Secure Shell (Čeština)

From ArchWiki
Stav překladu: Tento článek je přeložená obdoba "Secure Shell". Naposledy přeloženo: 2022-10-07. Můžete pomoci sladit překlad, byl-li původní článek upraven.

Z Wikipédie:

SSH (Secure Shell) je v informatice označení pro zabezpečený komunikační protokol v počítačových sítích. Šifrování přenášených dat, které SSH poskytuje, slouží k zabezpečení dat při přenosu přes nedůvěryhodnou síť, jako je například Internet.

Některé sítě, jež využívají SSH, jsou Git, rsync a X11 forwarding. Služby, jež vždy používají SSH, jsou SCP a SFTP.

SSH síť standardně naslouchá na TCP portu 22. Běžně se užívají SSH klientské programy pro navázání spoje s sshd daemony, které přijímají dálková připojení. Jak SSH klientské programy, tak sshd daemony lze najít na většině novodobých operačních systémech, včetně macOS, GNU/Linux, Solaris a OpenVMS. Obojí lze najít v proprietární, freeware i open-source obdobě s různými provedeními.

Provedení

https://matt.ucc.asn.au/dropbear/dropbear.html || dropbear
  • OpenSSH — Nejpoužívanější nástroj pro dálkové přihlašování skrz SSH protokol.
https://www.openssh.com/portable.html || openssh
  • TinySSH — Minimalistická SSH síť, jež využívá pouze některé SSHv2 funkce; glibc je jediný potřebný balíček.
https://tinyssh.org/ || tinyssh

Zabezpečení

Vizte Zabezpečení#SSH.

Vizte také