ArchWiki:Translation Team (Català)/Board (Català)

From ArchWiki

A aquesta pàgina trobareu tot el necessari per a organitzar els treballs de traducció.

Taules

Articles traduïts
En aquesta secció es recullen, en única taula, tots els articles traduïts, ordenats alfabèticament, amb dades addicionals sobre les seves prioritats de traducció, anotacions rellevants...
Advertència: Excepcionalment, també s'inclouen articles no traduïts, candidats a traduir-se com més aviat millor donada la seva importància o interès. Llegiu la raó aquí (Prioritat 2 i, molt excepcionalment, 3).
Categories amb contingut traduïdes
En aquesta secció es llisten les categories amb contingut, el qual ha de traduir-se o actualitzar-se.
Índex d'articles rellevants
En aquesta secció es recullen accessos directes a pàgines que ens mostren una relació d'articles que haurien de ser atesos regularment per a un manteniment net dels articles indexats. Els índexs més rellevants per al nostre propòsit són els relatius a articles amb reencaminament, articles que necessiten actualitzar-se (amb la plantilla {{Bad translation (Català)}}) o traduir-se (amb la plantilla {{Translateme (Català)), i articles que contenen enllaços trencats a seccions, articles o paquets.

Articles traduïts

Article Pr. Revisió Observacions
Arch Linux (Català) 2 2022-12
ArchWiki:Access levels and roles (Català) 3 2023-04
ArchWiki:About (Català) 2 2022-12
ArchWiki:Contributing (Català) 2 2023-02
Arch IRC channels (Català) 2 2023-02 Les guies externes d'IRC són en anglès. No cal canviar-ho, ja que els canals IRC d'Arch són també en anglès.
General recommendations (Català) 1 2023-01
Help:Browsing (Català) 2 2023-01
Help:Cheatsheet (Català) 3 2023-01
Help:Reading (Català) 2 2023-04
Help:Template (Català) 3 2023-02
Install Arch Linux with accessibility options (Català) 2 2023-01
Installation guide (Català) 1 2022-12
International communities (Català) 2 2023-08
Main page (Català) 1 2022-12 Inclou un enllaç a la pàgina de l'Equip de traducció.
pkgstats (Català) 2 2023-02
Reflector (Català) 2 2023-02
Table of contents (Català) 2 9999-99 Traduïu només els títols de les categories. No cal fer-ne un seguiment com a altres articles.
XDG user directories (Català) 2 2023-04

Categories amb contingut traduïdes

Categoria Revisió Observacions
Category:Freedesktop.org (Català) 2023-04
Category:Help (Català) 2023-01
Category:Installation process (Català) 2022-12
Category:Internet applications (Català) 2023-02
Category:Networking (Català) 2023-02
Category:Protocols (Català) 2023-11

Vegeu la categoria principal per a un llistat de totes les categories.

Índex d'articles rellevants

  • Articles que necessiten ser actualitzats/traduïts:
    • Articles que necessiten ser actualitzats (contenen la plantilla {{Bad translation (Català)}}).
    • Articles que necessiten ser traduïts (contenen la plantilla {{Translateme (Català)}}).
Nota: És possible que els articles no estiguin ben etiquetats. Trobareu articles amb la plantilla Translateme que en realitat estan traduïts i han de ser actualitzats. Altres tindran la plantilla Bad translation i en realitat necessitaran ser traduïts. A més, a vegades s'utilitza la plantilla Translateme per a indicar que un recurs extern a la wiki no està disponible en català, però que val la pena trobar-ne un substitut o traduir-lo.
Advertència: Aquest índex no funcionarà fins que el català tingui suport complet a la wiki i els robots l'actualitzin.

Criteris de prioritat per a traduir

Els articles de la taula de traduccions s'han distribuït en quatre prioritats de traducció (des de la prioritat més gran, 1, fins a la menor, 4).

Amb aquest sistema es vol establir un ordre de traducció que garanteixi la qualitat de traducció en els articles més visitats. Les prioritats establertes no qüestionen la qualitat o importància dels articles, sinó que permeten que els visitants trobin en català i actualitzats els articles més populars o amb coneixements més fonamentals.

Els criteris de prioritat són els següents:

Prioritat
(Pr.)
Criteri
1
Pàgines "de referència", les quals considerem que constitueixen el nucli entorn del qual s'ha de construir la documentació bàsica de l'ArchWiki en Català. Aquestes pàgines "de referència" són:
2
Articles "enllaçats", que seran aquells articles enllaçats des de les pàgines "de referència" per a ampliar informació.
Tots els articles enllaçats des de les pàgines "de referència" tindran la seva entrada a la taula, inclosos aquells que encara no estiguin traduïts (a l'espera que es tradueixin com més aviat millor).
3
Articles "d'interès", on es troben aquells articles que no estan inclosos als grups anteriors, però que es consideren d'interès per a gran part dels usuaris.
4
Articles menys prioritaris, on s'inclouen la resta d'articles.
Nota: En el cas de les traduccions que poden incloure's en les prioritats 3 o 4, queda a disposició del bon criteri del traductor escollir a quin grup pertanyen.