Getting involved (Čeština)

From ArchWiki

This article or section needs to be translated.

Notes: The page in English has been update to reflect the renaming of trusted users to package maintainers. (Discuss in Talk:Getting involved (Čeština))
Stav překladu: Tento článek je přeložená obdoba "Getting involved". Naposledy přeloženo: 2022-10-14. Můžete pomoci sladit překlad, byl-li původní článek upraven.

V evoluční biologii kooperace popisuje interakce, kde individuál za malou cenu značně přispěje zbytku. Pokud tyto příspěvky jsou opakovány ostatními, přispěje to všem značně. Tato zásada se též týká aktivních členů Arch komunity, kteří chtějí přispívat své oblíbené distribuci. Jejich účast nepřispívá pouze Arch komunitě, nýbrž všem uživatelům svobodného softwaru.

Tento článek popisuje, jak noví i zkušení Arch uživatelé mohou přispět komunitě. Poznamenejte však, že toto není úplný seznam. Ještě předtím, než začnete přispívat, přečtěte si pravidla chování.

Komunita

Buďte aktivní na fóru

Jeden z nejjednodušších způsobů, jak se zúčastnit, je být aktivní na Arch Linux fóru; tak se seznámíte s komunitou a pomůžete novým uživatelům.

Zlepšete wiki

ArchWiki je skupinově udržovaná Arch Linux dokumentace. Pobízíme všechny uživatele, aby přispěli.

Připojte se do chatu

Můžete pomoci ostatním uživatelům na našem IRC kanálu. Nicméně je nezbytně nutné, abyste si přečetli pravidla kanálů, než se zúčastníte. Jiné kanály jsou dostupné pro určitá témata.

Účastněte se mailové konference

Připojte se k diskuzi na mailových konferencích. Snažte se nevyhýbat tématu dané konference.

Kresby

Sdílejte své tapety, splash screeny, barevné palety, widgety, vzhledy, atd. s komunitou na uměleckém podfóru.

Vizte také Arch Linux Kresby a Kresby.

Balíčky

Ohlaste nainstalované balíčky

pkgstats poskytuje systemd časovač, jenž zasílá seznam nainstalovaných balíčků na Vašem zařízení spolu s architekturou a používanými zrcadly Arch Linux vývojářům, aby mohli lépe soustředit své síly a zlepšit distribuci. Poskytnuté podrobnosti jsou anonymizované a nemohou být využity k rozpoznání uživatele. Můžete si prohlédnout sbírané údaje na [htttps://pkgstats.archlinux.de/packages Stránce statistik]. Další podrobnosti jsou dostupné v této diskuzi.

Opravte a ohlašujte chyby

Ohlašování a opravování chyb na sledovači chyb je jeden ze způsobů, jak pomoci komunitě.

Nicméně neúčinné využití může být protiproduktivní. Přečtěte si Pravidla ohlašování chyb.

Zpravujte o bezpečnostních chybách

Nové bezpečnostní chyby se objevují neustále. Pomozte Arch Bezpečnostnímu Týmu udržovat souhrn.

Pomozte zkoušet balíčky

Balíčky v testovcích repozotářích se prvně musí vyzkoušet než se přesunou do hlavních repozitářů. Pomozte Arch Testovacímu Týmu vyzkoušet nové balíčky.

Požadujte nové funkce

Požadujte nové funkce pro Arch balíčky na sledovači chyb. Ale ještě než tak učiníte, přečtěte si Bug reporting guidelines#Bug or feature? a ujistěte se, že Váš požadavek je platný.

Požadujte funkce pro AUR balíčky na jejich AUR stránkách.

Tvořte nebo přizpůsobte AUR balíčky

Arch Uživatelský Repozitář obsahuje komunitní skripty pro balíčky; tím umožňují uživatelům jednoduše nainstalovat software, který není součástí oficiálních repozitářů. Populární balíčky jsou potom přesunuty do oficiálního extra repozitáře.

Staňte se Důvěryhodným Uživatelem

Pokud chcete pomoci udržovat AUR balíčky v extra repozitáři, můžete se stát Důvěrhodným Uživatelem. Vizte Package Maintainers#How do I become a Package Maintainer? pro podrobnosti.

Události

Často se odehrávají události pro ceolou komunitu pro opravování chyb, pročišťování a jiné činy.

Softwarové projekty

Arch Linux distribuce se skládá z mnoha částí; správce balíčků pacman, archlinux.org stránky (archweb), a podpůrný systém Arch Uživatelský Repozitář (aurweb). Můžete přispět každému projektu zvlášť.

Diskuze týkající se jednotlivých problémů se odehrávají na arch-projektové mailové konferenci a na #archlinux-projects IRC kanálu.

Projekt Popis Jazyky Údržbáři Dodatečné odkazy
arch-boxes Obrazy pro virtuální zdroje Bash klausenbusk, shibumi
arch-release-promotion Podpora a sladění eistujících vydání projektu v Arch Linuxové GitLab instanci Python dvzrv bugs
arch-install-scripts Užitečné skripty pro instalaci Arch Linuxu Bash Foxboron bugs[dead link 2024-01-13 ⓘ]
arch-security-tracker CVE trasovací platforma; pomáhá ve zveřejňování advisories Python (Flask) anthraxx security.archlinux.org, IRC #archlinux-security, Advisory mailing list
arch-signoff Sign off Arch Linux testovací balíčky Python Jelle bugs
archinstall Arch Linux oficiální instalátor Python Torxed bugs, Discord, Doc
archiso Skripty a konfigurace pro sestavování živého média ash, bash dvzrv, nl6720 IRC #archlinux-releng, arch-releng mailové konference
archlinux-docker Docker obrazy Bash hashworks, sangy bugs, docker hub
archlinux-repro Nástroje k sestavování Arch Linux balíčků Python Foxboron, Jelle, Coderobe bugs
archweb Stránka archlinux.org Python (Django) jelle bugs
aurweb Stránka a systém pro aur.archlinux.org Python, HTML, MySQL artafinde, kevr, lfleischer bugs, IRC #archlinux-aurweb
dbscripts Skripty pro vydávání a spravování balíčků v repozitářích Bash Foxboron bugs
devtools Zabalovací nástroje pro vývojáře a balíčkáře Bash Anthraxx, Foxboron, jelle bugs
infrastruktura Arch Linux infrastruktura Ansible, Python artafinde, foutrelis, grazzolini, svenstaro, wCPO IRC #archlinux-devops
pacman Správce Balíčků Bash, C Allan, agregory bugs[dead link 2024-01-13 ⓘ] IRC #archlinux-pacman
gitlab-exporter GitLab exportér metric Rust Artafinde, orhun bugs
pacman-contrib Kontribuční skripty do pacmana Bash, C Demize, Polyzen bugs
pyalpm alpm Python spoje Python, C Jelle bugs
releng Automatizace instalačních artefaktů (instalační médium, PXE boot) Bash, Python dvzrv bugs
repod Nástroje na údržbu binárních balíčkových repozitářů pro Linux distribuce, jež využívají pacman správce balíčků Python dvzrv bugs, documentation
rebuilderd-website Str reproducible.archlinux.org JavaScript Jelle reproducible-builds.org, Debian wiki, IRC #archlinux-reproducible

Přispějte penězi

Můžete zjistit, jak pomoci udržovat server na oficiální Arch Linux příspěvkové stránce.

Neoficiální projekty

Poznámka: Záznamy níže nejsou součástí Arch Linux projektu.

Projekty Arch komunity. Přidejte i vlastní!

Skupiny

Skupiny týkající se Arche, jichž se můžete účastnit.

Arch Linux Subreddit
Místo pro Reddit uživatele pro diskuze týkající se Arche.
Mezinárodní komunity
Lokální komunity a meet-up místa pro uživatele.
Arch Ženy
Skupina s cílem vyřešit potíže pro Arch uživatelky (diskuze).
Telegram skupina
Místo pro Telegram uživatele k Arch diskuzi.
Matrix místnost
Místo pro Matrix uživatele k Arch diskuzi.

Software

Komunitou vyvíjený software, jenž se soustřeďuje na Arch Linux.

Community Contributions
Fórum pro projekty týkající se Arche.
Arch Linux topic @GitHub
GitHub repozitáře pro projekty tyḱající se Arche.

Staňte se Arch Linux vývojářem

Hlavní motivace pro Vaši práci na Archi by mělo být pomáhání celé komunitě; neměli byste se chtít stát Arch vývojářem jen tak.

Často nynější vývojáři vyberou nové vývojáře, jakmile se zvýší workload. Občas Usually, new developers are picked by the existing developers as the workload increases. Sometimes they post a position and you can apply to fill it, but more often, they just invite somebody they know would be good at it and would fit in well with the rest of the team. Having a portfolio of Arch contributions is the best way to make it on the team.

Zde je seznam úkonů, jež mohou zvýšit Vaši "popularitu" mezi Arch vývojáři:

  • Získejte reputaci jako pomocník poskytováním pomoci, kdykoliv to je možné.
  • Odpovídejte na otázky na fóru, IRC a mailových konferencích.
  • Staňte se Důvěryhodným Uživatelem k získání zkušeností se správou balíčků.
  • Uložte nové balíčky na AUR.
  • Účastněte se projektů, které by se časem mohli oficiálně přidat do Arche; nebo počněte svůj vlastní.
  • Pracujte na pacmanovi, makepkg nebo jiném projektu (na GitLabu) a zašlete svoje opravy.
  • Dívejte se na sledovač chyb a opravte stávající chyby.
  • Vyhledávejte a ohlašujte nové chyby.
  • Opravujte wiki chyby, přidávejte nové stránky, opravte stávající články a ujistěte se, že procedury nejsou zastaralé.
  • Tvořte překlady.