Skype (Български)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

Инсталация

За да инсталрите Skype, трябва да включите community repository в /etc/pacman.conf.

Сменете секцията:

#[community]
# Add your preferred servers here, they will be used first
#Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

на:

[community]
# Add your preferred servers here, they will be used first
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Вече можете да инсталирате Skype със следната команда:

# pacman -S skype

64-битова иснталация

Понеже Skype има само 32-нитов binary, няма официален пакет за x86_64 за Arch. Можете да иснталирате bin32-skype от AUR като алтернатива.

Звук в Skype

Новите версии на Skype (2.0+) имат native поддръжка за ALSA , по-старите версии подържат deprecated OSS.

Звук в Skype с ALSA (2.0+)

Звукът би трябвало да работи без допълнителни настройки. Ако не, можете да изеберете звуково устройство в настройките на Skype. Ако Skype блокира вашето звуково устройство, добавете следното в ~/.asoundrc

pcm.dmixout {
  # Just pass this on to the system dmix
  type plug
  slave {
     pcm "dmix"
  }
}

След това стартирайте Skype, отидете в звуковите настройки и изберете dmixout като speaker- и ringingdevice.