List of applications (Polski)/Science (Polski)

From ArchWiki


Uwaga: Aby uzyskać bardziej aktualny wybór aplikacji naukowych, spróbuj sprawdzić kategorię 'science' w AURze
Status tłumaczenia: Ten artykuł jest przetłumaczoną wersją List of applications/Science. Data ostatniego tłumaczenia: 2024-05-29. Możesz pomóc zsynchronizować tłumaczenie, jeśli nastąpiły zmiany w wersji angielskiej.

Matematyka

Kalkulator

Zobacz także Wikipedia:Comparison of software calculators.

Konsolowe

 • bc — Język kalkulatorów o dowolnej precyzji.
https://www.gnu.org/software/bc/ || bc
 • calc — Kalkulator konsolowy o dowolnej precyzji.
http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/calc/ || calc
 • clac — Konsolowy kalkulator oparty na stosie z notacją postfiksową.
https://github.com/soveran/clac || clacAUR
 • kalker — Kalkulator wiersza poleceń ze składnią matematyczną obsługującą zmienne i funkcje zdefiniowane przez użytkownika, liczby zespolone oraz szacowanie pochodnych i całek.
https://github.com/PaddiM8/kalker || kalkerAUR
 • qalc — Kalkulator wiersza poleceń i narzędzie do rozwiązywania równań z odpornym na błędy parsowaniem, rozpoznawaniem stałych i jednostek.
https://qalculate.github.io/ || libqalculate

Graficzne

 • Deepin Calculator — Łatwy w użyciu kalkulator dla Deepin desktop.
https://www.deepin.org/en/original/deepin-calculator/ || deepin-calculator
 • Extcalc — Naukowy kalkulator graficzny oparty na Qt.
http://extcalc-linux.sourceforge.net/ || extcalcAUR
 • FOX Calculator — Prosty kalkulator biurkowy.
http://fox-toolkit.org/ || fox
 • galculator — Kalkulator naukowy oparty na GTK.
http://galculator.mnim.org/ || galculator
 • Genius — Zaawansowany kalkulator zawierający matematyczny język programowania.
https://www.jirka.org/genius.html || geniusAUR
https://apps.gnome.org/Calculator/ || gnome-calculator
https://apps.kde.org/kalgebramobile/ || kalgebra
 • Kalk — Aplikacja kalkulatora konwergentnego zbudowana przy użyciu frameworka Kirigami. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kalk/ || kalk
https://apps.kde.org/kcalc/ || kcalc
 • KEuroCalc — Uniwersalny przelicznik i kalkulator walut.
https://apps.kde.org/keurocalc/ || keurocalcAUR
 • Liri Calculator — Kalkulator dla Liri.
https://github.com/lirios/calculator || liri-calculatorAUR
 • MATE Calc — Kalkulator dla środowiska graficznego MATE.
https://mate-desktop.org/ || mate-calc
 • Qalculate! — Kalkulator i narzędzie do rozwiązywania równań z odpornym na błędy parsowaniem, rozpoznawaniem stałych i jednostek.
https://qalculate.github.io/ || GTK: qalculate-gtk, Qt: qalculate-qt
 • SpeedCrunch — Szybki, precyzyjny i wydajny kalkulator wieloplatformowy.
https://speedcrunch.org || speedcrunch
 • xcalc — Kalkulator naukowy dla X z trybami notacji algebraicznej i odwrotnej notacji polskiej.
https://www.x.org/ || xorg-xcalc

Komputerowy system algebry

Zobacz także Wikipedia:Comparison of computer algebra systems.

 • AXIOM — FriCAS: pochodna potężnego AXIOM-CAS
https://fricas.sourceforge.net || fricas
 • GAP — System algebry komputerowej do obliczeniowej algebry dyskretnej ze szczególnym uwzględnieniem obliczeniowej teorii grup.
https://www.gap-system.org/ || gap
 • Maple — Słynny komercyjny CAS. Często używany w edukacji.
https://www.maplesoft.com/products/maple/ ||
 • Mathics — Darmowy CAS do symbolicznych obliczeń matematycznych, wykorzystujący Pythona jako swój główny język. Jego celem jest osiągnięcie składni i funkcji kompatybilnych z Mathematica. Opiera się głównie na Sympy dla większości zadań matematycznych i, opcjonalnie, Sage dla bardziej zaawansowanych funkcji.
https://mathics.github.io/ || mathicsAUR
 • Mathomatic — Komputerowy system algebry ogólnego przeznaczenia napisany w języku C.
https://github.com/mfillpot/mathomatic || mathomaticAUR
http://maxima.sourceforge.net/ || maxima
 • PARI/GP — System algebry komputerowej przeznaczony do szybkich obliczeń w teorii liczb.
https://pari.math.u-bordeaux.fr/ || pari
 • Singular — System algebry komputerowej do obliczeń wielomianowych, ze szczególnym naciskiem na algebrę przemienną i nieprzemienną, geometrię algebraiczną i teorię osobliwości.
https://www.singular.uni-kl.de/ || singular
 • wxMaxima — Graficzny interfejs użytkownika dla Maxima, potężnego systemu algebry komputerowej.
https://andrejv.github.io/wxmaxima/ || wxmaximaAUR
 • Xcas — Interfejs użytkownika do Giac, darmowego, podstawowego systemu algebry komputerowej.
https://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac.html || giac

Wizualizacja sieci/wykresów

 • Glue — Połączone wizualizacje danych w wielu plikach.
http://glueviz.org/ || gluevizAUR
 • Graphviz — Narzędzie o ugruntowanej pozycji do wyświetlania małych wykresów w 2D.
https://www.graphviz.org || graphviz

Obliczenia naukowe lub techniczne

Zobacz także Wikipedia:Comparison of numerical analysis software.

 • Cadabra — Podejście do algebry komputerowej oparte na teorii pola.
https://cadabra.science/ || cadabra2AUR
 • Cantor — Aplikacja umożliwiająca korzystanie z ulubionych aplikacji matematycznych z poziomu ładnego, zintegrowanego z KDE interfejsu arkusza. Część kde-education.
https://cantor.kde.org/ || cantor
 • FFTW — Biblioteka Fast Fourier Transform do obliczania dyskretnych transformat Fouriera. Używana w wielu różnych zastosowaniach numerycznych, w tym w metodach spektralnych.
https://www.fftw.org/ || fftw
 • FreeMat — Program podobny do Matlaba, który obsługuje wiele jego funkcji i oferuje bezkodowy interfejs do zewnętrznego kodu C, C++ i Fortran, dalsze równoległe tworzenie algorytmów rozproszonych (za pośrednictwem MPI) oraz możliwości wizualizacji 3D.
https://freemat.sourceforge.net/ || freematAUR
 • GeoGebra — Dynamiczne oprogramowanie matematyczne z interaktywną grafiką, algebrą i arkuszem kalkulacyjnym
https://www.geogebra.org/ || geogebra
 • Julia — Wysokopoziomowy, wysokowydajny dynamiczny język do obliczeń technicznych.
https://julialang.org/ || julia
https://apps.kde.org/kig/ || kig
 • matplotlib (PyLab) — Zbiór modułów Pythona (pyplot, numpy itp.) używanych do obliczeń naukowych.
https://www.scipy.org/ || python-matplotlib
 • Octave — Język i interfejs podobny do MATLAB do obliczeń numerycznych.
https://www.gnu.org/software/octave/ || octave
 • SageMath — System oprogramowania matematycznego, który łączy wiele istniejących pakietów opensource we wspólny interfejs Pythona. Alternatywa dla programów Magma, Maple, Mathematica i Matlab.
https://www.sagemath.org/ || sagemath
 • Scilab — Alternatywa dla Matlaba używana do obliczeń numerycznych. Jego składnia nie jest równoważna składni Matlaba, ale można ją łatwo przekonwertować.
https://www.scilab.org/ || scilabAUR

Statystyka

Zobacz także Wikipedia:Comparison of statistical packages.

 • gretl — Wieloplatformowy pakiet oprogramowania do analizy ekonometrycznej, napisany w języku programowania C.
https://gretl.sourceforge.net/ || gretlAUR
 • JAGS (Just another Gibbs sampler) — Wieloplatformowy program do analizy bayesowskich modeli hierarchicznych przy użyciu symulacji MCMC (Markov Chain Monte Carlo).
http://mcmc-jags.sourceforge.net/ || jagsAUR
 • jamovi — Pakiet statystyczny, który jest łatwy w użyciu i zaprojektowany tak, aby był znany użytkownikom SPSS. Oparty na platformie Electron.
https://www.jamovi.org/ || jamovi-gitAUR
https://pandas.pydata.org/ || python-pandas
 • PSPP — Wolna (free) implementacja SPSS.
https://www.gnu.org/software/pspp/ || psppAUR
 • R — Środowisko oprogramowania do obliczeń statystycznych i grafiki.
https://cran.r-project.org/ || r
 • RKWard — Frontend dla języka statystycznego R.
https://rkward.kde.org/ || rkward
 • RStudio — Potężne i wydajne IDE dla R napisane w Qt.
https://www.rstudio.com/ || rstudio-desktopAUR

Analiza danych i tworzenie wykresów

This article or section is a candidate for merging with List of Applications#Scientific and technical computing.

Notes: Many overlaps. (Discuss in Talk:List of applications (Polski)/Science (Polski))

Zobacz także Wikipedia:List of information graphics software.

 • AlphaPlot — Aplikacja do analizy i wizualizacji danych naukowych, fork SciDAVis / QtiPlot.
https://alphaplot.sourceforge.io/ || alphaplotAUR
 • DataWarrior — Program do wizualizacji i analizy danych o otwartym kodzie źródłowym z wbudowaną inteligencją chemiczną.
https://openmolecules.org/datawarrior/ || datawarriorAUR
 • Engauge Digitizer — Wyodrębnia punkty danych z obrazów wykresów.
https://markummitchell.github.io/engauge-digitizer/ || engaugeAUR
 • Fityk — Aplikacja do dopasowywania krzywych i analizy danych, używana głównie do dopasowywania analitycznych funkcji w kształcie dzwonu do danych eksperymentalnych.
https://fityk.nieto.pl/ || fitykAUR
 • Gnuplot — Program konsolowy, który może generować wykresy 2D i 3D funkcji, danych i dopasowań danych.
http://www.gnuplot.info/ || gnuplot
 • Grace — Narzędzie WYSIWYG do tworzenia wykresów 2D.
https://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/ || graceAUR, qtgraceAUR, gracegtkAUR
https://apps.kde.org/kmplot/ || kmplot
 • LabPlot — Bezpłatna aplikacja do analizy i wizualizacji danych, podobna do SciDAVis.
https://labplot.kde.org/ || labplot
 • OVITO (Open Visualization Tool) — Rozwiązanie do wizualizacji i analizy danych naukowych dla symulacji opartych na cząsteczkach.
https://ovito.org/ || ovitoAUR
 • Plots — Program do tworzenia wykresów dla środowiska GNOME.
https://github.com/alexhuntley/Plots || plotsAUR
 • Rocs — Graph Theory IDE dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem i analizą algorytmów grafowych (np. wykładowców, studentów, badaczy). Część kde-education.
https://apps.kde.org/rocs/ || rocs
 • ROOT — Program do analizy danych i biblioteka (pierwotnie dla fizyki cząstek elementarnych) opracowane przez CERN.
https://root.cern.ch/ || root

Zobacz także List of applications (Polski)/Documents (Polski)#Arkusze kalkulacyjne.

Systemy wspomagające dowodzenie twierdzeń

Zobacz także Wikipedia:pl:System wspomagający dowodzenie twierdzeń.

 • Agda — Zależnie typowany funkcjonalny język programowania i asystent dowodu. Jest to interaktywny system do pisania i sprawdzania dowodów.
https://wiki.portal.chalmers.se/agda/ || agda
 • Coq — Formalny system zarządzania dowodami. Zapewnia formalny język do pisania definicji matematycznych, wykonywalnych algorytmów i twierdzeń wraz ze środowiskiem do półinteraktywnego opracowywania dowodów sprawdzanych maszynowo.
https://coq.inria.fr/ || CLI: coq, GUI: coqide
 • Isabelle — Ogólny asystent dowodu, który umożliwia wyrażanie formuł matematycznych w języku formalnym i zapewnia narzędzia do dowodzenia tych formuł w rachunku logicznym.
https://www.cl.cam.ac.uk/research/hvg/Isabelle/ || isabelleAUR
 • Lean Theorem Prover — Asystent dowodu opracowany głównie przez Leonardo de Moura w Microsoft Research, używany w połączeniu z biblioteką matematyczną Lean.
https://leanprover-community.github.io/ || lean-communityAUR

Fizyka

Narzędzia

 • Geiger Counter Logger — Jest to lekki demon działający w tle i stale raportujący odczyty licznika Geigera do różnych witryn monitorujących promieniowanie
https://www.dateihal.de/cms/gclog || gclogAUR
 • GWtool — Proste narzędzia do pracy z falami grawitacyjnymi
https://gwtool.sourceforge.net/ || gwtoolAUR
 • JaxoDraw — Program fizyki cząstek elementarnych do rysowania diagramów Feynmana.
https://jaxodraw.sourceforge.io/ || jaxodrawAUR
 • InterSpec — Oprogramowanie do analizy promieniowania spektralnego
https://sandialabs.github.io/InterSpec/ || interspec-binAUR
 • Libint — Wysokowydajna biblioteka do obliczania całek gaussowskich w mechanice kwantowej
https://github.com/evaleev/libint || libint2AUR
 • Pysolar — Zbiór bibliotek Pythona do symulacji napromieniowania dowolnego punktu na Ziemi przez Słońce. Zawiera kod do niezwykle precyzyjnych obliczeń efemeryd.
https://pysolar.org/ || python-pysolarAUR
 • Silx — Zbiór pakietów Python do analizy danych w ośrodkach promieniowania synchrotronowego.
http://www.silx.org/ || python-silxAUR

Symulacja fizyki

 • Calculix — Trójwymiarowy program strukturalnych elementów skończonych.
http://www.calculix.de/ || calculix-ccxAUR
 • DFTB+ — Pakiet oprogramowania do symulacji mechaniki kwantowej oparty na metodzie DFTB
https://dftbplus.org/ || dftbplusAUR
 • EPANET — EPANET przeprowadza symulację ruchu i jakości wody w sieciach rur pod ciśnieniem w dłuższym okresie czasu.
https://www.epa.gov/ || epanet2-gitAUR
 • Elmer_FEM_solver — Oprogramowanie do analizy elementów skończonych (MES/FEM) dla problemów wielofizycznych. Obejmuje modele dynamiki płynów, mechaniki strukturalnej, elektromagnetyki, wymiany ciepła i akustyki.
https://www.csc.fi/web/elmer http://www.elmerfem.org/ || elmerfemAUR
 • FEniCS — Platforma obliczeniowa o otwartym kodzie źródłowym do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych, umożliwiająca użytkownikom szybkie tłumaczenie modeli naukowych na wydajny kod elementów skończonych za pomocą wysokopoziomowych interfejsów Python i C++, które skalują się na różnych platformach, od laptopów po wysokowydajne klastry.
https://fenicsproject.org/ || dolfinAUR, python-dolfinAUR
 • Finesse — Oprogramowanie do symulacji interferometru w dziedzinie częstotliwości
https://www.gwoptics.org/finesse/ || finesseAUR
 • Geant4 — Zestaw narzędzi do symulacji oddziaływań fizyki cząstek elementarnych.
https://geant4.web.cern.ch/ || geant4AUR
 • ONELAB/Gmsh — Otwarty, lekki interfejs do oprogramowania elementów skończonych, domyślnie zawierający generator siatki Gmsh, solver elementów skończonych GetDP i bibliotekę optymalizacji conveks.
http://onelab.info/ https://getdp.info/ https://gmsh.info/ http://onelab.info/conveks/ || gmshAUR, getdpAUR
 • Herwig — Herwig to wielofunkcyjny generator zdarzeń fizyki cząstek elementarnych.
https://herwig.hepforge.org/ || herwigAUR
 • Netgen/NGSolve — Wysokowydajne oprogramowanie wielofizycznych elementów skończonych z elastycznym interfejsem Python do łatwej implementacji nowych równań fizycznych i algorytmów rozwiązań.
https://ngsolve.org/ || netgen-gitAUR, ngsolve-gitAUR
 • OpenFOAM — Pakiet oprogramowania i zestaw narzędzi do obliczeniowej dynamiki płynów (CFD).
https://openfoam.org/ || openfoam-orgAUR
 • OpenLoops 2 — Pakiet fizyki cząstek do szybkiej numerycznej oceny elementów macierzy drzewa i jednej pętli.
https://openloops.hepforge.org/ || openloopsAUR
 • QuTiP — QuTiP to oprogramowanie typu opensource do symulacji dynamiki otwartych systemów kwantowych
https://qutip.org/ || python-qutipAUR
 • Rivet — Pakiet fizyki cząstek elementarnych do analizy danych i walidacji generatorów zdarzeń Monte Carlo
https://rivet.hepforge.org/ || rivetAUR
 • Speaq — Narzędzia do wyrównywania widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), przetwarzania opartego na pikach, analizy ilościowej i wizualizacji
https://cran.r-project.org/web/packages/speaq/index.html || r-speaqAUR
 • SWMM — Storm Water Management Model to dynamiczny model symulacji spływu powierzchniowego i opadowego wykorzystywany do symulacji ilości i jakości hydrologii powierzchniowej/podpowierzchniowej.
https://www.epa.gov/ || swmm5-gitAUR
 • Sherpa — Pakiet fizyki cząstek do symulacji Monte Carlo zdarzeń w zderzaczach.
https://sherpa-team.gitlab.io/ || sherpaAUR
https://apps.kde.org/step/ || step
 • VESTA — Program do wizualizacji 3D modeli strukturalnych, danych objętościowych, takich jak gęstości elektronowe/jądrowe i morfologie kryształów.
https://jp-minerals.org/vesta/en/ || vestaAUR
 • WHIZARD — Generator zdarzeń Monte Carlo dla Tevatronu, LHC, ILC, CLIC, CEPC, FCC-ee, FCC-hh, SppC i innych eksperymentów fizyki wysokich energii.
https://whizard.hepforge.org/ || whizardAUR

Zamiana jednostek

 • ConvertAll — Aplikacja do konwersji jednostek, która pozwala łączyć jednostki w dowolny sposób (np. cale na dekadę), nawet jeśli nie ma to sensu.
https://convertall.bellz.org/ || convertallAUR
 • fend — Kalkulator uwzględniający jednostki o dowolnej precyzji.
https://github.com/printfn/fend || fendAUR
 • Gonvert — Narzędzie do konwersji, które umożliwia konwersję między wieloma jednostkami, takimi jak CGS, Ancient, Imperial z wieloma kategoriami, takimi jak długość, masa, liczby itp.
http://www.unihedron.com/projects/gonvert/ || gonvertAUR
 • Numbat — Statycznie typowany język programowania do obliczeń naukowych z pierwszorzędną obsługą wymiarów i jednostek fizycznych.
https://github.com/sharkdp/numbat || numbatAUR
 • Rink — Narzędzie do konwersji jednostek i biblioteka napisana w języku Rust. Może być używane do obliczeń fizycznych i inżynieryjnych, a także do analizy wymiarowości.
https://rinkcalc.app/about || rink
 • UDUNITS — Narzędzie do obliczania wielkości fizycznych.
https://www.unidata.ucar.edu/software/udunits/ || udunitsAUR
 • Units — Konwerter jednostek i kalkulator konsolowy, który może obsługiwać mnożnikowe zmiany skali, nieliniowe konwersje, takie jak Fahrenheita na Celsjusza lub miernik drutu i inne.
https://www.gnu.org/software/units/ || unitsAUR

Chemia

https://gitlab.com/calcs1/tccalc/ || tccalcAUR

Cząsteczki

Przeglądarki

Zobacz także Wikipedia:List of molecular graphics systems.

 • Avogadro — Edytor, przeglądarka i symulator struktur cząsteczek 3D (obsługuje również pobieranie plików z Protein Data Bank).
https://avogadro.cc/ || avogadroappAUR
 • Ghemical — Pakiet oprogramowania do chemii obliczeniowej używany do edycji, przeglądania i symulacji struktur molekularnych.
http://bioinformatics.org/ghemical/ghemical/index.html || ghemicalAUR
 • PyMOL — System wizualizacji molekularnej o otwartym kodzie źródłowym, który może tworzyć wysokiej jakości obrazy 3D małych cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych, takich jak białka.
https://pymol.org/ || pymol
 • UCSF Chimera — Rozszerzalny system modelowania molekularnego.
https://rbvi.ucsf.edu/chimera/ || ucsf-chimeraAUR
 • UCSF ChimeraX — Program do wizualizacji molekularnej nowej generacji, wzorowany na UCSF Chimera.
https://rbvi.ucsf.edu/chimerax/ || chimeraxAUR
 • VMD — VMD to program do wizualizacji molekularnej służący do wyświetlania, animowania i analizowania dużych systemów biomolekularnych przy użyciu grafiki 3D i wbudowanych skryptów.
https://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/ || vmdAUR
 • wxMacMolPlt — GUI o otwartym kodzie źródłowym do przygotowywania, przesyłania i wizualizacji danych wejściowych i wyjściowych dla pakietu chemii kwantowej GAMESS.
https://brettbode.github.io/wxmacmolplt/ || wxmacmolpltAUR

Rysowanie

 • Chemtool — Oparty na GTK program do rysowania chemicznych wzorów strukturalnych.
http://ruby.chemie.uni-freiburg.de/~martin/chemtool/chemtool.html || chemtoolAUR
https://gabedit.sourceforge.net/ || gabeditAUR

Modelowanie

 • AmberTools — AmberTools składa się z kilku niezależnie opracowanych pakietów, które działają dobrze zarówno samodzielnie, jak i z samym Amber18. Pakiet może być również wykorzystywany do przeprowadzania kompletnych symulacji dynamiki molekularnej, z wykorzystaniem jawnych modeli wody lub uogólnionych modeli rozpuszczalnika Borna.
https://ambermd.org/AmberTools.php || ambertoolsAUR
 • APBS — Właściwości elektrostatyczne i solwatacyjne dla złożonych cząsteczek.
https://www.poissonboltzmann.org/ || apbsAUR
 • COPASI — COmplex PAthway SImulator do analizy sieci biochemicznych i ich dynamiki.
https://copasi.org/ || copasiAUR
 • CP2K — Pakiet oprogramowania do chemii kwantowej i fizyki ciała stałego.
https://www.cp2k.org/ || cp2kAUR
 • Fpocket — Fpocket to bardzo szybki algorytm wykrywania kieszeni białkowych oparty na teselacji Voronoi.
https://github.com/Discngine/fpocket || fpocket-gitAUR
 • GROMACS (GROningen MAchine for Chemical Simulations) — Wszechstronny pakiet do wykonywania dynamiki molekularnej, tj. symulacji newtonowskich równań ruchu dla układów zawierających od setek do milionów cząstek.
https://www.gromacs.org || gromacsAUR
 • LAMMPS — Wielkoskalowy masowo równoległy symulator atomowy/molekularny.
https://www.lammps.org/ || lammpsAUR
 • MODELLER — Modeler homologii struktury 3D.
https://salilab.org/modeller/ || modellerAUR
 • NAMD — NAMD to równoległy kod dynamiki molekularnej przeznaczony do wysokowydajnej symulacji dużych układów biomolekularnych.
https://www.ks.uiuc.edu/Research/namd/ || namdAUR
 • NWChem — Pakiet oprogramowania do chemii obliczeniowej ab initio.
https://nwchemgit.github.io/ || nwchemAUR
 • Open Babel — Biblioteka zaprojektowana do konwersji wielu formatów plików używanych w modelowaniu molekularnym i chemii obliczeniowej.
https://openbabel.org/ || openbabel
 • ORCA — ORCA to pakiet ab initio, DFT i półempiryczny SCF-MO.
https://orcaforum.kofo.mpg.de/app.php/portal || orcaqmAUR
 • PDB2PQR — Właściwości elektrostatyczne i solwatacyjne dla złożonych cząsteczek.
https://www.poissonboltzmann.org/ || python-pdb2pqrAUR
 • PLUMED — Wtyczka opensource do obliczeń energii swobodnej w układach molekularnych, która współpracuje z niektórymi z najpopularniejszych silników dynamiki molekularnej.
https://www.plumed.org/ || plumedAUR
 • PMEMD — Moduł PMEMD pakietu oprogramowania AMBER.
https://ambermd.org/AmberMD.php || pmemdAUR
 • PSI4 — Chemia kwantowa o otwartym kodzie źródłowym
https://psicode.org/ || psi4-gitAUR
 • Quantum ESPRESSO — Zintegrowany pakiet aplikacji do obliczeń struktury elektronowej i modelowania materiałów w nanoskali. Opiera się na teorii funkcjonału gęstości, falach płaskich i pseudopotencjałach (zarówno zachowujących normę, jak i ultra miękkich).
https://www.quantum-espresso.org/ || quantum-espressoAUR
 • RDKit — Zbiór oprogramowania do cheminformatyki i uczenia maszynowego napisanego w językach C++ i Python.
https://www.rdkit.org/ || rdkitAUR
 • rDock — Szybki, wszechstronny i otwarty program do dokowania ligandów do białek i kwasów nukleinowych.
https://rdock.sourceforge.net/ || rdockAUR
 • smina — Smina to fork Autodock Vina, który koncentruje się na poprawie punktacji i minimalizacji.
https://sourceforge.net/projects/smina/ || smina-binAUR

Analiza symulacji

 • mdanalysis — Zorientowany obiektowo zestaw narzędzi Python do analizy trajektorii dynamiki molekularnej w wielu popularnych formatach.
https://www.mdanalysis.org || python-mdanalysisAUR
 • MDTraj — Nowoczesna, otwarta biblioteka do analizy trajektorii dynamiki molekularnej.
https://github.com/mdtraj/mdtraj || python-mdtrajAUR
 • xdrfile — Umożliwia odczyt plików GROMACS trr i xtc, a także konwersję z jednego formatu na inny.
https://manual.gromacs.org/current/reference-manual/file-formats.html#xdr || xdrfileAUR

Układ okresowy

 • eperiodique — Prosta przeglądarka układu okresowego pierwiastków wykorzystująca EFL.
http://eperiodique.sourceforge.net/ || eperiodiqueAUR
 • gElemental — Układ okresowy pierwiastków z dodatkowymi informacjami.
https://freshmeat.sourceforge.net/projects/gelemental || gelementalAUR
 • Kalzium — Układ okresowy pierwiastków z edytorem cząsteczek i rozwiązaniem równań. Część kde-education.
https://apps.kde.org/kalzium/ || kalzium

Nauka o Ziemi

Klimatologia

 • Climate Data Operators — Konsolowe narzędzie do manipulowania i analizowania danych modelu klimatycznego. Obsługiwane formaty danych to GRIB, netCDF, SERVICE, EXTRA i IEG.
https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdo || cdoAUR

Geografia

Kartografia

 • JOSM — Główny edytor dla OpenStreetMap napisany w Javie.
https://josm.openstreetmap.de/ || josm
 • Merkaartor — Edytor OpenStreetMap.
http://merkaartor.be/ || merkaartor
 • OpenOrienteering Mapper — Program do tworzenia map na orientację.
https://www.openorienteering.org/apps/mapper/ || openorienteering-mapperAUR
 • Phyghtmap — Generowanie linii konturowych OSM z danych NASA SRTM
http://katze.tfiu.de/projects/phyghtmap/ || phyghtmapAUR

GPS, podróż, śledzenie

 • BT747 — Zestaw narzędzi dla rejestratorów GPS MTK.
https://sourceforge.net/projects/bt747/ || bt747
 • FoxtrotGPS — Lekka i szybka aplikacja do mapowania.
https://www.foxtrotgps.org/ || foxtrotgpsAUR
 • Gebabbel — Alternatywny graficzny interfejs użytkownika dla GPSBabel.
http://gebabbel.sourceforge.net/ || gebabbelAUR
 • Gpredict — Aplikacja do śledzenia satelitów i przewidywania orbit w czasie rzeczywistym.
http://gpredict.oz9aec.net/ || gpredictAUR
 • GPSBabel — Odczytuje, zapisuje i manipuluje punktami trasy GPS, śladami i trasami w różnych formatach.
https://www.gpsbabel.org/ || gpsbabel
 • gpsd — Demon serwisowy, który monitoruje jeden lub więcej odbiorników GPS lub AIS podłączonych do komputera hosta za pośrednictwem portów szeregowych lub USB, udostępniając wszystkie dane dotyczące lokalizacji / kursu / prędkości czujników do zapytania na porcie TCP 2947 komputera hosta.
http://catb.org/gpsd/ || gpsd
 • GpsPrune — Przeglądaj, edytuj i konwertuj dane współrzędnych z systemów GPS.
https://activityworkshop.net/software/gpsprune/ || gpsprune
 • GPX Viewer — Proste narzędzie do wizualizacji ścieżek i punktów trasy zapisanych w pliku gpx.
https://blog.sarine.nl/tag/gpxviewer/ || gpx-viewer
 • GPXSee — Przeglądarka i analizator plików dziennika GPS.
https://www.gpxsee.org/ || gpxsee
 • Navit — Modułowy system nawigacji samochodowej turn-by-turn.
https://www.navit-project.org/ || navit
 • PreviSat — PreviSat to oprogramowanie do śledzenia satelitów do celów obserwacyjnych
https://previsat.sourceforge.net/ || previsatAUR
 • QMapShack — Zaplanuj następną wycieczkę na świeżym powietrzu.
https://github.com/Maproom/qmapshack/ || qmapshack
 • Railway — Podróże koleją, rozkład jazdy pociągów i trasy pociągów
https://gitlab.com/schmiddi-on-mobile/railway || railwayAUR
 • Satellite — Wyświetla informacje Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS: GPS, Galileo, Glonass itp.) uzyskane ze źródeł NMEA i zapisuje trasy
https://codeberg.org/tpikonen/satellite || satellite-gtkAUR
 • Subsurface — Dziennik nurkowania umożliwiający śledzenie nurkowań poprzez rejestrowanie lokalizacji nurkowania (ze współrzędnymi GPS), zastosowanych balastów i zabezpieczeń, divemasterów i partnerów nurkowych itp.
https://subsurface-divelog.org/ || subsurface-gitAUR
 • Viking — Aplikacja GTK 2 do zarządzania danymi GPS.
https://sourceforge.net/projects/viking/ || viking

Analiza danych i GIS

 • GeoDa — Narzędzie do analizy danych przestrzennych.
https://geodacenter.github.io/ || geoda-binAUR
 • GRASS GIS — Zarządzanie i analiza danych geoprzestrzennych, przetwarzanie obrazów, tworzenie grafik/map, modelowanie przestrzenne i wizualizacja.
https://grass.osgeo.org/ || grassAUR
 • gvSIG — vSIG to system informacji geograficznej (GIS), czyli aplikacja desktopowa przeznaczona do przechwytywania, przechowywania, obsługi, analizowania i wdrażania wszelkiego rodzaju informacji geograficznych w celu rozwiązywania złożonych problemów związanych z zarządzaniem i planowaniem.
http://www.gvsig.com/en || gvsig-desktop-binAUR
 • Panoply — Przeglądarka danych NetCDF, HDF i GRIB firmy NASA GISS
https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/ || panoplyAUR
https://qgis.org/ || qgis
 • SAGA — Oprogramowanie systemu informacji geograficznej (GIS) z ogromnymi możliwościami przetwarzania i analizy danych geograficznych.
https://saga-gis.sourceforge.io/en/index.html || saga-gisAUR
 • WCSTools — Pakiet programów do ustawiania i używania układów współrzędnych świata
http://tdc-www.harvard.edu/wcstools/ || wcstoolsAUR

Klient mapy

 • Cruiser — Aplikacja mapowa i nawigacyjna wykorzystująca mapy wektorowe offline
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cruiser || cruiserAUR
 • GNOME Maps — Prosty klient map dla GNOME z funkcjami nawigacji i GNSS (dostosowany do Linux Mobile). Część gnome.
https://apps.gnome.org/Maps/ || gnome-maps
 • kosmindoormap — Wewnętrzna kartografia, poziomy budynków, głównie stacji kolejowych i lotnisk. Na podstawie danych OSM
https://www.kde.org || kosmindoormap
 • MapSCII — Konsolowa przeglądarka map.
https://github.com/rastapasta/mapscii || nodejs-mapsciiAUR
 • Marble Maps — System nawigacji wektorowej i GNSS, z modułowym systemem nawigacji zakręt po zakręcie dla samochodów, pieszych i rowerzystów. (dostosowany do Linux Mobile)
https://www.navit-project.org/ || marble-maps
 • Mapton — Rozszerzalna aplikacja do obsługi map i globusów napisana w języku Java.
https://mapton.org/ || maptonAUR
 • Marble — Wirtualny globus i atlas świata, które można wykorzystać do nauki o Ziemi. Część kde-education.
https://marble.kde.org/ || KDE: marble, Qt: marble-qt
 • OffRoad — Wyświetlanie map wektorowych offline przeniesione z OsmAnd.
https://sourceforge.net/projects/offroadosm/ || offroad
 • Organic Maps — Nawigacja oparta na GNSS, z wektorowymi funkcjami offline i routingiem oraz routingiem zakręt po zakręcie
https://github.com/janbar/osmin || organicmaps-gitAUR
 • OSMin — Nawigacja oparta na GNSS, z wektorowymi funkcjami offline i wyznaczaniem tras, a także wyznaczaniem tras samochodowych, pieszych, rowerowych i pieszych zakręt po zakręcie (dostosowana do systemu Linux Mobile).
https://github.com/janbar/osmin || osminAUR
 • Pure Maps — Wyświetlanie map wektorowych i rastrowych, miejsc, tras itp.
https://rinigus.github.io/pure-maps/ || pure-mapsAUR

Stan pogody

 • Gis Weather — Konfigurowalny widżet prognozy pogody na pulpit.
https://sourceforge.net/projects/gis-weather/ || gis-weatherAUR
 • GNOME Weather — Niewielka aplikacja dla środowiska GNOME, która umożliwia monitorowanie aktualnych warunków pogodowych w mieście lub w dowolnym miejscu na świecie oraz dostęp do zaktualizowanych prognoz dostarczanych przez różne serwisy internetowe. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Weather/ || gnome-weather
 • KWeather — Konwergentna aplikacja pogodowa dla Plasmy. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kweather/ || kweather
 • meteo-qt — Aplikacja w zasobniku systemowym do wyświetlania informacji o pogodzie.
https://github.com/dglent/meteo-qt || meteo-qtAUR
 • wttr — Prosta aplikacja konsolowa do sprawdzania pogody, wykorzystująca dane ze strony https://wttr.in
https://github.com/AmirrezaFiroozi/wttr || wttrAUR
 • Xfce Weather Panel Plugin — Wtyczka prognozy pogody dla panelu Xfce4.
https://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-weather-plugin || xfce4-weather-plugin
 • wego — Terminalowa aplikacja pogodowa.
https://tylerwolf35.github.io/wego || wegoAUR

Geologia

 • CDI — Jest to biblioteka C ogólnego przeznaczenia z dodatkowym interfejsem Fortran do obsługi plików IO w dziedzinie geonauki.
https://code.mpimet.mpg.de/projects/cdi || cdiAUR
 • EnhancedVolcano — Gotowe do publikacji wykresy wulkanów z ulepszonymi kolorami i etykietami.
https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/EnhancedVolcano.html || r-enhancedvolcanoAUR
 • GEOmap — Mapowanie topograficzne i geologiczne.
https://cran.r-project.org/web/packages/GEOmap/index.html || r-geomapAUR
 • GPlates — Jest to program do tektoniki płyt. Manipuluje rekonstrukcjami cech geologicznych i paleogeograficznych w czasie geologicznym.
https://www.gplates.org/ || gplatesAUR
 • Gsegyview — Przeglądarka plików danych sejsmicznych SEG-Y
https://sourceforge.net/projects/gsegyview/ || gsegyview-binAUR
 • Gstat — Przestrzenne i przestrzenno-czasowe modelowanie geostatystyczne, przewidywanie i symulacja
https://cran.r-project.org/web/packages/gstat/index.html || r-gstatAUR
 • Madagascar — Wielowymiarowa analiza danych i powtarzalne eksperymenty obliczeniowe.
https://www.reproducibility.org || madagascarAUR
 • SeisComP — Oprogramowanie sejsmologiczne do akwizycji, przetwarzania, dystrybucji i interaktywnej analizy danych.
https://github.com/SeisComP/seiscomp || seiscompAUR
 • Seismic Un*x — Środowisko przetwarzania i badań sejsmicznych opracowane w Center for Wave Phenomena, Colorado School of Mines
https://wiki.seismic-unix.org/start || seismic-unixAUR
 • TauP — Kalkulator czasu podróży sejsmicznej.
https://github.com/crotwell/TauP || taup-gitAUR

Oceanografia

 • Cmocean — Zestaw map kolorów do standaryzacji powszechnie wykreślanych zmiennych oceanograficznych.
https://github.com/matplotlib/cmocean || python-cmoceanAUR

Astronomia

Oprogramowanie do astrometrii i przetwarzania obrazu

Zobacz także Wikipedia:List of astrometric solvers.

 • APTS — Zestaw narzędzi do automatycznej akwizycji i przetwarzania obrazów astrofotograficznych
https://github.com/pozar87/apts || python-aptsAUR
 • Astap — Astrometryczny (płytowy) solver, układanie obrazów, fotometria i przeglądarka FITS
https://www.hnsky.org/astap.htm || astap-bin-qt5AUR
 • AstroCrop — Narzędzie do wstępnego przetwarzania obrazów astronomicznych
https://www.astrodmx-capture.org.uk/astrocrop/ || astrocropAUR
 • AstroImageJ — ImageJ dla astronomii
https://www.astro.louisville.edu/software/astroimagej/ || astroimagejAUR
 • Astrometry.net — Automatyczne rozpoznawanie obrazów astronomicznych
http://astrometry.net/ || astrometry.netAUR
 • AudeLA — AudeLA to rozszerzenie TCL mające na celu zapewnienie astronomom amatorom przetwarzania obrazu, sterowania teleskopem, sterowania kamerą ccd i różnych algorytmów astronomicznych
https://sourceforge.net/projects/audela/ || audela-binAUR,audela-svnAUR
 • CARTA — Sześcianowe narzędzie do analizy i renderowania dla astronomii
https://cartavis.org/ || carta-appimageAUR
 • FITSH — Pakiet oprogramowania do przetwarzania obrazów astronomicznych
https://fitsh.net/ || fitshAUR
 • GIMP Astronomy Plugins — Zestaw wtyczek GIMP do przetwarzania obrazów astronomicznych.
http://hennigbuam.de/georg/gimp.html || gimp-plugin-astronomyAUR
 • Ginga — Przeglądarka danych astronomicznych w plikach FITS (Flexible Image Transport System)
https://ejeschke.github.io/ginga/ || python-gingaAUR
 • SCAMP — Czyta katalogi SExtractor i oblicza rozwiązania astrometryczne i fotometryczne dla dowolnej sekwencji obrazów FITS w całkowicie automatyczny sposób.
https://www.astromatic.net/software/scamp/ || astromatic-scampAUR
 • SExtractor — Jest to program, który tworzy katalog obiektów na podstawie obrazu astronomicznego.
https://www.astromatic.net/software/sextractor/ || astromatic-sextractorAUR
 • Montage — Silnik mozaiki obrazów astronomicznych
http://montage.ipac.caltech.edu/ || montageAUR
 • Munipack — Ogólne oprogramowanie do przetwarzania obrazów astronomicznych
http://munipack.physics.muni.cz/ || munipackAUR, c-munipackAUR
 • oaCapture — Aplikacja do obrazowania planet przy użyciu Qt5
https://www.openastroproject.org/oacapture/ || oacaptureAUR
 • PlanetarySystemStacker — Tworzenie ostrego obrazu obiektu układu planetarnego
https://github.com/Rolf-Hempel/PlanetarySystemStacker || planetarysystemstacker-gitAUR
 • THELI — THELI to procesor do przetwarzania danych dla obrazów astronomicznych w zakresie optycznym, bliskiej podczerwieni i średniej podczerwieni
https://github.com/schirmermischa/THELI || theliAUR

Oprogramowanie do przechwytywania obrazu

 • CCDciel — Oprogramowanie do przechwytywania CCD przeznaczone dla astronomów amatorów.
https://www.ap-i.net/ccdciel//en/start || ccdcielAUR
 • FireCapture — Wiodące narzędzie do przechwytywania planet
http://www.firecapture.de/ || firecaptureAUR
 • GoQat — Oprogramowanie do akwizycji obrazu z kamery, zwłaszcza w przypadku kamer QSI, które zapewnia inne funkcje, takie jak automatyczne prowadzenie, pomoc w ustawianiu ostrości i inne.
https://canburytech.net/GoQat/ || goqatAUR
 • lin_guider — Program autonaprowadzania astronomicznego
https://sourceforge.net/projects/linguider/ || lin-guiderAUR
 • Mrcal — Jest to ogólny zestaw narzędzi stworzony do rozwiązywania problemów związanych z kalibracją i SFM, które napotykamy w NASA/JPL.
http://mrcal.secretsauce.net/ || mrcalAUR
 • Open PHD Guiding — Narzędzie do automatycznego prowadzenia astrofotografii PHD2
https://openphdguiding.org/ || phd2AUR
 • SAOImageDS9 — SAOImage DS9: Aplikacja do wizualizacji danych astronomicznych
https://sites.google.com/cfa.harvard.edu/saoimageds9 || ds9AUR
 • Siril — Siril to aplikacja do astrofotografii, która umożliwia wstępną obróbkę i przetwarzanie obrazów z dowolnego typu kamery (CCD, kamery planetarnej, kamery internetowej itp.)
https://siril.org/ || sirilAUR

Biblioteka wspólna

 • Astropy — Projekt Astropy to wysiłek społeczności mający na celu opracowanie wspólnego podstawowego pakietu dla astronomii w Pythonie i wspieranie ekosystemu interoperacyjnych pakietów astronomicznych.
https://www.astropy.org/ || python-astropy
 • CASA — Pakiet oprogramowania Common Astronomy Software Applications.
https://casa.nrao.edu/ || casa6-binAUR
 • Casacore — Zawiera podstawowe biblioteki starego pakietu AIPS++/CASA.
https://casacore.github.io/casacore/ || casacoreAUR, python-casacoreAUR
 • CDF — Biblioteka NASA Common Data Format (CDF) do zarządzania danymi naukowymi
https://cdf.gsfc.nasa.gov/ || cdf-nasaAUR
 • ERFA — Niezbędne procedury dla podstawowej astronomii
https://github.com/liberfa/erfa || erfa
 • HEASoft — Biblioteka astrofizyki wysokich energii NASA
https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/lheasoft/ || heasoftAUR
 • libTheSky — Biblioteka Fortran do obliczania pozycji ciał niebieskich i zdarzeń z dużą dokładnością
https://libthesky.sourceforge.net/ || libtheskyAUR, libthesky-dataAUR
 • Pal — Biblioteka astronomii pozycyjnej.
https://github.com/Starlink/pal || starlink-palAUR
 • PyEphem — PyEphem zapewnia obliczenia astronomiczne na poziomie naukowym
https://rhodesmill.org/pyephem/ || python-pyephemAUR
 • SOFA — Zestaw algorytmów i procedur stosowanych w astronomii fundamentalnej
http://www.iausofa.org/ || sofaAUR

Zestawy narzędzi

 • AstroML — Uczenie maszynowe, statystyka i eksploracja danych do astronomii i astrofizyki
https://www.astroml.org/ || python-astromlAUR
 • Exoplanet — exoplanet to zestaw narzędzi do probabilistycznego modelowania danych szeregów czasowych w astronomii z naciskiem na obserwacje egzoplanet
https://github.com/exoplanet-dev/exoplanet || exoplanet-gitAUR
 • Galpy — Dynamika galaktyczna w Pythonie
https://www.galpy.org/ || python-galpyAUR
 • Gammapy — Pakiet Pythona dla astronomii promieniowania gamma
https://gammapy.org/ || python-gammapyAUR
 • HEALPix — Oprogramowanie do pikselizacji, hierarchicznej indeksacji, syntezy, analizy i wizualizacji danych na kuli
https://healpix.jpl.nasa.gov/ || healpixAUR
 • JHelioviewer — Oprogramowanie do wizualizacji danych słonecznych w kontekście pogody kosmicznej
https://www.jhelioviewer.org/ || jhelioviewerAUR
 • JMARS — Java Mission-planning and Analysis for Remote Sensing.
https://jmars.mars.asu.edu/ || jmarsAUR
 • JSkyCalc — Narzędzie do przygotowywania obserwacji w języku Java
https://caligari.dartmouth.edu/public/downloads/skycalc/ || jskycalcAUR
 • Period04 — Period04 to program komputerowy przeznaczony w szczególności do analizy statystycznej dużych astronomicznych szeregów czasowych zawierających luki
http://period04.net/ || period04AUR
 • Pywwt — Jest to oficjalny zestaw narzędzi umożliwiający dostęp do AAS WorldWide Telescope (WWT) z poziomu Pythona
https://pywwt.readthedocs.io/en/stable/ || python-pywwtAUR
 • RochePlot — Wykreśl kluczowe etapy ewolucji gwiazdy podwójnej
https://rocheplot.sourceforge.net/ || rocheplotAUR
 • Skyfield — Elegancka astronomia dla Pythona
https://rhodesmill.org/skyfield/ || python-skyfieldAUR
 • SolTrack — Wolny (od zastrzeżeń), szybki i dokładny program C/C++ do obliczania pozycji Słońca
https://soltrack.sourceforge.net/ || soltrackAUR
 • SPICE — Kompleksowy zestaw narzędzi i API do projektowania, symulacji i analizy misji kosmicznych
https://naif.jpl.nasa.gov/naif/index.html || cspiceAUR
 • STILTS — Zestaw narzędzi biblioteki infrastruktury tabel Starlink
https://www.star.bris.ac.uk/~mbt/stilts/ || stiltsAUR
 • sunclock — Astronomiczna mapa świata pokazująca dzień i noc oraz pozycje Słońca i Księżyca
https://www.spinnaker.de/debian/sunclock.html || sunclockAUR
 • Tempo — Oprogramowanie do pomiaru czasu Pulsar
https://tempo.sourceforge.net/tempo_idx.html || tempo-gitAUR
 • TOPCAT — Narzędzie do operacji na katalogach i tabelach
https://www.star.bris.ac.uk/~mbt/topcat/ || topcatAUR
 • VaST — VaST to narzędzie programowe do wyszukiwania obiektów zmiennych na serii zdjęć astronomicznych
http://scan.sai.msu.ru/vast/ || vast-astronomical-gitAUR
 • VStar — VStar to wieloplatformowe, łatwe w użyciu narzędzie do wizualizacji i analizy danych gwiazd zmiennych, które zostało pierwotnie opracowane w ramach projektu AAVSO Citizen Sky
https://www.aavso.org/vstar || vstar-aavsoAUR

Kalkulatory i narzędzia CLI

 • astroTools — Narzędzia konsolowe dla astronomii i astrofizyki
https://astrotools.sourceforge.net/ || astrotoolsAUR
 • Gnuastro — Różne programy i funkcje biblioteczne do manipulacji i analizy danych astronomicznych
https://www.gnu.org/software/gnuastro/ || gnuastroAUR
 • Kosmorro — Program do obliczania efemeryd
https://kosmorro.space/ || kosmorroAUR
 • Project Pluto — Project Pluto dostarcza oprogramowanie astronomiczne, zarówno komercyjne, jak i darmowe, amatorom i profesjonalnym astronomom
https://www.projectpluto.com/ || pluto-lunar-gitAUR, pluto-sat-code-gitAUR, pluto-jpl-eph-gitAUR, pluto-find-orb-gitAUR}
 • star-charter — Narzędzie konsolowe do tworzenia wektorowych wykresów nocnego nieba w formatach SVG, PDF i PNG
https://github.com/dcf21/star-charter || star-charter-gitAUR
 • Sunwait — Obliczanie czasu wschodu/zachodu słońca za pomocą cywilnych, morskich, astronomicznych i niestandardowych zmierzchów
https://github.com/risacher/sunwait || sunwaitAUR

Zarządzanie teleskopami i obserwatoriami

 • GILDAS — Jest zbiorem najnowocześniejszego oprogramowania zorientowanego na (sub-)milimetrowe aplikacje radioastronomiczne (zarówno z pojedynczą tarczą, jak i interferometrem)
https://www.iram.fr/IRAMFR/GILDAS/ || gildasAUR
 • imSim — pakiet oprogramowania, który symuluje teleskop LSST i badanie
https://github.com/LSSTDESC/imSim || python-imsim-gitAUR
 • rubin_sim — Harmonogram, analiza strategii badania i inne narzędzia symulacyjne dla Rubin Observatory
https://github.com/lsst/rubin_sim || python-rubinsim-gitAUR
 • Srt-py — Kod sterowania małym teleskopem radiowym w Pythonie.
https://github.com/MITHaystack/srt-py || srt-py-gitAUR

Symulacja

 • APSYNSIM — Symulator syntezy apertury dla radioastronomii
https://launchpad.net/apsynsim || apsynsimAUR
 • Galaxy2 — Program symulujący ruch gwiazd pod wpływem grawitacji
https://www.kornelix.net/galaxy2/galaxy2.html || galaxy2AUR
 • GalSim — Modułowy zestaw narzędzi do symulacji obrazów galaktyk
https://github.com/GalSim-developers/GalSim || python-galsimAUR
 • FriendlyVRI — Został zaprojektowany do symulacji obserwacji astronomicznych przy użyciu połączonych macierzy anten radiowych w technice zwanej syntezą apertury rotacji Ziemi
https://github.com/crpurcell/friendlyVRI || friendlyvri-gitAUR
 • Pynterferometer — Jest to interfejs graficzny przeznaczony do demonstracji technik interferometrii radiowej wykorzystywanych przez teleskopy
https://www.jb.man.ac.uk/pynterferometer/index.html || pynterferometerAUR

Programy eksploracji kosmosu

 • Cosmographia — Cosmographia to program wizualizacyjny renderujący Układ Słoneczny i jego ciała w 3D w celu stworzenia swobodnie nawigowalnej mapy Układu Słonecznego
https://naif.jpl.nasa.gov/naif/cosmographia.html || cosmographia-binAUR
 • Cosmonium — Program astronomii 3D i eksploracji kosmosu
https://github.com/cosmonium/cosmonium || cosmonium-binAUR
 • OpenSpace — OpenSpace to otwarte, niekomercyjne i swobodnie dostępne oprogramowanie do interaktywnej wizualizacji danych, zaprojektowane w celu wizualizacji całego znanego wszechświata i przedstawienia naszych bieżących wysiłków w celu zbadania kosmosu
https://www.openspaceproject.com/ || openspace-gitAUR
 • Our Galaxy — Jest to wyjątkowa aplikacja, która pomaga zrozumieć elementy strukturalne Galaktyki oraz wizualizować lokalizacje i właściwości fizyczne obiektów głębokiego nieba w niej i wokół niej
https://www.otherwise.com/ || ourgalaxy-binAUR

Atlas planetarny i wirtualny

Zobacz także Wikipedia:Planetarium software.

Zobacz także Wikipedia:List of observatory software.

 • Aladin — Interaktywny programowy atlas nieba
http://aladin.u-strasbg.fr/aladin.gml || aladinAUR
 • Celestia — Program do symulacji astronomii 3D, który pozwala użytkownikom podróżować przez rozległy wszechświat, wzorowany na rzeczywistości, z dowolną prędkością, w dowolnym kierunku i w dowolnym czasie w historii.
https://celestiaproject.space/ || celestiaAUR
 • Gaia Sky — Symulator wszechświata 3D o otwartym kodzie źródłowym z obsługą ponad miliarda obiektów
https://zah.uni-heidelberg.de/gaia/outreach/gaiasky || gaiaskyAUR
 • HNSKY — Hallo Northern Sky to półprofesjonalny, darmowy program do obsługi planetarium
https://sourceforge.net/projects/hnsky/ || hnsky-hgAUR
 • KStars — Aplikacja planetarium, która zapewnia dokładną graficzną symulację nocnego nieba, z dowolnego miejsca na Ziemi, o dowolnej dacie i godzinie. Jest ona zawarta w KDE Edu.
https://apps.kde.org/kstars/ || kstars
 • Skychart / Cartes du Ciel — Planetarium, które mapuje i oznacza większość konstelacji, planet i obiektów, które można zobaczyć za pomocą teleskopu. Może również pobierać zdigitalizowane mapy nieba i nakładać obrazy na te mapy.
https://www.ap-i.net/skychart/ || skychart-gitAUR
 • StarPlot — Trójwymiarowa przeglądarka map gwiazd.
http://starplot.org/ || starplotAUR
 • Stellarium — Piękne planetarium 3D wykorzystujące OpenGL do renderowania realistycznego nieba w czasie rzeczywistym.
https://stellarium.org/ || stellariumAUR
 • Virtual Moon Atlas — Oprogramowanie do obserwacji i badania Księżyca
https://www.ap-i.net/avl/en/start || virtualmoonatlasAUR
 • XEphem — Efemerydy oparte na motywach i program planetarium.
https://xephem.github.io/XEphem/Site/xephem.html || xephemAUR

Biologia

Biologia obliczeniowa i bioinformatyka

Zobacz także Wikipedia:List of open source bioinformatics software.

 • Biopython — Pakiet Python z narzędziami do biologii obliczeniowej, a także bioinformatyki.
https://biopython.org/wiki/Biopython || python-biopython
 • EMBOSS (European Molecular Biology Open Software Suite) — Otwarty pakiet oprogramowania analitycznego opracowany specjalnie na potrzeby społeczności użytkowników biologii molekularnej i bioinformatyki.
https://emboss.sourceforge.net/ || embossAUR
 • MUMmer — Bioinformatyczny system oprogramowania do wyrównywania sekwencji oparty na drzewach sufiksów.
https://mummer.sourceforge.net/ || mummerAUR
 • Snapgene — Zamknięta aplikacja do klonowania molekularnego, która oferuje szybki i łatwy sposób planowania, wizualizacji i dokumentowania procedur biologii molekularnej. Obsługuje szeroki zakres klonowania i manipulacji PCR. Darmowa wersja pozwala na najbardziej typowe wizualizacje przepływu pracy w biologii molekularnej.
https://www.snapgene.com/ || snapgene-viewerAUR
 • UGENE — Aplikacja integrująca dziesiątki znanych narzędzi i algorytmów biologicznych, zapewniająca zarówno graficzny interfejs użytkownika, jak i interfejs wiersza poleceń.
https://ugene.net/ || ugeneAUR

Genealogia

 • Gramps — Program genealogiczny, który pomaga śledzić drzewo genealogiczne.
https://gramps-project.org/ || gramps
 • LifeLines — Tekstowe oprogramowanie genealogiczne do tworzenia drzew genealogicznych i raportów.
https://github.com/lifelines/ || lifelinesAUR

Manipulacja obrazem

 • ImageJ — Oparty na Javie program do przetwarzania i analizy obrazów, który zapewnia rozszerzalność za pomocą wtyczek i makr. Jest szeroko stosowany w mikroskopii (np. do zliczania komórek).
https://imagej.nih.gov/ij/ || imagejAUR
 • Fiji — Dystrybucja ImageJ (a wkrótce ImageJ2) z wieloma wtyczkami zorganizowanymi w spójną strukturę menu.
https://fiji.sc || fiji-binAUR

Przeglądarki DICOM i renderowanie objętości

 • aeskulap — Prosta przeglądarka danych DICOM
https://www.nongnu.org/aeskulap/ || aeskulapAUR
 • weasis — Uniwersalna przeglądarka DICOM o wysoce modułowej architekturze
https://nroduit.github.io/en/ || weasis-binAUR
 • aliza — Otwieranie obrazów 2D, 3D i 4D w formatach DICOM, MetaIO, Nifti, Nrrd i innych, siatek w formatach DICOM, VTK, STL i OBJ
https://www.aliza-dicom-viewer.com/ || alizaAUR
 • 3DSlicer — Kompleksowe MRI, CT, LSCM przetwarzanie objętości, segmentacja i rekonstrukcja 3D
https://www.slicer.org/ || 3dslicerAUR
 • ParaView — Interaktywne narzędzie do wizualizacji danych zbudowane przy użyciu VTK, które można skalować na rozproszonym sprzęcie komputerowym.
https://www.paraview.org/ || paraview

Inżynieria

Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)

Zobacz także Wikipedia:List of computer-aided design editors.

 • BRL-CAD — System CAD do konstruktywnego modelowania geometrii bryłowej, zawierający interaktywny edytor geometrii, obsługę ray tracingu do renderowania grafiki i analizy geometrycznej, obsługę rozproszonego bufora ramki w sieci komputerowej, narzędzia do tworzenia skryptów, przetwarzania obrazów i przetwarzania sygnałów.
https://brlcad.org/ || brlcadAUR
 • FreeCAD — Parametryczny modeler 3D CAD oparty na OpenCascade, Coin3D, Qt i Pythonie z funkcjami takimi jak nagrywanie makr, środowiska robocze i możliwość uruchamiania jako serwer.
https://freecadweb.org/ || freecad
 • LeoCAD — Program CAD do tworzenia wirtualnych modeli LEGO. Ma łatwy w użyciu interfejs i obecnie zawiera ponad 10 000 różnych elementów stworzonych przez społeczność LDraw.
https://www.leocad.org/ || leocad
 • LibreCAD — Aplikacja CAD 2D oparta na Qt5. Rozwidlona z QCAD Community Edition.
https://www.librecad.org/ || librecad
 • OpenSCAD — Modeler 3D CAD, który wykorzystuje tekstowe, programistyczne podejście do tworzenia i manipulowania obiektami.
https://www.openscad.org || openscad
 • QCAD — Aplikacja CAD 2D oparta na Qt. Obsługuje standardowe formaty plików DFX i HPGL oraz opcjonalnie format DWG za pośrednictwem zastrzeżonej wtyczki.
https://www.qcad.org/ || qcad
 • SolveSpace — Potężny, oparty na ograniczeniach modeler parametryczny 3D CAD z prostymi możliwościami symulacji mechanicznej.
https://solvespace.com/ || solvespaceAUR

Drukowanie 3D

Zobacz także RepRap.

Slicery

Slicery konwertują modele 3D do formatu obsługiwanego przez drukarkę 3D, zazwyczaj jest to G-code.

 • PrusaSlicer — Slicer od Prusa Research. Rozwinięcie Slic3r. Przeznaczony dla ich drukarek, ale obsługuje również inne marki. Opensource.
https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer || prusa-slicer
 • Cura — Slicer firmy Ultimaker. Skierowany do ich drukarek, ale obsługuje również inne marki. Open source.
https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura || curaAUR
 • SuperSlicer — Ulepszony fork PrusaSlicer utrzymywany przez społeczność. Nie specyficzny dla marki. Opensource.
https://github.com/supermerill/SuperSlicer || superslicer
 • BambuStudio — Slicer dla drukarek od BambuLabs. Fork PrusaSlicer. Opensource.
https://github.com/bambulab/BambuStudio || bambustudioAUR
 • orca-slicer — Utrzymywany przez społeczność fork BambuStudio (z kolei fork PrusaSlicer). Opensource.
https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer || orca-slicerAUR
 • MatterControl — Prosty edytor 3D, slicer i oprogramowanie do sterowania drukarkami 3D autorstwa MatterHackers. Nie specyficzne dla marki. Opensource.
http://www.mattercontrol.com || mattercontrolAUR
 • IdeaMaker — Slicer firmy Raise3D. Skierowany do ich drukarek, ale obsługuje również inne marki. Closedsource.
https://www.raise3d.com/pages/ideamaker || ideamakerAUR
 • Slic3r — Jeden z najwcześniejszych slicerów. Nie jest już zbyt często używany. Nie jest specyficzny dla marki. Opensource.
https://slic3r.org/ || slic3rAUR
 • icesl — Oprogramowanie do modelowania ze zintegrowanym slicerem. Nie specyficzne dla marki. Closedsource.
https://icesl.loria.fr/ || iceslAUR
 • FlashPrint — Slicer dla drukarek 3D FlashForge. Closedsource.
http://www.ff3dp.com/ || flashprintAUR

Oprogramowanie sterujące

Oprogramowanie do sterowania drukarkami 3D, zwykle za pomocą kabla lub bezprzewodowo.

 • OctoPrint — Interfejs sieciowy dla drukarek 3D FDM wykorzystujący G-kod. Opensource.
https://octoprint.org/ || octoprintAUR
 • PrintRun — Oprogramowanie sterujące GUI dla drukarek 3D FDM wykorzystujące G-kod. Opensource.
https://github.com/kliment/Printrun || printrunAUR
 • Repetier-Host — Połączony slicer i oprogramowanie sterujące dla drukarek 3D. Closedsource.
https://www.repetier.com/ || repetier-hostAUR

Elektronika

Zobacz także Wikipedia:Comparison of EDA software.

Logika cyfrowa

Cyfrowe oprogramowanie logiczne to głównie proste narzędzia edukacyjne przeznaczone wyłącznie do projektowania i symulacji obwodów logicznych.

 • Digital — Interaktywny symulator podobny do wycofanego Logisim. Zawiera mapy Karnaugh, tablice logiczne, edytor FSM, eksport VHDL i wiele więcej, napisany w Javie.
https://github.com/hneemann/Digital || digitalAUR
 • GTKWave — W pełni funkcjonalna przeglądarka fal oparta na GTK, która odczytuje pliki LXT, LXT2, VZT, FST i GHW, a także standardowe pliki Verilog VCD/EVCD i umożliwia ich przeglądanie.
https://gtkwave.sourceforge.net/ || gtkwave
 • Logisim — Edukacyjne oprogramowanie do projektowania i symulacji logiki cyfrowej, napisane w Javie, oficjalnie przestało być rozwijane.
https://sourceforge.net/projects/circuit/ || logisimAUR
 • Logisim Evolution — Projekt, który kontynuuje rozwój oryginalnego Logisim z nowymi funkcjami, napisany w Javie.
https://github.com/reds-heig/logisim-evolution || logisim-evolution-gitAUR
 • PulseView — Analizator logiczny, oscyloskop i MSO GUI.
https://sigrok.org/wiki/PulseView || pulseview
 • SmartSim — Proste i piękne oprogramowanie do projektowania i symulacji cyfrowych obwodów logicznych, przeznaczone głównie dla nauczycieli i studentów, bardzo lekkie i wieloplatformowe, na licencji GPL, napisane w języku Vala.
https://smartsim.org.uk || smartsim-gitAUR
 • WaveDrom editor — Renderowanie diagramu czasowego w czasie rzeczywistym z prostego opisu tekstowego. Może być również edytowany i osadzony w przeglądarce.
https://wavedrom.com/ || wavedrom-editorAUR

HDL

Zobacz także Wikipedia:Hardware description language.

 • Gowin EDA Edu IDE — IDE dla urządzeń FGPA firmy Gowin, w tym Sipeed Tang Nano i Sipeed Tang Nano 4K.
http://www.gowinsemi.com.cn/faq.aspx || gowin-eda-edu-ideAUR
 • Intel Quartus Prime — Zestaw narzędzi projektowych dla urządzeń FPGA firmy Intel, który obejmuje Quartus Prime, ModelSim-Intel, HLS Compiler itp.
https://www.intel.com/content/www/us/en/software/programmable/overview.html || quartus-freeAUR
 • Lattice Diamond — Zestaw narzędzi projektowych dla układów FPGA firmy Lattice.
https://www.latticesemi.com || lattice-diamondAUR
 • Microsemi Libero — Narzędzia programistyczne do projektowania z wykorzystaniem rodzin PolarFire, IGLOO2, SmartFusion2, RTG4, SmartFusion, IGLOO, ProASIC3 i Fusion firmy Microsemi.
https://www.microsemi.com/product-directory/design-resources/1750-libero-soc#overview || zobacz Microsemi Libero
https://www.xilinx.com/products/design-tools/ise-design-suite/ise-webpack.html || zobacz Xilinx ISE WebPACK
 • GHDL — Darmowy i otwarty analizator, kompilator i symulator VHDL 2008/93/87.
https://github.com/ghdl/ghdl || ghdl-gcc-gitAUR
 • OpenFPGAloader — Uniwersalne narzędzie do programowania układów FPGA. Wypróbuj openfpgaloader-gitAUR, jeśli twoja płyta nie jest zarządzana przez stabilną wersję.
https://github.com/trabucayre/openFPGALoader || openfpgaloader
 • Verilator — Symulator Verilog/SystemVerilog, przeprowadza kontrolę jakości kodu (lint), kompiluje do wątkowego kodu C++ do symulacji.
https://verilator.org || verilator
 • iverilog — Kompilator i narzędzie do symulacji Icarus Verilog (wolniejsze, ale starsze niż Verilator).
https://steveicarus.github.io/iverilog/ || iverilog
 • VTR — Verilog to Routing, Opensource CAD Flow for FPGA ResearchVerilog to Route.
https://verilogtorouting.org || vtr

IDE i programatory MCU

 • Arduino — Zestaw SDK dla platformy prototypowej Arduino.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software || arduino
 • avrcalc — Kalkulator przyspieszający rozwój układów AVR firmy Atmel.
https://sourceforge.net/projects/avrcalc || avrcalcAUR
 • AVRDUDE — Pobieranie/wgrywanie/manipulowanie zawartością pamięci ROM i EEPROM mikrokontrolerów AVR.
https://www.nongnu.org/avrdude/ || avrdude
 • dfu-util — Programator USB do aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenia (DFU).
https://dfu-util.sourceforge.net/ || dfu-util
 • SPIPGM — Narzędzie do programowania szeregowych pamięci SPI FlashROM podłączonych do komputera za pomocą kabla portu równoległego.
http://rayer.g6.cz/programm/programe.htm || spipgm-binAUR
 • esp-idf — Espressif IoT Development Framework. Oficjalna platforma programistyczna dla ESP32.
https://github.com/espressif/esp-idf || esp-idfAUR
 • platformio — Wspólna platforma dla rozwoju wbudowanego, rozwoju wbudowanego, z debuggerem, testowaniem jednostkowym, analizą kodu. Domyślnym IDE jest VSCode, ale może być używane przez Atom, Eclipse, Emacs Qt Creator, Vim i kilka innych IDE. Podstawowe narzędzia CLI.
https://platformio.org/ || platformio-core

Symulacja obwodów elektronicznych i edycja schematów

 • easy_spice — Symulator obwodu elektronicznego. Frontend SPICE, wykorzystujący gschem dla schematów i ngspice jako symulator.
http://easy-spice.sourceforge.net || easy_spiceAUR
 • gnucap — Symulator obwodów GNU.
http://gnucap.org || gnucapAUR
 • gspiceui — GUI do różnych swobodnie dostępnych symulatorów układów elektronicznych Spice.
http://users.tpg.com.au/micksw012/gspiceui.html || gspiceuiAUR
 • Oregano — Graficzna aplikacja do przechwytywania schematów i symulacji obwodów elektrycznych. Rzeczywista symulacja jest wykonywana przez silniki ngspice lub Gnucap.
https://github.com/drahnr/oregano || oreganoAUR
 • ngspice — Symulator obwodów drukowanych dla systemu Linux. Otwarty następca kodu spice3f5. Posiada najbardziej wszechstronny interfejs użytkownika; obsługuje skrypty w opisach obwodów, korzystanie z interpretera, jako biblioteka C, poprzez tcl lub różne zewnętrzne wrappery (np. Python).
http://ngspice.sourceforge.net/ || ngspice
 • Qucs — Aplikacja symulatora obwodów elektronicznych, która umożliwia skonfigurowanie obwodu za pomocą graficznego interfejsu użytkownika i symulację jego zachowania w zakresie dużych i małych sygnałów oraz szumów.
https://qucs.sourceforge.net || qucsAUR
 • qucs-s — Symulator obwodu elektronicznego, który daje możliwość skonfigurowania obwodu za pomocą GUI i jego symulacji. Widelec qucs, który wykorzystuje zewnętrzne, lepsze programy do rzeczywistej symulacji.
https://ra3xdh.github.io/ || qucs-sAUR
 • Xyce — SANDIA Xyce jest otwartoźródłowym, kompatybilnym z SPICE, wysokowydajnym symulatorem obwodów analogowych, zdolnym do rozwiązywania bardzo dużych problemów z obwodami poprzez obsługę wielkoskalowych równoległych platform obliczeniowych.
https://xyce.sandia.gov https://github.com/Xyce/Xyce || xyce-serialAUR

Projektowanie elektroniczne i edycja schematów

 • asco — Optymalizator obwodów SPICE.
http://asco.sourceforge.net || ascoAUR
 • Fritzing — Łatwy w użyciu program do rysowania dobrze wyglądających schematów obwodów, a także tworzenia PCB.
https://fritzing.org/home/ || fritzingAUR
 • gEDA — Pełny zestaw narzędzi do automatyzacji projektowania elektronicznego, które są wykorzystywane do projektowania obwodów elektrycznych, przechwytywania schematów, symulacji, prototypowania i produkcji.
http://www.geda-project.org/ || geda-gafAUR
 • gEDA PCB — Interaktywny edytor płytek drukowanych.
http://pcb.geda-project.org/ || pcbAUR
 • KiCad — Pakiet oprogramowania do automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA), który ułatwia projektowanie schematów układów elektronicznych i ich konwersję na PCB (płytkę drukowaną).
https://kicad.org/ || kicad
 • KTechLab — IDE dla mikrokontrolerów i symulacji obwodów elektronicznych.
https://apps.kde.org/ktechlab/ || ktechlabAUR
 • QElectroTech — Aplikacja służąca do rysowania zaawansowanych obwodów elektrycznych.
https://qelectrotech.org/ || qelectrotechAUR

Telekomunikacja

 • GNU Radio — Zestaw narzędzi programistycznych, który zapewnia bloki przetwarzania sygnału do implementacji radia programowego.
https://www.gnuradio.org/ || gnuradio
 • Gqrx — Odbiornik radiowy definiowany programowo zaimplementowany przy użyciu GNU Radio i zestawu narzędzi Qt GUI.
https://gqrx.dk/ || gqrxAUR
 • Pothos — Projekt Pothos to kompletny framework przepływu danych do tworzenia topologii połączonych bloków przetwarzania.
https://github.com/pothosware/PothosCore/wiki || pothosAUR, pothos-gitAUR
 • SDR# — Najpopularniejszy program SDR.
https://airspy.com/ || sdrsharpAUR
 • SigDigger — Analizator sygnału cyfrowego oparty na Qt, wykorzystujący rdzeń Suscan i bibliotekę Sigutils DSP.
https://github.com/BatchDrake/SigDigger || sigdigger-gitAUR

Radio amatorskie

Zobacz główny artykuł: Amateur radio#Software.

Zobacz także Wikipedia:List of software-defined radios.

Modelowanie symulacyjne

 • Flight Gear — Otwarty, wieloplatformowy symulator lotów atmosferycznych i orbitalnych z silnikiem dynamiki lotu (JSBSim), który jest częścią 2015 NASA benchmark w celu oceny nowego kodu symulacyjnego zgodnie ze standardami branży kosmicznej.
https://www.flightgear.org/ || flightgearAUR
 • gephi — Gephi to pakiet oprogramowania do analizy i wizualizacji sieci o otwartym kodzie źródłowym, napisany w języku Java.
https://gephi.org/ || gephi
 • golly — Golly to wieloplatformowa aplikacja o otwartym kodzie źródłowym do eksploracji gry Conway's Game of Life i wielu innych typów automatów komórkowych.
https://golly.sourceforge.net/ || gollyAUR
 • Netlogo — NetLogo to wieloagentowe, programowalne środowisko do modelowania.
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/ || netlogoAUR
 • AnyLogic — AnyLogic to wieloplatformowe narzędzie do modelowania symulacji z wykorzystaniem wielu metod, które jest również dostępne do użytku osobistego.
https://www.anylogic.com/ || anylogic-pleAUR, anylogic-universityAUR, anylogic-professionalAUR

Informatyka

Architektura

 • edumips64 — Wieloplatformowy edukacyjny symulator procesora MIPS64.
https://edumips.org/ || edumips64AUR
 • Qiskit Aer — Wysokowydajny symulator obwodów kwantowych zawierający modele szumu.
https://github.com/Qiskit/qiskit-aer || python-qiskit-aer-gpuAUR
 • QtMips — Symulator procesora MIPS do celów edukacyjnych z wizualizacją potoku i pamięci podręcznej.
https://github.com/cvut/QtMips || qtmipsAUR
 • QtRvSim — Symulator procesora RISC-V do celów edukacyjnych.
https://github.com/cvut/qtrvsim || qtrvsimAUR
 • QtSpim — Port Qt jednego z pierwszych edukacyjnych symulatorów procesora MIPS. Nie jest już utrzymywany, ale nadal używany na niektórych zajęciach.
https://spimsimulator.sourceforge.net/ || qtspimAUR

Sztuczna inteligencja

Zobacz także Wikipedia:Comparison of deep learning software.

http://leenissen.dk/fann/wp/ || fannAUR
 • Mycroft — Inteligentny osobisty asystent i nawigator wiedzy z funkcją rozpoznawania mowy.
https://mycroft.ai/ || mycroft-coreAUR
 • Orange — Zestaw narzędzi do wizualizacji danych, uczenia maszynowego i eksploracji danych, dostępny za pośrednictwem programowania wizualnego i Pythona.
https://orange.biolab.si/ || python-orangeAUR
 • Torch — Biblioteka uczenia maszynowego, naukowy framework obliczeniowy i język skryptowy oparty na LuaJIT.
http://torch.ch/ || torch7-gitAUR
 • Tensorflow — Kompleksowa platforma uczenia maszynowego typu opensource.
https://www.tensorflow.org/ || python-tensorflow, z optymalizacją dla procesorów innych niż x86-64 python-tensorflow-opt, z CUDA python-tensorflow-cuda, z CUDA i optymalizacjami dla procesorów innych niż x86-64 python-tensorflow-opt-cuda
 • Prolog — Prolog to język programowania logicznego związany ze sztuczną inteligencją i lingwistyką obliczeniową.
https://www.swi-prolog.org/ || swi-prolog gprologAUR
 • PyTorch — Framework uczenia maszynowego typu opensource, który przyspiesza ścieżkę od prototypowania badań do wdrożenia produkcyjnego.
https://pytorch.org/ || python-pytorch, z CUDA python-pytorch-cuda
 • Theano — Theano to biblioteka Pythona, która umożliwia definiowanie, optymalizację i ocenę wyrażeń matematycznych obejmujących wielowymiarowe tablice.
http://deeplearning.net/software/theano/ || python-theano-pymcAUR
https://xneur.ru/ || xneur-devel-gitAUR, gxneurAUR

Systemy rozproszone

 • SimGrid — Instrument naukowy do badania rozproszonych systemów na dużą skalę.
https://simgrid.org/ || simgridAUR
 • Shadow — Hybryda rozproszonego systemu/symulatora sieci/emulatora o otwartym kodzie źródłowym (np. dla Tor i Bitcoin).
https://shadow.github.io/ || tor-shadowAUR

Sieci

 • CORE — Common Open Research Emulator.
https://www.nrl.navy.mil/Our-Work/Areas-of-Research/Information-Technology/NCS/CORE/ || coreAUR
 • IMUNES — Zintegrowany emulator/symulator sieci wieloprotokołowej.
http://imunes.net/ || imunesAUR
 • GNS3 — Emulator oprogramowania sieciowego wykorzystujący połączenie urządzeń wirtualnych i rzeczywistych do symulacji złożonych sieci.
https://gns3.com/ || gns3-guiAUR (graphical user interface package), gns3-serverAUR (server package)
 • ns-2 — Symulator zdarzeń dyskretnych przeznaczony do badań sieciowych.
https://www.isi.edu/nsnam/ns/ || nsAUR
 • ns-3 — Symulator sieci zdarzeń dyskretnych dla systemów internetowych.
https://www.nsnam.org/ || ns3AUR
 • OMNeT++ — Oparty na komponentach pakiet symulacyjny przeznaczony do modelowania sieci komunikacyjnych.
https://omnetpp.org/ || omnetppAUR

Fotogrametria

Zobacz także Wikipedia:Comparison_of_photogrammetry_software.

 • OpenMVS — Biblioteka dla naukowców zajmujących się wizją komputerową, szczególnie skierowana do społeczności zajmującej się rekonstrukcją Multi-View Stereo.
https://cdcseacave.github.io || openmvsAUR
 • OpenMVG — OpenMVG zapewnia kompleksową strukturę rekonstrukcji 3D z obrazów złożoną z bibliotek, plików binarnych i potoków.
https://github.com/openMVG/openMVG || openmvg-gitAUR
 • AliceVision — Fotogrametryczne ramy wizji komputerowej
https://alicevision.org/ || alice-visionAUR