List of applications (Polski)/Internet (Polski)

From ArchWiki


Status tłumaczenia: Ten artykuł jest przetłumaczoną wersją List of applications/Internet. Data ostatniego tłumaczenia: 2024-05-29. Możesz pomóc zsynchronizować tłumaczenie, jeśli nastąpiły zmiany w wersji angielskiej.

Połączenie sieciowe

Menedżery sieci

Zobacz Network configuration#Network managers.

Klienty VPN

 • GlobalProtect-openconnect — Klient GlobalProtect VPN (GUI) dla systemu Linux, oparty na OpenConnect i zbudowany z Qt5, obsługuje tryb autoryzacji SAML.
https://github.com/yuezk/GlobalProtect-openconnect/ || globalprotect-openconnect-gitAUR
 • Libreswan — Jest to wolna implementacja najczęściej obsługiwanego i ustandaryzowanego protokołu VPN opartego na ("IPsec") i Internet Key Exchange ("IKE").
https://libreswan.org/ || libreswanAUR
 • Mullvad — Klient GUI dla usługi Mullvad VPN
https://mullvad.net/ || mullvad-vpnAUR
 • Nebula — Sieć VPN typu mesh
https://nebula.defined.net/docs/ || nebula
 • NetworkManager — Obsługuje różne protokoły (np. MS, Cisco, Fortinet) za pośrednictwem systemu wtyczek.
https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager/VPN || networkmanager
https://www.infradead.org/openconnect/ || openconnect
 • Openswan — Rozwiązanie VPN oparte na protokole IPsec.
https://www.openswan.org/ || openswanAUR
 • OpenVPN — Do łączenia się z VPNami OpenVPN.
https://openvpn.net/ || openvpn
 • PPTP Client — Do łączenia się z VPNami PPTP, takimi jak VPNy Microsoftu (MPPE, niebezpieczne).
https://pptpclient.sourceforge.net/ || pptpclient
 • RiseupVPN — Klient GUI dla usługi Riseup VPN z riseup.net.
https://riseup.net/en/vpn/ || riseup-vpnAUR lub riseup-vpn-configuratorAUR
 • strongSwan — Rozwiązanie VPN oparte na protokole IPsec.
https://www.strongswan.org/ || strongswan
 • tinc — tinc to darmowy demon VPN.
https://www.tinc-vpn.org/ || tinc
 • vopono — Wrapper OpenVPN i Wireguard do uruchamiania aplikacji z tunelami VPN w sieciowych przestrzeniach nazw.
https://github.com/jamesmcm/vopono || voponoAUR
 • vpnc — Do łączenia się z koncentratorami VPN Cisco 3000.
https://www.unix-ag.uni-kl.de/~massar/vpnc/ || vpnc
 • WireGuard — Bezpieczny tunel sieciowy nowej generacji.
https://www.wireguard.com/ || wireguard-tools

Serwery proxy

 • Brook — Proxy koncentrujące się na silnym szyfrowaniu i niewykrywalności.
https://txthinking.github.io/brook/ || brook
 • Clash — Tunel oparty na regułach w Go.
https://github.com/Dreamacro/clash[dead link 2024-01-13 ⓘ] || clash
 • Dante — Serwer SOCKS i klient SOCKS, implementujący RFC:1928 i powiązane standardy.
https://www.inet.no/dante/ || dante
 • Geph — Modułowy system obchodzenia cenzury internetowej zaprojektowany specjalnie do radzenia sobie z filtrowaniem krajowym.
https://geph.io/en/ || geph4-clientAUR
 • NaïveProxy — Serwer proxy wykorzystujący stos sieciowy Chrome do kamuflowania ruchu z silną odpornością na temperaturę i niską wykrywalnością.
https://github.com/klzgrad/naiveproxy || naiveproxyAUR
 • Privoxy — Niebuforujący internetowy serwer proxy z zaawansowanymi funkcjami filtrowania w celu zwiększenia prywatności, modyfikowania danych stron internetowych i nagłówków HTTP, kontrolowania dostępu oraz usuwania reklam i innych nieprzyjemnych śmieci internetowych.
https://www.privoxy.org/ || privoxy
 • V2Ray — V2Ray jest rdzeniem Projektu V, który jest zestawem narzędzi pomagających zbudować własną sieć prywatności przez Internet.
https://www.v2fly.org/en_US/ || v2ray
 • Nekoray — Interfejs graficzny oparty na Qt wieloplatformowy menedżer konfiguracji proxy (backend: v2ray / sing-box)
https://github.com/MatsuriDayo/nekoray || nekoray-gitAUR
 • Shadowsocks — Bezpieczny serwer proxy socks5, zaprojektowany w celu ochrony ruchu internetowego.
https://shadowsocks.org/ || Python: shadowsocks, Rust: shadowsocks-rust
 • Squid — Buforujący serwer proxy dla sieci Web obsługujący protokoły HTTP, HTTPS, FTP i inne.
http://www.squid-cache.org/ || squid
 • Stunnel — Serwer i klient do dodawania i usuwania szyfrowania TLS do przepływu danych TCP.
https://www.stunnel.org/ || stunnel
 • Tinyproxy — Lekki demon proxy HTTP/HTTPS.
https://tinyproxy.github.io/ || tinyproxy
 • Trojan — Nieidentyfikowalny mechanizm, który pomaga ominąć GFW.
https://trojan-gfw.github.io/trojan/ || trojan
 • Varnish — Akcelerator HTTP o wysokiej wydajności.
https://varnish-cache.org/ || varnish
 • XX-Net — Łatwe w użyciu narzędzie proxy.
https://github.com/XX-net/XX-Net/ || xx-netAUR
 • Ziproxy — Przekazujący (bez buforowania) kompresujący serwer proxy HTTP.
http://ziproxy.sourceforge.net/ || ziproxy

Sieci anonimizujące

 • Arti — Implementacja w Rust anonimizującej sieci nakładkowej Tor.
https://gitlab.torproject.org/tpo/core/arti || arti
 • Freenet — Szyfrowana sieć bez cenzury.
https://freenetproject.org/ || freenetAUR
 • GNUnet — Framework dla bezpiecznych sieci peer-to-peer.
https://gnunet.org/ || CLI: gnunetAUR, GUI: gnunet-gtkAUR
 • I2P — Rozproszona, anonimowa sieć.
https://geti2p.net/ || i2pd, i2pAUR
 • Lantern — Oprogramowanie peer-to-peer do omijania cenzury internetowej.
https://getlantern.org/ || lantern-binAUR
 • Lokinet — Anonimowa, zdecentralizowana i oparta na protokole IP sieć nakładkowa dla Internetu.
https://lokinet.org/ || lokinetAUR
 • Tor — Anonimizująca sieć nakładkowa.
https://www.torproject.org/ || tor

Tunele sieciowe

 • 6tunnel — Tuneluje połączenia IPv6 dla aplikacji korzystających wyłącznie z protokołu IPv4.
https://github.com/wojtekka/6tunnel/ || 6tunnel
 • iodine — Tunelowanie danych IPv4 przez serwer DNS.
https://code.kryo.se/iodine/ || iodine
 • isatapd — Tworzy i utrzymuje tunel ISATAP (RFC:5214).
http://www.saschahlusiak.de/linux/isatap.htm || isatapd
 • Ping Tunnel — Narzędzie do niezawodnego tunelowania połączeń TCP przez pakiety żądań i odpowiedzi echa ICMP.
https://www.cs.uit.no/~daniels/PingTunnel/ || ptunnel
 • Tuntox — Tunelowanie połączeń TCP przez protokół Tox.
https://github.com/gjedeer/tuntox/ || tuntox

Przeglądarki internetowe

Zobacz także Wikipedia:pl:Porównanie przeglądarek internetowych.

Konsolowe

 • browsh — W pełni nowoczesna przeglądarka tekstowa. Działa jako nakładka na bezgłowego Firefoksa.
https://www.brow.sh/ || browshAUR
 • ELinks — Zaawansowana i bogata w funkcje przeglądarka internetowa w trybie tekstowym z obsługą przewijania kółkiem myszy, ramkami i tabelami, rozszerzalna za pomocą Lua i Guile (fork links).
http://elinks.or.cz/ || elinks
 • Links — Przeglądarka internetowa z trybem graficznym i tekstowym. Zawiera wersję konsolową podobną do Lynx.
http://links.twibright.com/ || links
 • Lynx — Przeglądarka tekstu dla sieci World Wide Web.
https://lynx.invisible-island.net/ || lynx
 • w3m — Pager/przeglądarka internetowa oparta na tekście. Posiada wiązania klawiszy podobne do vima i jest w stanie wyświetlać obrazy.
https://salsa.debian.org/debian/w3m || w3m

Graficzne

Bazowane na Gecko

See also Wikipedia:Gecko (software).

 • Firefox — Rozszerzalna przeglądarka Mozilli oparta na Gecko z szybkim renderowaniem.
https://mozilla.com/firefox || firefox
 • SeaMonkey — Kontynuacja pakietu Mozilla Internet Suite.
https://www.seamonkey-project.org/ || seamonkeyAUR
Spin-offy Firefoxa
 • Dot — Fork Firefoksa skupiający się na prywatności i bardziej eleganckim interfejsie użytkownika.
https://www.dothq.co/ || dot-binAUR
 • FireDragon — Fork Floorp, który zawiera poprawki integracyjne KDE i niestandardowy branding dla Garudy.
https://gitlab.com/garuda-linux/firedragon/settings || firedragonAUR
 • Floorp — Oparta na Firefoksie przeglądarka z doskonałą ochroną prywatności, opracowana przez społeczność studentów w Japonii.
https://floorp.ablaze.one || floorpAUR
 • GNU IceCat — Dostosowana wersja Firefoksa ESR dystrybuowana przez Projekt GNU, pozbawiona niewolnych komponentów i z dodatkowymi rozszerzeniami prywatności. Cykl wydawniczy może być opóźniony w porównaniu do Mozilla Firefox.
https://www.gnu.org/software/gnuzilla/ || icecatAUR
 • LibreWolf — Fork Firefoksa, skupiający się na prywatności, bezpieczeństwie i wolności.
https://librewolf.net/ || librewolfAUR
 • Mercury — Fork Firefoksa z optymalizacjami kompilatora i poprawkami z Librewolf, Waterfox i GNU IceCat.
https://thorium.rocks/mercury || mercury-browser-binAUR
 • Mullvad Browser — Skoncentrowana na prywatności przeglądarka internetowa opracowana przez Mullvad VPN i Tor Project.
https://mullvad.net/en/browser || mullvad-browser-binAUR
 • Pulse Browser — Eksperymentalny fork Firefoksa, który poprawia koncentrację i zwiększa produktywność pracy dzięki hiper minimalistycznemu interfejsowi użytkownika i wbudowanym narzędziom.
https://pulsebrowser.app/ || pulse-browser-binAUR
 • Tor Browser Launcher — Bezpieczne i łatwe pobieranie, weryfikowanie, instalowanie i uruchamianie przeglądarki Tor Browser, będącej forkiem Firefoksa ESR.
https://github.com/micahflee/torbrowser-launcher || torbrowser-launcher
 • Waterfox Classic — Zoptymalizowany fork Firefoksa 56, bez gromadzenia danych i pozwalający na niepodpisane rozszerzenia i wtyczki NPAPI.
https://www.waterfox.net/ || waterfox-classic-binAUR

Bazowane na Blinku

Zobacz także Wikipedia:pl:Blink (silnik).

 • Chromium — Przeglądarka internetowa opracowana przez Google, projekt open source stojący za Google Chrome.
https://www.chromium.org/ || chromium
Spin-offy chromium skoncentrowane na prywatności
 • Brave — Przeglądarka internetowa z wbudowanym blokowaniem reklam i trackerów.
https://www.brave.com/ || brave-binAUR
https://iridiumbrowser.de/ || iridium-rpmAUR
 • Ungoogled Chromium — Modyfikacje Google Chromium w celu usunięcia integracji Google i zwiększenia prywatności, kontroli i przejrzystości
https://github.com/ungoogled-software/ungoogled-chromium || ungoogled-chromiumAUR
 • Thorium — Thorium rozwija okresowo synchronizowany fork przeglądarki Chromium, rozszerzony o dodatkowe poprawki optymalizujące wydajność, poprawiające użyteczność i zwiększające bezpieczeństwo. Według testów przeprowadzonych przez deweloperów, Thorium wyprzedza zwykłe Chromium o 8-40%, głównie dzięki włączeniu dodatkowych optymalizacji podczas kompilacji.
https://thorium.rocks/ || thorium-browser-binAUR
Zastrzeżone spin-offy chromium
 • Google Chrome — Zastrzeżona przeglądarka internetowa opracowana przez Google.
https://www.google.com/chrome/ || google-chromeAUR
 • Microsoft Edge — Zastrzeżona przeglądarka internetowa opracowana przez Microsoft.
https://www.microsoft.com/edge/ || microsoft-edge-stable-binAUR
 • Opera — Autorska przeglądarka opracowana przez Opera Software.
https://opera.com || operaAUR
 • Slimjet — Szybka, inteligentna i wydajna przeglądarka oparta na Chromium.
https://www.slimjet.com/ || slimjetAUR
 • Vivaldi — Zaawansowana przeglądarka stworzona z myślą o zaawansowanych użytkownikach.
https://vivaldi.com/ || vivaldi
 • Yandex Browser — Autorska przeglądarka, która łączy w sobie minimalistyczny design z zaawansowaną technologią, aby uczynić sieć szybszą, bezpieczniejszą i łatwiejszą.
https://browser.yandex.com/ || yandex-browser-betaAUR
Przeglądarki internetowe bazowane na Qt WebEngine
 • Angelfish — Przeglądarka internetowa dla Plasma Mobile. Część kde-network.
https://apps.kde.org/angelfish/ || angelfish
 • Dooble — Kolorowa przeglądarka internetowa.
https://textbrowser.github.io/dooble/ || doobleAUR
 • Eric — Oparta na QtWebEngine przeglądarka HTML, będąca częścią zestawu narzędzi programistycznych eric6, może zostać uruchomiona za pomocą polecenia eric6_browser.
https://eric-ide.python-projects.org/ || ericAUR
 • Falkon — Przeglądarka internetowa oparta na QtWebEngine, napisana we frameworku Qt. Część kde-network.
https://falkon.org/ || falkon
 • Fiery — Konwergentna przeglądarka internetowa. Część maui.
https://mauikit.org/apps/ || fiery
 • Konqueror — Przeglądarka internetowa oparta na zestawie narzędzi Qt i Qt WebEngine. Część kde-network.
https://apps.kde.org/konqueror/ || konqueror
 • Liri Browser — Minimalistyczna przeglądarka internetowa Material Design napisana dla Liri.
https://github.com/lirios/browser || liri-browser-gitAUR
 • Otter Browser — Przeglądarka mająca na celu odtworzenie klasycznego interfejsu użytkownika Opery (12.x) przy użyciu Qt5.
https://otter-browser.org/ || otter-browserAUR
 • Qt WebBrowser — Przeglądarka dla urządzeń wbudowanych opracowana z wykorzystaniem możliwości Qt i Qt WebEngine.
https://doc.qt.io/QtWebBrowser/ || qtwebbrowserAUR
 • qutebrowser — Sterowana klawiaturą przeglądarka podobna do vima oparta na PyQt5 i QtWebEngine.
https://qutebrowser.org/ || qutebrowser
Przeglądarki bazujące na Electronie
 • Beaker — Przeglądarka internetowa peer-to-peer z narzędziami do tworzenia i hostowania stron internetowych.
https://github.com/beakerbrowser/beaker || beaker-browserAUR
 • Catalyst — Minimalna przeglądarka internetowa FOSS bez gromadzenia danych.
https://getcatalyst.eu.org || catalyst-browser-binAUR
 • Franz — Przeglądarka wiadomości dla WhatsApp, Facebook Messenger, Slack, Telegram i wielu innych usług internetowych.
https://meetfranz.com/ || franzAUR
 • Hamsket — Alternatywa dla Franza na licencji GPL, sforkowana z ostatnich otwartych źródeł Rambox.
https://github.com/TheGoddessInari/hamsket || hamsketAUR
 • Min — Szybka, minimalistyczna przeglądarka, która chroni prywatność użytkownika. Zawiera interfejs zaprojektowany tak, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi.
https://minbrowser.org/ || minAUR
 • Vieb — Minimalistyczna przeglądarka oparta na Electronie z powiązaniami klawiszy inspirowanymi Vimem i wbudowanym blokerem reklam.
https://vieb.dev || vieb-binAUR

Bazowane na WebKitGTK

Zobacz także Wikipedia:pl:WebKit.

Uwaga: Przeglądarki oparte na webkitgtk, webkitgtk2, qt5-webkit i qtwebkit zostały usunięte z listy, ponieważ są one obecnie uważane za niezabezpieczone i przestarzałe. Więcej informacji tutaj i tutaj.

Większość z nich obsługuje blokowanie reklam poprzez wyebadblock.

 • Badwolf — Minimalistyczna przeglądarka skupiająca się na prywatności.
https://hacktivis.me/projects/badwolf || badwolfAUR
 • Eolie — Prosta przeglądarka internetowa dla środowiska GNOME.
https://wiki.gnome.org/Apps/Eolie || eolie
 • Ephemeral — Domyślnie prywatna, zawsze w trybie incognito przeglądarka dla podstawowego systemu operacyjnego.
https://github.com/cassidyjames/ephemeral || ephemeralAUR[broken link: package not found]
 • GNOME Web — Przeglądarka korzystająca z silnika renderującego WebKitGTK. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Epiphany/ || epiphany
 • Luakit — Szybki, mały, oparty na webkit framework przeglądarki rozszerzalny przez Lua.
https://luakit.github.io/ || luakit
 • Midori — Lekka przeglądarka internetowa oparta na GTK i WebKit.
https://www.midori-browser.org/ || midoriAUR
 • Nyxt — Zorientowana na klawiaturę, nieskończenie rozszerzalna przeglądarka zaprojektowana dla zaawansowanych użytkowników. Posiada znajome wiązania klawiszy (Emacs, VI, CUA) i funkcje rozmytego wyszukiwania między kartami, wielokrotnego wyboru, historii jako drzewa i nie tylko.
https://nyxt.atlas.engineer/ || nyxt
 • surf — Lekka przeglądarka oparta na WebKit, zgodna z filozofią suckless (zasadniczo sama przeglądarka jest pojedynczym plikiem źródłowym C).
https://surf.suckless.org/ || surfAUR
 • Surfer — Prosta przeglądarka internetowa oparta na klawiaturze, napisana w języku C. Obsługuje niestandardowe skrypty JS.
https://github.com/nihilowy/surfer || surfer-gitAUR
 • Tangram — Integracja aplikacji internetowych z pulpitem, w szczególności ze środowiskiem GNOME.
https://github.com/sonnyp/Tangram || tangramAUR
 • Vimb — Przeglądarka internetowa podobna do Vima, napisana w C, inspirowana Pentadactylem i Vimprobable. Zawiera stronę podręcznika i instrukcje dotyczące typowych konfiguracji. Obsługuje niestandardowe skrypty JS, tryb ciemny i obsługuje żądania geolokalizacji.
https://fanglingsu.github.io/vimb/ || vimb
 • wyeb — Przeglądarka internetowa podobna do vima inspirowana dwb i luakit z Adblockiem.
https://github.com/jun7/wyeb || wyeb-gitAUR

Inne

 • Dillo — Mała, szybka graficzna przeglądarka internetowa zbudowana na FLTK. Używa własnego silnika układu.
https://dillo-browser.github.io/ || dillo
 • Ladybird — Przeglądarka internetowa zbudowana od podstaw przy użyciu SerenityOS LibWeb.
https://ladybird.dev/ || ladybirdAUR
 • Links — Przeglądarka internetowa z trybem graficznym i tekstowym. Zawiera wersję konsolową podobną do Lynx.
http://links.twibright.com/ || links
 • NetSurf — Przeglądarka Featherweight napisana w języku C, wyróżniająca się powoli rozwijającą się obsługą JavaScript i szybkim renderowaniem dzięki własnemu silnikowi układu.
https://www.netsurf-browser.org/ || netsurf
https://www.palemoon.org/ || palemoonAUR

Przeglądarki Gemini

Zobacz także Wikipedia:Gemini (protocol)#Software.

 • Amfora — Przeglądarka terminalowa dla protokołu Gemini.
https://github.com/makeworld-the-better-one/amfora || amfora
 • Bombabillo — Nieinternetowy klient terminala, obsługujący Gopher, Gemini i wiele innych.
https://bombadillo.colorfield.space/ || bombadillo-gitAUR
 • Castor — Graficzny klient dla protokołów Gemini, Gopher i Finger, napisany w Rust z GTK.
https://git.sr.ht/~julienxx/castor || castorAUR
 • Geopard — Graficzny klient gemini napisany w języku rust, wykorzystujący zestaw narzędzi gtk4.
https://github.com/ranfdev/Geopard || geopardAUR
 • Kristall — Przeglądarka Gemini oparta na Qt.
https://github.com/MasterQ32/kristall || kristallAUR
 • Lagrange — Pulpitowy klient GUI do przeglądania przestrzeni Gemini, oferujący nowoczesne udogodnienia znane z przeglądarek internetowych.
https://gmi.skyjake.fi/lagrange || lagrangeAUR
 • Telescope — przeglądarka podobna do w3m dla Gemini.
https://telescope.omarpolo.com || telescopeAUR

Serwery WWW

serwer WWW obsługuje strony internetowe HTML i inne pliki za pośrednictwem protokołu HTTP do klientów, takich jak przeglądarki internetowe. Główne serwery internetowe mogą być połączone z programami do obsługi dynamicznej zawartości (aplikacji internetowych).

Zobacz także Category:Web server and Wikipedia:Comparison of web server software.

https://httpd.apache.org/ || apache
 • Caddy — Serwer HTTP/2 z automatycznym HTTPS.
https://caddyserver.com/ || caddy
 • Hiawatha — Bezpieczny i zaawansowany serwer WWW.
https://www.hiawatha-webserver.org/ || hiawathaAUR
 • Lighttpd — Bezpieczny, szybki, zgodny i bardzo elastyczny serwer WWW.
https://www.lighttpd.net/ || lighttpd
 • nginx — Lekki serwer HTTP i serwer proxy IMAP/POP3.
https://nginx.org/ || nginx
 • sthttpd — Obsługiwany fork serwera internetowego thttpd.
https://github.com/blueness/sthttpd || sthttpdAUR
 • Traefik — Nowoczesny reverse proxy i load balancer, który ułatwia wdrażanie mikrousług.
https://traefik.io/traefik/ || traefik-binAUR
 • yaws — Serwer internetowy/framework napisany w języku Erlang.
http://yaws.hyber.org/[dead link 2023-06-17 ⓘ] || yawsAUR

Statyczne serwery WWW

 • darkhttpd — Mały i bezpieczny statyczny serwer WWW, napisany w języku C, nie obsługuje HTTPS ani Auth.
https://unix4lyfe.org/darkhttpd/ || darkhttpd
 • miniserve — Rust alternative to darkhttpd with UTF-8, optional HTTP authentication, file uploading, and more.
https://github.com/svenstaro/miniserve || miniserve
 • quark — Niezwykle mały i prosty serwer http get-only. Obsługuje tylko statyczne strony na jednym hoście.
https://tools.suckless.org/quark/ || quark-gitAUR
 • serve — Statyczne wyświetlanie plików i katalogów.
https://github.com/zeit/serve || nodejs-serveAUR
 • Webfs — Prosty i natychmiastowy serwer internetowy dla głównie statycznych treści.
https://linux.bytesex.org/misc/webfs.html || webfsAUR

Moduł biblioteki standardowej Python http.server może być również używany z wiersza poleceń.

Specjalistyczne serwery WWW

 • chezdav — Serwer WebDAV umożliwiający udostępnianie określonego katalogu.
https://wiki.gnome.org/phodav || phodav
 • Mongoose — Wbudowana biblioteka serwera WWW, obsługuje WebSocket i MQTT.
https://github.com/cesanta/mongoose || mongooseAUR
 • OnionShare — Umożliwia bezpieczne, anonimowe wysyłanie i odbieranie plików. Działa poprzez uruchomienie serwera internetowego, udostępnienie go jako usługi cebulowej Tor i wygenerowanie niemożliwego do odgadnięcia adresu internetowego, dzięki czemu inni mogą pobierać lub przesyłać pliki do Ciebie.
https://onionshare.org/ || onionshare
 • Transfer More — Minimalistyczny serwer HTTP typu open-source do tymczasowego przechowywania i udostępniania plików, napisany w języku Crystal i oparty na Kemal.
https://up.sceptique.eu/ || transfer-moreAUR
 • VServer — Aplikacja GTK, która otwiera serwer http w wybranym folderze i udostępnia pliki.
https://github.com/bcedu/ValaSimpleHTTPServer || vserver-gitAUR
 • webhook — Mały serwer do tworzenia punktów końcowych HTTP (hooków)
https://github.com/adnanh/webhook || webhook
 • Woof — Serwer internetowy ad-hoc z jednym plikiem; Web Offer One File.
http://www.home.unix-ag.org/simon/woof.html || woofAUR

Serwery WSGI

 • Gunicorn — Serwer HTTP WSGI w języku Python dla systemu UNIX.
https://gunicorn.org/ || gunicorn
 • uWSGI — Szybki, samonaprawiający się i przyjazny dla programistów oraz administratorów serwer kontenerów aplikacji napisany w języku C.
https://uwsgi-docs.readthedocs.io/ || uwsgi
 • Waitress — Serwer WSGI dla Pythona 3.
https://github.com/Pylons/waitress || python-waitress

Apache obsługuje również WSGI za pomocą mod_wsgi.

Testowanie wydajności

 • http_load — Narzędzie do testowania wydajności serwerów internetowych, działające w pojedynczym procesie.
https://www.acme.com/software/http_load/ || http_loadAUR
 • httperf — Może generować różne obciążenia HTTP, napisane w języku C.
https://github.com/httperf/httperf || httperf-gitAUR
 • httping — A "ping"-like tool for HTTP requests
https://www.vanheusden.com/httping/ || httping
 • siege — Narzędzie do testowania regresji i porównywania HTTP.
https://www.joedog.org/siege-home/ || siege
 • vegeta — Narzędzie do testowania obciążenia HTTP, napisane w języku Go.
https://github.com/tsenart/vegeta || vegeta
 • Web Bench — Narzędzie do testów porównawczych, używa funkcji fork() do symulacji wielu klientów.
http://home.tiscali.cz/~cz210552/webbench.html || webbenchAUR

Udostępnianie plików

Menedżery pobierania

Zobacz także Wikipedia:Comparison of download managers.

Konsolowe

 • aria2 — Lekkie narzędzie do pobierania plików obsługujące protokoły HTTP/S, FTP, SFTP, BitTorrent i Metalink. Może działać jako demon kontrolowany przez wbudowany interfejs JSON-RPC lub XML-RPC.
https://aria2.github.io/ || aria2
 • Axel — Lekki akcelerator pobierania z wiersza poleceń zajmujący mniej niż 250 kB na dysku. Obsługuje protokoły HTTP/S i FTP.
https://github.com/eribertomota/axel || axel
 • cURL — Narzędzie i biblioteka do pobierania adresów URL. Obsługuje protokoły HTTP, FTP i SFTP.
https://curl.haxx.se/ || curl
 • HTTPie — Przyjazny dla człowieka klient HTTP wiersza poleceń dla ery API.
https://github.com/httpie/httpie || httpie
 • HTTrack — Łatwa w użyciu przeglądarka offline. Umożliwia pobranie strony World Wide Web z Internetu do lokalnego katalogu, budując rekursywnie wszystkie katalogi, pobierając HTML, obrazy i inne pliki z serwera na komputer.
https://www.httrack.com/ || httrack
 • LFTP — Zaawansowany program do przesyłania plików. Obsługuje protokoły HTTP, FTP, SFTP, FISH i BitTorrent.
https://lftp.yar.ru/ || lftp
 • Plowshare — Zestaw narzędzi wiersza poleceń zaprojektowanych do zarządzania witrynami do udostępniania plików (aka Hosters).
https://github.com/mcrapet/plowshare || plowshareAUR
 • RTMPDump — Pobieranie filmów FLV przez RTMP (zastrzeżony protokół Adobe dla odtwarzaczy wideo Flash)
http://rtmpdump.mplayerhq.hu/ || rtmpdump
 • snarf — Narzędzie do pobierania adresów URL z wiersza poleceń. Obsługuje protokoły HTTP i FTP.
https://www.xach.com/snarf/ || snarfAUR
 • Streamlink — Uruchamiaj strumienie z różnych serwisów streamingowych w niestandardowym odtwarzaczu wideo lub zapisuj je w pliku.
https://streamlink.github.io/ || streamlink
 • Streamripper — Nagrywa i dzieli strumieniowe pliki mp3 na ścieżki.
https://streamripper.sourceforge.net/ || streamripperAUR
 • yewtube — Odtwarzacz i downloader YouTube oparty na terminalu.
https://github.com/mps-youtube/yewtube || yewtubeAUR
 • You-Get — Pobieranie treści multimedialnych (wideo, audio, obrazów) z Internetu.
https://you-get.org/ || you-getAUR
 • youtube-dl — Pobieranie filmów z YouTube i wielu innych stron internetowych.
https://rg3.github.io/youtube-dl/ || youtube-dlAUR
 • youtube-viewer — Narzędzie wiersza poleceń do przeglądania filmów z YouTube.
https://github.com/trizen/youtube-viewer || youtube-viewerAUR
 • ytfzf — Skrypt POSIX do wyszukiwania i oglądania filmów youtube z terminala.
https://github.com/pystardust/ytfzf || ytfzf
 • yt-dlp — Fork youtube-dl z dodatkowymi funkcjami i poprawkami.
https://github.com/yt-dlp/yt-dlp || yt-dlp
 • Wget — Narzędzie sieciowe do pobierania plików z Internetu. Obsługuje protokoły HTTP i FTP.
https://www.gnu.org/software/wget/ || wget

Graficzne

 • ClipGrab — Downloader i konwerter dla YouTube, Vimeo i wielu innych serwisów wideo online.
https://clipgrab.org/ || clipgrab
 • FatRat — Menedżer pobierania oparty na Qt z obsługą HTTP, FTP, SFTP, BitTorrent i Metalink.
https://github.com/LubosD/fatrat || fatrat-gitAUR
 • Forklift — Proste GUI dla youtube-dl przy użyciu PyGObject.
https://github.com/Johnn3y/Forklift || forklift-gitAUR
 • gtk-youtube-viewer — Narzędzie GTK do przeglądania filmów z YouTube. Zobacz opcjonalne zależności dla GUI.
https://github.com/trizen/youtube-viewer || youtube-viewerAUR
 • Gwget — Menedżer pobierania dla środowiska GNOME. Obsługuje protokoły HTTP i FTP.
https://gitlab.gnome.org/Archive/gwget || gwget
 • Gydl — GUI wrapper wokół już istniejącego programu youtube-dl do pobierania treści z serwisów takich jak YouTube.
https://github.com/JannikHv/gydl || gydl-gitAUR
 • Gyre — GTK3 downloader dla filmów z Coub.
https://github.com/HelpSeeker/Gyre || gyreAUR
 • JDownloader — Oparty na Javie downloader dla witryn hostujących jednym kliknięciem.
https://jdownloader.org/ || jdownloader2AUR
 • KGet — Menedżer pobierania dla KDE. Obsługuje protokoły HTTP, FTP, BitTorrent i Metalink. Część kde-network.
https://apps.kde.org/kget/ || kget
 • MegaBasterd — Kolejny nieoficjalny zestaw MEGA do pobierania/przesyłania/streamingu.
https://github.com/tonikelope/megabasterd || megabasterd-binAUR
 • Motrix — W pełni funkcjonalny menedżer pobierania, który obsługuje pobieranie HTTP, FTP, BitTorrent, Magnet itp. Oparty na platformie Electron.
https://motrix.app/ || motrixAUR
 • Persepolis — Graficzny interfejs menedżera pobierania aria2 z wieloma funkcjami. Obsługuje protokoły HTTP i FTP.
https://persepolisdm.github.io/ || persepolis
 • pyLoad — Downloader napisany w Pythonie i zaprojektowany tak, aby był niezwykle lekki, łatwy do rozszerzenia i w pełni zarządzalny przez Internet.
https://pyload.net/ || pyload-ngAUR
 • Steadyflow — Prosty menedżer pobierania dla środowiska GNOME. Obsługuje protokoły HTTP i FTP.
https://launchpad.net/steadyflow || steadyflow
 • Streamtuner2 — Internetowa stacja radiowa i przeglądarka wideo. Po prostu wyświetla listę stacji w kategoriach z różnych katalogów i uruchamia preferowane aplikacje multimedialne do odtwarzania.
https://sourceforge.net/projects/streamtuner2/ || streamtuner2AUR
 • uGet — Menedżer pobierania GTK z klasyfikacją pobierania i importem HTML. Obsługuje protokoły HTTP, FTP, BitTorrent, Metalink, YouTube i Mega.
https://ugetdm.com/ || uget
 • Video Downloader — Aplikacja GTK do pobierania filmów z serwisów takich jak YouTube i wielu innych (oparta na youtube-dl).
https://github.com/Unrud/video-downloader || video-downloaderAUR
 • Xtreme Download Manager — Potężne narzędzie zwiększające prędkość pobierania nawet o 500%. Obsługuje protokoły HTTP i FTP. Video grabber działa w sposób ogólny i nie jest ograniczony do określonych stron internetowych.
https://subhra74.github.io/xdm/ || xdmanAUR
 • youtubedl-gui — Prosty w użyciu interfejs graficzny dla youtube-dl.
https://github.com/JaGoLi/ytdl-gui || youtubedl-guiAUR

Przesyłanie plików przez sieć LAN

Zobacz także #Komunikatory LAN.

 • LAN Share — Wieloplatformowa aplikacja do przesyłania plików w sieci lokalnej, zbudowana przy użyciu frameworka Qt GUI. Może być używana do natychmiastowego przesyłania całego folderu, jednego lub więcej plików, dużych lub małych, bez dodatkowej konfiguracji.
https://github.com/abdularis/LAN-Share || lanshareAUR
 • NitroShare — Wieloplatformowa aplikacja do przesyłania plików w sieci, zbudowana przy użyciu frameworka Qt GUI. Została zaprojektowana tak, aby przesyłanie plików z jednego urządzenia do drugiego w sieci lokalnej było niezwykle proste.
https://nitroshare.net/ || nitroshare
 • Teleport — Natywna aplikacja GTK3 do łatwego udostępniania plików w sieci lokalnej.
https://gitlab.gnome.org/jsparber/teleport || teleport-share-gitAUR
 • Warpinator — Aplikacja GTK do udostępniania plików w sieci LAN.
https://github.com/linuxmint/warpinator || warpinator

Serwery pamięci masowej w chmurze

 • Cozy — Osobista chmura, którą można zhakować, hostować i usunąć.
https://cozy.io/ || cozy-stack
 • Nextcloud — Serwer w chmurze do centralnego przechowywania plików na sprzęcie kontrolowanym przez użytkownika.
https://nextcloud.com || nextcloud
 • Pydio — Dojrzała aplikacja internetowa typu open source do udostępniania i synchronizacji plików.
https://pydio.com/ || pydioAUR
 • Seafile — Narzędzie do przechowywania plików i współpracy online z zaawansowaną obsługą synchronizacji plików, ochrony prywatności i pracy zespołowej.
https://www.seafile.com/ || seafile-serverAUR

Klienty synchronizacji z chmurą

Wskazówka:

Klienty wieloprotokołowe

 • CloudCross — Synchronizacja lokalnych plików i folderów z wieloma dostawcami usług w chmurze. Dostępne jest wsparcie dla Mail.ru Cloud, Yandex Disk, Google Drive, OneDrive i Dropbox.
https://cloudcross.mastersoft24.ru/[dead link 2022-09-20 ⓘ] || cloudcrossAUR
 • Rclone — Klient synchronizacji, kopiowania i montowania dla wielu dostawców.
https://rclone.org/ || rclone
 • Rclone Browser — Klient GUI dla Rclone.
https://github.com/kapitainsky/RcloneBrowser || rclone-browserAUR

Klienty Dysku Google

 • drive — Niewielki program do pobierania lub przesyłania plików z Dysku Google.
https://github.com/odeke-em/drive || driveAUR
 • DriveSync — Narzędzie wiersza poleceń, które synchronizuje pliki Dysku Google z folderem lokalnym na komputerze.
https://github.com/MStadlmeier/drivesync || drivesyncAUR
 • gdrive — Narzędzie wiersza poleceń do interakcji z Dyskiem Google.
https://github.com/prasmussen/gdrive || gdriveAUR
 • Grive — Klient Dysku Google z obsługą nowego interfejsu Drive REST API i częściową synchronizacją.
https://github.com/vitalif/grive2 || griveAUR
 • Insync — Nieoficjalny klient Google Drive na komputery stacjonarne.
https://www.insynchq.com/ || insyncAUR
 • VGrive — Oparty na GTK klient GUI (back-end i front-end) dla Dysku Google wykonany w Vala.
https://github.com/bcedu/VGrive || vgriveAUR

Inne klienty synchronizacji

 • aws-cli — CLI dla Amazon Web Services, w tym wydajne przesyłanie plików do i z Amazon S3.
https://aws.amazon.com/cli/ || aws-cli
 • Backblaze B2 — Backblaze B2 - klient wiersza poleceń o otwartym kodzie źródłowym.
https://www.backblaze.com/b2/cloud-storage.html || backblaze-b2AUR
 • Baidu Netdisk — Własny klient usługi przechowywania danych w chmurze uruchomionej przez Baidu (wcześniej Baidu Cloud).
https://pan.baidu.com || baidunetdisk-binAUR
 • Cozy Drive — Klient desktopowy dla Cozy.
https://cozy-labs.github.io/cozy-desktop/ || cozy-desktop
 • Dropbox — Własny klient komputerowy dla Dropbox.
https://www.dropbox.com/ || dropboxAUR
https://mega.nz/ || CLI: megacmdAUR, GUI: megasyncAUR
 • Megatools — Nieoficjalne CLI dla Mega.
https://megatools.megous.com/ || megatools
 • Nextcloud Client — Klient desktopowy dla Nextcloud.
https://nextcloud.com/ || nextcloud-client
 • Nutstore — Własny klient desktopowy dla Nutstore.
https://www.jianguoyun.com/ || nutstoreAUR
 • OneDrive — Nieoficjalne CLI dla OneDrive.
https://github.com/skilion/onedrive || onedriveAUR
 • OneDrive — Nieoficjalne CLI dla OneDrive.
https://github.com/skilion/onedrive || onedriveAUR
 • ownCloud Desktop Client — Klient synchronizacji pulpitu dla ownCloud.
https://owncloud.com/client/ || owncloud-client
 • pCloud Drive — Własny klient synchronizacji pulpitu dla pCloud. Oparty na platformie Electron.
https://www.pcloud.com/download-free-online-cloud-file-storage.html || pcloud-driveAUR
 • PydioSync — Klient desktopowy dla Pydio.
https://pydio.com/ || pydio-syncAUR
 • S3cmd — Nieoficjalne CLI dla Amazon S3.
https://s3tools.org/s3cmd || s3cmd
 • Seafile Client — Klient GUI dla Seafile.
https://www.seafile.com/ || seafile-clientAUR
 • Versiobit — Klient synchronizacji plików na pulpicie z wersjonowaniem i kompleksowym szyfrowaniem.
https://versiobit.com || versiobitAUR
 • SpiderOak One — Własny klient dla SpiderOak One.
https://spideroak.com/ || spideroak-oneAUR
 • Synology Drive — Opatentowany klient GUI do synchronizacji i udostępniania plików między scentralizowanym serwerem Synology NAS a wieloma komputerami klienckimi.
https://www.synology.com/ || synology-driveAUR
 • Tresorit — Własny klient synchronizacji pulpitu dla Tresorit.
https://tresorit.com/download || tresoritAUR
https://disk.yandex.ru/ || yandex-diskAUR

FTP

Klienty FTP

Zobacz także Wikipedia:Comparison of FTP client software.

 • CurlFtpFS — to system plików umożliwiający dostęp do hostów FTP oparty na FUSE i libcurl.
https://curlftpfs.sourceforge.net/ || curlftpfs
 • FileZilla — Szybki i niezawodny klient FTP, FTPS i SFTP.
https://filezilla-project.org/ || filezilla
 • ftp — Prosty klient ftp dostarczany przez GNU Inetutils
https://www.gnu.org/software/inetutils/manual/inetutils.html#ftp-invocation || inetutils
 • lftp — Zaawansowany klient FTP oparty na wierszu poleceń
https://lftp.yar.ru/ || lftp
 • ncftp — Zestaw darmowych aplikacji implementujących protokół FTP.
https://www.ncftp.com/ || ncftp
 • tnftp — Klient FTP z kilkoma zaawansowanymi funkcjami dla NetBSD.
https://freshmeat.sourceforge.net/projects/tnftp || tnftp

Niektóre menedżery plików, takie jak Dolphin, GNOME Files i Thunar również oferują funkcjonalność FTP.

Serwery FTP

Zobacz także Wikipedia:List of FTP server software.

 • bftpd — Mały, łatwy w konfiguracji serwer FTP
https://bftpd.sourceforge.net/ || bftpd
 • ftpd — Prosty serwer ftp dostarczany przez GNU Inetutils
https://www.gnu.org/software/inetutils/manual/inetutils.html#ftpd-invocation || inetutils
 • proFTPd — Bezpieczny i konfigurowalny serwer FTP
http://www.proftpd.org/ || proftpdAUR
 • Pure-FTPd — Darmowy (na licencji BSD), bezpieczny i zgodny ze standardami serwer FTP o jakości produkcyjnej.
https://www.pureftpd.org/project/pure-ftpd/ || pure-ftpdAUR
 • SSH — SFTP to protokół sieciowy, który zapewnia dostęp do plików, transfer plików i zarządzanie plikami za pośrednictwem dowolnego niezawodnego strumienia danych.
https://www.openssh.com || openssh
 • vsftpd — Lekki, stabilny i bezpieczny serwer FTP dla systemów typu UNIX.
https://security.appspot.com/vsftpd.html || vsftpd

Klienty BitTorrent

Niektóre menedżery pobierania są również w stanie połączyć się z siecią BitTorrent: Aria2, LFTP, FatRat, KGet, MLDonkey, uGet.

See also Wikipedia:Comparison of BitTorrent clients.

Konsolowe

 • Ctorrent — CTorrent to klient BitTorrent zaimplementowany w C++, który jest lekki i szybki.
http://www.rahul.net/dholmes/ctorrent/ || enhanced-ctorrentAUR
 • Deluge — Klient BitTorrent z wieloma interfejsami użytkownika w modelu klient/serwer. Pakiet ten zawiera klienta konsoli.
https://deluge-torrent.org/ || deluge
 • peerflix — Klient strumieniowania torrentów dla node.js.
https://github.com/mafintosh/peerflix || peerflixAUR
 • rTorrent — Prosty i lekki klient BitTorrent ncurses.
https://rakshasa.github.io/rtorrent/ || rtorrent
 • Transmission CLI — Prosty i łatwy w użyciu klient BitTorrent z wersją demona i wieloma front-endami. Pakiet ten zawiera backend, demona, interfejs wiersza poleceń i interfejs Web UI.
https://transmissionbt.com/ || transmission-cli

Graficzne

 • Deluge (Interfejs GTK) — Przyjazny dla użytkownika klient BitTorrent napisany w Pythonie przy użyciu GTK.
https://deluge-torrent.org/ || deluge-gtk
 • Fragments — Łatwy w użyciu klient BitTorrent dla środowiska graficznego GNOME.
https://apps.gnome.org/Fragments/ || fragments
 • FrostWire — Łatwy w użyciu program do pobierania plików z chmury, klient BitTorrent i odtwarzacz multimediów.
https://www.frostwire.com/ || frostwireAUR
https://apps.kde.org/ktorrent/ || ktorrent
 • Powder Player — Hybryda pomiędzy klientem strumieniowania BitTorrent i odtwarzaczem. Oparta na platformie Electron.
https://powder.media/ || powder-player-binAUR
 • qBittorrent — Klient BitTorrent o otwartym kodzie źródłowym (GPLv2) ze zintegrowaną wyszukiwarką torrentów, która bardzo przypomina µTorrent.
https://www.qbittorrent.org/ || qbittorrent
 • Tixati — Autorski program do udostępniania plików peer-to-peer wykorzystujący popularny protokół BitTorrent.
https://tixati.com/ || tixatiAUR
 • Torrential — Prosty klient torrent dla podstawowego systemu operacyjnego.
https://github.com/davidmhewitt/torrential || torrential
 • Transmission — Prosty i łatwy w użyciu klient BitTorrent z wersją demona i wieloma nakładkami.
https://transmissionbt.com/ || GTK: transmission-gtk, Qt: transmission-qt
 • Transmission Remote — Klient GTK do zdalnego zarządzania klientem Transmission BitTorrent przy użyciu protokołu HTTP RPC.
https://github.com/transmission-remote-gtk/transmission-remote-gtk || transmission-remote-gtk
 • Tremotesf — Klient Qt do zdalnego zarządzania klientem Transmission BitTorrent przy użyciu protokołu HTTP RPC.
https://github.com/equeim/tremotesf2 || tremotesfAUR
 • Tribler — klient BitTorrent czwartej generacji systemu udostępniania plików.
https://www.tribler.org || triblerAUR
 • Vuze — Bogaty w funkcje klient BitTorrent napisany w Javie (wcześniej Azureus).
https://www.vuze.com/ || vuzeAUR
 • WebTorrent Desktop — Aplikacja do przesyłania strumieniowego BitTorrent. Oparta na platformie Electron.
https://webtorrent.io/desktop/ || webtorrent-desktopAUR

Inne sieci P2P

Zobacz także Wikipedia:Comparison of file-sharing applications.

 • aMule — Dobrze znany klient eDonkey/Kad z wersją demona oraz interfejsami GTK, webowym i CLI.
https://www.amule.org/ || amule
 • EiskaltDC++ — Direct Connect i klient ADC.
https://github.com/eiskaltdcpp/eiskaltdcpp || GTK: eiskaltdcpp-gtkAUR, Qt: eiskaltdcpp-qtAUR
 • gtk-gnutella — Serwer/klient GTK dla sieci peer-to-peer Gnutella.
http://gtk-gnutella.sourceforge.net/ || gtk-gnutellaAUR
 • KaMule — Graficzny interfejs KDE dla aMule.
https://github.com/nihui/kamule/ || kamuleAUR
 • LBRY — Przeglądarka i portfel dla LBRY, zdecentralizowanego, kontrolowanego przez użytkowników rynku treści. Oparta na platformie Electron.
https://lbry.io/ || lbry-desktopAUR
 • lbt — Mały zestaw narzędzi wiersza poleceń dla LBRY.
https://gitlab.com/gardenappl/lbt || lbtAUR
 • MLDonkey — Wieloprotokołowy klient P2P obsługujący protokoły HTTP, FTP, BitTorrent, Direct Connect, eDonkey i FastTrack.
https://mldonkey.sourceforge.net/ || mldonkeyAUR
 • ncdc — Nowoczesny i lekki klient Direct Connect i ADC z przyjaznym interfejsem ncurses.
https://dev.yorhel.nl/ncdc || ncdcAUR
 • Nicotine+ — Graficzny klient dla sieci P2P Soulseek.
https://github.com/Nicotine-Plus/nicotine-plus || nicotine+
 • Send Anywhere — Własna usługa udostępniania plików, w ramach której użytkownicy mogą bezpośrednio udostępniać treści cyfrowe w czasie rzeczywistym. Oparty na platformie Electron.
https://send-anywhere.com/ || sendanywhereAUR
 • IPFS — IPFS to sieć P2P umożliwiająca udostępnianie i odbieranie plików.
https://ipfs.io/ || kubo

Usługi Pastebin

Zobacz także Wikipedia:pl:Pastebin.

Usługi Pastebin są często używane do cytowania tekstu lub obrazów podczas współpracy i rozwiązywania problemów. Klienty Pastebin zapewniają wygodny sposób publikowania z wiersza poleceń.

Uwaga: Akceptowalna usługa pastebin nie wymaga włączania JavaScript do przeglądania, nie wyświetla reklam, nie manipuluje wklejoną treścią ani nie wymaga logowania. pastebin.com jest zablokowany dla niektórych osób z powodu złośliwego oprogramowania znalezionego na stronie i ma historię irytujących problemów (wymaga JavaScript, wyświetla reklamy, wstawia zakończenia linii CRLF i losowo wyświetla CAPTCHA). Nie używaj go.

Bez dedykowanego klienta

Niektóre usługi mogą być używane z bardziej ogólnym narzędziem wiersza poleceń, takim jak cURL. W przypadku rozszerzeń, takich jak numery linii, można użyć więcej narzędzi wiersza poleceń. Takich jak cat -n.

 • 0x0.st to usługa hostingu plików. Przykłady użycia to:
$ polecenie | curl -F 'file=@-' 0x0.st
lub przesłać plik:
$ curl -F 'file=@-' 0x0.st < plik
Uwaga: Przeczytaj instrukcje na stronie internetowej, aby uzyskać dalsze opcje, takie jak tokeny usuwania plików, wygaśnięcie i prywatne adresy URL.

Z dedykowanym klientem

https://paste.xinu.at || fb-client
https://github.com/defunkt/gist || gist
 • imgur — Klient CLI, który może przesłać obraz do usługi udostępniania obrazów imgur.com.
https://github.com/tremby/imgur.sh || imgur.shAUR
 • ix — Klient dla pastebin ix.io.
http://ix.io/client[dead link 2024-01-13 ⓘ] || ixAUR[broken link: package not found]
 • Pastebinit — Naprawdę mały skrypt Pythona, który działa jako klient Pastebin (zobacz pastebinit -l dla listy serwerów).
https://launchpad.net/pastebinit || pastebinit
https://github.com/seejohnrun/haste-client || ruby-hasteAUR
 • Wgetpaste — Skrypt Bash, który automatyzuje wklejanie do wielu usług pastebin.
http://wgetpaste.zlin.dk/ || wgetpaste

Komunikacja

Klienty Email

Zobacz także Wikipedia:Comparison of email clients

Konsolowe

 • aerc — Asynchroniczny klient poczty e-mail, w trakcie opracowywania.
https://sr.ht/~rjarry/aerc || aerc
 • alot — Eksperymentalny terminal MUA oparty na notmuch mail. Jest napisany w Pythonie przy użyciu zestawu narzędzi urwid.
https://github.com/pazz/alot || alot
 • Alpine — Szybki, łatwy w użyciu i licencjonowany przez Apache klient poczty e-mail oparty na Pine.
https://alpineapp.email/ || alpine-gitAUR
 • S-nail — system przetwarzania poczty ze składnią poleceń przypominającą ed z liniami zastąpionymi przez wiadomości. Zapewnia funkcjonalność mailx.
https://www.sdaoden.eu/code.html#s-mailx || s-nail
 • mu/mu4e — Indeksator poczty e-mail (mu) i klient dla emacsa (mu4e). Oparty na Xapian dla szybkiego wyszukiwania.
https://www.djcbsoftware.nl/code/mu/mu4e.html || muAUR
 • Mutt — Mały, ale bardzo wydajny klient poczty tekstowej.
http://www.mutt.org/ || mutt
 • NeoMutt — Czytnik poczty z wiersza poleceń (lub MUA). Jest to rozwidlenie Mutt z dodatkowymi funkcjami.
https://neomutt.org/ || neomutt
 • nmh — Modułowy system obsługi poczty.
https://www.nongnu.org/nmh/ || nmhAUR
 • notmuch — Szybki indeksator poczty zbudowany na bazie xapian.
https://notmuchmail.org/ || notmuch
 • sendemail — Lekki klient poczty elektronicznej SMTP napisany w Perlu.
http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/ || sendemailAUR
 • Sup — Klient poczty CLI z bardzo szybkim wyszukiwaniem, tagowaniem, wątkowaniem i działaniem podobnym do GMail.
https://sup-heliotrope.github.io/ || supAUR
 • swaks — Swiss Army Knife SMTP; Testowanie SMTP z wiersza poleceń, w tym TLS i AUTH, może być używane do wysyłania wiadomości e-mail.
https://jetmore.org/john/code/swaks/ || swaks
 • Wanderlust — Klient poczty e-mail i czytnik wiadomości dla Emacsa.
https://github.com/wanderlust/wanderlust/ || wanderlust

Graficzne

 • Balsa — Prosty i lekki klient poczty e-mail dla środowiska GNOME.
https://pawsa.fedorapeople.org/balsa/ || balsa
 • Betterbird — Fork thunderbird.
https://www.betterbird.eu/ || betterbird-binAUR
 • Claws Mail — Lekki klient poczty e-mail i czytnik wiadomości oparty na GTK.
https://www.claws-mail.org/ || claws-mail
 • ElectronMail — Nieoficjalna aplikacja desktopowa dla kilku dostawców szyfrowanej poczty e-mail (takich jak ProtonMail, Tutanota). Oparta na platformie Electron.
https://github.com/vladimiry/ElectronMail || electronmail-binAUR
 • Evolution — Dojrzały i bogaty w funkcje klient poczty e-mail, będący częścią projektu GNOME. Część gnome-extra.
https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/-/wikis/home || evolution
https://wiki.gnome.org/Apps/Geary || geary
 • Kmail — Dojrzały i bogaty w funkcje klient poczty e-mail. Część kde-pim.
https://kontact.kde.org/components/kmail/ || kmail
 • Kube — Nowoczesny klient do komunikacji i współpracy zbudowany przy użyciu QtQuick.
https://kube-project.com/ || kubeAUR
 • Mailspring — Fork Nylas Mail stworzony przez jednego z oryginalnych autorów. Płatna wersja "Pro" wymaga Mailspring ID i ma dodatkowe funkcje, takie jak drzemka, wyślij później. Oparta na platformie Electron.
https://getmailspring.com/ || mailspringAUR
https://www.seamonkey-project.org/ || seamonkeyAUR
 • Sylpheed — Lekki i przyjazny dla użytkownika klient poczty elektronicznej GTK.
https://sylpheed.sraoss.jp/en/ || sylpheedAUR
 • Thunderbird — Bogaty w funkcje klient poczty e-mail od Mozilli napisany w GTK.
https://www.thunderbird.net/ || thunderbird
 • Tutanota — Klient poczty e-mail dla usługi pocztowej Tutanota. Oparty na platformie Electron.
https://tutanota.com/ || tutanota-desktopAUR
 • Viagee — Umożliwia ona obsługę akcji poczty stacjonarnej, takich jak "Wyślij plik jako e-mail" lub łącza internetowe "mailto", przez klienta internetowego Gmail.
https://davesteele.github.io/viagee/ || viageeAUR

Przeglądarkowe

 • Nextcloud Mail — Aplikacja internetowa do obsługi poczty e-mail dla NextCloud.
https://github.com/nextcloud/mail || nextcloud-app-mail
 • Roundcube — Oparta na przeglądarce wielojęzyczna aplikacja kliencka IMAP z natywnym interfejsem użytkownika podobnym do aplikacji.
https://roundcube.net/ || roundcubemail
 • SquirrelMail — Poczta internetowa dla świrów (Webmail for Nuts)!
https://squirrelmail.org/ || squirrelmailAUR

Powiadamiacze pocztowe

 • Ayatana Webmail — Powiadomienia i akcje poczty internetowej dla dowolnego pulpitu.
https://tari.in/www/software/ayatana-webmail/ || ayatana-webmailAUR
 • Bubblemail — Usługa powiadamiania o nowej i nieprzeczytanej poczcie dla lokalnych skrzynek pocztowych, kont pop, imap i gnome online. Rozwinięcie Mailnag.
http://bubblemail.free.fr/ || bubblemailAUR
 • Gnubiff — Program do powiadamiania o nowej poczcie..
http://gnubiff.sourceforge.net/ || gnubiff
 • Mailnag — Rozszerzalny demon powiadomień pocztowych.
https://github.com/pulb/mailnag || mailnag

Serwery pocztowe

Zobacz Mail server.

 • DavMail — Brama wymiany POP/IMAP/SMTP/Caldav/Carddav/LDAP umożliwiająca użytkownikom korzystanie z dowolnego klienta poczty/kalendarza z serwerem Exchange.
https://davmail.sourceforge.net/ || davmailAUR
 • Modoboa — Modułowa platforma do hostingu i zarządzania pocztą, napisana w języku Python.
https://modoboa.org/ || modoboaAUR

Agenci pobierania poczty

Zobacz także Wikipedia:pl:Mail Retrival Agent.

 • fdm — Program do odbierania i dostarczania poczty.
https://github.com/nicm/fdm || fdm
 • Fetchmail — Narzędzie do zdalnego pobierania poczty e-mail.
https://www.fetchmail.info/ || fetchmail
 • getmail — Program do pobierania poczty POP3/IMAP4 z niezawodnym dostarczaniem Maildir i poleceń.
http://pyropus.ca/software/getmail/ || getmailAUR
 • hydroxide — Zewnętrzny, open-source'owy mostek ProtonMail CardDAV, IMAP i SMTP
https://github.com/emersion/hydroxide || hydroxideAUR
 • imapsync — Narzędzie do synchronizacji, kopiowania lub migracji IMAP
https://imapsync.lamiral.info/ || imapsync
 • isync — Synchronizator skrzynek pocztowych IMAP i MailDir
http://isync.sourceforge.net/ || isync
 • mpop — Mały, szybki klient POP3 nadający się jako zamiennik fetchmaila
https://marlam.de/mpop/ || mpop
 • vomit — Rust utility to sync between Maildir mailbox and IMAP mailbox
https://git.sr.ht/~bitfehler/vomit-sync/tree/master/item/cli/README.md || vsyncAUR (sync-only part of vomitAUR mail tookit)
 • OfflineIMAP — Synchronizuje wiadomości e-mail między dwoma repozytoriami.
https://www.offlineimap.org/ || offlineimap

Klienty komunikatorów internetowych

Zobacz także Wikipedia:Comparison of instant messaging clients oraz Wikipedia:Comparison of VoIP software.

Ta sekcja zawiera listę wszystkich programów klienckich z obsługą natychmiastowych wiadomości.

Klienty korzystające z wielu protokołów

Uwaga: Wszystkie komunikatory, które obsługują kilka sieci za pomocą bezpośrednich połączeń z nimi, należą do tej sekcji.

Liczba sieci obsługiwanych przez te klienty jest bardzo duża, ale (jak każdy klient wieloprotokołowy) zazwyczaj mają one bardzo ograniczoną obsługę funkcji specyficznych dla sieci lub nie mają jej wcale.

Konsolowe
 • BarnOwl — Klient czatu oparty na Ncurses z obsługą protokołów Zephyr, XMPP i IRC.
https://barnowl.mit.edu/ || barnowlAUR
 • BitlBee — Brama IRC do popularnych sieci czatu (XMPP i ICQ).
https://bitlbee.org/ || bitlbeeAUR
 • EKG2 — Klient XMPP, Gadu-Gadu, ICQ i IRC oparty na Ncurses.
https://github.com/ekg2/ekg2 || ekg2AUR
 • Finch — Klient czatu oparty na Ncurses, korzystający z libpurple i obsługujący wszystkie jego protokoły (Bonjour, Gadu-Gadu, Groupwise, ICQ, IRC, SIMPLE, XMPP, Zephyr).
https://developer.pidgin.im/wiki/Using%20Finch || finch
 • WeeChat — Modułowy, lekki klient IRC oparty na ncurses. Wiele innych protokołów jest obsługiwanych przez wtyczki.
https://weechat.org/ || weechat
Graficzne
 • Jitsi — Telefon audio/wideo VoIP i komunikator internetowy napisany w Javie, obsługujący protokoły takie jak SIP, XMPP, ICQ, IRC i wiele innych przydatnych funkcji.
https://jitsi.org/ || jitsiAUR
 • Lith — Klient WeeChat Relay, umożliwiający łączenie się z działającą instancją WeeChat z dowolnego miejsca.
https://lith.app/ || lith-gitAUR
 • Pidgin — Wieloprotokołowy komunikator internetowy z obsługą audio, który wykorzystuje libpurple i obsługuje wszystkie jego protokoły (Bonjour, Gadu-Gadu, Groupwise, ICQ, IRC, SIMPLE, XMPP, Zephyr).
https://pidgin.im/ || pidgin
 • Smuxi — Wieloplatformowy klient IRC, który obsługuje również XMPP.
https://smuxi.im/ || smuxiAUR
 • Thunderbird — Bogaty w funkcje klient poczty e-mail od Mozilli napisany w GTK.
https://www.thunderbird.net/ || thunderbird
 • Volt — Własny natywny klient desktopowy dla Skype, Telegram, Slack, XMPP, Discord, IRC i innych.
https://volt-app.com/ || voltAUR[broken link: package not found]

Klienty IRC

Zobacz także Wikipedia:Comparison of Internet Relay Chat clients.

Konsolowe
 • BitchX — Konsolowy klient IRC opracowany na podstawie popularnego ircII.
https://bitchx.sourceforge.net/ || bitchx-gitAUR
 • catgirl — Terminalowy klient IRC obsługujący tylko protokół TLS.
https://git.causal.agency/catgirl || catgirlAUR
 • ERC — Potężny, modułowy i rozszerzalny klient IRC dla Emacs.
https://savannah.gnu.org/projects/erc/ || included with emacs
 • ii — Lekki jak piórko klient IRC, dosłownie odczytaj konwersację: tail -f i zapisz z powrotem twoje odpowiedzi do pliku: echo.
https://tools.suckless.org/ii/ || iiAUR
 • ircii — Najstarszy utrzymywany klient IRC, który twierdzi, że jest mały i szybki dzięki ograniczonemu zestawowi funkcji.
http://www.eterna23.net/ircii/ || irciiAUR
 • Irssi — Wysoce konfigurowalny klient IRC oparty na ncurses.
https://irssi.org/ || irssi
 • pork — Programowalny, oparty na ncurses klient IRC, który w większości wygląda i działa jak ircII.
http://dev.ojnk.net/ || pork
 • ScrollZ — Zaawansowany klient IRC oparty na ircII.
https://www.scrollz.info/ || scrollzAUR

An IRC client that works best with bouncers (e.g. soju-gitAUR): no logs are kept, history is fetched from the server via CHATHISTORY, networks are fetched from the server via [https://git.sr.ht/~emersion/soju/tree/master/item/doc/ext/bouncer-networks.md bouncer-networks |https://sr.ht/~taiite/senpai/%7Csenpai}}

 • sic — Niezwykle prosty klient IRC, podobny do ii.
https://tools.suckless.org/sic/ || sicAUR
 • tiny — klient IRC napisany w języku Rust z przejrzystym interfejsem
https://github.com/osa1/tiny || tinyAUR
Graficzne
 • ChatZilla — Czysty, łatwy w użyciu i wysoce rozszerzalny klient Internet Relay Chat (IRC), zbudowany na platformie Mozilla przy użyciu XULRunner. Wchodzi w skład pakietu SeaMonkey.
http://chatzilla.hacksrus.com/ || seamonkeyAUR
 • Halloy — Klient IRC o otwartym kodzie źródłowym napisany w języku Rust, z biblioteką GUI iced.
https://halloy.squidowl.org/ || halloyAUR
 • HexChat — Fork XChat dla systemów Linux i Windows.
https://hexchat.github.io/ || hexchat
https://konversation.kde.org/ || konversation
 • KVIrc — Oparty na Qt klient IRC z rozbudowaną obsługą motywów.
http://kvirc.net/ || kvirc
 • Loqui — Klient IRC GTK.
https://loqui.sunnyone.org/ || loquiAUR
 • LostIRC — Prosty klient IRC GTK z automatycznym uzupełnianiem zakładek, obsługą wielu serwerów, logowaniem i innymi funkcjami.
http://lostirc.sourceforge.net || lostircAUR
 • Polari — Prosty klient IRC projektu GNOME. Część gnome-extra.
https://apps.gnome.org/Polari/ || polari
 • Quassel — Nowoczesny, wieloplatformowy, rozproszony klient IRC.
https://quassel-irc.org/ || KDE: quassel-monolithic, Qt: quassel-monolithic-qt
 • Srain — Nowoczesny, piękny klient IRC napisany w GTK 3.
https://srain.silverrainz.me || srainAUR

Klienty XMPP

Zobacz także Wikipedia:XMPP.

Konsolowe
 • Freetalk — Klient XMPP oparty na konsoli.
https://www.gnu.org/software/freetalk/ || freetalkAUR
 • jabber.el — Minimalny klient XMPP dla Emacsa.
http://emacs-jabber.sourceforge.net/ || emacs-jabberAUR
 • MCabber — Mały klient konsoli XMPP, zawiera funkcje: SSL, PGP, MUC, OTR i UTF8.
https://mcabber.com/ || mcabber
 • Poezio — Klient XMPP z obsługą IRC
https://poez.io/ || poezioAUR
 • Profanity — Konsolowy klient XMPP zainspirowany przez Irssi.
https://profanity-im.github.io/ || profanity
Graficzne
 • Converse.js — Internetowy klient czatu XMPP napisany w JavaScript.
https://conversejs.org/ || conversejs-gitAUR
 • Dino — Nowoczesny, łatwy w użyciu klient XMPP z obsługą PGP i OMEMO.
https://dino.im/ || dino
 • Gajim — Klient XMPP z obsługą audio napisany w Pythonie przy użyciu GTK.
https://gajim.org/ || gajim
 • Kaidan — Prosty, przyjazny dla użytkownika klient Jabber/XMPP zapewniający nowoczesny interfejs użytkownika wykorzystujący Kirigami i QtQuick.
https://www.kaidan.im/ || kaidan
 • Kadu — Oparty na Qt klient XMPP i Gadu-Gadu.
http://www.kadu.im/ || kaduAUR
 • Libervia (Salut à Toi) — Frontend webowy dla Salut à Toi, wielofunkcyjnego klienta XMPP
https://libervia.org/ || libervia-web-hgAUR
 • Nextcloud JavaScript XMPP Client — Aplikacja czatu dla Nextcloud z XMPP, szyfrowaniem end-to-end, połączeniami wideo, transferem plików i czatem grupowym.
https://github.com/nextcloud/jsxc.nextcloud || nextcloud-app-jsxcAUR
 • Psi — Klient XMPP oparty na Qt.
https://psi-im.org/ || psi lub psi-nowebengine
 • Spark — Wieloplatformowy klient do współpracy XMPP w czasie rzeczywistym, zoptymalizowany pod kątem biznesu i organizacji.
https://www.igniterealtime.org/projects/spark/ || sparkAUR
 • Swift — Klient XMPP napisany w C++ z Qt i Swiften.
https://swift.im/ || swift-imAUR
 • Tkabber — Łatwy do zhakowania, bogaty w funkcje klient XMPP autorstwa autora serwera XMPP ejabberd.
http://tkabber.jabber.ru/ || tkabberAUR
 • Vacuum IM — W pełni funkcjonalny, wieloplatformowy klient XMPP.
https://github.com/Vacuum-IM/vacuum-im || vacuum-imAUR

Klienty SIP

Zobacz także Wikipedia:List of SIP software#Clients.

 • Blink — Najnowocześniejszy, łatwy w użyciu klient SIP.
https://icanblink.com/ || blinkAUR
 • baresip — przenośny i modułowy agent użytkownika SIP z obsługą audio i wideo
https://github.com/baresip/baresip || baresip
 • Jami — Kompatybilny z protokołem SIP telefon programowy i komunikator internetowy dla zdecentralizowanej sieci Jami. Wcześniej znany jako Ring i SFLphone.
https://jami.net/ || jami-qt
 • Linphone — Aplikacja telefoniczna VoIP (klient SIP) do swobodnego komunikowania się z ludźmi przez Internet za pomocą głosu, wideo i tekstowych wiadomości błyskawicznych.
https://www.linphone.org/ || linphone-desktopAUR
 • Twinkle — Telefon programowy Qt do komunikacji VoIP i IM przy użyciu protokołu SIP.
http://twinkle.dolezel.info/ || twinkleAUR
 • Zoiper — Zastrzeżony telefon programowy VoIP SIP i IAX2
https://zoiper.com || zoiper-binAUR

Klienty Matrix

Zobacz także Matrix i Matrix Clients.

 • Cinny — Cinny to klient matrix skupiający się przede wszystkim na prostym, eleganckim i bezpiecznym interfejsie. Aplikacja desktopowa została stworzona przy użyciu Tauri.
https://github.com/cinnyapp/cinny-desktop || cinny-desktopAUR
 • Element — Błyszczący klient Matrix z naciskiem na wydajność i użyteczność. Aplikacja webowa i desktopowa oparta na platformie Electron.
https://element.io/ || element-web, element-desktop
 • FluffyChat — Wieloplatformowy klient Matrix z prostym i przejrzystym interfejsem użytkownika napisanym w Dart/Flutter.
https://fluffychat.im/ || fluffychatAUR
 • Fractal — Klient Matrix dla środowiska GNOME napisany w języku Rust.
https://wiki.gnome.org/Apps/Fractal || fractal
 • Gomuks — Klient Terminal Matrix napisany w Go przy użyciu mautrix i mauview.
https://maunium.net/go/gomuks || gomuks
 • Moment — Fantazyjny, konfigurowalny, obsługiwany za pomocą klawiatury klient czatu Matrix do szyfrowanej i zdecentralizowanej komunikacji. Napisany w Qt/QML + Python z nio, fork porzuconego Mirage.
momentAUR || momentAUR
 • Neochat — Klient KDE dla protokołu Matrix.
https://apps.kde.org/neochat/. Część kde-network. || neochat
 • nheko — Klient stacjonarny dla protokołu Matrix.
https://github.com/Nheko-Reborn/nheko || nheko
 • Quaternion — Oparty na Qt5 klient IM dla protokołu Matrix.
https://github.com/QMatrixClient/Quaternion || quaternionAUR
 • QuickMedia — Inspirowany rofi natywny klient usług sieciowych. Obsługuje Matrix i kilka innych witryn.
https://git.dec05eba.com/QuickMedia/about/ || quickmedia-gitAUR
 • SchildiChat — Klient Matrix oparty na Element z bardziej tradycyjną obsługą wiadomości błyskawicznych. Oparty na platformie Electron.
https://schildi.chat/ || schildichat-desktopAUR
 • Spectral — Oparty na Qt5 wieloplatformowy klient Glossy dla Matrix.
https://gitlab.com/spectral-im/spectral || spectral-matrixAUR
 • Syphon — Zorientowany na prywatność, wieloplatformowy klient Matrix z obsługą E2EE, obecnie w wersji alfa.
https://github.com/syphon-org/syphon || syphon-binAUR

Klienty Tox

Zobacz także Tox i porównanie klientów

 • qTox — Potężny klient Tox napisany w C++/Qt, który jest zgodny z wytycznymi projektowymi Tox.
https://qtox.github.io/ || qtox[broken link: package not found]
 • ratox — Klient tox oparty na FIFO.
https://git.z3bra.org/ratox/file/README.html || ratox-gitAUR
 • Toxic — klient Tox oparty na ncurses
https://github.com/Jfreegman/toxic || toxic
 • Toxygen — Klient Tox napisany w czystym Pythonie3.
https://github.com/toxygen-project/toxygen || toxygen-gitAUR
 • Venom — nowoczesny klient Tox dla pulpitu GNU/Linux
https://github.com/naxuroqa/Venom || venomAUR
 • µTox — Lekki klient Tox.
https://github.com/uTox/uTox || utox

Komunikatory LAN

Zobacz także Avahi#Link-Local (Bonjour/Zeroconf) chat i Wikipedia:Comparison of LAN messengers.

 • BeeBEEP — Bezpieczny komunikator sieci LAN.
https://www.beebeep.net/ || beebeep
 • iptux — Oprogramowanie do komunikacji LAN, kompatybilne z IP Messenger.
https://github.com/iptux-src/iptux || iptux

Klienty P2P do przesyłania wiadomości

Zobacz także Ring i Tox.

 • Briar — Briar to aplikacja do przesyłania wiadomości przeznaczona dla aktywistów, dziennikarzy i wszystkich innych osób, które potrzebują bezpiecznego, łatwego i niezawodnego sposobu komunikacji.
https://briarproject.org/ || briar-desktopAUR, briar-headlessAUR
 • Patchwork — Zdecentralizowana aplikacja do przesyłania i udostępniania wiadomości zbudowana na bazie Secure Scuttlebutt (SSB). Oparta na platformie Electron.
https://github.com/ssbc/patchwork || ssb-patchworkAUR
 • RetroShare — Bezserwerowy szyfrowany komunikator internetowy z funkcją udostępniania plików, grupami czatów i pocztą.
https://retroshare.cc/ || retroshareAUR
 • Ricochet — Anonimowy komunikator internetowy peer-to-peer oparty na ukrytych usługach Tor.
https://www.ricochetrefresh.net/ || ricochet-refreshAUR

Inne klienty IM

 • BlueJeans — Własna aplikacja desktopowa do połączeń wideo BlueJeans. Oparta na platformie Electron.
https://www.bluejeans.com/ || bluejeansAUR
 • Caprine — Nieoficjalna aplikacja Facebook Messenger. Oparta na platformie Electron.
https://github.com/sindresorhus/caprine || caprineAUR
 • Chatterino — Klient czatu dla czatu Twitch.
https://chatterino.com/ || chatterino2-gitAUR
 • Delta Chat — Zorientowana na prywatność aplikacja do czatowania oparta na poczcie e-mail. Oparta na platformie Electron.
https://delta.chat/ || deltachat-desktop-gitAUR
 • Discord — Opatentowana aplikacja do czatu głosowego i tekstowego dla graczy, która jest bezpłatna i działa zarówno na komputerze stacjonarnym, jak i telefonie. Oparta na platformie Electron.
https://discordapp.com/ || discord
 • Flare — Nieoficjalny klient Signal oparty na GTK.
https://gitlab.com/schmiddi-on-mobile/flare || flareAUR
 • Gitter — Produkt komunikacyjny dla społeczności i zespołów na GitLab i GitHub.
https://gitter.im/ || gitter-binAUR
 • IRCCloud — Klient desktopowy dla nowoczesnej, zawsze połączonej usługi klienta IRC. Oparty na platformie Electron.
https://www.irccloud.com/ || irccloudAUR[broken link: package not found]
 • Jitsi Meet — Aplikacja desktopowa dla Jitsi Meet. Oparta na platformie Electron.
https://github.com/jitsi/jitsi-meet-electron || jitsi-meet-desktopAUR
 • Kotatogram Desktop — Eksperymentalny fork Telegram Desktop.
https://kotatogram.github.io/ || kotatogram-desktopAUR
 • Matterhorn — Klient konsoli dla systemu czatu Mattermost.
https://github.com/matterhorn-chat/matterhorn || matterhornAUR
 • Mattermost Desktop — Aplikacja desktopowa dla Mattermost. Oparta na platformie Electron.
https://github.com/mattermost/desktop || mattermost-desktop
https://teams.microsoft.com/downloads || teamsAUR
 • Mumble — Aplikacja do rozmów głosowych podobna do TeamSpeak.
https://www.mumble.info/ || mumble
 • Paper Plane — Czatuj przez Telegram na nowoczesnym i eleganckim kliencie.
https://github.com/paper-plane-developers/paper-plane || paper-plane-gitAUR
 • QQ — Własne oprogramowanie do obsługi wiadomości błyskawicznych opracowane przez firmę Tencent (imitujące ICQ).
https://im.qq.com/ || linuxqqAUR
 • Rocket.Chat Desktop — Aplikacja desktopowa dla Rocket.Chat. Oparta na platformie Electron.
https://github.com/RocketChat/Rocket.Chat.Electron || rocketchat-desktopAUR
 • Ruqola — Klient Rocket.Chat dla pulpitu KDE.
https://apps.kde.org/ruqola/ || ruqolaAUR
 • Session Desktop — Komunikator oparty na routingu cebulowym. Oparty na platformie Electron.
https://getsession.org/ || session-desktopAUR
 • Signal Desktop — Aplikacja desktopowa dla prywatnego komunikatora Signal. Oparta na platformie Electron.
https://github.com/signalapp/Signal-Desktop || signal-desktop
 • Skype — Popularna, ale zastrzeżona aplikacja do komunikacji głosowej i wideo. Oparta na platformie Electron.
https://www.skype.com/ || skypeforlinux-binAUR
 • Slack — Własny klient Slack dla komputerów stacjonarnych. Oparty na platformie Electron.
https://slack.com/ || slack-desktopAUR
 • teams-for-linux — Nieoficjalny klient Microsoft Teams dla systemu Linux. Oparty na platformie Electron.
https://github.com/IsmaelMartinez/teams-for-linux || teams-for-linuxAUR
 • TeamSpeak — Autorska aplikacja VoIP, której grupą docelową są gracze.
https://www.teamspeak.com/ || teamspeak3
 • TeamTalk — Własna aplikacja VoIP z czatem wideo, udostępnianiem plików i pulpitu. Udostępnianie pulpitu nie działa jednak w systemie Linux. Pakiet AUR jest tylko serwerem, ale klient jest tworzony w procesie make.
https://bearware.dk || teamtalkAUR
 • Telegram Desktop — Oficjalny klient Telegram na komputery.
https://desktop.telegram.org/ || telegram-desktop
 • Viber — Zastrzeżone wieloplatformowe oprogramowanie IM i VoIP.
https://www.viber.com/products/linux/ || viberAUR
 • Wire — Nowoczesny, prywatny komunikator. Oparty na platformie Electron.
https://wire.com/ || wire-desktop
 • YakYak — Nieoficjalny desktopowy klient dla Google Hangouts. Oparty na platformie Electron.
https://github.com/yakyak/yakyak || yakyak-gitAUR[broken link: package not found]
 • Zoom — Własna aplikacja do wideokonferencji, spotkań online i wiadomości grupowych.
https://zoom.us/ || zoomAUR
 • Zulip — Klient desktopowy dla czatu grupowego Zulip. Oparty na platformie Electron.
https://zulipchat.com/apps/linux || zulip-desktopAUR

Serwery komunikatorów internetowych

Zobacz także Wikipedia:Comparison of instant messaging protocols.

Serwery IRC

 • InspIRCd — Stabilny, nowoczesny i lekki demon IRC.
https://www.inspircd.org/ || inspircdAUR
 • IRCD-Hybrid — Lekki, wysokowydajny demon czatu przekaźnika internetowego.
https://www.ircd-hybrid.org/ || ircd-hybridAUR
 • miniircd — Mały i wolny od konfiguracji serwer IRC, odpowiedni do użytku prywatnego.
https://github.com/jrosdahl/miniircd || miniircd-gitAUR
 • ngIRCd — Darmowy, przenośny i lekki serwer Internet Relay Chat dla małych lub prywatnych sieci.
https://ngircd.barton.de/ || ngircdAUR
 • Ergo — Nowoczesny i prosty w konfiguracji serwer IRC napisany w języku Go. Łączy w sobie funkcje IRCd, frameworka usług i bouncera.
https://ergo.chat/ || ergochatAUR
 • UnrealIRCd — Serwer IRC o otwartym kodzie źródłowym.
https://www.unrealircd.org/ || unrealircd

Serwery XMPP

 • Prosody — Serwer XMPP napisany w języku programowania Lua. Prosody został zaprojektowany jako lekki i wysoce rozszerzalny. Jest licencjonowany na podstawie liberalnej licencji Licencja MIT.
https://prosody.im/ || prosody
 • Ejabberd — Solidny, skalowalny i rozszerzalny serwer XMPP napisany w języku Erlang
https://www.ejabberd.im/ || ejabberd
 • Jabberd2 — Serwer XMPP napisany w języku C na licencji GNU General Public License. Został zainspirowany przez jabberd14.
https://jabberd2.org/ || jabberd2AUR
 • Openfire — Wieloplatformowy serwer XMPP IM napisany w Javie
https://www.igniterealtime.org/projects/openfire/ || openfire

Serwery SIP

Zobacz także Wikipedia:List of SIP software#Servers.

 • Asterisk — Kompletne rozwiązanie PBX.
https://www.asterisk.org/ || asteriskAUR
 • Kamailio — Solidny serwer SIP.
https://www.kamailio.org/ || kamailioAUR
 • openSIPS — SIP proxy/serwer dla głosu, wideo, IM, obecności i innych rozszerzeń SIP.
https://opensips.org/ || opensips
 • Repro — Darmowy serwer SIP o otwartym kodzie źródłowym.
https://www.resiprocate.org/About_Repro || reproAUR
 • Yate — Zaawansowany, dojrzały, elastyczny serwer telefonii, który jest używany do VoIP i sieci stacjonarnych, a także dla tradycyjnych operatorów komórkowych i MVNO.
https://yate.ro/ || yate

Inne serwery IM

 • Mattermost — Serwer chmury prywatnej typu open source, alternatywa dla Slack.
https://github.com/mattermost/mattermost-server || mattermost
 • Murmur — Serwer aplikacji czatu głosowego dla Mumble.
https://www.mumble.info/ || mumble-server
 • Nextcloud Talk — Aplikacja do wideokonferencji i audio dla Nextcloud.
https://github.com/nextcloud/spreed || nextcloud-app-spreed
 • Rocket.Chat — Serwer czatu internetowego, opracowany w JavaScript, przy użyciu frameworka Meteor fullstack.
https://github.com/RocketChat/Rocket.Chat || rocketchat-serverAUR
 • Synapse — Referencyjny serwer domowy dla protokołu Matrix.
https://github.com/matrix-org/synapse || matrix-synapse
 • TeamSpeak Server — Zastrzeżony serwer konferencyjny VoIP.
https://teamspeak.com/ || teamspeak3-server
 • uMurmur — Minimalistyczny serwer Mumble.
https://umurmur.net/ || umurmur

Oprogramowanie do współpracy

Zobacz także Wikipedia:pl:Oprogramowanie do pracy grupowej.

 • Citadel/UX — Obejmuje serwer poczty e-mail i list mailingowych, komunikatory internetowe, książki adresowe, kalendarz/planowanie, tablice ogłoszeń oraz silniki wiki i blogów.
https://www.citadel.org/ || webcitAUR
 • SOGo — Serwer oprogramowania do pracy grupowej oparty na OpenGroupware.org (OGo) i serwerze aplikacji SOPE.
https://sogo.nu/ || sogoAUR

Oprogramowanie forum

 • Discourse — Proste, płaskie forum, na którym odpowiedzi spływają w dół strony.
https://www.discourse.org/ || discourseAUR

Serwery do skracania linków

 • microbin — Niewielki, samodzielny, konfigurowalny wklejak i skracacz adresów URL napisany w języku Rust.
https://github.com/szabodanika/microbin || microbinAUR
 • shlink — Samozwańczy, ostateczny, hostowany skracacz adresów URL.
https://shlink.io/ || shlinkAUR
 • YOURLS — Samoobsługowa usługa skracania linków napisana w PHP.
https://yourls.org/ || yourlsAUR

Wiadomości, RSS i blogi

Agregatory wiadomości

Web feeds aggregators. Some email clients are also able to act as news aggregator: Claws Mail RSSyl plugin, Evolution, SeaMonkey Mail & Newsgroups, Thunderbird.

Agregatory kanałów internetowych. Niektóre klienty Email mogą również działać jako agregatory wiadomości: Claws Mail Evolution, SeaMonkey Mail & Newsgroups, Thunderbird.

Zobacz także Wikipedia:Comparison of feed aggregators.

Konsolowe

 • Canto — Agregator RSS Ncurses.
https://github.com/themoken/canto-curses || canto-curses
 • Ditch The Bell — Wysoce konfigurowalny, oparty na systemie Linux powiadamiacz pulpitu dla kanałów RSS/Atom.
https://github.com/eschermoore/ditchthebell || dtbell-gitAUR
 • Gnus — Klient poczty e-mail, NNTP i RSS dla Emacsa.
https://www.gnus.org/ || emacs
 • feed2imap-gofeed2imap ponownie zaimplementowany w Go, który agreguje RSS/Atom/jsonfeed do folderów skrzynki pocztowej IMAP.
https://github.com/Necoro/feed2imap-go || feed2imap-goAUR
 • Newsboat — Agregator RSS Ncurses z układem i powiązaniami klawiszy podobnymi do klienta poczty e-mail Mutt.
https://newsboat.org/ || newsboat
 • Newsraft — Czytnik kanałów z interfejsem użytkownika ncurses. Jest mocno inspirowany Newsboat i stara się być jego lekkim odpowiednikiem.
https://codeberg.org/grisha/newsraft/ || newsraftAUR
 • Rawdog — "RSS Aggregator Without Delusions Of Grandeur", który przetwarza kanały RSS/CDF/Atom na statyczną stronę HTML z artykułami w porządku chronologicznym.
https://offog.org/code/rawdog/ || rawdogAUR
 • rss2email — Agregacja kanałów RSS/Atom do skrzynki pocztowej IMAP/Maildir jako zadanie cronjob.
https://github.com/rss2email/rss2email || rss2email
 • sfeed — Zorientowany na Crontab, skryptowanlny agregator kanałów z narzędziem parsera RSS/Atom oraz prostym czytnikiem ncurses.
https://codemadness.org/sfeed-simple-feed-parser.html || sfeedAUR
 • Snownews — Czytnik wiadomości RSS w trybie tekstowym.
https://sourceforge.net/projects/snownews/ || snownewsAUR

Graficzne

https://apps.kde.org/akregator/ || akregator
 • Alligator — Oparty na Kirigami czytnik kanałów RSS/Atom dla urządzeń mobilnych. Część kde-network.
https://apps.kde.org/alligator/ || alligator
 • Feeds — Czytnik kanałów RSS/Atom dla środowiska GNOME.
https://gabmus.gitlab.io/gnome-feeds/ || gfeeds
 • Fluent Reader — Nowoczesny desktopowy czytnik RSS zbudowany przy użyciu React i Fluent UI. Oparty na platformie Electron.
https://hyliu.me/fluent-reader/ || fluent-readerAUR
 • HackUp — Czytaj Hacker News z pulpitu.
https://github.com/mdh34/hackup || hackup-gitAUR
 • Liferea — Agregator wiadomości GTK dla internetowych kanałów informacyjnych i blogów.
https://lzone.de/liferea/ || liferea
 • NewsFlash — Nowoczesny czytnik kanałów zaprojektowany dla środowiska GNOME. Duchowy następca FeedReader.
https://apps.gnome.org/NewsFlash/ || newsflash
 • Nextcloud News — Czytnik kanałów RSS/Atom dla Nextcloud.
https://github.com/nextcloud/news || nextcloud-app-news
 • Raven — Prosty desktopowy czytnik RSS stworzony przy użyciu VueJS. Oparty na platformie Electron.
https://ravenreader.app/ || raven-readerAUR
 • RSS Guard — Bardzo mały czytnik wiadomości RSS i ATOM opracowany przy użyciu frameworka Qt.
https://github.com/martinrotter/rssguard || rssguard or rssguard-lite
 • selfoss — Nowy wielofunkcyjny czytnik RSS, transmisja na żywo, mashup, agregacja aplikacji internetowych.
https://selfoss.aditu.de/ || selfossAUR
 • Tickr — Czytnik RSS oparty na GTK, który wyświetla kanały jako płynnie przewijaną linię na pulpicie, znaną ze stacji telewizyjnych.
https://www.open-tickr.net/ || tickrAUR
 • Tiny Tiny RSS — Internetowy agregator kanałów informacyjnych (RSS/Atom).
https://tt-rss.org/ || tt-rss

Klienty do podcastów

Niektóre odtwarzacze multimedialne mogą również działać jako klient podcastów: Amarok, Cantata, Clementine, Goggles Music Manager, Rhythmbox, VLC media player. git-annex może również funkcjonować jako podcatcher..

Zobacz także Wikipedia:List of podcatchers.

Konsolowe

 • castero — Klient podcastu TUI dla terminala.
https://github.com/xgi/castero || castero-gitAUR
 • castget — Prosty program do pobierania załączników RSS z wiersza poleceń, przeznaczony głównie do automatycznego, nienadzorowanego pobierania podcastów.
https://castget.johndal.com/ || castget
 • gpo — Interfejs trybu tekstowego gPodder.
https://gpodder.github.io/ || gpodder
 • Greg — Agregator podcastów działający w wierszu poleceń.
https://github.com/manolomartinez/greg || greg-gitAUR
 • pcd — Minimalny klient podcastów napisany w Go
https://github.com/kvannotten/pcd || pcdAUR

Graficzne

 • CPod — Prosta, piękna aplikacja do podcastów. Oparta na platformie Electron.
https://github.com/z-------------/CPod || cpodAUR
 • GNOME Podcasts — Klient podcastów dla środowiska GNOME Desktop napisany w języku Rust.
https://apps.gnome.org/Podcasts/ || gnome-podcasts
 • gPodder — Klient podcastów i agregator mediów (interfejs GTK).
https://gpodder.github.io/ || gpodder
 • Vocal — Prosty klient podcastów dla Modern Desktop (GTK).
https://vocalproject.net/ || vocalAUR
 • Kasts — Konwergentna aplikacja do podcastów, która wygląda dobrze na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych. Część kde-multimedia.
https://apps.kde.org/kasts/ || kasts
 • Pocket Casts — Opakowanie Electron wokół aplikacji internetowej Pocket Casts z obsługą MPRIS (sterowanie multimediami).
https://pocketcasts.com/ || pocket-casts-linuxAUR

Czytniki wiadomości Usenet

Niektóre klienty Email są również w stanie działać jako czytnik wiadomości Usenet: Claws Mail, Evolution, NeoMutt, SeaMonkey Mail & Newsgroups, Sylpheed, Thunderbird.

Zobacz także: Wikipedia:List of Usenet newsreaders, Wikipedia:Comparison of Usenet newsreaders.

Konsolowe

 • nn — Alternatywny, bardziej przyjazny dla użytkownika (oparty na curses) czytnik wiadomości Usenet dla systemu UNIX.
http://www.nndev.org/ || nnAUR
 • slrn — Tekstowy klient wiadomości.
https://www.slrn.org/ || slrnAUR
 • tin — Wieloplatformowy czytnik wiadomości UseNet oparty na protokole NNTP i buforze.
http://tin.org/ || tinAUR
 • trn — Tekstowy czytnik wiadomości Usenet z wątkami.
http://trn.sourceforge.net/ || trnAUR

Graficzne

 • NZBGet — Program do pobierania plików binarnych Usenet .nzb z interfejsem WWW i CLI.
https://nzbget.net/ || nzbget
 • Pan — Czytnik wiadomości Usenet GTK, który dobrze radzi sobie zarówno z tekstem, jak i plikami binarnymi.
https://pan.rebelbase.com/ || panAUR
 • SABnzbd — Napisana w Pythonie aplikacja webowa binarnego czytnika wiadomości o otwartym kodzie źródłowym.
https://sabnzbd.org/ || sabnzbdAUR
 • XRN — Czytnik wiadomości Usenet dla X Window System.
http://www.mit.edu/people/jik/software/xrn.html || xrnAUR

Klienty mikroblogów

 • Choqok — Klient mikroblogowania dla KDE, który obsługuje Mastodon, Pump.io i GNU social.
https://choqok.kde.org/ || choqok-gitAUR
 • Dianara — Klient Pump.io napisany w Qt.
https://jancoding.wordpress.com/dianara/ || dianaraAUR
 • Giara — Aplikacja Reddit zbudowana przy użyciu Pythona, GTK i Handy.
https://gitlab.gnome.org/World/giara || giaraAUR
 • Lemmy-UI — Oficjalna aplikacja internetowa dla lemmy.
https://github.com/LemmyNet/lemmy-ui || lemmy-uiAUR
 • Lemoa — Natywny klient Gtk dla Lemmy.
https://github.com/lemmygtk/lemoa || lemoa-gitAUR
 • Mikutter — Prosty, potężny klient Mastodon wykorzystujący GTK i Ruby.
https://mikutter.hachune.net/ || mikutterAUR
 • Pumpa — Klient Pump.io napisany w C++ i Qt.
https://pumpa.branchable.com/ || pumpa-gitAUR
 • Tokodon — Klient Mastodon dla środowiska KDE. Część kde-network.
https://apps.kde.org/tokodon/ || tokodon
 • toot — Narzędzie CLI i TUI do interakcji z instancjami Mastodon.
https://github.com/ihabunek/toot || toot
 • tuba — Klient GTK4 dla Mastodona.
https://tuba.geopjr.dev/ || tuba
 • Whalebird — Aplikacja kliencka Mastodon. Oparta na platformie Electron.
https://whalebird.social/ || whalebirdAUR

Silniki blogów

Zobacz także Wikipedia:Blog software and Wikipedia:List of content management systems.

Uwaga: Menedżery treści, sieci społecznościowe i wydawcy blogów pełnią wiele różnych funkcji.
 • Diaspora — Rozproszona sieć społecznościowa świadoma prywatności.
https://diasporafoundation.org || diaspora-mysqlAUR or diaspora-postgresqlAUR
 • Drupal — Oparta na PHP platforma zarządzania treścią.
https://www.drupal.org/ || drupal
 • Joomla — System zarządzania treścią php (CMS), który umożliwia tworzenie stron internetowych i rozbudowanych aplikacji online.
https://www.joomla.org/ || joomlaAUR
 • Wordpress — Narzędzie blogowe i platforma publikacyjna.
https://wordpress.org/ || wordpress

Generatory stron statycznych

 • Hexo — Szybki, prosty i potężny framework blogowy.
https://hexo.io/ || hexo-cliAUR
 • Hugo — Hugo to generator statycznych stron HTML i CSS napisany w języku Go. Jest zoptymalizowany pod kątem szybkości, łatwości użytkowania i konfigurowalności.
https://gohugo.io/ || hugo
 • Jekyll — Statyczny silnik blogowy napisany w Rubim, obsługujący Markdown, tekstylia i inne formaty.
https://jekyllrb.com/ || jekyllAUR
 • Nikola — Statyczny generator stron napisany w Pythonie, z przyrostowymi przebudowami i wieloma formatami znaczników.
https://getnikola.com/ || nikola
 • Pelican — Generator statycznych stron internetowych oparty na Pythonie.
https://docs.getpelican.com/ || pelican
 • Zola — Opiniowany generator stron statycznych napisany w języku Rust.
https://www.getzola.org/ || zola

Oprogramowanie galerii

 • Bizou — Bardzo prosta galeria obrazów napisana w PHP zgodnie z zasadą KISS.
http://positon.org/bizou/ || bizouAUR
 • fgallery — Generator statycznych galerii zdjęć bez zbędnych dodatków oraz o stylowym, minimalistycznym wyglądzie.
https://www.thregr.org/wavexx/software/fgallery/ || fgalleryAUR
 • jAlbum — Bezpłatne, wieloplatformowe oprogramowanie do zarządzania i tworzenia cyfrowych albumów lub galerii zdjęć.
https://jalbum.net/en/ || jalbumAUR
 • jolly — Narzędzie do statycznego generowania galerii z obrazów.
https://gitlab.com/prior99/jolly || jollyAUR
 • llgal — Łatwy i szybki generator galerii online oparty na iGal.
http://bgoglin.free.fr/llgal/ || llgalAUR
 • thumbsup — Statyczna galeria internetowa dla wszystkich zdjęć i filmów.
https://thumbsup.github.io/ || nodejs-thumbsupAUR
 • Photoview — Galeria zdjęć dla samodzielnie hostowanych serwerów osobistych.
https://photoview.github.io/ || photoviewAUR
 • Piwigo — Aplikacja internetowa do zarządzania kolekcją zdjęć i innych multimediów.
https://piwigo.org/ || piwigoAUR
 • revela — Generator statycznej galerii obrazów...
https://sr.ht/~yaroslav/revela/ || revelaAUR
 • Sigal — Prosty generator galerii statycznych.
http://sigal.saimon.org/en/latest/ || sigal
 • ZenphotoCMS — CMS dla samodzielnie hostowanych stron internetowych z galeriami.
https://www.zenphoto.org/ || zenphotoAUR

Pulpit zdalny

Zobacz także Wikipedia:Remote desktop software oraz Wikipedia:Comparison of remote desktop software.

Zobacz także Chrome Remote Desktop dla rozwiązania opartego na przeglądarce internetowej.

Klienty pulpitu zdalnego

 • AnyDesk — Zastrzeżone oprogramowanie do zdalnego pulpitu.
https://anydesk.com/ || anydesk-binAUR
 • GNOME Connections — Klient zdalnego pulpitu dla środowiska GNOME. Obsługuje protokoły RDP i VNC. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Connections/ || gnome-connections
 • GVncViewer — Prosty klient VNC na Gtk-VNC. Uruchamiany za pomocą gvncviewer.
https://wiki.gnome.org/Projects/gtk-vnc || gtk-vnc
 • KRDC — Klient pulpitu zdalnego dla KDE. Obsługuje RDP i VNC. Część kde-network.
https://apps.kde.org/krdc/ || krdc
 • Remmina — Klient zdalnego pulpitu napisany w GTK. Obsługuje protokoły RDP, VNC, NX, XDMCP i SSH.
https://remmina.org/ || remmina
 • Remote Viewer — Prosty klient zdalnego wyświetlania. Obsługuje SPICE i VNC.
https://virt-manager.org/ || virt-viewer
 • Remotely — Prosta przeglądarka VNC dla GNOME. Przestała być używana.
https://gitlab.gnome.org/World/Remotely || remotelyAUR
 • RustDesk — Oprogramowanie do zdalnego pulpitu, open source, napisane w języku Rust.
https://rustdesk.com || rustdeskAUR
 • Sunlogin Remote Control — Autorskie oprogramowanie obsługujące zdalne sterowanie urządzeniami mobilnymi, systemami Windows, Mac, Linux i innymi. Wykorzystuje własny, zastrzeżony protokół.
https://sunlogin.oray.com/en/about/about || sunloginclientAUR
 • ToDesk — Własny klient zdalnego pulpitu, który nadaje się do zdalnej pracy zespołowej. Korzysta z własnego protokołu.
https://www.todesk.com/ || todesk-binAUR
 • TeamViewer — Zastrzeżony klient pulpitu zdalnego. Używa własnego, zastrzeżonego protokołu.
https://www.teamviewer.com/ || teamviewerAUR
https://tigervnc.org/ || tigervnc
 • Vinagre — Przeglądarka pulpitu zdalnego dla środowiska GNOME. Obsługuje protokoły RDP, VNC, SPICE i SSH.
https://wiki.gnome.org/Apps/Vinagre || vinagre
 • xfreerdp — Klient FreeRDP X11. Uruchamiany z xfreerdp.
https://www.freerdp.com/ || freerdp
 • X2Go Client — Graficzny klient (Qt5) dla systemu X2Go, który wykorzystuje protokół NX technology.
https://wiki.x2go.org/doku.php || x2goclientAUR

Serwery pulpitu zdalnego

 • freerdp-shadow-cli — Narzędzie do udostępniania ekranu X za pośrednictwem protokołu RDP.
https://www.freerdp.com/ || freerdp
 • kmsvnc — Serwer VNC dla urządzeń GNU/Linux obsługujących DRM/KMS.
https://github.com/isjerryxiao/kmsvnc || kmsvncAUR
https://apps.kde.org/krfb/ || krfb
https://nomachine.com/ || nomachineAUR
 • wayvnc — Serwer VNC dla kompozytorów wayland opartych na wlroots (takich jak sway).
https://github.com/any1/wayvnc || wayvnc
https://tigervnc.org/ || tigervnc
 • x11vnc — Serwer VNC dla rzeczywistych wyświetlaczy X.
http://www.karlrunge.com/x11vnc/ || x11vnc
 • X2Go Server — Oprogramowanie open source do zdalnego pulpitu, które wykorzystuje protokół NX technology.
https://wiki.x2go.org/doku.php || x2goserverAUR
 • Xpra — Wieloplatformowy system przekierowywania ekranów i aplikacji.
https://xpra.org/ || xpra
 • Xrdp — Demon obsługujący protokół RDP. Używa Xvnc, X11rdp lub xorgxrdp jako backendu.
https://www.xrdp.org/ || xrdpAUR