Xfce (Čeština)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: Not updated since 2021-10-17, the English page has seen updates. (Discuss in Talk:Xfce (Čeština))

Xfce je lehké a modulární desktopové prostředí, které je v současné době založeno na GTK 3. Pro zajištění úplného uživatelského komfortu obsahuje správce oken, správce souborů, plochu a panely. Xfce lze jednoduše rozšiřovat pomocí extra pluginů.

Instalace

Nainstalovat xfce4 skupinu. Také si můžete nainstalovat skupinu xfce4-goodies, která obsahuje další doplňky a řadu užitečných nástrojů, jako je mousepad editor. Xfce používá Xfwm jako výchozí správce oken.

Spuštění

Vyberte Xfce Session (relaci Xfce) z nabídky ve správci zobrazení nebo přidejte exec startxfce4 do svého Xinitrc.

Note: Nevolejte xfce4-session napřímo; startxfce4 je správný příkaz, který zavolá všechny důležité části.

Konfigurace

Xfce ukládá své konfigurace do Xfconf. Tyto konfigurace lze upravit několika způsoby:

 • V hlavní nabídce vyberte Settings, kterou chcete přizpůsobit. Kategorie jsou programy, které se obvykle nacházejí v /usr/bin/xfce4-* a /usr/bin/xfdesktop-settings.
 • xfce4-settings-editor, kde můžete zobrazit a upravit všechna nastavení. Zde upravené modifikace nastavení se projeví okamžitě. Použití xfconf-query dokáže změnit nastavení z příkazového řádku; podrobnosti najdete v dokumentaci.
 • Nastavení jsou uložena v souborech XML v ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/, které je možné ručně upravovat. Zde provedené změny se však neprojeví okamžitě.

Menu

Viz Xdg-menu pro více informací o používání systému menu Free Desktop.

Whisker menu

xfce4-whiskermenu-plugin (také součást xfce4-goodies) je alternativní spouštěč aplikací. Zobrazuje seznam oblíbených položek, prochází všechny nainstalované aplikace pomocí tlačítkových kategorií a podporuje fuzzy vyhledávání. Po instalaci balíčku může nahradit původní Applications Menu (nabídku aplikací) jako první položku v panelu 1 (v Settings > Panel > Items přidat Whisker Menu, tj. Nastavení > Panel > Položky přidat nabídku Whisker Menu).

Editace položek

Pro tento úkol je k dispozici řada grafických nástrojů:

 • MenuLibre — Pokročilý editor nabídek, který poskytuje moderní funkce v čistém a snadno použitelném rozhraní.
https://launchpad.net/menulibre || menulibreAUR.
 • Alacarte — Editor nabídek pro GNOME. Podporuje XFCE.
https://www.gnome.org/ || alacarte
 • XAME (XFCE Applications Menu Editor) — GUI nástroj napsaný v Gambas navržený speciálně pro úpravu položek nabídky v Xfce, nebude fungovat v jiných prostředích (Vývoj přerušen).
http://redsquirrel87.altervista.org/doku.php/xfce-applications-menu-editor || xameAUR

Případně vytvořte soubor ~/.config/menus/xfce-applications.menu ručně. Viz příklad konfigurace níže:

<!DOCTYPE Menu PUBLIC "-//freedesktop//DTD Menu 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/menu-spec/1.0/menu.dtd">

<Menu>
  <Name>Xfce</Name>
  <MergeFile type="parent">/etc/xdg/menus/xfce-applications.menu</MergeFile>

  <Exclude>
    <Filename>xfce4-run.desktop</Filename>
    <Filename>exo-terminal-emulator.desktop</Filename>
    <Filename>exo-file-manager.desktop</Filename>
    <Filename>exo-mail-reader.desktop</Filename>
    <Filename>exo-web-browser.desktop</Filename>
    <Filename>xfce4-about.desktop</Filename>
    <Filename>xfhelp4.desktop</Filename>
  </Exclude>

  <Layout>
    <Merge type="all"/>
    <Separator/>
    <Menuname>Settings</Menuname>
    <Separator/>
    <Filename>xfce4-session-logout.desktop</Filename>
  </Layout>
</Menu>

<MergeFile> tag obsahuje výchozí nabídku Xfce.

<Exclude> tag vylučuje aplikace, které nechceme, aby se zobrazovaly v nabídce. Zde jsme vyloučili některé výchozí zkratky Xfce, ale můžete vyloučit firefox.desktop nebo jakoukoli jinou aplikaci.

<Layout> tag definuje rozložení nabídky. Aplikace mohou být organizovány do složek nebo do uspořádní dle našeho přání. Další podrobnosti najdete na Xfce wiki.

Změny v nabídce Xfce můžete provádět také úpravou .desktop samotných souborů. Chcete -li skrýt položky, podívejte se na Skrýt položky na ploše. Kategorii aplikace můžete upravit Categories= řádkou položky desktop entry, viz Desktop entries#File example.

Plocha

Transparentní pozadí pod nadpisy ikon

Chcete -li změnit výchozí bílé pozadí názvů ikon na ploše na něco vhodnějšího, vytvořte nebo upravte ~/.gtkrc-2.0:

style "xfdesktop-icon-view" {
  XfdesktopIconView::label-alpha = 10
  base[NORMAL] = "#000000"
  base[SELECTED] = "#71B9FF"
  base[ACTIVE] = "#71B9FF"
  fg[NORMAL] = "#fcfcfc"
  fg[SELECTED] = "#ffffff"
  fg[ACTIVE] = "#ffffff"
}
widget_class "*XfdesktopIconView*" style "xfdesktop-icon-view"

Odstranění ikon na ploše

Zadejte následující příkaz:

$ xfconf-query -c xfce4-desktop -v --create -p /desktop-icons/style -t int -s 0

Chcete-li obnovit ikony na ploše, zadejte stejný příkaz s hodnotou 2.

Jeden wallpaper roztažený přes všechny obrazovky (xinerama)

Otevřete xfce4-settings-editor a vytvořte novou vlastnost s následujícím nastavením:

Property: /backdrop/screen0/xinerama-stretch
Type: Boolean
Value: TRUE|1|Enabled

Klávesová zkratka: Zabití okna

Xfce nemá zkratku pro zabití okna, například když program zamrzne.

S xorg-xkill použijte xkillinteraktivně zabít okno. Pro aktuálně aktivní okno použijte xdotool : S xorg-xkill použijte xkill interaktivní zabití okna. Pro aktuálně aktivní okno použijte xdotool:

$ xdotool getwindowfocus windowkill

Alternativně:

$ sh -c "xkill -id $(xprop -root -notype | sed -n '/^_NET_ACTIVE_WINDOW/ s/^.*# *\|\,.*$//g p')"

Chcete-li přidat zástupce, použijte Settings > Keyboard (Nastavení > Klávesnice) nebo jednu z možných aplikací xbindkeys.

Sezení

Autostart

Chcete-li při spuštění Xfce spouštět vlastní aplikace, klikněte na Applications Menu > Settings > Settings Manager (Nabídka aplikací > Nastavení> Správce nastavení) a poté vyberte možnost Session and Startup (relace a spuštění) a klikněte na kartu Application Autostart (Automatické spuštění aplikací). Zobrazí se seznam programů, které se spustí po spuštění. Chcete -li přidat položku, klikněte na Přidat tlačítko a vyplňte formulář a zadejte cestu ke spustitelnému souboru, který chcete spustit.

Automaticky spuštěné aplikace jsou uloženy jako name.desktop v ~/.config/autostart/.

Případně přidejte příkazy, které chcete spustit (včetně nastavení proměnných prostředí), do xinitrc (nebo xprofile kde se používá správce zobrazení).

Tip: Někdy může být užitečné odložit spuštění aplikace. Toto nastavíte v Application > Autostart příkaz jako například sleep 3 && command nefunguje; řešením je použít syntaxi sh -c "sleep 3 && command"

Zamykání obrazovky (Lock Screen)

xflock4 je referenční skript Bash, který se používá k uzamčení relace Xfce.

Snažší uzamčení obrazovky je pomocí xfce4-screensaver (spořiče obrazovky) (rovněž součástí xfce4-goodies), xscreensaver, gnome-screensaverAUR, slock nebo xlockmore. Postupně xfce vyhledá odpovídající binární soubor nebo ukončí návratový kód 1, pokud se mu nepodaří najít žádný z nich.

List of applications/Security#Screen lockers obsahuje krátký popis těchto zamykacích obrazovek společně s dalšími oblíbenými aplikacemi. V tomto seznamu je alternativní zamykací nástroje, light-locker, která se obzvláště dobře integrují s xfce4-power-manager. Jakmile je nainstalován, nastavení Xfce Power Manager získá další Security (Zabezpečení) záložku pro konfiguraci light-locker a stávající Lock screen when system is going for sleep (zamykací obrazovka, když systém přechází do režimu spánku) nastavení se přemístí na tuto kartu. V tomto novém GUI je možné nastavit, zda má být relace uzamčena při aktivitě spořiče obrazovky, nebo kdykoli systém přejde do režimu spánku.

Chcete-li, aby xflock4 spustil light-locker nebo jakoukoli vlastní locker aplikaci, která není mezi výše uvedenými pěti, je třeba nastavit LockCommand v xfconf relaci pomocí příkazového řádku s uvedením, který locker má být použit (příkaz uvnitř uvozovek v následujícím příkladu lze odpovídajícím způsobem upravit pro jiné zamykací obrazovkové aplikace):

$ xfconf-query -c xfce4-session -p /general/LockCommand -s "light-locker-command --lock" --create -t string

Tlačítko zámku v panelu se nachází v Action Buttons (Akční tlačítka), který jednoduše spustí /usr/bin/xflock4. Mělo by fungovat podle očekávání, pokud xflock4 funguje, tj. je nainstalována jedna z nativních uzamykacích aplikací nebo je nakonfigurována vlastní aplikace dle výše uvedeného.

Pozastavit (Suspend)

Kdykoli budete požádáni o pozastavení, Xfce provede příkaz xfce4-session-logout(1) pomocí suspend volby:

$ xfce4-session-logout --suspend

Zde je nebo není relace systematicky uzamčena na pozastavení (suspend) lze nakonfigurovat pomocí vlastností xfconf nebo z grafického uživatelského rozhraní.

Chcete-li tento stav ovládat pomocí CLI: jsou použita dvě nastavení, LockScreen a lock-screen-suspend-hibernate, umístěno v relaci a v xfconf správci napájení (power manager xfconf).

Chcete-li zabránit uzamčení při pozastavení, nastavte LoskScreen na false:

$ xfconf-query -c xfce4-session -p /shutdown/LockScreen -s false
$ xfconf-query -c xfce4-power-manager -p /xfce4-power-manager/lock-screen-suspend-hibernate -s false

Podobně jej můžete nastavit na true pro uzamčení sezení při pozastavení.

Nastavení lze také ovládat z grafického uživatelského rozhraní: otevřete aplikaci Session and Startup a zapněte nebo vypněte flag Advanced > Lock screen before sleep (Pokročilé > Lock screen před spánkem) na on nebo off.

Kdykoli je stisknuto tlačítko pozastavení na klávesnici, lze to ovládat buď pomocí správce napájení Xfce nebo pomocí systemd-logind. Aby logind dostal přednost, musí být následující nastavení xfconf nastaveno na true:

$ xfconf-query -c xfce4-power-manager -p /xfce4-power-manager/logind-handle-suspend-key -n -t bool -s true
Note: Chcete-li zkontrolovat, jak systemd-logind zpracovává události, které mají přednost před Xfce, zkontrolujte logind.conf(5)

Zakázat ukládání relací

U každého uživatele lze uložené relace deaktivovat provedením následujícího:

$ xfconf-query -c xfce4-session -p /general/SaveOnExit -s false

Poté přejděte do části Applications > Settings > Session and Startup > Sessions (Aplikace > Nastavení > Relace a spuštění> Relace) a stisknutím tlačítka Clear saved sessions (Vymazat uložené relace) odeberte všechny dříve uložené relace.

Tip: Pokud výše uvedený příkaz trvale nemění nastavení (tedy pouze dočasně v rámci sezení), použijte místo toho následující příkaz: xfconf-query -c xfce4-session -p /general/SaveOnExit -n -t bool -s false

Alternativně Xfce kiosk mode lze použít k deaktivaci ukládání relací v celém systému. Chcete-li relace zakázat, vytvořte nebo upravte soubor /etc/xdg/xfce4/kiosk/kioskrc a přidejte následující:

[xfce4-session]
SaveSession=NONE

Pokud režim kiosku nefunguje, uživatel může nastavit oprávnění pouze pro čtení pro adresář relací:

$ rm ~/.cache/sessions/* && chmod 500 ~/.cache/sessions

To zabrání Xfce v ukládání jakýchkoli relací navzdory jakékoli konfiguraci, která určuje jinak.

Použítí alternativního window managera

Note: Aby se změny projevily, budete muset vymazat uložené relace a zajistit, aby při prvním odhlášení bylo ukládání relací deaktivováno. Jakmile se spustí vybraný správce oken, lze opět povolit ukládání relací.

Soubory určující výchozího správce oken se nacházejí v následujících umístěních:

 • ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml - per uživatel
 • /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml - pro celý systém

Výchozí správce oken pro uživatele lze snadno nastavit pomocí xfconf-query:

$ xfconf-query -c xfce4-session -p /sessions/Failsafe/Client0_Command -t string -sa xfsettingsd
$ xfconf-query -c xfce4-session -p /sessions/Failsafe/Client1_Command -t string -sa wm_name

Pokud chcete spustit správce oken s možnostmi příkazového řádku, podívejte se na níže uvedené příkazy:

$ xfconf-query -c xfce4-session -p /sessions/Failsafe/Client0_Command -t string -sa xfsettingsd
$ xfconf-query -c xfce4-session -p /sessions/Failsafe/Client1_Command -t string -s wm_name -t string -s --wm-option

Pokud potřebujete více možností příkazového řádku, jednoduše přidejte další -t string a -s --wm-option argumenty příkazu.

Note: Pokud místo toho nastavíte Client0_Command na wm_name a Client1_Command do xfsettingsd, můžete zabránit xfce4-session-logout z návratu na výchozí motiv. Avšak budete muset zajistit manuální nastavení motivu kurzoru.

Pokud chcete změnit výchozího správce oken v celém systému, upravte výše uvedený soubor ručně, změňte xfwm4 na preferovaného správce oken a přidejte další <value type="string" value="--wm-option"/> řádky pro další možnosti příkazového řádku v případě potřeby.

Správce oken můžete také změnit automatickým spuštěním wm_name --replace pomocí mechanismu pro automatické spuštění nebo spuštěním wm_name --replace & v terminálu a zajistit, aby byla relace uložena při odhlášení. Uvědomte si však, že tato metoda ve skutečnosti nemění výchozího správce, pouze jej nahrazuje při přihlášení. Všimněte si toho, že pokud používáte funkci automatického spuštění, měli byste zakázat uložené relace, protože by to mohlo vést k tomu, že se nový správce oken spustí dvakrát po výchozím správci oken!

Motivy

Motivy XFCE jsou k dispozici na xfce-look.org. Xfwm Motivy jsou uloženy v /usr/share/themes/theme_name/xfwm4 a nastavení v Settings > Window Manager (Nastavení > Správce oken). GTK Motivy jsou uloženy v /usr/share/themes/theme_name/gtk-2.0 a /usr/share/themes/theme_name/gtk-3.0 a jsou nastaveny v Settings > Appearance (Nastavení> Vzhled).

Tip: Chcete-li dosáhnout jednotného vzhledu pro všechny aplikace, podívejte se na článek Jednotný vzhled pro aplikace Qt a GTK. Viz také Témata kurzorů, Ikony, a Konfigurace písem.

Konzistentní vzhled mezi SSD a CSD okny

Xfce aktuálně používá Server-Side Decorations (SSD) (viz Dekorace oken) s motivem Xfwm pro většinu oken a dekorace na straně klienta Client-side decoration (CSD) s motivem příslušných programů pro Xfce Settings (Xfce Nastavení), Print (Tisk), Save (Uložení) a další dialogy.

Styly oken Xfwm SSD lze konfigurovat tak, aby odpovídaly oknům CSD, ruční úpravou nebo vytvořením motivů v /usr/share/themes/theme_name/xfwm4 nebo pomocí nástroje, jako je Xfwm4 Theme Generator, který „Vytváří motivy xfwm4 z dekorací na straně klienta“.

Obnova Client-Side Dekorací

This article or section needs to be translated.

Notes: The broken package is no longer necessary. (Discuss in Talk:Xfce (Čeština))

Chcete-li odstranit většinu CSD z Xfce, nainstalujte libxfce4ui-nocsdAUR[broken link: package not found] a nastavte

$ xfconf-query -c xsettings -p /Gtk/DialogsUseHeader -s false

Tím se tlačítko Uložit přesune do spodní části okna v dialogech Uložit a to samé u dialogů Tisk. Dialogová okna pro nastavení Xfce se vrátí na SSD. Programy jako Catfish budou mít stále CSD.

Chcete-li vynutit SSD ve všech oknech, zkuste gtk3-nocsd-gitAUR[broken link: package not found]. Nezapomeňte si přečíst všechny pokyny na stránce projektu.

Zvuk

Zvukové motivy

XFCE4 podporuje freedesktop system sounds, toto však není defaultně nakonfigurováno. Lze jednoduše přidat.

Povolení zvukového motivu:

 1. Nainstalujte libcanberra pro PulseAudio podporu;
 2. canberra-gtk-module by měl být v proměnné prostředí GTK_MODULES (může být vyžadováno opětovné přihlášení);
 3. Zaškrtněte "Enable event sounds" („Povolit zvuky událostí“) ve Settings Manager → Appearance → Settings záložce (Správci nastavení → Vzhled → karta Nastavení);
 4. V Editoru nastavení (aplikace xfce4-settings-editor) nastavte "xsettings/Net/SoundThemeName" na umístění zvukového tématu v /usr/share/sounds/;
 5. Zapněte "System Sounds" („Zvuky systému“) v mixéru zvuku (např. pavucontrol).

sound-theme-freedesktop poskytuje kompatibilní zvukové téma, ale postrádá mnoho požadovaných událostí. Daleko lepší volbou je sound-theme-smoothAUR (SoundThemeName nastavte na "Smooth", pozor na velké písmeno).

Klávesová tlačítka pro změnu hlasitosti

xfce4-pulseaudio-plugin poskytuje panelový applet, který podporuje ovládání hlasitosti klávesnicí a notifikační upozornění na hlasitost. Jako alternativu můžete nainstalovat xfce4-volumed-pulseAUR, který také poskytuje ovládání kláves a upozornění, ale bez ikony na panelu. To je praktické například při současném používání pasystray pro jemnější ovládání.

Alternativně xfce4-mixerAUR také poskytuje panelový aplet a klávesové zkratky, které také podporují Alsu. Všimněte si však, že je založen na funkci GStreamer 0.10, která byla opuštěna v 1.0.

Po instalaci panelů je musíte přidat na hlavní panel, jinak nebudou fungovat klávesové zkratky.

Alternativy, které nejsou specifické pro desktopové prostředí, viz List of applications/Multimedia#Volume control.

Zkratky (Shortcuts)

Pokud nepoužíváte applet nebo démona, který ovládá klávesy hlasitosti, můžete příkazy ovládání hlasitosti namapovat na klávesy hlasiosti ručně pomocí Xfce's keyboard settings (nastavení klávesnice Xfce). Příslušné příkazy týkající se zvukového systému, který používáte, naleznete v níže uvedených oddílech.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky jsou definovány na dvou místech: Settings > Window Manager > Keyboard (Nastavení > Správce oken > Klávesnice) a Settings > Keyboard > Shortcuts (Nastavení > Klávesnice > Zkratky).

Polkit Authentication Agent

polkit-gnome Agent budou nainstalovány spolu s xfce4-session a autostarted automaticky; není nutný žádný zásah uživatele. Další informace najdete v článku Polkit#Authentication agents.

K dispozici je také polkit authentication agent for Xfce (ověřovací agent pro Xfce), viz xfce-polkitAUR nebo xfce-polkit-gitAUR.

Vypnutí displeje

Některé programy, které se běžně používají s Xfce, budou ovládat zatemnění monitoru a nastavení DPMS (monitor powersaving, monitor úspory energie)) settings. Jsou diskutovány níže.

Xfce Power Manager

Xfce Power Manager ovládá ztmavení a nastavení DPMS. Tato nastavení lze konfigurovat v Power Manager GUI aplikace na Display (Zobrazení) záložce.

Všimněte si toho, že když Display power management (správa napájení displeje) je vypnutá (off), DPMS je plně deaktivován, neznamená to, že Power Manager jednoduše přestane ovládat DPMS. Nezakáže ani vypínání obrazovky. Chcete-li vypnout ztmavení i DPMS, klikněte pravým tlačítkem na ikonu na hlavním panelu správce napájení nebo klikněte levým tlačítkem na aplet panelu a ujistěte se, že možnost označená Presentation mode (Režim prezentace) je zaškrtnuta.

XScreenSaver

Pokud xscreensaver je nainstalován a běží vedle Xfce Power Manager, nemusí být jasné, která aplikace má kontrolu nad ztmavením a DPMS, protože oba soutěží o kontrolu nad stejným nastavením. Proto v situaci, kdy je důležité, aby nebyl monitor prázdný (například při sledování videa), je vhodné vypnout ztmavení a DPMS prostřednictvím obou aplikací. Další informace o XScreenSaver možnostech najdete v části XScreenSaver#DPMS and blanking settings.

xset

Pokud není spuštěna ani jedna z výše uvedených aplikací, lze nastavení ztmavení a DPMS ovládat pomocí xset příkazu, viz DPMS#Runtime settings.

Note: S některými konfiguracemi jsou spojeny problémy s vypínáním a obnovováním ze ztmavení. Viz [1][2].

Tipy a triky

Mounting podpora pro Thunar a xfdesktop

Pokud se připojené externí jednotky nezobrazí a instalační oddíly se zobrazí jako připojená zařízení, na plochu a v Thunaru nainstalujte gvfs. Viz Udisks#Hide selected partitions a Thunar#Automounting of large external drives pro pokročilejší možnosti konfigurace.

Snímky obrazovky (Screenshots)

Xfce má svůj vlastní nástroj pro screenshoty, xfce4-screenshooter. Je součástí skupiny xfce4-goodies.

Přejděte na Applications > Settings > Keyboard (Aplikace > Nastavení > Klávesnice), Application Shortcuts (Zkratky aplikací). Přidat xfce4-screenshooter -f (nebo -w pro aktivní okno) použijte příkaz Print klíčové k pořizování snímků obrazovky na celou obrazovku. Viz xfce4-screenshooter(1) pro další volitelné argumenty.

Alternativně lze použít nezávislý program screenshotů, jako je scrot.

Zakázání terminálových zkratek F1 a F11

Xfce terminál váže F1 a F11 na okno s pomocí a na celoobrazovkový mód, což může ztížit používání programů, jako je htop. Chcete -li tyto zkratky deaktivovat, vytvořte nebo upravte jejich konfigurační soubor, poté se odhlaste a znovu přihlaste. F10 lze deaktivovat v nabídce Preferences (Předvolby).

~/.config/xfce4/terminal/accels.scm
(gtk_accel_path "<Actions>/terminal-window/fullscreen" "")
(gtk_accel_path "<Actions>/terminal-window/contents" "")

Terminálové barevné motivy nebo palety

Terminálové barevné motivy nebo palety lze změnit v GUI na kartě Appearance (Vzhled) v Preferences (Předvolbách). To jsou barvy, které jsou k dispozici většině konzolových aplikací, jako jsou Emacs, Vi a tak dále. Jejich nastavení jsou uložena jednotlivě pro každého uživatele systému v ~/.config/xfce4/terminal/terminalrc souboru. Na výběr je také mnoho dalších témat. Podívejte se na vlákna fóra Terminal Colour Scheme Screenshots pro stovky dostupných možností a témat.

Změna defaultního barevného motivu

Xfce extra/terminal balíček je dodáván s tmavší paletou barev. Chcete-li to změnit, připojte v souboru terminalrc následující téma pro světlejší barevný motiv, který je vždy viditelný na tmavších pozadí Terminálu.

~/.config/xfce4/terminal/terminalrc
ColorPalette5=#38d0fcaaf3a9
ColorPalette4=#e013a0a1612f
ColorPalette2=#d456a81b7b42
ColorPalette6=#ffff7062ffff
ColorPalette3=#7ffff7bd7fff
ColorPalette13=#82108210ffff

Terminal tango barevné schéma

Chcete-li přepnout na barevné téma tango, otevřete jej ve svém oblíbeném editoru

~/.config/xfce4/terminal/terminalrc

A přidejte (nahraďte) tyto řádky:

ColorForeground=White
ColorBackground=#323232323232
ColorPalette1=#2e2e34343636
ColorPalette2=#cccc00000000
ColorPalette3=#4e4e9a9a0606
ColorPalette4=#c4c4a0a00000
ColorPalette5=#34346565a4a4
ColorPalette6=#757550507b7b
ColorPalette7=#060698989a9a
ColorPalette8=#d3d3d7d7cfcf
ColorPalette9=#555557575353
ColorPalette10=#efef29292929
ColorPalette11=#8a8ae2e23434
ColorPalette12=#fcfce9e94f4f
ColorPalette13=#72729f9fcfcf
ColorPalette14=#adad7f7fa8a8
ColorPalette15=#3434e2e2e2e2
ColorPalette16=#eeeeeeeeecec

Otevření URLs prostředním tlačítekm myši v terminálu

Při update na verzi 0.8 otevření URL prostředním tlačítklem myši bylo vypnuto a nahrazeno vkládáním textu ze schránky do místa umístění kurzoru. Chcete-li povolit staré chování, opravte vlastnost v ${XDG_CONFIG_HOME}/xfce4/terminal/terminalrc (XDG_CONFIG_HOME=${HOME}/.config by default)

${XDG_CONFIG_HOME}/xfce4/terminal/terminalrc
[Configuration]
MiscMiddleClickOpensUri=TRUE

env-modules autocompletion v terminálu

env-modulesAUR a env-modules-tclAUR[broken link: package not found] balíčky zajišťují automatické doplňování pro přihlašovací shell. Ve výchozím nastavení však relace v xfce4-terminal nejsou považovány za login (přihlášení). Chcete -li povolit automatické doplňování pro moduly prostředí, zaškrtněte odpovídající políčko v Preferences (Předvolbách) nebo je jednoduše změňte CommandLoginShell na TRUE v ~/.config/xfce4/terminal/terminalrc.

Správa barev

Xfce nemá nativní podporu pro správu barev. [3] Najdete ICC profiles pro alternativy.

Podpora více monitorů

Xfce má podporu pro více monitorů. Nastavení lze konfigurovat v dialogu Applications > Settings > Display (Aplikace> Nastavení> Zobrazit).

Na Advanced (Upřesnit) záložce lze uložit profily pro různé monitory a nechat je aplikovat automaticky, jakmile se připojené monitory změní.

Další informace najdete v display článku z dokumentace Xfce.

Alternativně lze použít arandr ke snadné správě konfigurací zobrazení ve formě příkazů xrandr, které lze přiřadit ke klávesovým zkratkám XFCE.

SSH agents

Ve výchozím nastavení se Xfce 4.10 pokusí během inicializace relace načíst gpg-agent nebo ssh-agent v uvedeném pořadí. Chcete-li to zakázat, vytvořte klíč xfconf pomocí následujícího příkazu:

xfconf-query -c xfce4-session -p /startup/ssh-agent/enabled -n -t bool -s false

Chcete-li vynutit použití ssh-agent, i když je nainstalován agent gpg, spusťte místo toho následující:

xfconf-query -c xfce4-session -p /startup/ssh-agent/type -n -t string -s ssh-agent

Chcete používat GNOME Keyring, jednoduše zaškrtněte políčko Launch GNOME services on startup (Spustit služby GNOME při spuštění) v Advanced (Upřesnit) záložce v Session and Startup (Relace a spuštění) v Xfce's nastavení. To také zakáže gpg-agent a ssh-agent.

Zdroj: https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-session/advanced

Scrolování spodního okna bez nutnosti fokusu na okno

Přejděte na záložku Main Menu > Settings > Window Manager Tweaks > Accessibility (Hlavní nabídky > Nastavení > Vylepšení správce oken > Usnadnění). Zrušte zaškrtnutí políčka Raise windows when any mouse button is pressed (Po stisknutí libovolného tlačítka myši zaměřit okna).

Modifikátor tlačítek myši

Ve výchozím nastavení je modifikátor tlačítka myši v Xfce nastaven na Alt. To lze změnit pomocí xfconf-query. Například následující příkaz nastaví Super klávesu jako modifikátor tlačítka myši:

$ xfconf-query -c xfwm4 -p /general/easy_click -n -t string -s "Super"

Přesně řečeno, použití více modifikátorů není podporováno. Pokud však jsou názvy klíčů oddělena pomocí ><, lze jako alternativní řešení zadat více modifikátorů. Například nastavit Ctrl+Alt jako modifikátor tlačítka myši můžete použít následující příkaz:

$ xfconf-query -c xfwm4 -p /general/easy_click -n -t string -s "Ctrl><Alt"

Nastavení limitu pro minimální jas na posuvníku jasu

Omezení minimálního jasu může být užitečné u displejů, které vypínají podsvícení při úrovni jasu 0. V xfce4-power-manager 1.3.2 byla zavedena nová skrytá možnost pro nastavení minimální hodnoty jasu pomocí vlastnosti xfconf4-property. Přidat brightness-slider-min-level jako vlastnost int v xfconf4. Upravte hodnotu int, abyste získali vhodnou minimální úroveň jasu.

Přidání profilového obrázku

Chcete-li přidat profilové obrázky pro každého uživatele, které se mají zobrazit v nabídce whisker-menu, jednoduše umístěte soubor 96x96 PNG do domovského adresáře příslušného uživatele se jménem .face. Například soubor PNG /home/bob/.face pro uživatele bob.

Programy pro úpravu obrázků, jako je GIMP, lze použít k převodu a zmenšení vašich oblíbených obrázků až na 96x96.

Popisek pluginu Správce napájení

Možnost xfconf show-panel-label typu int ovládá popisek správce napájení, lze jej konfigurovat pro různé formáty popisků: lze jej nastavit na 0 (bez labelu), 1 (procentuální), 2 (zbývající čas) or 3 (oba dohromady).

Je také přístupný prostřednictvím GUI pluginu správce napájení v části Properties > Show label (Vlastnosti > Zobrazit popisky).

Odstraňování problémů

Tato kapitola je velmi často dynamicky a aktivně editována uživateli v originálním anglickém jazyce. Není tedy jednoduché udržovat synchronizaci českých stránek. Pro odstraňování problémů tedy odkazujeme na originální kapitolu Xfce#Troubleshooting.

Reference