List of applications (Polski)/Utilities (Polski)

From ArchWiki


Status tłumaczenia: Ten artykuł jest przetłumaczoną wersją List of applications/Utilities. Data ostatniego tłumaczenia: 2024-05-29. Możesz pomóc zsynchronizować tłumaczenie, jeśli nastąpiły zmiany w wersji angielskiej.

Terminal

Powłoki poleceń

Zobacz główny artykuł: Command-line shell.

Zobacz także Wikipedia:Comparison of command shells.

Emulatory terminali

Emulatory terminali wyświetlają okno GUI zawierające terminal. Większość emuluje Xterm, który z kolei emuluje VT102, który emuluje maszynę do pisania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wikipedia:Terminal emulator.

Wyczerpująca lista znajduje się w Wikipedia:List of terminal emulators.

 • Alacritty — Wieloplatformowy emulator terminala z akceleracją GPU.
https://github.com/alacritty/alacritty || alacritty
 • aterm — Zamiennik Xterm z obsługą przezroczystości. Od 2008 roku został wycofany na rzecz urxvt.
http://www.afterstep.org/aterm.php || atermAUR
 • Contour — Nowoczesny i szybki emulator terminala z pełną obsługą Unicode, w tym ZJW (w przeciwieństwie do 99% emulatorów).
https://github.com/contour-terminal/contour || contourAUR
 • cool-retro-term — Dobrze wyglądający emulator terminala, który naśladuje stary wyświetlacz katodowy.
https://github.com/Swordfish90/cool-retro-term || cool-retro-term
 • CoreTerminal — Emulator terminala oparty na qtermwidget. Część C-Suite.
https://gitlab.com/cubocore/coreapps/coreterminal || coreterminalAUR
 • CuteCom — Graficzny terminal szeregowy.
https://gitlab.com/cutecom/cutecom || cutecomAUR
 • Darktile — Emulator terminala renderowany przez GPU, przeznaczony do zarządzania oknami w kafelkach.
https://github.com/liamg/darktile || darktileAUR
 • Deepin Terminal — Aplikacja emulacji terminala dla Deepin desktop.
https://www.deepin.org/en/original/deepin-terminal/ || deepin-terminal
 • Eterm — Emulator terminala przeznaczony jako zamiennik xterm i zaprojektowany dla pulpitu Enlightenment.
https://github.com/mej/Eterm || etermAUR
 • Extraterm — Emulator terminala z obsługą obrazów w terminalu, Unicode, ligaturą czcionek, powiększaniem tekstu itp.
https://github.com/sedwards2009/extraterm || extraterm-binAUR
 • foot — Lekki emulator terminala dla Wayland z obsługą sixel
https://codeberg.org/dnkl/foot || foot
 • Hyper — Terminal z obsługą JS/CSS. Oparty na platformie Electron.
https://github.com/vercel/hyper || hyperAUR
https://konsole.kde.org/ || konsole
 • kitty — Nowoczesny, hakowalny, funkcjonalny emulator terminala oparty na OpenGL
https://github.com/kovidgoyal/kitty || kitty
 • Liri Terminal — Terminal Material Design dla Liri.
https://github.com/lirios/terminal || liri-terminalAUR
 • mlterm — Wielojęzyczny emulator terminala obsługujący różne zestawy znaków i kodowania, czcionki o zmiennej szerokości i renderowanie bidi.
https://sourceforge.net/projects/mlterm/ || mlterm-gitAUR
 • moserial — Terminal szeregowy oparty na GTK dla środowiska GNOME.
https://wiki.gnome.org/Apps/Moserial || moserial
 • PuTTY — Wysoce konfigurowalny program konsoli ssh/telnet/serial.
https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ || putty
 • QMLKonsole — Aplikacja terminalowa dla Plasma Mobile.
https://apps.kde.org/qmlkonsole/ || qmlkonsole
 • QTerminal — Lekki emulator terminala oparty na Qt.
https://github.com/qterminal/qterminal || qterminal
 • rxvt-unicode (urxvt) — Konfigurowalny emulator terminala sforkowany z rxvt, z obsługą rozszerzeń Perl.
http://software.schmorp.de/pkg/rxvt-unicode.html || rxvt-unicode
 • shellinabox — Internetowy terminal SSH
https://github.com/shellinabox/shellinabox || shellinabox-gitAUR
 • st — Prosta implementacja terminala dla X.
https://st.suckless.org || stAUR
 • Station — Emulacja terminala oferuje różne tryby widoku, takie jak podział w pionie i poziomie, interfejs z zakładkami oraz polecenia kopiowania i wklejania. Część maui.
https://mauikit.org/apps/station/ || maui-station
 • Tabby — Nowoczesny terminal z obsługą Unicode.
https://tabby.sh/ || tabbyAUR
 • Terminology — Emulator terminala opracowany przez zespół projektu Enlightenment z innowacyjnymi funkcjami: miniaturami plików i odtwarzaniem multimediów jak w odtwarzaczu multimedialnym.
https://www.enlightenment.org/about-terminology || terminology
 • wayst — Prosty emulator terminala dla Wayland i X11 z renderowaniem OpenGL i minimalnymi zależnościami.
https://github.com/91861/wayst || wayst-gitAUR
 • xterm — Prosty emulator terminala dla systemu X Window. Zapewnia terminale kompatybilne z DEC VT102 i Tektronix 4014 dla programów, które nie mogą bezpośrednio korzystać z systemu okienkowego.
https://invisible-island.net/xterm/ || xterm
 • Yakuake — Rozwijalny (drop-down) emulator terminala (w stylu Quake) oparty na Konsole. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/yakuake/ || yakuake
 • zutty — Wysokiej klasy terminal dla słabszych systemów.
https://tomscii.sig7.se/zutty/ || zutty
Wskazówka: wezterm, wymieniony w multiplekserze terminali, jest również emulatorem terminala.

Bazowane na VTE

VTE (Virtual Terminal Emulator) to widżet opracowany we wczesnych dniach GNOME do użytku w Terminalu GNOME. Od tego czasu powstało wiele terminali o podobnych możliwościach.

 • Deepin Terminal (GTK version) — Stara aplikacja emulująca terminal dla Deepin desktop.
https://github.com/linuxdeepin/deepin-terminal-gtk || deepin-terminal-gtk
 • EasySSH — Menedżer połączeń SSH.
https://github.com/muriloventuroso/easyssh || easysshAUR
 • Germinal — Minimalistyczny emulator terminala, który zapewnia zmaksymalizowany terminal bez obramowania, domyślnie dołączony do sesji tmux, a tym samym zapewniający zakładki i panele.
https://www.imagination-land.org/tags/germinal.html || germinalAUR
 • GNOME connection manager — Menedżer połączeń SSH i telnet skoncentrowany na integracji ze środowiskiem GNOME.
https://kuthulu.com/gcm || gnome-connection-manager-binAUR
 • GNOME Console — Wcześniej znany jako King's Cross, prosty i przyjazny dla użytkownika emulator terminala dla środowiska GNOME. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Console/ || gnome-console
https://wiki.gnome.org/Apps/Terminal || gnome-terminal
 • Black Box Terminal — Elegancki i konfigurowalny terminal dla środowiska GNOME.
https://gitlab.gnome.org/raggesilver/blackbox || blackbox-terminalAUR
 • Guake — Terminal rozwijany dla pulpitu GNOME.
https://guake.github.io/ || guake
 • kermit — Emulator terminala oparty na VTE, który ma być prosty, szybki i skuteczny.
https://github.com/orhun/kermit || kermitAUR
 • LXTerminal — Niezależny od pulpitu emulator terminala dla LXDE.
https://wiki.lxde.org/en/LXTerminal[dead link 2022-09-20 ⓘ] || lxterminal
https://www.mate-desktop.org/ || mate-terminal
 • Pantheon Terminal — Super lekki, piękny i prosty emulator terminala. Został zaprojektowany do konfiguracji z rozsądnymi ustawieniami domyślnymi i niewielką lub żadną konfiguracją.
https://github.com/elementary/terminal || pantheon-terminal
 • ROXTerm — Zakładkowy emulator terminala o niewielkich rozmiarach.
https://roxterm.sourceforge.net/ || roxtermAUR
 • sakura — Emulator terminala oparty na GTK i VTE.
https://www.pleyades.net/david/projects/sakura || sakuraAUR
 • Terminator — Emulator terminala obsługujący wiele paneli terminala z możliwością zmiany rozmiaru.
https://gnome-terminator.org/ || terminator
 • Termite — Terminal VTE oparty na klawiaturze, przeznaczony do użytku w menedżerze okien z obsługą kafelków i/lub zakładek. Nieobsługiwany - twórcy zalecają przejście na Alacritty.
https://github.com/thestinger/termite || termiteAUR
 • Termit — Prosty emulator terminala oparty na VTE z obsługą skryptów Lua
https://github.com/nonstop/termit || termit-gitAUR
 • Tilda — Konfigurowalny rozwijany emulator terminala.
https://github.com/lanoxx/tilda/ || tilda
 • Tilix — Kafelkowy emulator terminala dla środowiska GNOME.
https://gnunn1.github.io/tilix-web/ || tilix
 • tym — Konfigurowalny emulator terminala Lua
https://github.com/endaaman/tym/ || tymAUR
 • Xfce Terminal — Emulator terminala dołączony do pulpitu Xfce z obsługą kolorowego monitu i interfejsu z zakładkami.
https://docs.xfce.org/apps/terminal/start || xfce4-terminal

Bazowane na KMS

Następujące emulatory terminali są oparte na kernel mode setting, które mogą być wywoływane bez X.

 • KMSCON — Oparta na KMS/DRM konsola systemowa (getty) ze zintegrowanym emulatorem terminala dla systemów operacyjnych Linux.
https://github.com/dvdhrm/kmscon || kmsconAUR

Bazowane na framebuffer

W świecie GNU/Linux, framebuffer może odnosić się do wirtualnego urządzenia w jądrze Linuksa (fbdev) lub wirtualnego systemu framebuffer dla X (xvfb). Ta sekcja zawiera głównie listę emulatorów terminali opartych na urządzeniu wirtualnym w jądrze, czyli fbdev.

 • yaft — Prosty emulator terminala do życia bez X, z glifami UCS2, tapetą i obsługą 256 kolorów.
https://github.com/uobikiemukot/yaft || yaftAUR
 • Fbterm — szybki emulator TERMinal oparty na FrameBuffer dla systemu Linux
https://salsa.debian.org/debian/fbterm || fbtermAUR

Pagery terminalowe

Zobacz takżeWikipedia:Terminal pager.

 • less — Program podobny do more, ale z obsługą przewijania do przodu i do tyłu, a także częściowego ładowania plików.
https://www.gnu.org/software/less/ || less
 • mcview — Pager z obsługą myszy i kolorów. Jest dołączony do midnight commander.
https://midnight-commander.org/ || mc
 • moar — Moar to pager. Został zaprojektowany tak, aby po prostu robić to, co do niego należy, bez żadnej konfiguracji.
https://github.com/walles/moar || moarAUR
 • more — Prosty i funkcjonalny pager. Jest częścią util-linux.
https://git.kernel.org/pub/scm/utils/util-linux/util-linux.git/about/ || util-linux
 • most — Pager z obsługą wielu okien, przewijaniem w lewo i w prawo oraz wbudowaną obsługą kolorów
http://www.jedsoft.org/most/ || most
 • ov — Bogata w funkcje terminalowa przeglądarka tekstu. Jest to tak zwany pager terminalowy.
https://noborus.github.io/ov/ || ov-binAUR

Multipleksery terminali

Zobacz także Wikipedia:Terminal multiplexer.

 • abduco — Narzędzie do obsługi dołączania i odłączania sesji, które pozwala procesowi działać niezależnie od kontrolującego go terminala.
https://www.brain-dump.org/projects/abduco/ || abduco
 • byobu — Dodatek na licencji GPLv3 dla tmux lub screen. Wymaga zainstalowanego multipleksera terminali.
https://byobu.org/ || byobu
http://dtach.sourceforge.net/ || dtachAUR
 • dvtm — Menedżer okien w konsoli w stylu dwm.
https://www.brain-dump.org/projects/dvtm/ || dvtm
 • GNU Screen — Pełnoekranowy menedżer okien, który multipleksuje fizyczny terminal.
https://www.gnu.org/software/screen/ || screen
 • mtm — Prosty multiplekser terminali z zaledwie czterema poleceniami: zmiana fokusu, podział, zamknięcie i przerysowanie ekranu.
https://github.com/deadpixi/mtm || mtm-gitAUR
 • tmate — Fork tmux mający na celu pomoc w zdalnym dostępie i programowaniu w parach.
https://tmate.io/ || tmate
 • tmux — Multiplekser terminali na licencji BSD.
https://tmux.github.io/ || tmux
 • zellij — Terminalowy multiplekser na sterydach napisany w Rust
https://zellij.dev/ || zellij
 • wezterm — Akcelerowany przez GPU wieloplatformowy emulator terminala i multiplekser zaimplementowany w Rust.
https://wezfurlong.org/wezterm/ || wezterm
Wskazówka: Kitty, emulator terminala, oferuje podobne funkcje.

Pliki

Menedżery plików

Zobacz także Wikipedia:Comparison of file managers.

Konsolowe

 • Clex — Menedżer plików z pełnoekranowym interfejsem użytkownika
http://www.clex.sk/ || clexAUR
 • CliFM — Menedżer plików wiersza poleceń: w pełni funkcjonalny, szybki, rozszerzalny i lekki jak diabli.
https://github.com/leo-arch/clifm || clifmAUR
 • ded (Directory-Editor) — Rozszerzenie dired, jest podobne do Emacs Dired.
https://invisible-island.net/ded/ || dedAUR
 • Dired (Directory Editor) — Menedżer plików zintegrowany z Emacs.
https://www.gnu.org/software/emacs/manual/html_node/emacs/Dired.html || emacs
 • fff — Prosty menedżer plików napisany w języku Bash.
https://github.com/dylanaraps/fff || fff
 • fm — Menedżer plików oparty na terminalu.
https://github.com/knipferrc/fm || fm-gitAUR
 • joshuto — ranger - terminalowy menedżer plików napisany w języku Rust.
https://github.com/kamiyaa/joshuto || joshuto-gitAUR
 • Last File Manager — Potężny menedżer plików napisany w Pythonie 3 z interfejsem curses.
https://inigo.katxi.org/devel/lfm/ || lfmAUR
 • lf — Terminalowy menedżer plików napisany w języku Go przy użyciu architektury serwer/klient.
https://github.com/gokcehan/lf || lf
https://midnight-commander.org || mc
 • nffm — "Nothing Fancy File Manager", bezmyszowy menedżer plików ncurses napisany w C.
https://github.com/mariostg/nffm || nffm-gitAUR
 • nnn — Niewielki, szybki i bogaty w funkcje menedżer plików.
https://github.com/jarun/nnn || nnn
 • Pilot — Menedżer plików dostarczany z klientem poczty Alpine.
https://alpineapp.email/ || alpine-gitAUR
 • Ranger — Konsolowy menedżer plików z powiązaniami vi, możliwością dostosowywania i wieloma funkcjami.
https://ranger.github.io/ || ranger
 • sfm — prosty menedżer plików dla systemów uniksopodobnych.
https://github.com/afify/sfm || sfmAUR
 • TUIFI Manager — Wieloplatformowy, terminalowy menedżer plików (i komponent) zorientowany na system Termux, przeznaczony do użytku z projektem Uni-Curses lub bez niego.
https://github.com/GiorgosXou/TUIFIManager || tuifimanagerAUR
 • Vifm — Oparty na Ncurses dwupanelowy menedżer plików z powiązaniami klawiszy podobnymi do vi.
https://vifm.info || vifm
 • xplr — Hakowalny, minimalny, szybki eksplorator plików TUI.
https://xplr.dev || xplr
 • yazi — Niesamowicie szybki terminalowy menedżer plików napisany w Rust, oparty na asynchronicznym I/O.
https://yazi-rs.github.io/ || yazi

Graficzne

 • Caja — Menedżer plików dla pulpitu MATE.
https://github.com/mate-desktop/caja || caja
 • CoreFM — Prosty, lekki i łatwy w użyciu menedżer plików z wieloma funkcjami, takimi jak podgląd obrazów, obsługa ikon mime, widok podzielony, automatyczne montowanie nośników wymiennych, obsługa przeciągania i upuszczania itp. Część pakietu C-Suite.
https://gitlab.com/cubocore/coreapps/corefm || corefmAUR
 • Deepin File Manager — Menedżer plików opracowany dla Deepin.
https://www.deepin.org/en/original/dde-file-manager/ || deepin-file-manager
https://apps.kde.org/dolphin/ || dolphin
 • fm — Menedżer plików oparty na terminalu.
https://github.com/knipferrc/fm || fm-gitAUR
 • Gentoo — Lekki menedżer plików dla GTK.
https://sourceforge.net/projects/gentoo/ || gentooAUR
 • GNOME Files — Rozszerzalny, ciężki menedżer plików używany domyślnie w środowisku GNOME z obsługą własnych skryptów. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Nautilus/ || nautilus
 • Index — Menedżer plików umożliwiający przeglądanie plików systemowych i aplikacji oraz podgląd plików muzycznych, tekstowych, graficznych i wideo, a także udostępnianie ich aplikacjom zewnętrznym. Część maui.
https://mauikit.org/apps/index/ || index-fm
 • Konqueror — Menedżer plików i przeglądarka internetowa dla pulpitu KDE.
https://apps.kde.org/konqueror/ || konqueror
 • Liri Files — Menedżer plików dla Liri.
https://github.com/lirios/files || liri-filesAUR
 • Nemo — Nemo jest menedżerem plików pulpitu Cinnamon. Jest rozwidleniem Nautilusa.
https://projects.linuxmint.com/cinnamon/ || nemo
 • Pantheon Files — Przeglądarka plików zaprojektowana dla elementary OS.
https://github.com/elementary/files || pantheon-files
 • PathFinder — Przeglądarka plików dostarczana z FOX toolkit.
http://fox-toolkit.org/ || fox
 • PCManFM — Bardzo szybki i lekki menedżer plików, który może również opcjonalnie zarządzać ikonami i tłem pulpitu.
https://wiki.lxde.org/en/PCManFM[dead link 2022-09-20 ⓘ] || pcmanfm, pcmanfm-gtk3
 • PCManFM-Qt — Port Qt menedżera plików PCManFM.
https://github.com/lxqt/pcmanfm-qt || pcmanfm-qt
 • Peony — Menedżer plików dla pulpitu UKUI.
https://github.com/ukui/peony || peony
 • qtFM — Mały, lekki menedżer plików dla komputerów z systemem Linux oparty na czystym Qt.
https://qtfm.eu/ || qtfmAUR
 • ROX Filer — Mały i szybki menedżer plików, który może opcjonalnie zarządzać tłem pulpitu i panelami.
https://rox.sourceforge.net/ || roxAUR
 • Thunar — Menedżer plików, który może być uruchamiany jako demon z doskonałym czasem uruchamiania i ładowania katalogów.
https://docs.xfce.org/xfce/thunar/start || thunar
Dwupanelowe

Należy pamiętać, że niektóre z tych dwupanelowych menedżerów plików można również skonfigurować tak, aby miały tylko jeden panel.

 • Double Commander — Menedżer plików z dwoma panelami obok siebie. Jest inspirowany Total Commanderem i zawiera kilka nowych pomysłów.
https://doublecmd.sourceforge.io/ || GTK: doublecmd-gtk2, Qt5: doublecmd-qt5
https://gcmd.github.io/ || gnome-commanderAUR
 • Krusader — Zaawansowany dwupanelowy (w stylu Midnight Commander) menedżer plików dla pulpitu KDE.
https://krusader.org/ || krusader
 • muCommander — Lekki, wieloplatformowy menedżer plików z dwupanelowym interfejsem napisany w Javie.
https://www.mucommander.com/ || mucommanderAUR
 • SpaceFM — Wielopanelowy menedżer plików GTK z zakładkami.
https://ignorantguru.github.io/spacefm/ || spacefmAUR
 • Sunflower — Mały i wysoce konfigurowalny dwupanelowy menedżer plików dla systemu Linux z obsługą wtyczek.
https://sunflower-fm.org/ || sunflowerAUR
 • Tux Commander — Menedżer plików z oknem i dwoma panelami obok siebie, podobny do popularnych menedżerów plików Total Commander lub Midnight Commander.
http://tuxcmd.sourceforge.net/description.php || tuxcmdAUR
 • Worker — Szybki, lekki i bogaty w funkcje menedżer plików dla X Window System.
http://www.boomerangsworld.de/cms/worker/ || workerAUR
 • Xfe — Menedżer plików dla X (X File Explorer) podobny do Microsoft Explorer.
http://roland65.free.fr/xfe/ || xfeAUR

Zarządzanie śmieciami

Zobacz Trash management#Trash creation.

Synchronizacja plików i tworzenie kopii zapasowych

This article or section is a candidate for merging with Synchronization and backup programs#Data synchronization.

Notes: There is a dedicated article. (Discuss in Talk:List of applications (Polski)/Utilities (Polski))

Zobacz także Synchronization and backup programs, Wikipedia:Comparison of file synchronization software i Wikipedia:Comparison of backup software.

 • borg — Deduplikujący program do tworzenia kopii zapasowych z kompresją i uwierzytelnionym szyfrowaniem, który obsługuje tworzenie kopii zapasowych przez ssh
https://www.borgbackup.org || borg
 • Déjà Dup — Prosty program GTK do tworzenia kopii zapasowych. Ukrywa złożoność tworzenia kopii zapasowych we "właściwy sposób" (szyfrowane, poza siedzibą i regularne) i używa duplicity jako backendu.
https://apps.gnome.org/DejaDup/ || deja-dup
 • DirSync Pro — Małe, ale potężne narzędzie do synchronizacji plików i folderów.
https://dirsyncpro.org/ || dirsyncproAUR
 • Duplicati — Klient kopii zapasowych, który bezpiecznie przechowuje zaszyfrowane, przyrostowe, skompresowane kopie zapasowe w usługach przechowywania w chmurze i na zdalnych serwerach plików.
https://www.duplicati.com/ || duplicati-canary-binAUR
 • duplicity — Proste narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia tworzenie zaszyfrowanych, skompresowanych, przyrostowych kopii zapasowych na niemal dowolnej pamięci masowej.
https://www.nongnu.org/duplicity/ || duplicity
 • Duply — Interfejs wiersza poleceń dla duplicity, który upraszcza jego uruchamianie. Zarządza ustawieniami zadań tworzenia kopii zapasowych w profilach i umożliwia wsadowe wykonywanie poleceń.
https://www.duply.net/ || duplyAUR
 • FreeFileSync — Oprogramowanie do porównywania i synchronizacji folderów, które tworzy i zarządza kopiami zapasowymi wszystkich ważnych plików.
https://www.freefilesync.org/ || freefilesync-binAUR
 • git-annex — Zarządzanie plikami za pomocą git, dodawania zawartości pliku do git.
https://git-annex.branchable.com/ || git-annex
 • grsync — GUI GTK+ dla rsync do synchronizacji folderów, plików i tworzenia kopii zapasowych
https://www.opbyte.it/grsync/ || grsync
 • hsync — Program wiersza poleceń do synchronizacji tylko tych plików, których nazwy zostały zmienione/przeniesione, ale poza tym nie uległy zmianie. Działa poprzez wydawanie prostych operacji przenoszenia w miejscu docelowym bez faktycznego przesyłania plików i ma być używany w połączeniu z innymi programami do synchronizacji, które nie mają takiej możliwości.
https://ambrevar.bitbucket.io/hsync/ || hsyncAUR
 • KBackup — Program do tworzenia kopii zapasowych z łatwym w użyciu interfejsem użytkownika opartym na KDE Frameworks. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kbackup/ || kbackup
 • Kup — Planista tworzenia kopii zapasowych dla pulpitu Plasma. Używa bup i rsync jako backend.
https://apps.kde.org/kup/ || kup
 • rclone — Program wiersza poleceń do synchronizacji plików i katalogów do i z Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Yandex Disk i wielu innych usług przechowywania w chmurze, a także między ścieżkami lokalnymi.
https://rclone.org/ || rclone
 • restic — Szybki, bezpieczny i wydajny program do tworzenia kopii zapasowych, który obsługuje tworzenie kopii zapasowych w wielu usługach w chmurze.
https://restic.net/ || restic
 • rsync — Program do przesyłania plików wykorzystujący "algorytm rsync", który zapewnia bardzo szybką metodę synchronizacji zdalnych plików. Robi to wysyłając tylko różnice w plikach przez łącze, nie wymagając, aby oba zestawy plików były wcześniej obecne na jednym z końców łącza. Posiada multiple frontends available.
https://rsync.samba.org/ || rsync
 • SparkleShare — Aplikacja do udostępniania plików i współpracy napisana w języku C#. Może synchronizować się z dowolnym serwerem Git przez SSH.
https://www.sparkleshare.org/ || sparkleshareAUR
 • Syncthing — Program do ciągłej synchronizacji plików. Synchronizuje pliki między dwoma lub więcej komputerami w prosty sposób bez zaawansowanej konfiguracji.
https://syncthing.net/ || syncthing
 • Syncany — Aplikacja do przechowywania i udostępniania plików w chmurze z naciskiem na bezpieczeństwo i abstrakcję pamięci masowej.
https://www.syncany.org/ || syncanyAUR
 • Synkron — Aplikacja, która pomaga zawsze aktualizować pliki i foldery. Możesz łatwo zsynchronizować swoje dokumenty, muzykę lub zdjęcia, aby wszędzie mieć ich najnowsze wersje.
https://synkron.sourceforge.net/ || synkronAUR
 • Tarsnap — Bezpieczna i wydajna usługa tworzenia kopii zapasowych online.
https://www.tarsnap.com/ || tarsnap
 • Timeshift — Narzędzie do przywracania systemu dla Linuksa.
https://github.com/linuxmint/timeshift || timeshift
 • Unison — Narzędzie do synchronizacji plików, które umożliwia przechowywanie dwóch replik kolekcji plików i katalogów na różnych hostach (lub różnych dyskach na tym samym hoście), modyfikowanie ich osobno, a następnie aktualizowanie poprzez propagowanie zmian w każdej replice do drugiej.
https://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison/ || unison
 • YARsync — Wrapper wokół rsync napisany w Pythonie, zapewniający synchronizację plików i tworzenie kopii zapasowych z interfejsem podobnym do git.
https://github.com/ynikitenko/yarsync || yarsyncAUR

Narzędzia do archiwizacji i kompresji

Konsolowe

Aby zapoznać się z narzędziami wiersza poleceń do archiwizacji i kompresji, zobacz Archiving and compression.

Graficzne

 • 360zip — Zastrzeżone narzędzie do archiwizacji.
https://yasuo.360.cn/ || 360zipAUR
 • Ark — Narzędzie do archiwizacji dołączone do pulpitu KDE. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/ark/ || ark
 • Arqiver — Prosty menedżer archiwów Qt oparty na libarchive.
https://github.com/tsujan/Arqiver || arqiver-gitAUR
 • CoreArchiver — Proste narzędzie do kompresji/rozpakowywania plików oparte na Qt i libarchive-qt. Część C-Suite.
https://gitlab.com/cubocore/coreapps/corearchiver || corearchiverAUR
 • Deepin Archive Manager — Szybka i lekka aplikacja do tworzenia i rozpakowywania archiwów.
https://github.com/linuxdeepin/deepin-compressor || deepin-compressor
 • Engrampa — Menedżer archiwów dla MATE
https://github.com/mate-desktop/engrampa || engrampa
https://apps.gnome.org/Builder/ || file-roller
 • LXQt File Archiver — Prosty i lekki, niezależny od pulpitu archiwizator plików Qt.
https://github.com/lxqt/lxqt-archiver || lxqt-archiver
 • p7zip-gui — GUI należący do oprogramowania p7zip.
https://github.com/p7zip-project/p7zip || p7zip-guiAUR
 • PeaZip — Menedżer plików i archiwów o otwartym kodzie źródłowym.
https://peazip.github.io/peazip-linux.html || GTK: peazip-gtk2-binAUR, Qt: peazip-qt-binAUR
 • Xarchiver — Lekki, niezależny od pulpitu menedżer archiwów zbudowany przy użyciu GTK.
https://github.com/ib/xarchiver || GTK 3: xarchiver, GTK 2: xarchiver-gtk2

Porównywanie, scalanie

Zobacz także Wikipedia:Comparison of file comparison tools.

Do zarządzania plikami pacnew/pacsave istnieją wyspecjalizowane narzędzia. Zobacz Pacnew and Pacsave files#Managing .pac* files.

Konsolowe

Zobacz diff(1) z diffutils oraz alternatywy.

 • colordiff — Wrap skryptu Perla dla "diff", które generuje te same dane wyjściowe, ale z ładnym podświetleniem "składni".
https://www.colordiff.org/ || colordiff
 • diff-highlight — Skrypt Perl do podświetlania zmienionych części w parach linii wyniku diff -u
https://github.com/git/git/tree/master/contrib/diff-highlight || git
 • diffr — Narzędzie Rust do ładnego drukowania diff z podświetlaniem na poziomie słów w celu ułatwienia przeglądania.
https://github.com/mookid/diffr || diffrAUR
 • ydiff — Wrapper Pythona do uzyskiwania podświetlonych danych wyjściowych diff ze stdin lub plików/katalogów śledzonych przez VCS, w widoku niezmienionym lub obok siebie.
https://github.com/ymattw/ydiff || ydiffAUR
 • delta — Przeglądarka różnic napisana w języku Rust z podświetlaniem składni.
https://github.com/dandavison/delta || git-delta
 • diff-so-fancy — Dekorator danych wyjściowych diff. Nie oblicza on różnicy, a jedynie ją dekoruje.
https://github.com/so-fancy/diff-so-fancy || diff-so-fancy
 • difftastic — Porównuje pliki przy użyciu ich drzew składni
https://difftastic.wilfred.me.uk || difftastic

Graficzne

 • DiffPDF — Porównanie tekstu lub wyglądu każdej strony w dwóch plikach PDF.
https://gitlab.com/eang/diffpdf || diffpdf
 • Diffuse — Małe i proste narzędzie do scalania tekstu napisane w Pythonie.
https://diffuse.sourceforge.net/ || diffuse
 • KDiff3 — Narzędzie do porównywania i scalania plików i katalogów dla pulpitu KDE.
https://apps.kde.org/kdiff3/ || kdiff3
 • Kompare — Program GUI do przeglądania i łączenia różnic między plikami źródłowymi. Obsługuje różne formaty różnic i zapewnia wiele opcji dostosowywania wyświetlanego poziomu informacji. Część kdesdk.
https://apps.kde.org/kompare/ || kompare
 • Meld — Wizualne narzędzie do porównywania i scalania, które może porównywać pliki, katalogi i projekty kontrolowane wersjami.
https://meldmerge.org/ || meld
 • xxdiff — Graficzna przeglądarka różnic między plikami i katalogami.
https://furius.ca/xxdiff/ || xxdiffAUR

Vim i Emacs zapewniają funkcjonalność łączenia z vimdiff oraz ediff.

Masowe renamery

Od tłumacza: tj. "zmieniacze nazw"

Konsolowe

Zobacz rename(1) z util-linux.

 • brn2 — szybka masowa zmiana nazwy z zamianą.
https://github.com/lucas-mior/brn2 || brn2-gitAUR
 • edir — Zmieniaj nazwy, usuwaj i kopiuj pliki i katalogi za pomocą edytora (rozszerzony vidir).
https://github.com/bulletmark/edir || edirAUR
 • f2 — Wieloplatformowe narzędzie wiersza poleceń do szybkiej i bezpiecznej wsadowej zmiany nazw plików i katalogów, może również zmieniać nazwy plików na podstawie tagów audio.
https://github.com/ayoisaiah/f2 || f2AUR
 • nomino — Narzędzie do masowej zmiany nazw dla programistów.
https://github.com/yaa110/nomino || nominoAUR
 • rename.pl — Masowy renamer oparty na perl regex.
https://search.cpan.org/~pederst/rename/ || perl-rename
 • vidir — Zmieniaj nazwy i usuwaj pliki i katalogi za pomocą edytora.
https://linux.die.net/man/1/vidir || vidirAUR

Graficzne

 • Caja-Rename — Rozszerzenie do masowej zmiany nazwy dla Caja.
https://tari.in/www/software/caja-rename || caja-renameAUR
 • CoreRenamer — Prosta, lekka aplikacja do masowej zmiany nazw plików. Część pakietu C-Suite.
https://gitlab.com/cubocore/coreapps/corerenamer || corerenamerAUR
 • GPRename — Masowy renamer GTK dla plików i katalogów.
https://gprename.sourceforge.net || gprename
 • KRename — Bardzo wydajny program do masowej zmiany nazw plików dla pulpitu KDE.
https://apps.kde.org/krename/ || krename
 • metamorphose2 — oparty na wxPython program do masowej zmiany nazw z obsługą wyrażeń regularnych, zmiany nazw plików multimedialnych zgodnie z ich metadanymi itp.
https://file-folder-ren.sourceforge.net || metamorphose2-python3-gitAUR
 • Thunar Bulk Rename — Zmienia nazwę wielu plików jednocześnie, używając jakiegoś kryterium, które odnosi się do przynajmniej jednego z plików. Uruchamiane z thunar -B.
https://docs.xfce.org/xfce/thunar/bulk-renamer/start || thunar

Wyszukiwanie plików

Ta sekcja zawiera listę narzędzi do wyszukiwania plików na podstawie nazwy pliku, ścieżki do pliku lub metadanych. Wyszukiwanie pełnotekstowe znajduje się w następnej sekcji.

Zobacz także Wikipedia:List of search engines#Desktop search engines.

Konsolowe

Zobacz find(1) z findutils oraz alternatywy.

Graficzne

 • Catfish — Wszechstronne narzędzie do wyszukiwania plików przez Xfce, może być zasilane przez find, locate i Zeitgeist.
https://launchpad.net/catfish-search || catfish
 • CoreHunt — Łatwe w użyciu, szybkie narzędzie do wyszukiwania plików z wyszukiwaniem skategoryzowanym i historią wyszukiwania. Część C-Suite.
https://gitlab.com/cubocore/coreapps/corehunt || corehuntAUR
 • Czkawka — Narzędzie do wyszukiwania plików GTK z zaawansowanymi funkcjami, może również znajdować podobne obrazy i filmy.
https://github.com/qarmin/czkawka || czkawka-guiAUR
 • GNOME Search Tool — Narzędzie GNOME do wyszukiwania plików, zależne od GNOME/Files.
https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-search-tool || gnome-search-toolAUR
 • KFind — Narzędzie wyszukiwania dla KDE do znajdowania plików według nazwy, typu lub zawartości. Posiada wyszukiwanie wewnętrzne i obsługuje lokalizację. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kfind/ || kfind
 • MATE Search Tool — Narzędzie MATE do wyszukiwania plików.
https://github.com/mate-desktop/mate-utils || mate-utils
 • regexxer — Interaktywne narzędzie do wyszukiwania i zamiany, obsługujące wyrażenia regularne w stylu Perla.
http://regexxer.sourceforge.net/ || regexxer
 • Searchmonkey — Potężne narzędzie wyszukiwania GUI do dopasowywania wzorców regex.
https://sourceforge.net/projects/searchmonkey/ || searchmonkey-gtkAUR
Indeksatory plików

Programy te indeksują pliki, umożliwiając ich szybkie wyszukiwanie.

 • fsearch — Narzędzie do szybkiego wyszukiwania plików dla systemów uniksopodobnych oparte na GTK 3.
https://github.com/cboxdoerfer/fsearch || fsearch-gitAUR
 • angrysearch — Narzędzie do wyszukiwania plików w systemie Linux z natychmiastowymi wynikami podczas pisania.
https://github.com/DoTheEvo/ANGRYsearch || angrysearchAUR

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Zobacz grep(1) z grep i alternatywy, które zapewniają nieindeksowane wyszukiwanie pełnotekstowe.

Indeksatory pełnotekstowe

 • Baloo — Rozwiązanie KDE do indeksowania i wyszukiwania plików, posiada CLI i jest używane przez KRunner.
https://community.kde.org/Baloo || baloo
 • DocFetcher — Graficzna aplikacja Java do wyszukiwania na pulpicie.
https://docfetcher.sourceforge.net || docfetcherAUR
 • MeiliSearch — Błyskawiczna, niezwykle trafna i odporna na literówki wyszukiwarka.
https://www.meilisearch.com/ || meilisearch
 • Namazu — Wyszukiwarka pełnotekstowa
http://www.namazu.org/ || namazu
 • Recoll — Narzędzie do wyszukiwania pełnotekstowego oparte na Xapian, posiada CLI i GUI.
https://www.recoll.org/ || recoll
 • Tracker — Uniwersalny indeksator, narzędzie wyszukiwania i baza metadanych używana przez GNOME Dokumenty, Muzyka, Zdjęcia i Filmy.
https://gnome.pages.gitlab.gnome.org/tracker/ || tracker3
 • Zeitgeist — Frameworrk do agregacji zdarzeń aktywności użytkownika i powiadomień (otwierane pliki, odwiedzane strony internetowe, prowadzone rozmowy itp.
https://launchpad.net/zeitgeist-project || zeitgeist

Tworzenie (kodu)

Kuźnie kodu (forges)

 • GitLab — Aplikacja do zarządzania projektami i hostingu kodu.
https://gitlab.com/gitlab-org/gitlab-foss || gitlab
 • Gitea — Bezbolesna, samodzielnie hostowana usługa Git. Fork of Gogs.
https://gitea.io || gitea
 • Forgejo — Lekka kuźnia oprogramowania. Projekt społecznościowy oparty na Gitea.
https://forgejo.org || forgejo

Klienty kuźni kodu

 • git-open — Otwórz stronę repozytorium (GitHub, GitLab, Bitbucket) w przeglądarce
https://github.com/paulirish/git-open || git-openAUR
 • github-cli — Oficjalne narzędzie wiersza poleceń GitHub
https://github.com/cli/cli || github-cli
 • hub — Interfejs wiersza poleceń dla GitHub
https://hub.github.com || hub
 • hut — Interfejs wiersza poleceń dla Sourcehut
https://sr.ht/~emersion/hut/ || hut
 • lab — Narzędzie typu hub dla GitLab
https://zaquestion.github.io/lab/ || labAUR
 • snippet — Oparty na terminalu interfejs do tworzenia nowego fragmentu GitLab
https://gitlab.com/zj/snippet || snippetAUR

Systemy kontroli wersji

Zobacz także Wikipedia:Comparison of revision control software.

 • Bazaar — Rozproszony system kontroli wersji, który pomaga śledzić historię projektu w czasie i łatwo współpracować z innymi.
https://bazaar.canonical.com/ || bzrAUR
 • CVS — Concurrent Versions System, system kontroli wersji klient-serwer.
http://cvs.nongnu.org/ || cvs
 • Darcs — Rozproszony system kontroli wersji, który został zaprojektowany w celu zastąpienia tradycyjnych, scentralizowanych systemów kontroli źródeł, takich jak CVS i Subversion.
http://darcs.net/ || darcs
 • Fossil — Rozproszony VCS ze śledzeniem błędów, wiki, forum i technotes.
https://www.fossil-scm.org/ || fossil
 • Git — Rozproszony system kontroli wersji i zarządzania kodem źródłowym z naciskiem na szybkość.
https://git-scm.com/ || git
 • Mercurial — Rozproszony system kontroli wersji napisany w Pythonie i pod wieloma względami podobny do Gita.
https://www.mercurial-scm.org/ || mercurial
 • Subversion — W pełni funkcjonalny scentralizowany system kontroli wersji, pierwotnie zaprojektowany jako lepszy CVS.
https://subversion.apache.org/ || subversion

Automatyzacja kompilacji

Zobacz także Wikipedia:List of build automation software.

 • Apache Ant — Biblioteka Java i narzędzie wiersza poleceń, którego zadaniem jest sterowanie procesami opisanymi w plikach kompilacji jako cele i punkty rozszerzeń zależne od siebie.
https://ant.apache.org/ || ant
 • Apache Maven — Narzędzie do automatyzacji kompilacji używane głównie w Javie.
https://maven.apache.org/ || maven
 • Bazel — Narzędzie o otwartym kodzie źródłowym, które umożliwia zautomatyzowane tworzenie i testowanie oprogramowania.
https://bazel.build/ || bazel
 • CMake — Rodzina narzędzi przeznaczonych do tworzenia, testowania i pakowania oprogramowania.
https://cmake.org/ || cmake
 • GNU make — Narzędzie GNU make do utrzymywania grup programów.
https://www.gnu.org/software/make/ || make (zależność base-devel)
 • Meson — Niezwykle szybki i przyjazny dla użytkownika system kompilacji.
https://mesonbuild.com/ || meson
 • Gradle — Potężny system kompilacji dla JVM.
https://gradle.org/ || gradle
 • Phing — Program PHP przeznaczony do automatyzacji wszelkiego rodzaju zadań.
https://www.phing.info/ || phingAUR

Zintegrowane środowiska programistyczne

Zobacz także Wikipedia:Comparison of integrated development environments.

Lista pod PHP znajduje się w PHP#Development tools.

 • Android Studio — Oficjalne środowisko programistyczne Androida oparte na IntelliJ IDEA.
https://developer.android.com/studio/index.html || android-studioAUR
 • Anjuta — Wszechstronne IDE z zarządzaniem projektami, kreatorem aplikacji, interaktywnym debuggerem, edytorem źródeł, obsługą kontroli wersji i wieloma innymi narzędziami.
https://wiki.gnome.org/Apps/Anjuta || anjutaAUR
 • Aptana Studio — IDE oparte na Eclipse, ale ukierunkowane na tworzenie stron internetowych, z obsługą HTML, CSS, Javascript, Ruby on Rails, PHP, Adobe AIR i innych.
http://www.aptana.com/ || aptana-studioAUR
 • Bluefish — Potężny edytor skierowany do programistów i twórców stron internetowych, z wieloma opcjami pisania stron internetowych, skryptów i kodu programowania. Obsługuje wiele języków programowania i znaczników.
https://bluefish.openoffice.nl/ || bluefish
 • Code::Blocks — IDE C, C++ i Fortrana zbudowane, aby sprostać najbardziej wymagającym potrzebom użytkowników. Został zaprojektowany tak, aby był bardzo rozszerzalny i w pełni konfigurowalny.
https://codeblocks.org/ || codeblocks
 • CLion — Wieloplatformowe IDE dla języków C i C++.
https://www.jetbrains.com/clion/ || clionAUR
 • CodeLite — Otwarte i wieloplatformowe IDE C/C++/PHP i Node.js napisane w C++.
https://codelite.org/ || codeliteAUR
 • Eclipse — IDE dla Java, C/C++, PHP, Perl i Python z obsługą Subversion i zarządzaniem zadaniami.
https://www.eclipse.org/ || Java EE: eclipse-jeeAUR[broken link: package not found], Java: eclipse-javaAUR[broken link: package not found], RCP: eclipse-rcpAUR, C/C++: eclipse-cppAUR[broken link: package not found], PHP: eclipse-phpAUR[broken link: package not found]
 • Eric — W pełni funkcjonalne IDE Python i Ruby napisane w PyQt5.
https://eric-ide.python-projects.org/ || ericAUR
 • Gambas — IDE oparte na interpreterze języka Basic z rozszerzeniami obiektowymi.
https://gambas.sourceforge.net/en/main.html || gambas3-ide
 • Geany — Małe i lekkie IDE z obsługą wielu języków programowania i znaczników, w tym C, Java, PHP, HTML, Python, Perl, Pascal.
https://geany.org/ || geany
 • GNOME Builder — Narzędzie do pisania i współtworzenia świetnych aplikacji opartych na GNOME. Część gnome-extra.
https://wiki.gnome.org/Apps/Builder || gnome-builder
 • KDevelop — W pełni funkcjonalne, rozszerzalne wtyczkami IDE dla C/C++ i innych języków programowania. Część kde-applications.
https://www.kdevelop.org/ || kdevelop
https://www.activestate.com/products/komodo-edit/ || komodo-editAUR
 • Lapce — Błyskawiczny i wydajny edytor kodu napisany w języku Rust.
https://lapce.dev/ || lapce
 • Lazarus — IDE kompatybilne z Delphi (Object Pascal) do szybkiego tworzenia aplikacji. Posiada różnorodne komponenty gotowe do użycia oraz graficzny kreator formularzy do łatwego tworzenia złożonych graficznych interfejsów użytkownika.
https://www.lazarus-ide.org/ || lazarus
 • LiteIDE — Proste IDE Go.
https://github.com/visualfc/liteide || liteide
 • Lite XL — Lekki, prosty, szybki, pełen funkcji i niezwykle rozszerzalny edytor tekstu napisany w C i Lua, zaadaptowany z lite.
https://lite-xl.com/ || lite-xl
 • MPLAB — IDE dla rozwoju Microchip PIC i dsPIC.
https://www.microchip.com/mplabx || microchip-mplabx-binAUR
 • Netbeans — IDE do programowania w językach Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, Groovy, C, C++, Scala, Clojure i innych.
https://netbeans.org/ || netbeans
 • PhpStorm — JetBrains PhpStorm to komercyjne, wieloplatformowe IDE dla PHP zbudowane na platformie IntelliJ IDEA firmy JetBrains, zapewniające edytor dla PHP, HTML i JavaScript z analizą kodu w locie, zapobieganiem błędom i automatyczną refaktoryzacją kodu PHP i JavaScript.
https://www.jetbrains.com/phpstorm/ || phpstormAUR, phpstorm-eapAUR
 • Qt Creator — Lekkie, wieloplatformowe zintegrowane środowisko programistyczne C++ z naciskiem na Qt.
https://www.qt.io/ide/ || qtcreator
 • Theia — Eclipse Theia to darmowe i otwarte IDE dla aplikacji desktopowych i webowych. Jest zaimplementowany w TypeScript, oparty na Visual Studio Code i kładzie nacisk na rozszerzalność. Może być uruchamiana jako aplikacja webowa lub desktopowa.
https://theia-ide.org/ || theia-electronAUR
 • Visual Studio Code — Visual Studio Code to wieloplatformowy, darmowy i otwarty edytor tekstu opracowany przez Microsoft, napisany w JavaScript i TypeScript. Obsługuje różne języki dzięki swoim rozszerzeniom.
https://code.visualstudio.com/ || code
 • VSCodium — Wolne/biblioteczne oprogramowanie Open Source Binaries of VSCode.
https://vscodium.com/ || vscodiumAUR
 • ZeroBrane Studio — IDE z obsługą debugowania dla Lua 5.1, Lua 5.2, Lua 5.3, LuaJIT i innych silników Lua.
https://studio.zerobrane.com/ || zerobrane-studioAUR

IDE dla Javy

 • BlueJ — W pełni funkcjonalne IDE dla Javy używane głównie do celów edukacyjnych i dla początkujących.
https://bluej.org/ || bluejAUR
 • IntelliJ IDEA — IDE dla Javy, Groovy i innych języków programowania z zaawansowanymi funkcjami refaktoryzacji.
https://www.jetbrains.com/idea/ || community edition: intellij-idea-community-edition, ultimate edition: intellij-idea-ultimate-editionAUR

IDE dla Pythona

 • Ninja-IDE — IDE do programowania w Pythonie.
https://ninja-ide.org/ || ninja-ideAUR
 • PyCharm — IDE dla Pythona z obsługą analizy kodu, debugowania, testów jednostkowych, kontroli wersji i tworzenia stron internetowych z Django.
https://www.jetbrains.com/pycharm/ || community edition: pycharm-community-edition, professional edition: pycharm-professionalAUR
 • Spyder — Naukowe środowisko programistyczne dla Pythona zapewniające funkcje podobne do MATLAB.
https://github.com/spyder-ide/spyder || spyder
 • Thonny — IDE dla Pythona dla początkujących.
https://thonny.org/ || thonnyAUR
 • WingIDE — Zastrzeżone środowisko programistyczne dla Pythona. Jest w pełni funkcjonalne i przeznaczone do użytku profesjonalnego.
https://wingware.com/ || wingideAUR

Edukacyjne IDE

 • KTurtle — Edukacyjne środowisko programistyczne, którego celem jest ułatwienie nauki programowania. Część kde-education.
https://apps.kde.org/kturtle/ || kturtle
 • Processing — Plac zabaw do nauczania nie-programistów podstaw programowania komputerowego w kontekście wizualnym.
https://processing.org/ || processingAUR
 • Scratch — System programowania i narzędzie do tworzenia treści do celów edukacyjnych i rozrywkowych, takich jak tworzenie interaktywnych projektów i prostych gier opartych na sprite'ach. Jest używany głównie przez niewykwalifikowanych użytkowników (takich jak dzieci) jako wstęp do programowanie sterowane zdarzeniami.
https://scratch.mit.edu/ || scratch

Debugery

 • Accerciser — Interaktywny eksplorator dostępności w języku Python. Wykorzystuje bibliotekę AT-SPI do sprawdzania, badania i interakcji z widżetami, umożliwiając sprawdzenie, czy aplikacja dostarcza prawidłowych informacji technologiom wspomagającym i zautomatyzowanym ramom testowym. Część gnome-extra.
https://wiki.gnome.org/Apps/Accerciser || accerciser
 • Accessibility Inspector — Inspektor drzewa dostępności aplikacji. Część kde-accessibility.
https://apps.kde.org/accessibilityinspector/ || accessibility-inspector
 • bin-cpuflags-x86 — Małe narzędzie CLI do wykrywania flag procesora (zestawów instrukcji) plików binarnych X86.
https://github.com/HanabishiRecca/bin-cpuflags-x86 || bin-cpuflags-x86AUR
 • Bustle — Rysuje diagramy sekwencji aktywności magistrali D-Bus. Pokazuje emisje sygnałów, wywołania metod i odpowiadające im zwroty, ze znacznikami czasu dla każdego zdarzenia i czasu trwania każdego wywołania metody.
https://gitlab.gnome.org/World/bustle || bustle
https://www.gnu.org/software/ddd/ || dddAUR
 • Desed — Oparty na TUI debugger dla sed. Zawiera podgląd zmiennych i wyrażeń regularnych, ustawianie punktów przerwania oraz przechodzenie do przodu i do tyłu.
https://github.com/SoptikHa2/desed || desedAUR
 • D-Spy — Łatwy w użyciu debugger D-Bus. Jest jak d-feet, ale napisany w C i niesamowicie szybki. Część gnome-extra.
https://apps.gnome.org/Dspy/ || d-spy
 • GammaRay — Narzędzie do inspekcji i manipulacji aplikacjami Qt.
https://www.kdab.com/development-resources/qt-tools/gammaray/ || gammaray
 • GDBFrontend — Łatwy, elastyczny i rozszerzalny debuger graficzny.
https://github.com/rohanrhu/gdb-frontend || gdb-frontend-binAUR
 • Heaptrack — Profiler pamięci heap dla systemu Linux.
https://apps.kde.org/heaptrack/ || heaptrack
 • KCachegrind — Narzędzie do wizualizacji danych profilu, używane do określenia najbardziej czasochłonnych części wykonawczych programu. Część kdesdk.
https://apps.kde.org/kcachegrind/ || KDE: kcachegrind, Qt: qcachegrind
 • KDbg — Graficzny interfejs użytkownika do GDB, debugera GNU. Zapewnia intuicyjny interfejs do ustawiania punktów przerwania, sprawdzania zmiennych i przechodzenia przez kod.
https://www.kdbg.org/ || kdbg
 • KDebugSettings — Aplikacja umożliwiająca wybór wyświetlanych kategorii QLoggingCategory poprzez edycję globalnego pliku konfiguracyjnego użytkownika qtlogging.ini. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kdebugsettings/ || kdebugsettings
 • Massif-Visualizer — Wizualizator dla plików danych Valgrind Massif.
https://invent.kde.org/sdk/massif-visualizer || massif-visualizer
 • Nemiver — Łatwy w użyciu samodzielny debuger C/C++ (nakładka GDB), który dobrze integruje się ze środowiskiem GNOME.
https://wiki.gnome.org/Apps/Nemiver || nemiverAUR
 • Qt QDbusViewer — Narzędzie do introspekcji obiektów i wiadomości D-Bus.
https://doc.qt.io/qt-5/qdbusviewer.html || qt5-tools
 • scanmem — Narzędzie do debugowania przeznaczone do izolowania adresu dowolnej zmiennej w wykonywanym procesie.
https://github.com/scanmem/scanmem || CLI: scanmem, GUI: gameconqueror
 • Sysprof — Narzędzie do profilowania, które pomaga znaleźć funkcje, w których program zużywa najwięcej czasu. Część gnome-extra.
https://apps.gnome.org/Sysprof/ || sysprof

Lexing i parsowanie

Lex i Yacc są częścią POSIX.

 • flex — Narzędzie do generowania programów skanujących tekst, alternatywa dla Lex.
https://github.com/westes/flex || flex
 • Berkeley Yacc — Berkeley'owska reimplementacja uniksowego generatora parserów Yacc.
https://invisible-island.net/byacc/ || byacc
 • GNU Bison — Generator parsera ogólnego przeznaczenia GNU, alternatywa dla byacc.
https://www.gnu.org/software/bison/ || bison

Są też inne:

 • ANTLR — Generator parsera, napisany w Javie, do parsowania plików tekstowych lub binarnych.
https://www.antlr.org/ || antlr4
 • LPeg — Biblioteka dopasowywania wzorców, oparta na PEG-ach, dla Lua.
http://www.inf.puc-rio.br/~roberto/lpeg/ || lua-lpeg, lua52-lpeg, lua51-lpeg
 • peg/leg — Generatory do generowania parserów rekurencyjnych dla C.
https://www.piumarta.com/software/peg/ || peg
 • Ragel — Kompiluje skończone maszyny stanów ze zwykłych języków do wykonywalnego kodu C, C++, Objective-C lub D.
https://www.colm.net/open-source/ragel/ || ragel

Komunikaty GUI/TUI

Programy te zapewniają gotowe interfejsy użytkownika do ostrzegania użytkownika lub proszenia o informacje. Najlepiej nadają się do pisania skryptów powłoki; dla bardziej złożonych przypadków użycia, zobacz #Konstruktory GUI.

https://invisible-island.net/dialog/ || dialog
 • kdialog — Komunikaty GUI oparte na Qt stworzone przez KDE.
https://github.com/KDE/kdialog || kdialog
 • yad (Yet Another Dialog) — Fork Zenity z większą liczbą typów okien dialogowych i obsługą niestandardowych przycisków.
https://github.com/v1cont/yad || yad
https://gitlab.gnome.org/GNOME/zenity || zenity

Konstruktory GUI

 • FLUID — Projektant GUI FLTK.
https://www.fltk.org/ || fltk
 • Glade — Twórz lub otwieraj projekty interfejsów użytkownika dla aplikacji GTK. Część gnome-extra.
https://gitlab.gnome.org/GNOME/glade || glade
 • KImageMapEditor — Edytor map obrazów osadzonych wewnątrz plików HTML, oparty na znaczniku <map>. Część kde-graphics.
https://apps.kde.org/kimagemapeditor/ || kimagemapeditor
 • KUIViewer — Szybka przeglądarka dla Qt Designer UI File. Część kdesdk.
https://apps.kde.org/kuiviewer/ || kde-dev-utils
 • Qt Designer — Narzędzie do projektowania i tworzenia graficznych interfejsów użytkownika (GUI) za pomocą Qt Widgets.
https://doc.qt.io/qt-5/qtdesigner-manual.html || qt5-tools

Edytory hex

Zobacz także Wikipedia:Comparison of hex editors.

 • Bless — Wysokiej jakości, w pełni funkcjonalny edytor szesnastkowy.
https://web.archive.org/web/20170503150524/http://home.gna.org/bless/ || bless
 • GHex — Edytor heksadecymalny dla środowiska GNOME, który umożliwia wczytanie danych z dowolnego pliku, wyświetlenie ich i edycję w formacie heksadecymalnym lub ascii. Część gnome-extra.
https://wiki.gnome.org/Apps/Ghex || ghex
 • hyx — Minimalistyczny (< 2300 linii C), ale potężny (hex/ASCII, wstawianie/zastępowanie/usuwanie, kopiowanie/wklejanie, cofanie/ponawianie, wyszukiwanie, kolory, kontrolki inspirowane vimem) edytor hex terminala Linux.
https://yx7.cc/code/ || hyxAUR
 • ImHex — Edytor szesnastkowy dla inżynierów wstecznych, programistów i osób, które cenią swoją siatkówkę oka podczas pracy o 3 nad ranem.
https://imhex.werwolv.net/ || imhexAUR
 • Okteta — Edytor hex KDE do przeglądania i edycji surowych danych plików.
https://apps.kde.org/okteta/ || okteta
 • Reverse Engineer's Hex Editor — Edytor szesnastkowy z funkcjami analizy i adnotacji formatów plików binarnych
https://github.com/solemnwarning/rehex || rehexAUR
 • wxHexEditor — Edytor heksadecymalny dla dużych plików z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak surowa pamięć i możliwość edycji na dysku.
https://www.wxhexeditor.org/ || wxhexeditorAUR

Dumpery hex

Zobacz także Wikipedia:Hex dump.

 • chd — Obsługujący Unicode zamiennik xxd/hexdump.
https://www.muppetlabs.com/~breadbox/software/chd.html || chd-gitAUR
 • hex — Nowoczesny kolorowy zrzut hex. Nazwa binarna to hx.
https://github.com/sitkevij/hex || hex
 • hexd — Nowoczesny kolorowy zrzut hex.
https://github.com/FireyFly/hexd || hexdAUR
 • hexdump — Podstawowy zrzut hex ze standardowego pakietu util-linux.
https://github.com/util-linux/util-linux || util-linux
 • hexyl — Nowoczesny kolorowy zrzut hex.
https://github.com/sharkdp/hexyl || hexyl
 • hexxy — Nowoczesny kolorowy zrzut hex.
https://github.com/sweetbbak/hexxy || hexxy-gitAUR
 • huxdemp — Zaawansowana i kolorowa wersja hexdump używająca pagera. Nazwa binarna to huxd.
https://github.com/kiedtl/huxdemp || huxdemp-gitAUR (git), huxdempAUR (bin), hxdAUR (bin)
 • phd — Kolorowy zrzut hex. pwn phd.
https://docs.pwntools.com/en/stable/commandline.html#pwn-phd || python-pwntools
 • ugrep — Alternatywa Grep z funkcją zrzutu hexowego. ug --hexdump.
https://github.com/Genivia/ugrep || ugrep
 • unidump — hexdump dla danych Unicode.
https://github.com/Codepoints/unidump || unidumpAUR, unidump-gitAUR
 • xxd — Podstawowy zrzut hex z vima.
https://www.vim.org/download.php || vim, tinyxxd, gvim

Narzędzia JSON

 • gron — gron przekształca JSON w dyskretne przypisania, aby ułatwić grepowanie.
https://github.com/tomnomnom/gron || gron
 • jid — Koparka przyrostowa JSON
https://github.com/simeji/jid || jidAUR
 • jo — Polecenie do tworzenia JSON.
https://github.com/jpmens/jo || jo-gitAUR
 • jq — Procesor JSON wiersza poleceń
https://stedolan.github.io/jq/ || jq
 • jshon — Parser JSON dla powłoki.
http://kmkeen.com/jshon/ || jshon
 • powłoka Elvish ma wbudowaną obsługę JSON

Programowanie piśmienne

Zobacz także Wikipedia:pl:Literate programming.

 • Noweb — Proste, rozszerzalne narzędzie do programowania z użyciem bibliotek ICON i texlive
https://www.cs.tufts.edu/~nr/noweb/ || nowebAUR
 • nuweb — Proste narzędzie do programowania piśmiennego
http://nuweb.sourceforge.net/ || nuwebAUR

Modelery UML

Zobacz także Wikipedia:List of Unified Modeling Language tools.

 • ArgoUML — Narzędzie do modelowania UML z obsługą wszystkich standardowych diagramów UML 1.4.
https://argouml-tigris-org.github.io/ || argoumlAUR
 • Eclipse Modeling Tools — Narzędzia i środowiska uruchomieniowe do tworzenia aplikacji opartych na modelach.
https://www.eclipse.org/ || eclipse-modeling-toolsAUR
 • Gaphor — Proste narzędzie do modelowania UML.
https://github.com/gaphor/gaphor || python-gaphorAUR
 • Modelio — Środowisko modelowania wspierające główne standardy: UML, BPMN, MDA, SysML.
https://www.modelio.org/ || modelio-binAUR
 • Papyrus — Narzędzie inżynieryjne oparte na modelu, bazujące na Eclipse.
https://www.eclipse.org/papyrus/ || papyrusAUR
 • PlantUML — Narzędzie do tworzenia diagramów UML ze zwykłego języka tekstowego.
https://plantuml.com || plantuml
 • PlantUML QEditor — Edytor PlantUML napisany w Qt.
https://github.com/borco/plantumlqeditor || plantumlqeditor-gitAUR
 • Umbrello — Program do tworzenia diagramów w zunifikowanym języku modelowania (UML) oparty na technologii KDE. Część kdesdk.
https://apps.kde.org/umbrello || umbrello
 • UMLet — Narzędzie UML z prostym interfejsem użytkownika: szybkie rysowanie diagramów UML, tworzenie diagramów sekwencji i aktywności ze zwykłego tekstu, eksportowanie diagramów do formatów eps, pdf, jpg, svg i schowka, udostępnianie diagramów za pomocą Eclipse i tworzenie nowych, niestandardowych elementów UML.
https://umlet.com/ || umletAUR
 • UML/INTERLIS-editor — Ułatwienie stosowania podejścia opartego na modelach większej liczbie użytkowników.
http://www.umleditor.org/ || umleditorAUR
 • Violet — Bardzo łatwy w nauce i obsłudze edytor UML, który rysuje ładnie wyglądające diagramy.
https://sourceforge.net/projects/violet/ || violetumleditorAUR

Przeglądarki dokumentacji API

 • Devhelp — Narzędzie dla programistów do przeglądania i przeszukiwania dokumentacji API. Część gnome-extra.
https://apps.gnome.org/Devhelp/ || devhelp
 • Doc Browser — Przeglądarka dokumentacji API z obsługą DevDocs i Hoogle.
https://github.com/qwfy/doc-browser || doc-browser-gitAUR
 • Qt Assistant — Narzędzie do przeglądania dokumentacji online w formacie pliku pomocy Qt.
https://doc.qt.io/qt-5/qtassistant-index.html || qt5-tools
 • quickDocs — Szybki czytnik dokumentów deweloperskich do czytania Valadoc i DevDocs.
https://github.com/mdh34/quickDocs || quickdocsAUR
 • Zeal — Offline'owa przeglądarka dokumentacji API dla programistów.
https://zealdocs.org/ || zeal

Systemy śledzenia zgłoszeń

 • Bugzilla — Moduł Mozilli do śledzenia błędów.
https://www.bugzilla.org || bugzilla
 • Flyspray — Lekki, internetowy system śledzenia błędów napisany w PHP
https://www.flyspray.org/ || flysprayAUR
 • MantisBT — Internetowy system śledzenia zgłoszeń
https://www.mantisbt.org/ || mantisbtAUR
 • Redmine — Elastyczna aplikacja internetowa do zarządzania projektami. Napisana przy użyciu Ruby on Rails, jest wieloplatformowa i obsługuje wiele baz danych.
https://www.redmine.org || redmine
 • Trac — Trac Zintegrowany SCM i zarządzanie projektami przy użyciu Apache i Subversion.
https://trac.edgewall.org/ || tracAUR

Zobacz także Git server#Advanced web applications.

Recenzja kodu

 • Gerrit — Internetowe narzędzie do przeglądania kodu oparte na systemie kontroli wersji Git
https://www.gerritcodereview.com/ || gerritAUR
 • GitLab również obsługuje przeglądy kodu.

Zobacz także Wikipedia:List of tools for code review.

Tworzenie gier

Zobacz także Wikipedia:List of game engines.

 • Allegro — Wieloplatformowa biblioteka przeznaczona głównie do programowania gier wideo i multimediów.
https://liballeg.org/ || allegro
 • GDevelop — Kreator gier zaprojektowany do użytku przez każdego - nie wymaga umiejętności programowania.
https://gdevelop-app.com/ || gdevelopAUR
 • Godot — Zaawansowany, bogaty w funkcje, wieloplatformowy silnik gier 2D i 3D. Twórz gry z łatwością, korzystając z unikalnego podejścia Godot do tworzenia gier.
https://godotengine.org/ || godot
 • LibreSprite — Edytor animowanych sprite'ów i narzędzie do pixel artu umożliwia tworzenie animacji 2D na potrzeby gier wideo.
https://github.com/LibreSprite/LibreSprite || librespriteAUR
 • LÖVE — Środowisko programowania gier oparte na języku Lua.
https://love2d.org/ || love
 • Pixelorama — edytor sprite'ów 2D z obsługą animacji, stworzony przez Orama Interactive na silniku Godot Engine przy użyciu GDScript.
https://orama-interactive.itch.io/pixelorama || pixeloramaAUR
 • TIC-80 — Wirtualna (fantasy) komputer/konsola.
https://tic80.com/ || tic-80-gitAUR
 • Tiled — Edytor poziomów 2D ogólnego przeznaczenia z potężnymi funkcjami edycji map kafelkowych. Jest łatwy w użyciu i nadaje się do wielu rodzajów gier.
https://www.mapeditor.org/ || tiled
 • Unity — Unity to elastyczna i potężna platforma programistyczna do tworzenia wieloplatformowych gier 3D i 2D. Zastrzeżona, ale darmowa wersja jest dostępna dla niektórych przypadków użycia (zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji).
https://unity3d.com/unity || unityhubAUR

Menedżery repozytorium

This article or section needs language, wiki syntax or style improvements. See Help:Style for reference.

Reason: Redirects to company blogs should not be here. (Discuss in Talk:List of applications (Polski)/Utilities (Polski))
 • Nexus 2 — Menedżer repozytoriów Nexus 2 (OSS)
https://www.sonatype.com/nexus-repository-oss || nexusAUR
 • Nexus 3 — Nexus 3 Repozytorium OSS
https://www.sonatype.com/nexus-repository-oss || nexus-ossAUR
 • Artifactory — Artifactory to zaawansowany menedżer repozytoriów binarnych do użytku przez narzędzia kompilacji, narzędzia do zarządzania zależnościami i serwery kompilacji
https://bintray.com/jfrog/product/JFrog-Artifactory-Oss/view || artifactory-ossAUR

Wprowadzanie tekstu

Selektory znaków

 • emote — Nowoczesny selektor emoji napisany w GTK3.
https://github.com/tom-james-watson/Emote || emoteAUR
 • GNOME Characters — Aplikacja mapy znaków dla środowiska GNOME. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Characters/ || gnome-characters
 • gucharmap — Selektor znaków GTK 3 dla środowiska GNOME.
https://wiki.gnome.org/Apps/Gucharmap || gucharmap
 • KCharSelect — Narzędzie do wybierania znaków specjalnych ze wszystkich zainstalowanych czcionek i kopiowania ich do schowka. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kcharselect/ || kcharselect

Klawiatury ekranowe

 • CellWriter — Siatkowy panel wprowadzania danych z rozpoznawaniem pisma ręcznego.
https://github.com/risujin/cellwriter || cellwriterAUR
 • CoreKeyboard — Prosta wirtualna klawiatura Qt oparta na X11 z sugestiami słów. Część C-Suite.
https://cubocore.gitlab.io/ || corekeyboardAUR
 • eekboard — Łatwy w użyciu zestaw narzędzi wirtualnej klawiatury.
https://github.com/ueno/eekboard || eekboardAUR
 • Florence — Rozszerzalna, skalowalna wirtualna klawiatura ekranowa dla środowiska GNOME, która nie przeszkadza, gdy nie jest potrzebna.
https://sourceforge.net/projects/florence/ || florenceAUR
 • Maliit Keyboard — Wirtualna klawiatura przydatna dla KDE Plasma-Wayland
https://maliit.github.io/ || maliit-keyboard
 • Onboard — Klawiatura ekranowa przydatna dla użytkowników tabletów i osób niepełnosprawnych.
https://launchpad.net/onboard || onboard
 • qtvkbd — Wirtualna klawiatura napisana w Qt, fork kvkbd.
https://github.com/Alexander-r/qtvkbd || qtvkbdAUR
 • QVKbd — Wirtualna klawiatura napisana w Qt.
https://github.com/KivApple/qvkbd || qvkbdAUR
 • Squeekboard — Wirtualna klawiatura GTK 3 dla Waylanda, napisana w Rust/C.
https://gitlab.gnome.org/World/Phosh/squeekboard || squeekboard
 • theShell On Screen Keyboard — Klawiatura z ekranem dotykowym dla theShell.
https://github.com/vicr123/ts-kbd || ts-kbdAUR
 • xvkbd — Wirtualna klawiatura dla systemu okien X.
http://t-sato.in.coocan.jp/xvkbd/ || xvkbdAUR
 • wvkbd — Wirtualna klawiatura dla Wayland i wlroots.
https://github.com/jjsullivan5196/wvkbd/ || wvkbdAUR

Przełączniki układu klawiatury

 • fbxkb — Wskaźnik i przełącznik klawiatury zgodny z NETWM. Pokazuje flagę bieżącej klawiatury w obszarze systray i pozwala przełączyć się na inną.
http://fbxkb.sourceforge.net/ || fbxkbAUR
 • xxkb — Lekki wskaźnik i przełącznik układu klawiatury.
https://sourceforge.net/projects/xxkb/ || xxkb
 • gxkb — Wskaźnik i przełącznik układu klawiatury X11.
https://github.com/zen-tools/gxkb || gxkb
 • qxkb — Przełącznik klawiatury napisany w Qt.
https://github.com/disels/qxkb || qxkbAUR
 • X Neural Switcher — Analizator tekstu wykrywa język wprowadzanych danych i w razie potrzeby koryguje układ klawiatury.
https://xneur.ru/ || gxneurAUR

Menedżery powiązań klawiszy

Zobacz Keyboard shortcuts#Xorg.

Metody wprowadzania danych

Zobacz główny artykuł: Input method.

Dyski

Narzędzia do partycjonowania

Zobacz Partitioning#Partitioning tools.

Narzędzia do formatowania

Zobacz File systems#Types of file systems.

Narzędzia do klonowania

Zobacz Disk cloning.

Narzędzia do montowania

Zobacz także udisks#Mount helpers.

 • 9mount — Montowanie systemów plików 9p.
http://sqweek.net/code/9mount/ || 9mountAUR
 • cryptmount — Do montowania zaszyfrowanego systemu plików jako zwykły użytkownik.
https://sourceforge.net/projects/cryptmount/ || cryptmountAUR
 • KDiskFree — Wyświetla informacje o dyskach twardych i innych urządzeniach pamięci masowej. Umożliwia także montowanie i odmontowywanie dysków oraz wyświetlanie ich w menedżerze plików. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kdf/ || kdf
 • ldm — Lekki demon, który automatycznie montuje dyski przy użyciu udev
https://github.com/LemonBoy/ldm || ldmAUR
 • pmount — Zamontuj źródło jako zwykły użytkownik do automatycznie utworzonego miejsca docelowego /media/source_name.
Debian:pmount || pmountAUR
 • pmount-safe-removal — Montowanie urządzeń wymiennych jako zwykły użytkownik z bezpiecznym usuwaniem
https://mywaytoarch.tumblr.com/post/13111098534/pmount-safe-removal-of-usb-device || pmount-safe-removalAUR
 • udevil — Montuje urządzenia wymienne jako zwykły użytkownik, wyświetla informacje o urządzeniu i monitoruje jego zmiany. Zależy tylko od udev i glib.
https://ignorantguru.github.io/udevil || udevilAUR
 • ws — Montowanie udziałów sieciowych Windows (CIFS i VFS).
https://sourceforge.net/projects/winshares/ || wsAUR
 • zulucrypt — Interfejs GUI dla cryptsetup do tworzenia, zarządzania i montowania zaszyfrowanych woluminów; obsługuje również encfs
https://mhogomchungu.github.io/zuluCrypt/ || zulucryptAUR

Wyświetlanie użycia dysku

Konsolowe

 • duc — Biblioteka i zestaw narzędzi do sprawdzania wykorzystania dysków.
https://duc.zevv.nl/ || ducAUR
 • dust — Bardziej intuicyjna wersja du w Rust.
https://github.com/bootandy/dust || dust
 • gdu — Analizator wykorzystania dysku z interfejsem konsoli napisany w języku Go.
https://github.com/Dundee/gdu || gdu
 • gt5 — "du-browser" z obsługą Diff.
http://gt5.sourceforge.net || gt5AUR
 • ncdu — Prosty analizator wykorzystania dysku ncurses.
https://dev.yorhel.nl/ncdu || ncdu

Graficzne

 • Filelight — Analizator wykorzystania dysku, który tworzy interaktywną mapę koncentrycznych, podzielonych na segmenty pierścieni, które pomagają wizualizować wykorzystanie dysku na komputerze. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/filelight/ || filelight
https://apps.gnome.org/Baobab/ || baobab
 • Graphical Disk Map — Analizator wykorzystania dysku, który rysuje mapę prostokątów o rozmiarach odpowiadających rozmiarom plików lub katalogów.
https://gdmap.sourceforge.net/ || gdmapAUR
 • fsview (part of Konqueror) — Oparty na KDE analizator wykorzystania dysku, który rysuje mapę prostokątów o rozmiarach odpowiadających rozmiarom plików lub katalogów.
https://apps.kde.org/konqueror/ || konqueror
 • MATE Disk Usage Analyzer — Narzędzie do analizy wykorzystania dysku dla MATE Desktop.
https://github.com/mate-desktop/mate-utils || mate-utils
 • qdirstat — Statystyki katalogów oparte na Qt (KDirStat/K4DirStat bez KDE - od autora oryginalnego KDirStat).
https://github.com/shundhammer/qdirstat || qdirstatAUR

Stan zdrowia dysku

Zobacz S.M.A.R.T.#GUI applications.

Narzędzia do odzyskiwania plików

Zobacz File recovery#List of utilities.

Czyszczenie dysku

Konsolowe

 • Czkawka CLI — Prosta, szybka i darmowa aplikacja do usuwania niepotrzebnych plików z komputera.
https://github.com/qarmin/czkawka || czkawka-cliAUR
 • duff — Narzędzie wiersza poleceń do szybkiego wyszukiwania duplikatów w danym zestawie plików.
https://github.com/elmindreda/duff || duffAUR
 • fclones — Bardzo szybka wyszukiwarka duplikatów plików napisana w języku rust.
https://github.com/pkolaczk/fclones || fclones
 • fdupes — Program do identyfikowania lub usuwania duplikatów plików znajdujących się w określonych katalogach.
https://github.com/adrianlopezroche/fdupes || fdupes
 • jdupes — Identyfikacja i podejmowanie działań w przypadku duplikatów plików.
https://www.jdupes.com/ || jdupesAUR
 • rdfind — Narzędzie wiersza poleceń do wyszukiwania duplikatów plików. Porównuje pliki na podstawie ich zawartości.
https://github.com/pauldreik/rdfind || rdfind
 • rmlint — Narzędzie do szybkiego wyszukiwania (i opcjonalnego usuwania) duplikatów plików i innych błędów.
https://github.com/sahib/rmlint || rmlint

Graficzne

 • BleachBit — Zwalnia miejsce na dysku i chroni prywatność; zwalnia pamięć podręczną, usuwa pliki cookie, czyści historię internetową, niszczy pliki tymczasowe, usuwa dzienniki i odrzuca śmieci, o których istnieniu nie wiedziałeś.
https://www.bleachbit.org/ || bleachbit
 • Czkawka GUI — Prosta, szybka i darmowa aplikacja do usuwania niepotrzebnych plików z komputera. Wygląda podobnie do FSlint.
https://github.com/qarmin/czkawka || czkawka-guiAUR
 • dupeGuru — Narzędzie GUI do wyszukiwania duplikatów plików w systemie.
https://dupeguru.voltaicideas.net/ || dupeguruAUR
 • FSlint — Narzędzie do wyszukiwania i czyszczenia różnych form kłaczków w systemie plików.
https://www.pixelbeat.org/fslint/ || fslintAUR
 • GConf Cleaner — czyści nieznane/nieprawidłowe klucze GConf, które wciąż znajdują się w bazie danych GConf.
https://code.google.com/archive/p/gconf-cleaner/ || gconf-cleanerAUR
 • Shredder — Graficzny interfejs użytkownika dla rmlint.
https://github.com/sahib/rmlint || rmlint-shredder
 • Sweeper — Narzędzie do czyszczenia systemu dla KDE. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/sweeper/ || sweeper

Zapisywanie obrazu dysku

Zobacz także Wikipedia:List of tools to create Live USB systems.

Ostrzeżenie: Niektóre narzędzia do zapisu obrazów dysków to adware, przykładem jest etcher.
 • Bytewalk — Bytewalk to narzędzie do ekstrakcji oprogramowania układowego i fork binwalk.
https://gitlab.com/bytesweep/bytewalk || bytewalkAUR
 • Deepin Boot Maker — Narzędzie do tworzenia dysku rozruchowego dla Deepin OS.
https://www.deepin.org/en/original/deepin-boot-maker/ || deepin-boot-maker
 • Fedora Media Writer — Narzędzie, które pomaga użytkownikom umieszczać obrazy Fedory na dyskach przenośnych, takich jak dyski flash.
https://github.com/FedoraQt/MediaWriter || mediawriterAUR
 • GNOME MultiWriter — Zapis pliku ISO na wielu urządzeniach USB jednocześnie. Część gnome-extra.
https://wiki.gnome.org/Apps/MultiWriter || gnome-multi-writer
 • Image Burner — Prosta wypalarka obrazów zaprojektowana dla elementary OS.
https://github.com/artemanufrij/imageburner || imageburnerAUR
 • ISO Image Writer — Narzędzie KDE do zapisu pliku .iso na dysku USB. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/isoimagewriter/ || isoimagewriter
 • LiveUSB Install — Instalowanie różnych dystrybucji Linuxa i systemów operacyjnych na wymiennym dysku flash lub dysku zewnętrznym.
http://live.learnfree.eu/ || live-usb-installAUR[broken link: package not found]
 • MultiBootUSB — Instaluje wiele dystrybucji live na dysku USB w sposób nieniszczący i ma opcję ich odinstalowania.
https://github.com/mbusb/multibootusb/ || multibootusbAUR
 • Popsicle — Narzędzie do równoległego flashowania wielu urządzeń USB, napisane w języku Rust.
https://github.com/pop-os/popsicle || popsicleAUR
 • SUSE Studio ImageWriter — Narzędzie do zapisywania nieprzetworzonych obrazów dysków i hybrydowych plików ISO na kluczach USB.
https://github.com/openSUSE/imagewriter || imagewriterAUR
 • UNetbootin — Instaluje dystrybucje Linux/BSD na partycji lub dysku USB.
https://unetbootin.github.io/ || unetbootinAUR
 • Usbimager — Minimalna aplikacja GUI do zapisu skompresowanych obrazów dysków na napędach USB.
https://gitlab.com/bztsrc/usbimager || usbimagerAUR
 • WoeUSB — Proste narzędzie do tworzenia instalatora Windows na pamięć USB z obrazu ISO lub prawdziwej płyty DVD (fork WinUSB).
https://github.com/WoeUSB/WoeUSB || woeusbAUR, woeusb-ngAUR
 • windows2usb — Narzędzie do nagrywania plików ISO systemu Windows na dysk flash w systemie Linux z obsługą MBR/GPT, BIOS/UEFI, FAT32/NTFS
https://github.com/ValdikSS/windows2usb || windows2usb-gitAUR
 • Ventoy — Nowe bootowalne rozwiązanie USB
https://www.ventoy.net/ || ventoyAUR

System

Menedżery zadań

 • CoreStats — Prosta, lekka przeglądarka zasobów systemowych do monitorowania statystyk CPU, RAM, sieci i IO dysku. Część C-Suite.
https://cubocore.gitlab.io/ || corestatsAUR
 • Deepin System Monitor — Monitorowanie stanu procesu systemowego dla pulpitu Deepin.
https://www.deepin.org/en/original/deepin-system-monitor/ || deepin-system-monitor
 • GNOME System Monitor — Monitor systemu dla GNOME do przeglądania i zarządzania zasobami systemowymi. Część gnome.
https://apps.gnome.org/SystemMonitor/ || gnome-system-monitor
 • GNOME Usage — Wyświetlanie informacji o wykorzystaniu zasobów systemowych, takich jak pamięć i miejsce na dysku.
https://wiki.gnome.org/Apps/Usage || gnome-usage
 • htop — Prosta, interaktywna przeglądarka procesów ncurses.
https://htop.dev/ || htop
 • bashtop — Monitor zasobów systemu Linux napisany w bash.
https://github.com/aristocratos/bashtop || bashtop
 • bpytop — Htop, ale lżejszy i z większą liczbą funkcji.
https://github.com/aristocratos/bpytop || bpytop
 • btop — Przepisanie bpytop w C++
https://github.com/aristocratos/btop || btop
 • bottom — Wieloplatformowy graficzny monitor procesów/systemu.
https://github.com/ClementTsang/bottom || bottom
 • gtop — Pulpit nawigacyjny monitorowania systemu dla terminala.
https://github.com/aksakalli/gtop || gtop
 • Linux Process Explorer — Graficzny eksplorator procesów dla systemu Linux.
https://github.com/wolfc01/procexp || procexpAUR
 • LXTask — Lekki menedżer zadań dla LXDE.
https://wiki.lxde.org/en/LXTask[dead link 2022-09-20 ⓘ] || lxtask
 • qps — Lekki menedżer zadań dla LXQt.
https://github.com/lxqt/qps || qps
 • MATE System Monitor — Monitor systemu dla MATE.
https://github.com/mate-desktop/mate-system-monitor || mate-system-monitor
 • Plasma System Monitor — Zaawansowany i konfigurowalny monitor systemu dla KDE. Część plasma.
https://apps.kde.org/plasma-systemmonitor/ || plasma-systemmonitor
 • Task Manager — Menedżer procesów oparty na GTK2/GTK3 z podstawowym monitorem zasobów systemowych dla Xfce.
https://goodies.xfce.org/projects/applications/xfce4-taskmanager || xfce4-taskmanager

Monitorowanie systemu

Zobacz także Category:Monitoring.

 • Collectd — Prosty, rozszerzalny demon monitorowania systemu oparty na rrdtool. Ma niewielkie rozmiary i może być skonfigurowany jako samodzielna aplikacja lub jako serwer/klient.
https://collectd.org/ || collectdAUR
 • collectl — Collectl to lekkie narzędzie do monitorowania wydajności, zdolne do interaktywnego raportowania, a także rejestrowania na dysku. Raportuje statystyki dotyczące procesora, dysku, infiniband, lustre, pamięci, sieci, nfs, procesu, quadrics, slabs i innych w łatwym do odczytania formacie.
https://collectl.sourceforge.net/ || collectlAUR
 • Conky — Lekki, skryptowalny monitor systemu.
https://github.com/brndnmtthws/conky || conky
 • CoreFreq — Niskopoziomowy monitor procesora z funkcjami podobnymi do BIOS-u.
https://github.com/cyring/CoreFreq/ || corefreq-clientAUR
 • dool — Wszechstronne narzędzie do statystyki zasobów.
https://github.com/scottchiefbaker/dool || dool
 • Fsniper — Demon uruchamiający skrypty na podstawie zmian w plikach monitorowanych przez inotify.
https://github.com/l3ib/fsniper || fsniperAUR
 • GKrellM — Prosty, elastyczny pakiet monitora systemowego dla GTK z wieloma wtyczkami.
https://billw2.github.io/gkrellm/gkrellm.html || gkrellm
 • glances — Narzędzie do monitorowania oparte na CLI curses w Pythonie.
https://nicolargo.github.io/glances/ || glances
 • hitome — Szybki monitor systemu, który nie wymaga dużych zasobów.
https://github.com/artefact2/hitome || hitome-gitAUR
 • kmon — Menedżer jądra Linux i monitor aktywności.
https://github.com/orhun/kmon || kmon
 • Mission Center — Aplikacja GTK4 do monitorowania użycia procesora, pamięci, dysku, sieci i GPU.
https://gitlab.com/mission-center-devs/mission-center || mission-centerAUR
 • Nagstamon — Monitor stanu, który łączy się z wieloma serwerami monitorującymi Nagios, Icinga, Opsview, Centreon, Op5 Monitor/Ninja, Checkmk i Thruk.
https://github.com/orhun/kmon || nagstamonAUR
 • netdata — Internetowy monitor wydajności w czasie rzeczywistym.
https://github.com/firehol/netdata/wiki || netdata
 • Paramano — Lekki monitor baterii i skaler częstotliwości procesora. Sforkowany z trayfreq
https://github.com/phillid/paramano || paramanoAUR
 • Resources — Prosty i wszechstronny monitor dla aplikacji graficznych, procesów i zasobów systemowych (CPU, pamięć, GPU, interfejsy sieciowe i urządzenia blokowe), napisany w Rust i GTK4.
https://github.com/nokyan/resources || resourcesAUR
 • Sysstat — Collection of resource monitoring tools: iostat, isag, mpstat, pidstat, sadf, sar.
https://sysstat.github.io/ || sysstat
 • Telegraf — Agent napisany w języku Go do zbierania, przetwarzania, agregowania i zapisywania metryk.
https://docs.influxdata.com/telegraf/latest/ || telegrafAUR
 • xosview — Monitor systemowy przypominający gr_osview z SGI IRIX.
https://www.pogo.org.uk/~mark/xosview/ || xosviewAUR
 • zps — Małe narzędzie do listowania i usuwania procesów zombie w systemie GNU/Linux.
https://github.com/orhun/zps || zps

Monitorowanie czujników sprzętowych

Zobacz lm_sensors#Graphical front-ends.

Przeglądarki informacji systemowych

Konsolowe

 • alsi — Narzędzie informacji o systemie dla Arch Linux. Może być skonfigurowane dla każdego innego systemu bez konieczności dotykania kodu źródłowego skryptu.
https://trizenx.blogspot.com/2012/08/alsi.html || alsiAUR
 • archey4 — Skrypt Pythona wyświetlający informacje o systemie wraz z logo Arch Linux.
https://github.com/HorlogeSkynet/archey4 || archey4AUR
 • dmidecode — Zgłasza informacje o sprzęcie systemu zgodnie z opisem w BIOS-ie systemu zgodnie ze standardem SMBIOS/DMI.
https://www.nongnu.org/dmidecode/ || dmidecode
 • fastfetch — Podobnie jak Neofetch, ale znacznie szybszy, ponieważ napisany w języku C.
https://github.com/fastfetch-cli/fastfetch || fastfetch
 • hwdetect — Prosty skrypt wyświetlający listę modułów eksportowanych w /sys/.
https://gitlab.archlinux.org/archlinux/packaging/packages/hwdetect/-/blob/main/hwdetect || hwdetect
 • hwinfo — Potężne narzędzie do wykrywania sprzętu pochodzi z openSUSE.
https://github.com/openSUSE/hwinfo || hwinfo
https://github.com/linuxhw/hw-probe || hw-probeAUR
 • inxi — Skrypt pobierający informacje o systemie.
https://github.com/smxi/inxi || inxi
 • neofetch — Szybki, wysoce konfigurowalny skrypt informacji systemowych, który obsługuje wyświetlanie obrazów za pomocą w3m.
https://github.com/dylanaraps/neofetch || neofetch
 • nmon — Aplikacja konsolowa do monitorowania różnych komponentów systemu.
https://nmon.sourceforge.net/ || nmon
 • pfetch — Ładne narzędzie informacji o systemie napisane w POSIX sh.
https://github.com/dylanaraps/pfetch || pfetchAUR
 • screenfetch — Podobny do archey, ale ma opcję zrobienia zrzutu ekranu. Napisany w bashu.
https://github.com/KittyKatt/screenFetch || screenfetch

Graficzne

 • GPU-Viewer — GUI do glxinfo, vulkaninfo, clinfo i es2_info; napisane w Pythonie z GTK.
https://github.com/arunsivaramanneo/GPU-Viewer || gpu-viewerAUR
 • hardinfo2 — Informacje o systemie i testy porównawcze dla systemów Linux.
https://www.hardinfo2.org/ || hardinfo2AUR
 • i-Nex — Aplikacja, która gromadzi informacje o komponentach sprzętowych dostępnych w systemie i wyświetla je za pomocą interfejsu użytkownika podobnego do popularnego narzędzia CPU-Z w systemie Windows.
http://i-nex.linux.pl/ || i-nex-gitAUR
 • lshw — Małe narzędzie dostarczające szczegółowych informacji na temat konfiguracji sprzętowej maszyny z interfejsami CLI i GTK.
https://ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter || lshw
 • KInfoCenter — Scentralizowany i wygodny przegląd informacji systemowych dla KDE. Część plasma.
https://userbase.kde.org/KInfoCenter || kinfocenter
 • USBView — Wyświetla topologię urządzeń na magistrali USB.
http://www.kroah.com/linux/usb/ || usbview

Przeglądarki dziennika systemowego

 • GNOME Logs — Przeglądarka dziennika systemd. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Logs/ || gnome-logs
 • KJournald Browser — Zapewnia elastyczne narzędzie do przeglądania lokalnych, zdalnych i offline baz danych systemd-journald. Część kde-system.
https://apps.kde.org/kjournaldbrowser/ || kjournald
 • KSystemLog — Narzędzie do przeglądania logów systemowych dla KDE. Część kde-system.
https://apps.kde.org/ksystemlog/ || ksystemlog
 • MATE System Log — Przeglądarka logów systemowych dla MATE.
https://github.com/mate-desktop/mate-utils || mate-utils
 • Pacman Log Viewer — Narzędzie służące do przeglądania pliku dziennika pakmana, w szczególności wyświetla listę zainstalowanych, usuniętych i zaktualizowanych pakietów, umożliwiając filtrowanie według nazwy pakietu i/lub daty.
https://github.com/gcala/pacmanlogviewer/ || pacmanlogviewer
 • QJournalctl — Graficzny interfejs użytkownika oparty na Qt dla polecenia journalctl systemd.
https://github.com/pentix/qjournalctl || qjournalctl

Przeglądarki czcionek

Zobacz także Wikipedia:Font management software.

 • Deepin Font Manager — Narzędzie do zarządzania czcionkami dla Deepin Desktop.
https://www.deepin.org/en/original/deepin-font-manager/ || deepin-font-manager
 • Font Manager — Proste zarządzanie czcionkami dla środowisk GTK.
https://fontmanager.github.io/ || font-manager
 • Fonty Python — Zarządzaj, przeglądaj i znajduj swoje czcionki.
https://savannah.nongnu.org/projects/fontypython || fontypythonAUR
 • GNOME Fonts — Przeglądarka czcionek dla środowiska GNOME. Część gnome.
https://apps.gnome.org/FontViewer/ || gnome-font-viewer
 • KFontview — Aplikacja KDE do przeglądania i instalowania różnych typów czcionek.
https://kde.org/ || plasma-desktop
 • MATE Font Viewer — Przeglądarka czcionek dla MATE.
https://github.com/mate-desktop/mate-control-center || mate-utils

Przeglądarki instrukcji

Zobacz man page#Installation.

Harmonogramy poleceń

Zobacz także Cron.

 • FcronQ — Fcron GUI, zaawansowany harmonogram poleceń okresowych.
https://fcronq.xavion.name/ || fcronqAUR
 • GNOME Schedule — Graficzny interfejs crontab i at dla środowiska GNOME.
http://gnome-schedule.sourceforge.net/ || gnome-scheduleAUR
 • KCron — Narzędzie dla KDE do uruchamiania aplikacji w tle w regularnych odstępach czasu. Jest to graficzny interfejs polecenia Cron. Część kde-system.
https://apps.kde.org/kcron/ || kcron
 • KTimer — Małe narzędzie dla KDE do wykonywania programów po pewnym czasie. Pozwala na wprowadzenie kilku zadań i ustawienie timera dla każdego z nich. Timery dla każdego zadania mogą być uruchamiane, zatrzymywane, zmieniane lub zapętlane. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/ktimer/ || ktimer

Wyłączniki czasowe

 • auto-suspend — Mały skrypt do zamykania lub zawieszania systemu z powodu braku skonfigurowanych działań.
https://github.com/loh-tar/auto-suspend || auto-suspendAUR
 • Hsiu-Ming's Timer — Graficzny wyłącznik czasowy, który umożliwia wyłączenie, wyłączenie monitora, ponowne uruchomienie lub odtworzenie dźwięku po upływie określonego czasu.
https://cges30901.github.io/hmtimer-website/ || hmtimerAUR
 • KShutdown — Graficzne narzędzie do wyłączania, które pozwala wyłączyć lub zawiesić komputer o określonej godzinie. Oferuje różne opcje czasu i opóźnienia, obsługę wiersza poleceń i powiadomienia.
https://kshutdown.sourceforge.io/ || kshutdown

Synchronizacja zegara

Zobacz Time synchronization.

Zarządzanie ekranem

Zobacz Xrandr#Graphical front-ends.

Zarządzanie podświetleniem

Zobacz Backlight#Backlight utilities.

Zarządzanie kolorami

Zobacz ICC profiles#Utilities i Backlight#Color correction.

Zarządzanie drukarkami

Zobacz CUPS#GUI applications.

Zarządzanie Bluetooth

Zobacz Bluetooth#Front-ends.

Zarządzanie zasilaniem

Zobacz Power management#Userspace tools.

Zarządzanie systemem

Zobacz Systemd#GUI configuration tools.

Zarządzanie rozruchem

Zobacz GRUB/Tips and tricks#GUI configuration tools.

Zarządzanie pakietami

Zobacz pacman tips#Utilities.

Zarządzanie konfiguracją

 • aconfmgr — Pakiet do śledzenia, zarządzania i przywracania konfiguracji systemu Arch Linux.
https://github.com/CyberShadow/aconfmgr || aconfmgr-gitAUR
 • Ansible — Mechanizm automatyzacji IT, który automatyzuje provisioning w chmurze, zarządzanie konfiguracją, wdrażanie aplikacji, orkiestrację wewnątrzusługową i wiele innych potrzeb IT.
https://www.ansible.com/ || ansible
 • cdist — Prosty system zarządzania konfiguracją z obsługą Arch Linux.
https://www.cdi.st/ || cdistAUR
 • Chef — Oprogramowanie do automatyzacji ciągłego dostarczania bezpiecznych aplikacji i infrastruktury.
https://www.chef.io/ || chef-workstationAUR, chef-clientAUR
 • etckeeper — Zbiór narzędzi umożliwiających przechowywanie /etc w repozytorium VCS.
https://etckeeper.branchable.com/ || etckeeper
 • Puppet — Oprogramowanie do automatyzacji IT, które pomaga administratorom systemów zarządzać infrastrukturą przez cały cykl jej życia, od udostępniania i konfiguracji po zarządzanie poprawkami i zgodność.
https://puppet.com/ || puppet
 • Saltstack — Oparte na języku Python oprogramowanie typu open source do automatyzacji IT sterowanej zdarzeniami, zdalnego wykonywania zadań i zarządzania konfiguracją.
https://saltproject.io/ || salt

Wirtualizacja

Zobacz Libvirt#Client oraz VirtualBox.

Warstwy kompatybilności

Zobacz Wine (Windows) i Darling (MacOS).