List of applications (Polski)/Other (Polski)

From ArchWiki


Status tłumaczenia: Ten artykuł jest przetłumaczoną wersją List of applications/Other. Data ostatniego tłumaczenia: 2024-05-29. Możesz pomóc zsynchronizować tłumaczenie, jeśli nastąpiły zmiany w wersji angielskiej.

Organizacja

Serwery CalDAV/CardDAV

 • Baïkal — Lekki serwer CalDAV+CardDAV.
https://sabre.io/baikal/ || baikalAUR
 • kcaldav — Prosty, bezpieczny, minimalny serwer CalDAV.
https://kristaps.bsd.lv/kcaldav || kcaldavAUR
 • Radicale — Wolny i otwarty serwer CalDAV i CardDAV.
https://radicale.org || radicale
 • xandikos — Lekki, ale kompletny serwer CardDAV/CalDAV, który tworzy kopię zapasową repozytorium Git.
https://www.xandikos.org || xandikos-gitAUR

Menedżery informacji osobistych

Aplikacje te obsługują zarządzanie czasem, zadaniami i kontaktami.

 • Evolution — Aplikacja do zarządzania informacjami osobistymi, zapewniająca zintegrowane funkcje poczty, kalendarza i książki adresowej. Część gnome-extra.
https://gitlab.gnome.org/GNOME/evolution/-/wikis/home || evolution
 • Kontact — Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania danymi osobowymi. Część kde-pim.
https://kontact.kde.org/ || kontact
 • Osmo — Osobisty organizer GTK, zawierający moduły kalendarza, menedżera zadań i książki adresowej.
http://osmo-pim.sourceforge.net || osmo
https://www.seamonkey-project.org/ || seamonkeyAUR
 • Thunderbird z Lightning — Rozszerzenie do Mozilla Thunderbird, które zapewnia obsługę kalendarza i zadań.
https://www.thunderbird.net/calendar/ || thunderbird

Zarządzanie czasem

Konsolowe

 • Calcurse — Tekstowy kalendarz i system planowania ncurses (obsługuje CalDAV)
https://calcurse.org || calcurse
 • ccal — Program konsolowy wypisujący na standardowe wyjście kalendarz wraz z kalendarzem chińskim.
http://ccal.chinesebay.com/ccal/ccal.htm || ccalAUR
 • khal — System kalendarza wiersza poleceń (nieinteraktywny) i ncurses (interaktywny) (obsługuje CalDAV)
https://github.com/pimutils/khal || khal
 • mail2rem — Mały skrypt do importowania kalendarzy .ics z Maildir do kalendarza Remind.
https://github.com/esovetkin/mail2rem || mail2rem-gitAUR
 • Pal — Bardzo lekki kalendarz z interaktywnym i nieinteraktywnym interfejsem.
https://palcal.sourceforge.net/ || palAUR
 • pcal — Narzędzie do tworzenia kalendarzy pdf z danych wejściowych pcal, które mogą być eksportowane przez niektóre programy kalendarzowe.
https://sourceforge.net/projects/pcal/ || pcalAUR
 • Remind — Wysoce zaawansowany tekstowy system kalendarzy i powiadomień.
https://dianne.skoll.ca/projects/remind/ || remind
 • When — Prosty program kalendarza osobistego.
http://lightandmatter.com/when/when.html || when
 • Wyrd — Tekstowy interfejs Remind, kalendarza i programu alarmowego używanego na komputerach z systemami UNIX i Linux.
https://gitlab.com/wyrd-calendar/wyrd || wyrdAUR

Graficzne

 • Calindori — Aplikacja kalendarza dla Plasma Mobile.
https://apps.kde.org/calindori/ || calindori
 • chinese-calendar — Chiński tradycyjny kalendarz dla Ubuntu Kylin.
https://launchpad.net/chinese-calendar/ || chinese-calendar
 • CoreTime — Bardzo prosta aplikacja zegara/kalendarza, która wyświetla zegar, obsługuje alarmy, przypomnienia, stoper i minutnik. Część C-Suite.
https://cubocore.gitlab.io/ || coretimeAUR
 • Day Planner — Program zaprojektowany z myślą o łatwym planowaniu i zarządzaniu czasem. Może zarządzać spotkaniami, urodzinami i nie tylko.
https://www.day-planner.org/ || dayplannerAUR
 • Deepin Calendar — Aplikacja kalendarza dla Deepin.
https://www.deepin.org/en/original/dde-calendar/ || deepin-calendar
 • etmtk (Event and Task Manager) — Prosta aplikacja z podejściem "Getting Things Done!" do obsługi zdarzeń, zadań, aktywności, przypomnień i projektów.
https://people.duke.edu/~dgraham/ETMtk/ || etmtkAUR
 • Gahshomar — Kalendarz perski (Jalali/Farsi).
https://www.gahshomar.org/gahshomar/ || gahshomarAUR
 • GNOME Calendar — Aplikacja kalendarza dla środowiska GNOME. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Calendar/ || gnome-calendar
 • KAlarm — Narzędzie do osobistych wiadomości alarmowych, poleceń i planisty e-maili, część kde-pim.
https://apps.kde.org/kalarm/ || kalarm
 • Kongress — Aplikacja towarzysząca dla konferencji stworzona przez KDE. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kongress/ || kongress
https://kontact.kde.org/components/korganizer || korganizer
 • Merkuro — Aplikacja kalendarza wykorzystująca Akonadi do synchronizacji z usługami zewnętrznymi (NextCloud, GMail, ...). Część kde-pim.
https://apps.kde.org/merkuro.calendar/ || merkuro
 • Nextcloud Calendar — Aplikacja kalendarza dla Nextcloud.
https://github.com/nextcloud/calendar || nextcloud-app-calendar
 • Outspline — Rozszerzalny konspekt z zaawansowanymi funkcjami zarządzania czasem, obsługujący zdarzenia o złożonych schematach powtarzalności.
https://kynikos.github.io/outspline/ || outsplineAUR
 • TkRemind — Zaawansowany kalendarz i program alarmowy.
https://dianne.skoll.ca/projects/remind/ || remind

Czasomierze

Odliczanie czasu i stoper

 • arttime — Zegar, minutnik, menedżer czasu oparty na wzorach, przeglądarka grafiki ASCII. Ustawianie jednorazowych, wielokrotnych, powtarzających się zegarów opartych na wzorach.
https://github.com/poetaman/arttime || arttime-gitAUR
 • GNOME Clocks — Aplikacja zegara dla środowiska GNOME, zawierająca funkcje alarmu, stopera i minutnika. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Clocks/ || gnome-clocks
 • Hourglass — Prosta aplikacja przeznaczona dla elementary OS.
https://github.com/sgpthomas/hourglass || hourglass-gitAUR
 • KClock — Konwergentna aplikacja zegara dla Plasma. Zawiera funkcje alarmu, minutnika, stopera i strefy czasowej. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kclock/ || kclock
 • Kronometer — Aplikacja stopera dla KDE.
https://apps.kde.org/kronometer/ || kronometer
 • KTeaTime — Poręczny timer do parzenia herbaty.
https://apps.kde.org/kteatime/. Część kde-utilities. || kteatime
 • pystopwatch — Stoper napisany w Pythonie z zegarem i dwiema funkcjami odliczania, które można zminimalizować do zasobnika.
https://xyne.dev/projects/pystopwatch/ || pystopwatchAUR
 • snore — Program podobny do sleep, ale z informacją zwrotną.
https://github.com/clamiax/snore || snore-gitAUR
 • termdown — Odliczanie czasu i stoper w terminalu.
https://github.com/trehn/termdown || termdown

Liczniki czasu przerwy

 • arttime — Zegar, minutnik, menedżer czasu oparty na wzorach, przeglądarka grafiki ASCII. Ustawianie jednorazowych, wielokrotnych, powtarzających się zegarów opartych na wzorach.
https://github.com/poetaman/arttime || arttime-gitAUR
 • GNOME Break Timer — Śledzi ilość korzystania z komputera i przypomina o regularnych przerwach.
https://wiki.gnome.org/Apps/BreakTimer || gnome-break-timer
 • RSI Break — Dbaj o swoje zdrowie i regularnie przerywaj pracę, aby uniknąć powtarzających się urazów przeciążeniowych (RSI).
https://apps.kde.org/rsibreak/ || rsibreak
 • Safe Eyes — Narzędzie do zmniejszania i zapobiegania powtarzającym się urazom przeciążeniowym (RSI).
https://slgobinath.github.io/SafeEyes/ || safeeyesAUR
 • Work-break — Równoważenie czasu pracy i odpoczynku z uwzględnieniem aktualnego i obecnego obciążenia.
https://github.com/ShadoySV/work-break/ || work-breakAUR
https://workrave.org/ || workrave

Timery Pomodoro

Zobacz Wikipedia:pl:Technika Pomodoro, aby uzyskać wprowadzenie.

 • arttime — Zegar, minutnik, menedżer czasu oparty na wzorach, przeglądarka grafiki ASCII. Ustawianie jednorazowych, wielokrotnych, powtarzających się zegarów opartych na wzorach.
https://github.com/poetaman/arttime || arttime-gitAUR
 • flow — Aplikacja Pomodoro, która blokuje czynniki rozpraszające podczas pracy.
https://github.com/iamsergio/flow-pomodoro || flow-pomodoroAUR
 • Francis — Aplikacja wykorzystująca dobrze znaną technikę pomodoro, która pomaga zwiększyć produktywność. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/francis/ || francis
 • Gnomato — Timer dla techniki Pomodoro.
https://github.com/diegorubin/gnomato || gnomatoAUR
 • GNOME Pomodoro — Narzędzie do zarządzania czasem dla środowiska GNOME oparte na technice Pomodoro.
https://gnomepomodoro.org/ || gnome-shell-pomodoroAUR
 • Pilorama — Przyjemne dla oka narzędzie do timeboxingu napisane w QML
https://github.com/eplatonoff/pilorama || pilorama-gitAUR
 • Pomodoro-Logger — Timer i rejestrator Pomodoro z tablicą Kanban do zarządzania i śledzenia zadań.
https://github.com/zxch3n/PomodoroLogger || pomodoro-loggerAUR
 • potato-c — Minimalny i wydajny timer pomodoro ze strukturą serwer-klient.
https://github.com/nimaaskarian/potato-c || potato-cAUR
 • Solanum — Timer pomodoro dla środowiska GNOME
https://gitlab.gnome.org/World/solanum || solanumAUR
 • Tomate — Timer dla techniki Pomodoro.
https://github.com/eliostvs/tomate-gtk || tomate-gtkAUR
 • Tomato — Prosta, użyteczna i wydajna aplikacja pomodoro zaprojektowana dla systemu elementary OS.
https://github.com/luizaugustomm/tomato || tomato-gitAUR
 • Tomighty — Licznik czasu na pulpicie dla techniki Pomodoro.
https://tomighty.github.io || tomightyAUR

Narzędzia do śledzenia czasu

 • ActivityWatch — Samodzielny / lokalny hostowany, wieloplatformowy, klient-serwer, skoncentrowany na prywatności aktywny program do śledzenia okien.
https://github.com/ActivityWatch/activitywatch || activitywatch-binAUR
 • Hamster — Aplikacja do śledzenia czasu, która pomaga śledzić, ile czasu spędziłeś w ciągu dnia na wybranych czynnościach.
http://projecthamster.org/ || hamster-time-tracker
 • Kapow — Punch clock do śledzenia czasu spędzonego nad projektami.
https://gottcode.org/kapow/ || kapowAUR
 • KTimeTracker — Aplikacja do zarządzania zadaniami i śledzenia czasu.
https://apps.kde.org/ktimetracker/ || ktimetracker
 • Tider — Lekka aplikacja do śledzenia czasu (GTK)
https://github.com/naspeh/tider || tider-gitAUR
 • Timenaut — Narzędzie do śledzenia czasu, które śledzi aktywne okna i pozwala sortować je według kategorii. Oparty na platformie Electron.
https://timenaut.app/ || timenaut-appimageAUR
 • Timewarrior — Aplikacja do śledzenia czasu w wierszu poleceń.
https://timewarrior.net/ || timew
 • Timetrack — Prosta aplikacja do śledzenia czasu dla środowiska GNOME.
https://gitlab.gnome.org/danigm/timetrack || timetrackAUR
 • Wakatime — Wtyczki open source do pomiarów dotyczących programowania z intuicyjnym interfejsem internetowym.
https://wakatime.com/ || wakatime

Zarządzanie zadaniami

Konsolowe

 • c3 — Wieloplatformowy menedżer todo TUI, który rozszerza format todo Calcurse o drzewiastą strukturę zależności, a nawet więcej!
https://github.com/nimaaskarian/c3 || c3AUR
 • dijo — Skryptowalny, oparty na curses, cyfrowy tracker nawyków
https://github.com/nerdypepper/dijo || dijoAUR
 • Taskbook — Zadania, tablice i notatki dla środowiska wiersza poleceń.
https://github.com/klauscfhq/taskbook || taskbookAUR
 • Taskell — Tablica kanban/menedżer zadań działający z poziomu wiersza poleceń.
https://github.com/smallhadroncollider/taskell || taskell
 • Taskwarrior — Aplikacja listy rzeczy do zrobienia z wiersza poleceń z obsługą dostosowywania lua i nie tylko.
https://taskwarrior.org/ || task
 • todoman — Menedżer listy zadań z wiersza poleceń (obsługuje CalDAV)
https://github.com/pimutils/todoman || todoman
 • Todo.txt — Mały menedżer zadań z wiersza poleceń.
https://github.com/todotxt/todo.txt-cli/ || todotxtAUR
 • TuDu — Oparty na Ncurses hierarchiczny menedżer list rzeczy do zrobienia z powiązaniami klawiszy podobnymi do vima.
https://code.meskio.net/tudu/ || tuduAUR

Graficzne

 • Agenda — Prosta, szybka, konkretna lista rzeczy do zrobienia dla elementary OS.
https://github.com/dahenson/agenda || agenda-gitAUR
 • Effitask — Graficzny menedżer zadań, oparty na formacie Todo.txt.
https://github.com/sanpii/effitask || effitaskAUR
 • Getting Things GNOME! — Organizer zadań osobistych i elementów listy TODO dla środowiska GNOME inspirowany metodologią Getting Things Done (GTD).
https://github.com/getting-things-gnome/gtg || gtgAUR
 • Go For It! — Prosta i stylowa aplikacja zwiększająca produktywność, zawierająca listę rzeczy do zrobienia połączoną z minutnikiem, który pozwala skupić się na bieżącym zadaniu. Listy rzeczy do zrobienia są przechowywane w formacie Todo.txt.
https://manuelkehl.de/projects/go-for-it/ || go-for-it-gitAUR
 • Endeavour — Osobisty menedżer zadań dla środowiska GNOME. Część gnome-extra.
https://wiki.gnome.org/Apps/Todo || endeavour
 • Nextcloud Tasks — Aplikacja zadań dla Nextcloud.
https://github.com/nextcloud/tasks || nextcloud-app-tasks
 • Planner — Menedżer zadań z obsługą Todoist.
https://useplanner.com/ || planifyAUR
https://wpitchoune.net/ptask/ || ptaskAUR
 • sleek — aplikacja todo.txt z nowoczesnym GUI. Oparta na platformie Electron.
https://github.com/ransome1/sleek/ || sleekAUR
 • TickTick — Jest to prosta i skuteczna aplikacja do zarządzania listą zadań i zadaniami z płynną synchronizacją w chmurze na wszystkich urządzeniach
https://ticktick.com/ || ticktickAUR
 • Zanshin — Aplikacja do zarządzania zadaniami dla KDE. Część kde-pim.
https://zanshin.kde.org/ || zanshin

Zarządzanie kontaktami

Konsolowe

 • Abook — Tekstowy menedżer kontaktów zaprojektowany do użytku z mutt.
http://abook.sourceforge.net/ || abookAUR
 • Khard — Książka adresowa wiersza poleceń, która może synchronizować się z serwerami CardDAV.
https://github.com/scheibler/khard || khard

Graficzne

 • Communicator — Zintegrowana książka adresowa i dialer umożliwiają wyszukiwanie i przeglądanie kontaktów, edycję danych kontaktowych oraz tworzenie nowych kontaktów, ulubionych i dialerów. Część maui.
https://mauikit.org/apps/communicator/ || communicator
 • GNOME Contacts — Menedżer kontaktów dla środowiska GNOME. Część gnome.
https://apps.gnome.org/Contacts/ || gnome-contacts
 • KAddressBook — Menedżer książki adresowej dla KDE. Część kde-pim.
https://kontact.kde.org/components/kaddressbook || kaddressbook
 • LDAP Administration Tool — Przeglądaj katalogi oparte na LDAP i dodawaj/edytuj/usuwaj zawarte w nich wpisy.
https://sourceforge.net/projects/ldap-at/ || latAUR
 • Nextcloud Contacts — Aplikacja Kontakty dla Nextcloud.
https://github.com/nextcloud/contacts || nextcloud-app-contacts
 • phpLDAPadmin — Aplikacja internetowa klienta LDAP. Hierarchiczna przeglądarka drzewiasta i zaawansowane funkcje wyszukiwania sprawiają, że przeglądanie i administrowanie katalogiem LDAP jest intuicyjne.
https://phpldapadmin.sourceforge.net/ || phpldapadmin
 • Thunderbird z rozszerzeniem CardBook — Książka adresowa oparta na standardach CardDAV i vCard.
https://gitlab.com/CardBook/CardBook || thunderbird

Zarządzanie finansami

Zobacz także Wikipedia:Comparison of accounting software.

Konsolowe

 • Beancount — Komputerowy język bazujący na regule podwójnego zapisu, który pozwala definiować rekordy transakcji finansowych w pliku tekstowym, odczytywać je w pamięci, generować z nich różne raporty, zapewniając również interfejs sieciowy.
https://beancount.github.io/ || beancountAUR
 • esniper — Proste, lekkie narzędzie do snipingu aukcji eBay.
https://esniper.sourceforge.net/ || esniperAUR
 • hledger — Program księgowy do śledzenia pieniędzy, czasu lub dowolnego innego towaru przy użyciu podwójnego księgowania i prostego, edytowalnego formatu pliku. hledger jest inspirowany i w dużej mierze kompatybilny z ledger.
https://hledger.org/ || hledger
 • Ledger — Ledger to potężny, podwójnie księgowany system księgowy dostępny z poziomu wiersza poleceń systemu UNIX.
https://www.ledger-cli.org/ || ledger

Graficzne

 • Eqonomize! — Wieloplatformowe oprogramowanie do księgowości osobistej, skupiające się na wydajności i łatwości obsługi dla małych gospodarstw domowych.
https://eqonomize.github.io/ || eqonomizeAUR
 • ERPNext — Darmowe i otwarte oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).
https://github.com/frappe/erpnext || erpnextAUR
 • GnuCash — Aplikacja finansowa, która implementuje system podwójnego zapisu księgowego z funkcjami księgowości dla małych firm.
https://www.gnucash.org/ || gnucash
 • Grisbi — System finansów osobistych, który zarządza osobami trzecimi, kategoriami wydatków i wpływów, a także liniami budżetowymi, latami finansowymi i innymi informacjami, dzięki czemu jest odpowiedni dla stowarzyszeń.
https://www.grisbi.org/ || grisbiAUR
 • HomeBank — Łatwy w użyciu menedżer finansów, który może szczegółowo analizować finanse osobiste za pomocą potężnych narzędzi filtrujących i wykresów.
http://homebank.free.fr/ || homebank
 • KMyMoney — Menedżer finansów osobistych, który działa podobnie do Microsoft Money. Obsługuje różne typy kont, kategoryzację wydatków i dochodów, uzgadnianie kont bankowych oraz import/eksport do formatu pliku "QIF".
https://kmymoney.org/ || kmymoney
 • Kresus — Samoobsługowe oprogramowanie do zarządzania finansami osobistymi. Każdego dnia automatycznie pobiera wszystkie nowe transakcje bankowe i pozwala je kategoryzować, analizować za pomocą wykresów i ustalać budżet.
https://kresus.org/en/ || kresus
 • Manager — Autorskie oprogramowanie księgowe dla małych firm.
https://www.manager.io/ || manager-accountingAUR
 • Money Manager EX — Łatwy w użyciu pakiet do finansów osobistych
https://www.moneymanagerex.org/ || moneymanagerexAUR
 • Odoo — Otwarty system ERP napisany wyłącznie w Pythonie. Wcześniej znany jako OpenERP.
https://www.odoo.com/ || odooAUR
 • Skrooge — Menedżer finansów osobistych dla pulpitu KDE.
https://skrooge.org/ || skrooge

Kryptowaluty

 • ARK Desktop Wallet — Portfel dla ARK.
https://github.com/ArkEcosystem/desktop-wallet || ark-desktopAUR
 • Atomic Wallet — Zarządzaj Bitcoinem, Ethereum, XRP, Litecoinem, XLM i ponad 300 innymi monetami i tokenami.
https://atomicwallet.io/ || atomicwalletAUR
 • Bitcoin Core — Połącz się z siecią P2P Bitcoin.
https://bitcoincore.org/ || bitcoin-qt
 • Cake Wallet — Portfel wielowalutowy.
https://github.com/cake-tech/cake_wallet || cake-wallet-binAUR
 • Coinomi — Bezpiecznie przechowuj, zarządzaj i wymieniaj Bitcoin, Ethereum i ponad 1770 innych aktywów blockchain.
https://www.coinomi.com/ || coinomi-wallet-binAUR
 • Cointop — Oparta na terminalu aplikacja do śledzenia kryptowalut.
https://cointop.sh/ || cointopAUR
 • Electrum — Lekki klient Bitcoin.
https://electrum.org/ || electrum
https://www.etherwall.com/ || etherwall
 • Exodus — Autorska aplikacja typu "wszystko w jednym" do zabezpieczania, zarządzania i wymiany aktywów blockchain. Oparta na platformie Electron.
https://www.exodus.io/ || exodusAUR
https://github.com/ethereum/mist || mistAUR
 • Monero — Portfel Monero.
https://getmonero.org/ || monero-gui, monero
 • Dogecoin Core — Portfel Dogecoin Core, umożliwia połączenie z siecią P2P Dogecoin.
https://dogecoin.com/ || dogecoin-qtAUR, multidogeAUR

Zarządzanie projektami

Zobacz także Wikipedia:Comparison of project management software.

 • Calligra Plan — Aplikacja do zarządzania projektami, która jest przeznaczona do zarządzania umiarkowanie dużymi projektami z wieloma zasobami.
https://www.calligra.org/plan/ || calligra-plan
 • GanttProject — Aplikacja do planowania projektów z wykresem Gantta, zarządzaniem zasobami i kalendarzem.
https://www.ganttproject.biz/ || ganttprojectAUR
 • Notion-app — Oprogramowanie do robienia notatek i zarządzania projektami, które służy do robienia notatek, zarządzania zadaniami, zarządzania projektami, zarządzania wiedzą i zarządzania wiedzą osobistą.
https://www.notion.so/ || notion-appAUR
 • Planner — Menedżer zadań z obsługą Todoist.
https://useplanner.com/ || planifyAUR
https://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source || projectlibreAUR
 • TaskJuggler — Nowoczesne i wydajne narzędzie do zarządzania projektami. Jego nowe podejście do planowania i śledzenia projektów jest bardziej elastyczne i lepsze od powszechnie używanych narzędzi do edycji wykresów Gantta.
https://taskjuggler.org/ || taskjugglerAUR

Zarządzanie podróżami

 • Itinerary — Cyfrowy asystent podróży, stawiający na ochronę prywatności użytkowników. Część kde-pim.
https://apps.kde.org/itinerary/ || itinerary
 • KTrip — Asystent transportu publicznego dla urządzeń mobilnych. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/ktrip/ || ktrip
 • Railway — Umożliwia wyszukiwanie informacji o podróży dla wielu różnych linii kolejowych, bez konieczności nawigowania po różnych stronach internetowych.
https://mobile.schmidhuberj.de/railway || railwayAUR

Zarządzanie przepisami

 • GNOME Recipes — Aplikacja do zarządzania przepisami dla środowiska GNOME. Część gnome-extra.
https://wiki.gnome.org/Apps/Recipes || gnome-recipes
 • Gourmand — Prosta, ale potężna aplikacja do zarządzania recepturami.
https://github.com/GourmandRecipeManager/gourmand || gourmandAUR

Edukacja

Zobacz także List of games#Education.

 • Kalm — Uczy różnych technik oddychania. Część kde-utilities.
https://apps.kde.org/kalm/ || kalm
 • Moodle — System zarządzania nauczaniem o otwartym kodzie źródłowym.
https://moodle.org/ || moodleAUR
 • OpenBoard — Oprogramowanie do tablic interaktywnych dla szkół i uniwersytetów.
https://openboard.ch/index.en.html || openboardAUR

Fiszki

Zobacz także Wikipedia:List of flashcard software.

 • Anki — Inteligentny program treningu pamięci z powtarzaniem odstępów.
https://apps.ankiweb.net/ || ankiAUR
 • jVLT — Narzędzie do nauki słownictwa.
https://www.linuxlinks.com/jVLT/ || jvltAUR
 • KWordQuiz — Narzędzie, które daje potężny sposób na opanowanie nowych słowników. Część kde-education.
https://apps.kde.org/kwordquiz/ || kwordquiz
 • Mnemosyne — Narzędzie typu flash-card, które optymalizuje proces uczenia się.
https://mnemosyne-proj.org/ || mnemosyneAUR
 • Parley — Program ułatwiający zapamiętywanie. Wykorzystuje metodę powtarzania z odstępami, znaną również jako fiszki. Część kde-education.
https://apps.kde.org/parley/ || parley
 • Pauker — Narzędzie do nauki oparte na fiszkach, wykorzystujące trening pamięci krótkotrwałej i długotrwałej.
http://pauker.sourceforge.net/ || paukerAUR
 • StudyFlash — Ucz się fiszek w swoim terminalu
https://github.com/Alone2/studyFlash || studyflashAUR

Pisanie bezwzrokowe

Konsolowe

 • Dvorak 7min — Prosty samouczek pisania na klawiaturze oparty na ncurses dla tych, którzy próbują biegle opanować układ klawiatury Dvorak.
https://github.com/yaychris/dvorak7min || dvorak7minAUR
 • GNU Typist — Uniwersalny nauczyciel pisania na klawiaturze.
https://www.gnu.org/software/gtypist/ || gtypistAUR
 • psani-profi — Czeski program, który nauczy cię touchtypingu.
https://www.sallyx.org/sally/psani-vsemi-deseti/ || psani-profiAUR
 • Typespeed — Przetestuj szybkość pisania i sprawdź CPS swoich palców.
http://typespeed.sourceforge.net/ || typespeedAUR
 • typiskt — Trenowanie pisania bez patrzenia na klawiaturę w terminalu (Bash).
https://github.com/budlabs/typiskt || typisktAUR

Graficzne

 • Klavaro — Nauka pisania na klawiaturze bez patrzenia, która ma być niezależna od klawiatury i języka.
https://klavaro.sourceforge.io/ || klavaro
https://apps.kde.org/ktouch/ || ktouch
 • TIPP10 — Inteligentny samouczek pisania na klawiaturze.
https://www.tipp10.com/ || tipp10
 • TypingTest — Program do testowania pisania na klawiaturze z dużymi możliwościami dostosowywania.
https://github.com/laelath/typingtest || typingtest-gitAUR

Dostępność

Zobacz Accessibility aby uzyskać wskazówki dotyczące obsługi pulpitu i Category:Accessibility dla wszystkich dostępnych artykułów. Zobacz także klawiatury ekranowe.

Syntezatory mowy

Zobacz także Wikipedia:Comparison of speech synthesizers i porównanie odsłuchu różnych silników.

 • Ekho — Chińskie oprogramowanie do zamiany tekstu na mowę (TTS) dla języków kantońskiego, mandaryńskiego, Zhaoan Hakka, tybetańskiego, ngangien i koreańskiego.
https://eguidedog.net/ekho.php || ekhoAUR
 • eSpeak — Kompaktowy syntezator mowy obsługujący ponad 50 języków.
https://espeak.sourceforge.net/ || espeakAUR
 • eSpeak NG — Fork eSpeak (z powodu braku aktywności pierwotnego opiekuna).
https://github.com/espeak-ng/espeak-ng || espeak-ng
 • Festival — Ogólny framework do budowania systemów syntezy mowy, a także zawierający przykłady różnych modułów. Jako całość oferuje pełną zamianę tekstu na mowę.
https://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/ || festival
 • Flite — Lekki silnik syntezy mowy.
http://festvox.org/flite/ || flite
 • Gespeaker — Nakładka GTK dla espeak. Umożliwia odtwarzanie tekstu w wielu językach z ustawieniami głosu, wysokości, głośności i szybkości.
https://muflone.com/gespeaker/english/ || gespeakerAUR
 • KMouth — Interfejs syntezatora mowy, który umożliwia osobom niemówiącym na mówienie do komputera. Część kde-accessibility.
https://apps.kde.org/kmouth/ || kmouth
 • MaryTTS — Wielojęzyczna platforma syntezy mowy napisana w języku Java.
https://marytts.github.io/ || maryttsAUR
 • MBROLA — Autorski program phonemes-to-audio obsługujący ponad 70 języków. Mbrola-voices może być również używany z eSpeak.
http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html || mbrolaAUR
 • Mimic — Synteza tekstu na mowę z projektu Mycroft (opartego na Flite).
https://mimic.mycroft.ai/ || mimicAUR
 • Open JTalk — Japoński system syntezy mowy.
https://sourceforge.net/projects/open-jtalk/ || open-jtalkAUR
 • Orca — Czytnik ekranu dla osób niewidomych lub niedowidzących, wykorzystujący eSpeak (poprzez Speech Dispatcher). Część gnome.
https://wiki.gnome.org/Projects/Orca || orca
 • piper — Szybki, lokalny neuronowy system zamiany tekstu na mowę.
https://github.com/rhasspy/piper || piper-tts-binAUR
 • RHVoice — Wieloplatformowa (w tym na Androida) zamiana tekstu na mowę od niewidomego rosyjskojęzycznego programisty, oparta na HTS (ru, ka, uk, ky, tt, en, pt, eo)
https://github.com/RHVoice/RHVoice || rhvoice
 • SOPS — Zapewnia prosty sposób pisania niestandardowych wtyczek dla czytnika ekranu Orca.
https://github.com/chrys87/simple-orca-plugin-system || simpleorcapluginsystemAUR
 • Speech dispatcher — Wspólny interfejs do syntezy mowy. Posiada backend dla eSpeak, Festival i kilku innych syntezatorów mowy.
https://freebsoft.org/speechd || speech-dispatcher

Rozpoznawanie mowy

Zobacz także Wikipedia:Speech recognition software for Linux.

 • Julius — Silnik ciągłego rozpoznawania mowy o dużym zasobie słownictwa.
https://github.com/julius-speech/julius || juliusAUR
 • Kaldi — Zestaw narzędzi do rozpoznawania mowy.
https://github.com/kaldi-asr/kaldi || kaldiAUR
 • Kalliope — Modułowy, zawsze włączony, sterowany głosowo osobisty asystent przeznaczony do automatyzacji domu.
https://kalliope-project.github.io/ || kalliopeAUR
 • Kaylee — Nieco wymyślny program do rozpoznawania poleceń głosowych, który wykonuje akcje, gdy użytkownik wypowiada luźno ustawione zdania.
https://github.com/Ratfink/kaylee || kayleevcAUR
 • Mycroft — Asystent głosowy z możliwością hakowania.
https://github.com/MycroftAI/mycroft-core || mycroft-coreAUR
 • Numen — Sterowanie głosowe w trybie głośnomówiącym
https://sr.ht/~geb/numen/ || numenAUR
 • nerd-dictation — Lekkie dyktowanie aktywowane ręcznie za pomocą VOSK-API
https://github.com/ideasman42/nerd-dictation || nerd-dictation-gitAUR

Lupy ekranowe

 • boomer — Aplikacja Zoomer dla systemu Linux.
https://github.com/tsoding/boomer || boomer-gitAUR
 • KMag — Małe narzędzie KDE do powiększania części ekranu. Część kde-accessibility.
https://apps.kde.org/kmag/ || kmag
 • Magnus — Bardzo prosta lupa na pulpicie, pokazująca obszar wokół wskaźnika myszy w osobnym oknie powiększonym dwu-, trzy-, cztero- lub pięciokrotnie.
https://kryogenix.org/code/magnus/ || magnusAUR
 • Virtual Magnifying Glass — Proste, konfigurowalne i łatwe w użyciu narzędzie do powiększania ekranu.
https://magnifier.sourceforge.net/ || vmgAUR
 • xzoom — Powiększanie, obracanie i odbicie lustrzane obszaru wyświetlacza X.
https://www.ibiblio.org/pub/Linux/X11/libs/!INDEX.short.html || xzoomAUR

Adnotacje na ekranie

 • Gromit-MPX — Narzędzie do tworzenia adnotacji na ekranie.
https://github.com/bk138/gromit-mpx || gromit-mpxAUR
 • Pylote — Narzędzie do rysowania na ekranie.
http://pascal.peter.free.fr/pylote-en.html || pylote-gitAUR
 • Screenkey — Narzędzie do wyświetlania naciśniętych klawiszy.
https://www.thregr.org/~wavexx/software/screenkey/ || screenkey
 • Show Me The Key — Alternatywa dla screenkey, która działa pod Waylandem poprzez libinput
https://showmethekey.alynx.one || showmethekeyAUR

Mysz

 • Easystroke — Używaj gestów myszy do inicjowania poleceń i skrótów klawiszowych.
https://github.com/thjaeger/easystroke/wiki || easystrokeAUR
 • KMouseTool — Klika mysz za każdym razem, gdy kursor myszy zatrzyma się na chwilę. Została zaprojektowana, aby pomóc osobom z urazami spowodowanymi powtarzającym się wysiłkiem, dla których naciskanie przycisków jest bolesne. Część kde-accessibility.
https://apps.kde.org/kmousetool/ || kmousetool
 • Mousetweaks — Ulepszenia dostępności dla urządzeń wskazujących.
https://wiki.gnome.org/Projects/Mousetweaks || mousetweaks

Menedżery wyświetlania

Zobacz główny artykuł: Display manager#List of display managers.

Środowiska graficzne

Zobacz główny artykuł: Desktop environment#List of desktop environments.

Menedżery okien

Konsolowe

Zobacz także List of applications (Polski)/Utilities (Polski)#Multipleksery terminali, które oferują niektóre funkcje menedżerów okien dla konsoli.

 • twin — Menedżer okien w trybie tekstowym.
https://sourceforge.net/projects/twin/ || twinAUR
 • Wmutils — Zestaw narzędzi do manipulacji oknami X.
https://github.com/wmutils/core || wmutils-gitAUR

Graficzne

Zobacz główny artykuł: Window manager#List of window managers.

Kompozytory

Zobacz główny artykuł: Xorg#List of composite managers.

Kompozytory na Waylanda

Zobacz główny artykuł: Wayland#Compositors.

Tilery okien

 • QuickTile — Lekka samodzielna alternatywa dla wtyczki Compiz Grid.
http://ssokolow.com/quicktile/ || quicktile-gitAUR
 • wumwum — Menedżer okien. Może przekształcić menedżery okien zgodne z emwh w menedżery okien z kafelkami, zachowując wszystkie początkowe funkcje.
http://wumwum.sourceforge.net/ || wumwumAUR

Paski zadań

Zobacz także Wikipedia:Taskbar.

 • Bmpanel — Lekki panel zgodny z technologią NETWM.
https://github.com/nsf/bmpanel2 || bmpanel2AUR
 • Cairo-Dock — Wysoce konfigurowalna aplikacja dokująca i uruchamiająca.
https://www.glx-dock.org/ || cairo-dock
 • CoreAction — Pasek boczny z przydatnymi gadżetami, takimi jak ładowanie systemu, kalendarz, kalkulator, notatki itp. Część C-Suite.
https://gitlab.com/cubocore || coreactionAUR
 • Dash to Panel — W pełni konfigurowalny pasek zadań z ikonami dla gnome-shell. Przenosi pulpit do głównego panelu GNOME, podobnie jak w KDE Plasma i Windows 10.
https://github.com/home-sweet-gnome/dash-to-panel || gnome-shell-extension-dash-to-panel
 • eww — Elkowars Wacky Widgets to samodzielny system widżetów wykonany w języku Rust, który umożliwia implementację własnych, niestandardowych widżetów w dowolnym menedżerze okien.
https://github.com/elkowar/eww || ewwAUR
 • fbpanel — Lekki panel biurkowy zgodny z NETWM.
https://aanatoly.github.io/fbpanel/ || fbpanelAUR
https://wiki.gnome.org/Projects/GnomePanel || gnome-panel
 • Latte — Dock oparty na frameworku Plasma, który zapewnia elegancką i intuicyjną obsługę zadań i plazmoidów.
https://invent.kde.org/plasma/latte-dock || latte-dock-gitAUR
 • Lemonbar — Lekki jak piórko pasek oparty na XCB. Zapewnia obsługę UTF-8, kolory tła i pierwszego planu, wyrównanie tekstu i niewiele więcej.
https://github.com/LemonBoy/bar || lemonbar-gitAUR
 • LXPanel — Lekki panel pulpitu X11 i część pulpitu LXDE.
https://lxde.org/ || lxpanel
 • MATE Panel — Panel dołączony do pulpitu MATE.
https://github.com/mate-desktop/mate-panel/ || mate-panel
 • nwg-dock — Oparta na GTK stacja dokująca zaprojektowana dla menedżera okien Sway.
https://github.com/nwg-piotr/nwg-dock || nwg-dockAUR
 • nwg-panel — Panel oparty na GTK3 dla kompozytorów Sway i Hyprland Wayland.
https://github.com/nwg-piotr/nwg-panel || nwg-panel
 • PerlPanel — Idealny dodatek do lekkiego menedżera okien, takiego jak OpenBox, lub programu do rysowania na pulpicie, takiego jak iDesk.
https://savannah.nongnu.org/projects/perlpanel || perlpanel-gitAUR
 • Plank — Elegancki, prosty, czysty dock ze środowiska graficznego pantheon.
https://launchpad.net/plank || plank
 • Polybar — szybkie i łatwe w użyciu narzędzie do tworzenia pasków stanu.
https://github.com/jaagr/polybar || polybar
 • Tint2 — Prosty panel/pasek zadań opracowany specjalnie dla Openbox.
https://gitlab.com/o9000/tint2 || tint2
 • Vala Panel — Panel Gtk3 do komponowania menedżerów okien
https://gitlab.com/vala-panel-project/vala-panel || vala-panel-gitAUR
 • Xfce Panel — Panel dołączony do pulpitu Xfce.
https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-panel/start || xfce4-panel
 • xmobar — Lekki, tekstowy pasek stanu napisany w języku Haskell.
https://archives.haskell.org/projects.haskell.org/xmobar/ || xmobar
 • Waybar — Konfigurowalny pasek zadań dla kompozytorów Wayland opartych na Wlroots.
https://github.com/Alexays/Waybar/ || waybar
 • yambar — Modułowy i lekki panel stanu dla X11 i Wayland, który dokłada wszelkich starań, aby być zarówno wydajnym procesorem, jak i baterią.
https://codeberg.org/dnkl/yambar || yambarAUR

Zasobnik systemowy

 • AllTray — Dokowanie innych aplikacji w zasobniku systemowym (obszar powiadomień).
https://github.com/mbt/alltray || alltray
 • Docker — Aplikacja dokująca pełniąca funkcję zasobnika systemowego.
https://icculus.org/openbox/2/docker/ || docker-trayAUR
 • KDocker — Zadokuj dowolną aplikację w zasobniku systemowym (obszar powiadomień).
https://github.com/user-none/KDocker || kdockerAUR
 • Stalonetray — Samodzielny zasobnik systemowy freedesktop.org i KDE (obszar powiadomień) dla Xorg. Posiada pełną obsługę XEMBED i minimalne zależności: tylko lib X11. Stalonetray działa z praktycznie każdym menedżerem okien zgodnym z EWMH.
http://stalonetray.sourceforge.net/ || stalonetray
 • Trayer — Lekki zasobnik systemowy (obszar powiadomień) oparty na GTK.
https://github.com/sargon/trayer-srg/ || trayer

Programy uruchamiające aplikacje

Zobacz także Wikipedia:Comparison of desktop application launchers.

 • Albert — Zaawansowany, oparty na wtyczkach, samodzielny program uruchamiający klawiaturę.
https://albertlauncher.github.io/ || albertAUR
 • Application Finder — Łatwy w użyciu program uruchamiający aplikacje z Xfce.
https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-appfinder/start || xfce4-appfinder
 • Bashrun2 — Zapewnia inne, podstawowe podejście do okna dialogowego uruchamiania, wykorzystując wyspecjalizowaną sesję Bash w małym oknie xterm.
http://henning-bekel.de/bashrun2/ || bashrun2AUR
 • bemenu — Lekkie dynamiczne menu inspirowane dmenu. Działa natywnie na Wayland.
https://github.com/Cloudef/bemenu || bemenu
 • dmenu — Szybkie i lekkie dynamiczne menu dla X, które jest również przydatne jako program uruchamiający aplikacje.
https://tools.suckless.org/dmenu/ || dmenu
 • dmenu-extended — Rozszerzenie do dmenu do szybkiego otwierania plików i folderów.
https://github.com/markjones112358/dmenu-extended || dmenu-extended-gitAUR
 • dswitcher — Przełącznik okien oparty na dmenu, który działa niezależnie od przestrzeni roboczej lub minimalizacji.
https://github.com/Antithesisx/dswitcher || dswitcher-gitAUR
 • fuzzel — Program uruchamiający aplikacje dla kompozytorów Wayland opartych na wlroots, podobny do trybu `drun` rofi.
https://codeberg.org/dnkl/fuzzel || fuzzel
 • Gmrun — Lekki program uruchamiający aplikacje oparty na GTK, z możliwością uruchamiania programów w terminalu i innymi przydatnymi funkcjami.
https://sourceforge.net/projects/gmrun/ || gmrun
 • GNOME Do — Program uruchamiający aplikacje inspirowany Quicksilver z wieloma wtyczkami, pierwotnie opracowany dla pulpitu GNOME.
https://do.cooperteam.net/ || gnome-doAUR
 • Gnome-Pie — Okrągły program uruchamiający aplikacje (menu kołowe) dla systemu Linux. Składa się z kilku ciast, z których każde składa się z wielu plasterków.
https://simmesimme.github.io/gnome-pie.html || gnome-pie
 • higgins — Niezależny od pulpitu program uruchamiający aplikacje, wyszukiwarka plików, kalkulator i inne. Oparty na wtyczkach, swobodnie i łatwo rozszerzalny za pomocą wtyczek napisanych przez użytkownika
https://github.com/kokoko3k/higgins || higgins-gitAUR
 • j4-dmenu-desktop — Bardzo szybki program uruchamiający aplikacje dmenu.
https://github.com/enkore/j4-dmenu-desktop || j4-dmenu-desktop
 • jgmenu — Proste, niezależne, nowocześnie wyglądające menu X11, zaprojektowane do pisania skryptów, rysowania i dostosowywania.
https://github.com/johanmalm/jgmenu || jgmenu
 • Kupfer — Wygodne narzędzie poleceń i dostępu dla pulpitu GNOME, które może uruchamiać aplikacje, otwierać dokumenty i uzyskiwać dostęp do różnych typów obiektów oraz wykonywać na nich działania.
https://kupferlauncher.github.io/ || kupfer
 • launch — Proste polecenie do uruchamiania aplikacji z emulatora terminala.
https://github.com/silverhammermba/launch || launch-cmdAUR
 • Launchy — Bardzo popularny wieloplatformowy program uruchamiający aplikacje z systemem opartym na wtyczkach, który zapewnia dodatkowe funkcje.
https://www.launchy.net/ || launchy
 • Lighthouse — Proste skryptowalne wyskakujące okno dialogowe do uruchomienia na X.
https://github.com/emgram769/lighthouse || lighthouse-gitAUR
 • nwg-drawer — Szuflada aplikacji oparta na GTK, zaprojektowana dla kompozytora Sway.
https://github.com/nwg-piotr/nwg-drawer || nwg-drawerAUR
 • nwg-menu — Oparte na GTK menu aplikacji zaprojektowane dla kompozytora Sway.
https://github.com/nwg-piotr/nwg-menu || nwg-menuAUR
 • rofi — Przełącznik wyskakujących okienek z grubsza oparty na superswitcher, wymagający jedynie xlib i pango.
https://github.com/davatorium/rofi/ || rofi
 • rlaunch — Niezwykle szybki i lekki program uruchamiający aplikacje podobne do dmenu, napisany w języku Rust
https://github.com/PonasKovas/rlaunch || rlaunchAUR
 • Synapse — Semantyczny program uruchamiający napisany w Vala, którego można używać do uruchamiania aplikacji, a także znajdowania i uzyskiwania dostępu do odpowiednich dokumentów i plików za pomocą silnika Zeitgeist.
https://launchpad.net/synapse-project || synapse
 • Ulauncher — Nowoczesny i błyszczący program uruchamiający, który zapewnia rozmyte wyszukiwanie, rozszerzenia i motywy
https://ulauncher.io/ || ulauncherAUR
 • vonal — Nowoczesne, konfigurowalne menu globalne z nieograniczającym systemem wtyczek napisanym w języku Rust
https://github.com/fxdave/vonal-rust || vonal-binAUR
 • wofi — Oparty na GTK przełącznik wyskakujących okien dla kompozytorów Wayland, takich jak sway. Zainspirowany przez rofi.
https://hg.sr.ht/~scoopta/wofi || wofi
 • wmenu — Dynamiczne menu dla kompozytorów Wayland opartych na Sway i wlroots. Zapewnia natywny dla Wayland zamiennik dmenu, który zachowuje wygląd i działanie dmenu
https://git.sr.ht/~adnano/wmenu || wmenu
 • yofi — Minimalistyczne menu dla kompozytorów opartych na Wayland.
https://github.com/l4l/yofi || yofiAUR
 • tofi — Malutkie dynamiczne menu, szybki i prosty zamiennik dmenu/rofi dla kompozytorów Wayland takich jak sway.
https://github.com/philj56/tofi || tofiAUR

Edytory menu aplikacji

 • Alacarte — Dodawanie lub usuwanie aplikacji z menu głównego.
https://gitlab.gnome.org/GNOME/alacarte || alacarte
 • AppEditor — Edycja wpisów aplikacji w menu aplikacji.
https://github.com/donadigo/appeditor || appeditor-gitAUR
 • Ezame — Edytor plików pulpitu i menu.
https://github.com/linux-man/ezame || ezameAUR
 • KMenuEdit — Edytuj jeden z programów uruchamiających aplikacje KDE. Część plasma.
https://invent.kde.org/plasma/kmenuedit || kmenuedit
 • lxmed — Edytor menu aplikacji napisany w Javie.
https://sourceforge.net/projects/lxmed/ || lxmedAUR
 • MenuLibre — Zaawansowany edytor menu zapewniający nowoczesne funkcje w przejrzystym, łatwym w użyciu interfejsie.
https://launchpad.net/menulibre || menulibreAUR
 • Meow — Edytor menu aplikacji napisany w Javie.
https://pnmougel.github.io/meow/ || meow-binAUR
 • Mozo — Zmiana aplikacji wyświetlanych w menu głównym.
https://github.com/mate-desktop/mozo || mozo

Programy do ustawiania tapet

Zobacz także Wikipedia:Wallpaper (computing).

 • bgs — Niezwykle szybki i mały program do ustawiania tła dla X oparty na imlib2.
https://github.com/Gottox/bgs/ || bgs-gitAUR
 • esetroot — Główny program do ustawiania tła Eterm, pakowany osobno.
http://www.eterm.org/ || esetrootAUR
 • feh — Lekka i wydajna przeglądarka obrazów, która może być również używana do zarządzania tapetami pulpitu.
https://feh.finalrewind.org/ || feh
 • Fondo — Znajdź wiele najpiękniejszych tapet z Unsplash.com.
https://github.com/calo001/fondo || fondoAUR
 • habak — Aplikacja do zmiany tła.
https://fvwm-crystal.sourceforge.io/ || habakAUR
 • Hanabi — Tapeta na żywo dla GNOME.
https://github.com/jeffshee/gnome-ext-hanabi || gnome-shell-extension-hanabi-gitAUR
 • Hidamari — Tapeta wideo dla systemu Linux. Napisana w języku Python.
https://github.com/jeffshee/hidamari || hidamariAUR
 • hsetroot — Narzędzie do tworzenia kompozycji tapet.
https://packages.debian.org/sid/hsetroot || hsetroot
 • HydraPaper — Narzędzie GTK do ustawiania dwóch różnych teł dla każdego monitora w środowisku GNOME.
https://gabmus.gitlab.io/HydraPaper/ || hydrapaper-gitAUR
 • Hyprpaper — Hyprpaper to niesamowicie szybkie narzędzie do tapet wayland z kontrolą IPC.
https://github.com/hyprwm/hyprpaper || hyprpaper-gitAUR
 • LiveWallpaper — Animowane tapety 3D.
https://launchpad.net/livewallpaper || livewallpaperAUR
 • mpvpaper — Program do tworzenia tapet wideo dla kompozytorów wayland opartych na wlroots.
https://github.com/GhostNaN/mpvpaper || mpvpaperAUR
 • Nitrogen — Szybka i lekka przeglądarka i ustawiacz tła pulpitu dla okien X.
https://github.com/l3ib/nitrogen || nitrogen
 • oguri — Demon animowanych tapet dla kompozytorów Wayland.
https://github.com/vilhalmer/oguri || oguri-gitAUR
 • pacwall — Tapeta na żywo, która pokazuje wykres zależności i stan zainstalowanych pakietów.
https://github.com/Kharacternyk/pacwall || pacwall-gitAUR
 • pybgsetter — Multi-backend (hsetroot, Esetroot, habak, feh) do ustawiania tapety pulpitu.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=88997 || pybgsetterAUR
 • pywal — Zmienia tapetę i tworzy pasujące schematy kolorów dla różnych aplikacji (rofi, i3, terminale)
https://github.com/dylanaraps/pywal || python-pywal
 • swaybg — Narzędzie do tapet dla kompozytorów Wayland.
https://github.com/swaywm/swaybg || swaybg
 • swww — Wydajny demon animowanych tapet dla wayland, kontrolowany w czasie wykonywania.
https://github.com/Horus645/swww || swwwAUR
 • Variety — Zmienia tapetę w regularnych odstępach czasu przy użyciu obrazów określonych przez użytkownika lub pobranych automatycznie.
https://peterlevi.com/variety/ || variety
 • Xlivebg — Struktura tapet na żywo i kolekcja tapet na żywo dla systemu okien X.
http://nuclear.mutantstargoat.com/sw/xlivebg/ || xlivebgAUR
 • xwallpaper — Minimalistyczne narzędzie do ustawiania tapet dla X.
https://github.com/stoeckmann/xwallpaper || xwallpaper
Wskazówka: Aby uniknąć instalowania więcej niż jednego pakietu, można użyć narzędzia display z imagemagick lub gm display z graphicsmagick. Np.: display -backdrop -background '#3f3f3f' -flatten -window root obraz.

Pagery dla wirtualnych pulpitów

Zobacz także Wikipedia:Pager (GUI).

 • bbpager — Dokowalny pager dla blackbox i innych menedżerów okien.
https://sourceforge.net/projects/bbtools/ || bbpager
 • fbpager — Pager pulpitu dla Fluxbox.
http://www.fluxbox.org/fbpager || fbpager-gitAUR
 • IPager — Konfigurowalny pager z przezroczystością, pierwotnie opracowany dla Fluxbox.
http://useperl.ru/ipager/index.en.html || ipagerAUR
 • Netwmpager — Pager kompatybilny z NetWM/EWMH.
https://sourceforge.net/projects/sf-xpaint/files/netwmpager/ || netwmpagerAUR

Widżety pulpitu

 • gDesklets — System do przenoszenia mini programów (desklets) na pulpit.
https://launchpad.net/gdesklets || gdeskletsAUR
 • KRuler — Wyświetla na ekranie linijkę mierzącą piksele. Część kde-graphics.
https://apps.kde.org/kruler/ || kruler

Powiadomienia na pulpicie

Zobacz: Serwery powiadomień.

Menedżery schowka

Zobacz Clipboard#Managers.

Interfejs wylogowania

 • clearine — Piękny interfejs wylogowania dla menedżera okien X11
https://github.com/okitavera/clearine || clearine-gitAUR
 • nwg-bar — Konfigurowalny pasek przycisków dla kompozytorów opartych na wlroots.
https://github.com/nwg-piotr/nwg-bar || nwg-barAUR
https://launchpad.net/oblogout || oblogout-py3-gitAUR
 • wlogout — Menu wylogowania dla wayland
https://github.com/ArtsyMacaw/wlogout || wlogoutAUR