Help:Browsing (Català)

From ArchWiki
Estat de traducció: Aquest article és una versió traduïda de Help:Browsing. Última traducció: 2023-01-26. Si hi han hagut canvis a la versió anglesa, podeu ajudar a traduir-lo o avisar a l'equip de traducció.

La instància oficial de MediaWiki de l'ArchWiki permet el seu accés en línia a https://wiki.archlinux.org amb qualsevol navegador.

Tingueu en compte que algunes traduccions s'allotgen externament sota noms de domini diferents; vegeu Help:i18n (Català)#Idiomes.

Cerca

Aquest article o secció necessita ser traduït.

Notes: Cal trobar un recurs similar a Wikipedia:full text search en català, o traduir-lo. (Discussiò a Help talk:Browsing (Català))

MediaWiki permet la cerca de text complet; vegeu la caixa de cerca al capdamunt de la pàgina. La limitació d'aquesta característica és que només s'indexen les paraules amb més de tres caràcters. Si voleu cercar paraules més curtes (de 1 a 3 caràcters), una solució alternativa és utilitzar la característica sitesearch de Google. Introduïu els vostres ítems de cerca al formulari i la pàgina cercarà automàticament a l'ArchWiki.

També podeu fer el mateix manualment si afegiu site:wiki.archlinux.org a la vostra cerca de Google:

els vostres termes de cerca site:wiki.archlinux.org

Aquest mètode funciona bé, però no està del tot actualitzat. Google indexa l'ArchWiki cada 1-3 dies.

Bangs de DuckDuckGo

Aquest article o secció necessita ser traduït.

Notes: Cal trobar un recurs similar a [1] en català. (Discussiò a Help talk:Browsing (Català))

També podeu emprar els bangs de DuckDuckGo per a cercar directament a l'ArchWiki. Després d'afegir DuckDuckGo com al motor de cerca per defecte del vostre navegador, podeu escriure línies similars a la següent a l'omnibox o barra de direccions:

!archwiki els vostres termes de cerca

O més curt:

!aw els vostres termes de cerca

Trobar articles relacionats

Tots els articles de l'ArchWiki estan categoritzats. Les categories d'una pàgina es mostren al capdamunt d'aquesta. Per exemple, aquesta pàgina s'ha categoritzat amb Category:Help (Català). Podeu veure la jerarquia de categories a la Taula de continguts.

Addicionalment, molts articles enllacen directament amb articles relacionats mitjançant una caixa d'Articles relacionats al capdamunt de l'article.

Consulta sense connexió

  • arch-wiki-docs — Pàgines de l'ArchWiki optimitzades per a la navegació sense connexió.
https://github.com/lahwaacz/arch-wiki-docs || arch-wiki-docs
  • arch-wiki-lite — Arch-wiki-lite s'ha dissenyat per oferir la millor experiència possible a la pobra persona encallada sense internet o sense poder iniciar un navegador web gràfic.
http://kmkeen.com/arch-wiki-lite/ || arch-wiki-lite
  • arch-wiki-man — L'ArchWiki fàcilment accessible i cercable com a pàgines del man.
https://github.com/greg-js/arch-wiki-man || arch-wiki-manAUR
  • wikiman — Motor de cerca sense connexió per a pàgines del manual, l'ArchWiki, la Wiki de Gentoo i altres mitjans de documentació.
https://github.com/filiparag/wikiman || wikimanAUR

Visualitzadors en línia alternatius

  • Wikicurses — Una interfície simple basada en curses per a llocs MediaWiki com l'ArchWiki o la Viquipèdia.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=187864 || wikicurses, wikicurses-gitAUR
Consell: Per a Android existeix ArchWiki Viewer for Android, un visualitzador simple per l'ArchWiki en línia. El format de pàgina s'ha optimitzat per a la visualització en dispositius mòbils.