.

Aby utworzyć listę numerowaną, należy użyć znaku liczby lub symbolu skrótu (#). Dodatkowe # zwiększają poziom wcięcia.

wikitext wynik
# Pierwszy element
# Drugi element
## Pod-element
# Trzeci element 
 1. Pierwszy element
 2. Drugi element
  1. Pod-element
 3. Trzeci element
# Pierwszy element
# Drugi element
#* Pod-element
# Trzeci element 
 1. Pierwszy element
 2. Drugi element
  • Pod-element
 3. Trzeci element

Listy definicji

Listy definicji są definiowane z wiodącym średnikiem (;) i dwukropkiem (:) po terminie.

wikitext wynik
Listy definicji:
; Klawiatura: Urządzenie wejściowe z przyciskami lub klawiszami
; Mysz: Urządzenie wskazujące do dwuwymiarowego wprowadzania
lub
; Klawiatura
: Urządzenie wejściowe z przyciskami lub klawiszami
; Mysz
: Urządzenie wskazujące do dwuwymiarowego wprowadzania danych

Listy definicji:

Klawiatura
Urządzenie wejściowe z przyciskami lub klawiszami
Mysz
Urządzenie wskazujące do dwuwymiarowego wprowadzania

lub

Klawiatura
Urządzenie wejściowe z przyciskami lub klawiszami
Mysz
Urządzenie wskazujące do dwuwymiarowego wprowadzania danych
Użyj dodatkowych dwukropków, jeśli termin ma wiele definicji:
; Termin
: Pierwsza definicja
: Druga definicja

Użyj dodatkowych dwukropków, jeśli termin ma wiele definicji:

Termin
Pierwsza definicja
Druga definicja

Listy definicji nie mogą być po prostu używane do formatowania, patrz Przykłady W3.

Blok kodu w elementach listy

Przykład z blokiem kodu w listach:

wikitext wynik
# Pierwszy element
# Drugi element: {{bc|<nowiki>
kod1
kod2
kod3
</nowiki>}}
# Trzeci element
 1. Pierwszy element
 2. Drugi element:
  kod1
  kod2
  kod3
  
 3. Trzeci element

Wcięcia

Aby wciąć tekst, umieść dwukropek (:) na początku linii. Im więcej dwukropków, tym bardziej wcięty będzie tekst. Nowa linia oznacza koniec wciętego akapitu.

wikitext wynik
To w ogóle nie jest wcięte.
:To jest trochę wcięte.
::To jest jeszcze bardziej wcięte.

To w ogóle nie jest wcięte.

To jest trochę wcięte.
To jest jeszcze bardziej wcięte.
Uwaga: Wcięć należy używać tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne do uzyskania pożądanego układu. Na stronach dyskusji używaj go do wcięcia odpowiedzi (zobacz Help:Discussion).

Kod

Aby dodać kod do wiki, użyj jednego z szablonów formatowania kodu. Alternatywnie, po prostu rozpocznij każdą linię od pojedynczego znaku spacji, na przykład:

 $ echo Witaj świecie

Zobacz także Help:Style#Code formatting.

Tabele

Wskazówka: Zobacz Generator tabel Mediawiki do automatycznego generowania tabel.

Użyte efektywnie, tabele pozwolą Ci ułożyć i podsumować wiele danych. Zaawansowana składnia tabel i ich formatowanie jest zawarta w Help:Table.

Na przykład:

wikitext wynik
{| class="wikitable"
|+ Dane tabelaryczne
! Dystrybucja !! Kolor
|-
| Arch || Niebieski
|-
| Gentoo || Purpurowy
|-
| Ubuntu || Pomarańczowy
|}
Dane tabelaryczne
Dystrybucja Kolor
Arch Niebieski
Gentoo Purpurowy
Ubuntu Pomarańczowy
{| class="wikitable"
! System plików !! Rozmiar !! Użyte !! Dostępne !! % użycia !! Zamontowany na
|-
| rootfs || 922G || 463G || 413G || 53% || /
|-
| /dev || 1.9G || 0 || 1.9G || 0% || /dev
|}
System plików Rozmiar Użyte Dostępne % użycia Zamontowany na
rootfs 922G 463G 413G 53% /
/dev 1.9G 0 1.9G 0% /dev


Linki

Linki są podstawą, dzięki której czytelnik może poruszać sie po stronie. Ogólnie rzecz biorąc, redaktor powinien zadbać o to, aby każdy artykuł zawierał linki odnoszące się do innych artykułów (unikaj martwych stron) oraz był przywoływany przez przychodzące linki z innych artykułów (Narzędzie "co linkuje tutaj" to specjalna strona, gdzie można sprawdzić linki przychodzące). Zobacz także Help:Style/Formatting and punctuation#First instances.

Linki wewnętrzne

Za pomocą linków wewnętrznych możesz odsyłać czytelnika w różne części wiki. Aby zlinkować artykuł z inną stroną na tej samej wiki, umieść tytuł w podwójnych nawiasach kwadratowych.

Na przykład, jeśli chcesz dodać link, powiedzmy, do artykułu o pacmanie użyj:

[[pacman]]
Uwaga: Jeśli strona docelowa nie istnieje, wynikiem będzie czerwony link, którego należy unikać zgodnie z Help:Style#Hypertext metaphor.

Jeśli chcesz użyć słów innych niż tytuł artykułu jako tekstu linku, możesz użyć etykiety po symbolu potoku ("|"), aby podać alternatywny tekst.

Na przykład:

[[ArchWiki:About (Polski)|ArchWiki]] jest podstawowym źródłem dokumentacji dla Arch Linux. 

...jest wyświetlane jako:

ArchWiki jest podstawowym źródłem dokumentacji dla Arch Linux.
Wskazówka: Symbol potoku ("|"), znany również jako symbol pionowego paska (w j. polskim również jako "ściana"), można utworzyć za pomocą Shift+\ na angielskim układzie klawiatury i podobnych.

Jeśli chcesz użyć liczby mnogiej w tytule artykułu (lub dodać jakikolwiek przyrostek) w Twoim linku, możesz dodać dodatkową literę zaraz po podwójnym nawiasie kwadratowym.

Na przykład:

makepkg jest używany w połączeniu z [[PKGBUILD]]ami.

...jest wyświetlane jako:

makepkg jest używany w połączeniu z PKGBUILDami.

Linki do sekcji dokumentu

Aby stworzyć link do sekcji dokumentu, po prostu dodaj # z nagłówkiem sekcji.

Na przykład:

[[Help:Editing (Polski)#Linki do sekcji dokumentu]]

...jest wyświetlane jako:

Help:Editing (Polski)#Linki do sekcji dokumentu
Wskazówka: W przypadku linków do sekcji na tej samej stronie, nazwa strony może zostać pominięta (np. [[#Linki do sekcji dokumentu]]).

Trik potoku

Od tłumacza: oryginalnie "pipe trick". Nie znalazłem adekwatnego tłumaczenia.

W niektórych przypadkach możliwe jest użycie pipe trick w celu zaoszczędzenia pisania etykiet linków wiki. Najważniejszymi przypadkami używanymi na ArchWiki są:

 1. W tytułach artykułów pozwala ukryć przyrostek języka. Na przykład, [[Main page (Česky)|]] jest przekształcana w Main page.
 2. W linkach do różnych przestrzeni nazw lub wiki, trik potoku ukrywa przedrostek. Na przykład, [[ArchWiki:About|]] jest zamieniane na About i [[wikipedia:Help:Pipe trick|]] jest zamieniane na Help:Pipe trick.

Gdy strona zostanie zapisana, trik potoku automatycznie wygeneruje etykietę dla linku i odpowiednio zmieni wikitext.

Międzynarodowe linki

Zobacz Help:i18n#Interlanguage links

Linki interwiki

Tak zwane linki interwiki mogą być użyte do łatwego dowiązania artykułu z innymi zewnętrznymi systemami Wiki, jak Wikipedia na przykład. Składnia tego typu linku to nazwa wiki, dwukropek i nazwa artykułu, do którego chcesz linkować zamknięte w podwójnym nawiasie kwadratowym.

Jeśli chcesz utworzyć link do artykułu Wikipedia:Arch Linux, możesz użyć poniższego:

[[Wikipedia:Arch Linux]]

Lub możesz stworzyć link z alternatywną etykietą do artykułu Arch Linux na Wikipedii:

[[Wikipedia:Arch Linux|artykułu Arch Linux na Wikipedii]]
Uwaga: Używając tego typu linku etykieta alternatywnego linku powinna być zarezerwowana dla dłuższego skrótu URL.

Zobacz mw:Help:Links#Interwiki links.

Lista wszystkich linków interwiki dostępnych na ArchWiki może być przeglądana na Special:Interwiki i przez API.

Wskazówka: Domyślnie wszystkie linki do stron w Wikipedii są traktowane jako linki do stron w języku angielskim. Jeśli chcesz utworzyć link do strony w innym języku, możesz dodać prefiks języka do nazwy strony. Na przykład, aby utworzyć link do strony rosyjskiej, należy poprzedzić jej nazwę prefiksem ru:
[[Wikipedia:ru:Arch Linux]]

co daje Wikipedia:ru:Arch Linux.

Zauważ, że zależy to od konfiguracji interwiki dla docelowej wiki, więc nie działa na każdej wiki. Działa jednak dla Wikipedii.

Linki zewnętrzne

Jeśli chcesz linkować do zewnętrznych stron, po prostu wpisz pełny URL do strony, do której chcesz linkować:

https://archlinux.org/

Często bardziej użyteczną formą jest wyświetlanie czegoś innego niż URL. W przeciwieństwie do linków wewnętrznych, linki zewnętrzne z etykietą używają pojedynczych nawiasów kwadratowych, a docelowy adres URL i etykieta są oddzielone spacją (nie potokiem). Na przykład, aby link pojawił się jako Arch Linux, wystarczy wpisać:

[https://archlinux.org/ Arch Linux]

Możliwe jest również wygenerowanie automatycznie numerowanej etykiety, po prostu otaczając adres URL pojedynczymi nawiasami. Jest to często preferowane zamiast fraz takich jak "zobacz tutaj". Aby utworzyć frazę "zobacz [1]", gdzie liczba będzie się różnić w zależności od kolejności linków na stronie, wystarczy wpisać:

zobacz [https://archlinux.org/].
Uwaga: W przypadku linków do innych stron ArchWiki (tj. linków zaczynających się od https://wiki.archlinux.org/) należy użyć linków wewnętrznych. W przypadku linków do stron Wikipedii (tj. linków zaczynających się od https://en.wikipedia.org/) należy użyć linków interwiki.

Przekierowania

Aby automatycznie przekierować jedną stronę na drugą na początku strony dodaj #REDIRECT oraz wewnętrzny link do strony, na która ma być przekierowanie.

Na przykład, możesz przekierować z "Koty" do "Kot":

#REDIRECT [[Kot]]

W ten sposób, każdy wpisując obie wersje w formularzu szukaj zostanie automatycznie przekierowany do "Kot".

Żadna zawartość po przekierowaniu nie będzie wyświetlona. Jakkolwiek, tagi kategorii bedą działać i zapewniają, że przekierowanie będzie uwzględnione w liście kategorii.


Zmienne Wiki, magiczne słowa i szablony

MediaWiki rozpoznaje pewne specjalne ciągi znaków w artykule, które zmieniają standardowe zachowanie. Na przykład dodanie słowa __NOTOC__ w dowolnym miejscu artykułu uniemożliwi wygenerowanie spisu treści. Podobnie, słowo __TOC__ może być użyte do zmiany domyślnej pozycji spisu treści. Zobacz mw:Help:Magic words po szczegóły.

Szablony i zmienne to predefiniowane fragmenty wikitekstu, które można wstawić do artykułu w celu ułatwienia formatowania treści.

Zmienne są definiowane przez system i mogą być używane do wyświetlania informacji o bieżącej stronie, wiki lub dacie. Na przykład, użyj {{SITENAME}}, aby wyświetlić nazwę strony wiki (która na tej wiki brzmi: ArchWiki). Aby ustawić alternatywny nagłówek tytułu dla bieżącej strony, można użyć innej zmiennej wiki: {{DISPLAYTITLE:Nowy Tytuł}} (dozwolone są tylko zmiany wielkich liter).

Szablony, z drugiej strony, są definiowane przez użytkownika. Zawartość dowolnej strony może zostać dołączona do innej strony poprzez dodanie {{Przestrzeń nazw:Nazwa strony}} do artykułu, ale jest to rzadko używane w przypadku stron spoza przestrzeni nazw Template. (Jeśli przestrzeń nazw jest pominięta, przyjmuje się Szablon). Na przykład Template:Note (Polski), który może być dołączony do artykułu z następującym wikitekstem:

{{Note (Polski)|To jest uwaga.}}

...jest renderowany jako:

Uwaga: To jest uwaga.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Help:Template.