Skype (Українська)

From ArchWiki
Jump to: navigation, search

Skype

Skype - безкоштовне програмне забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), а також платні послуги для зв'язку з абонентами звичайної телефонної мережі. Можлива організація конференц-зв'язку (до 25 абонентів, включаючи ініціатора), передача текстових повідомлень і файлів, а також відеозв'язок.

Встановлення Skype

Для інсталювання Skype ви повинні в файлі /etc/pacman.conf додати репозиторій [community]:

[community]
# Add your preferred servers here, they will be used first
Include = /etc/pacman.d/mirrorlist

Тепер можна інсталювати Skype:

# pacman -S skype

Інсталяція на 64-бітних системах

Skype пропонується тільки в якості пакета для 32-бітних систем, і тому не існує пакетів в офіціальних репозиторіях для x86_64. Попри це, Ви можете інсталювати 32-bit Skype з AUR, або Ви можете інсталювати його вручну, виконавши наступні команды: Спочатку, створюємо робочую директорію:

$ cd ~ && mkdir temp-skype-install

Видаляемо всі попередні версії Skype:

$ sudo rm -rf /usr/share/skype/ && sudo rm -rf /usr/bin/skype

Потім, скачуємо Skype:

$ wget http://www.skype.com/go/getskype-linux-beta-static 
$ tar xvf skype_static-2.1.0.81.tar.bz2 && cd skype_static-2.1.0.81 
Note: Користувачі Kopete, хто хоче використовувати Skype API повинні отримати динамічно зв’язані пакети.

Інсталюємо Skype:

$ sudo mkdir /usr/share/skype/ 
$ sudo mv avatars/ /usr/share/skype/ 
$ sudo mv icons/ /usr/share/skype/ 
$ sudo mv lang/ /usr/share/skype/ 
$ sudo mv sounds/ /usr/share/skype/ 
$ sudo mv skype /usr/bin/ 

Та видаляемо робочу директорію:

$ cd ~ && rm -rf temp-skype-install
Note: Ви можете використати сценарій, котрий робить усе вище описане автоматично: $ wget http://tinyurl.com/arch-skype-install -O-
Note: Також Вам необхідні 32-bit бібліотеки, які можна отримати: # pacman -S lib32

Звук в Skype

Останні версії Skype (2,0 +) мають вбудовану підтримку ALSA, більш ранні версії підтримують тільки застарілі OSS.

Skype ALSA Sound (2.0+)

В ідеалі, звук повинен працювати "з коробки", якщо ви не можете вибрати звуковий пристрій для використання в Skype або якщо Ви маєте проблеми зі Skype: він блокує звуковий пристрій, то Вам потрібно тільки додадти наступні строки в Ваш ~/.asoundrc :і

 pcm.dmixout {
 # Just pass this on to the system dmix
 type plug
 slave {
   pcm "dmix"
  }
 }

Після цього Вы можете запустити Skype, піти в опції аудіо та оберіть dmixout в якості оратора і ringing device.

Skype-OSS Sound (Pre-2.0)

Если у вас есть последняя версия Skype, то OSS не будет работать, что и не нужно; посмотрите на "важные заметки" в начале этой страницы. Вариант B предпочтительнее, чем другие варианты. При варианте B можно использовать Skype и другие программы воспроизведения звука тоже. При варианте C вы можете сделать это, но вариант B проще в настройке.

А. С OSS или эмуляция OSS в ядре для ALSA

Запустіть "Skype" та переконайтеся, що інші програми не використовують Вашу звукову карту. Якщо Ви хочете викристовувати Skype та інші програми, що використовують звук, подивіться на варіант B.

B. Забезпечення роботи ALSA + DMIX в Skype

Для початку, Ви повинні должны заінсталювати пакет alsa-oss з репозиторія:

# pacman -S alsa-oss

Додайте наступні строки в "~ /.asoundrc" (файл ".asoundrc" у Вашому домашньому каталозі). Якщо файл не існує, просто створіть його!:

Note: Велика подяка за це Lorenzo Colitti!
# .asoundrc to use skype at the same time as other audio apps like xmms
#
# Successfully tested on an IBM x40 with i810_audio using Linux 2.6.15 and
# Debian unstable with skype 1.2.0.18-API. No sound daemons (asound, esd, etc.)
# running. However, YMMV.
#
# For background, see:
#
# https://bugtrack.alsa-project.org/alsa-bug/view.php?id=1228
# https://bugtrack.alsa-project.org/alsa-bug/view.php?id=1224
#
# (C) 2006-06-03 Lorenzo Colitti - http://www.colitti.com/lorenzo/
# Licensed under the GPLv2 or later
pcm.skype {
  type asym
  playback.pcm "skypeout"
  capture.pcm "skypein"
} 
pcm.skypein {
 # Convert from 8-bit unsigned mono (default format set by aoss when
 # /dev/dsp is opened) to 16-bit signed stereo (expected by dsnoop)
 #
 # We can't just use a "plug" plugin because although the open will
 # succeed, the buffer sizes will be wrong and we'll hear no sound at
 # all.
 type route
 slave {
   pcm "skypedsnoop"
   format S16_LE
 }
 ttable {
   0 {0 0.5}
   1 {0 0.5}
 }
}
pcm.skypeout {
 # Just pass this on to the system dmix
 type plug
 slave {
   pcm "dmix"
  }
}
 pcm.skypedsnoop {
  type dsnoop
  ipc_key 1133
  slave {
    # "Magic" buffer values to get skype audio to work
    # If these are not set, opening /dev/dsp succeeds but no sound
    # will be heard. According to the alsa developers this is due
    # to skype abusing the OSS API.
    pcm "hw:0,0"
    period_size 256
    periods 16
    buffer_size 16384
   }
  bindings {
    0 0
  }
 }

Якщо післе цього Ви побачите повідомлення про помилку:

The dmix plugin supports only playback stream

Тоді додайте наступне в Ваш .asoundrc:

pcm.asymed {
    type asym
    playback.pcm "dmix"
    capture.pcm "dsnoop"
}
pcm.!default {
    type plug
    slave.pcm "asymed"
}

Тепер запускайте Skype, таким чином, кожен раз, коли Ви хочете його використоувати:

# ALSA_OSS_PCM_DEVICE="skype" aoss skype

При желании вы можете создать сценарий, для запуска Skype:

В режимі суперкорстувача, створіть файл: /usr/bin/askype:

# Little script to run Skype correctly using the modified .asoundrc
# See: https://wiki.archlinux.org/index.php/Skype for more information!
#
# Questions/Remarks: profox@debianbox.be 
ALSA_OSS_PCM_DEVICE="skype" aoss skype

Тепер запевніться, що кожен користувач має права на виконання файла:

# chmod a+x /usr/bin/askype

Вы також можете виправити пункт меню, щоб Ви могли запускати Skype з меню WM: Відредагуйте файл: /usr/share/applications/skype.desktop

[Desktop Entry]
Name=Skype
Comment=P2P software for high-quality voice communication
Exec=askype
Icon=skype.png
Terminal=0
Type=Application
Encoding=UTF-8
Categories=Network;Application;

Інколи для запуска Skype потрібен час, але як тільки він запуститься все повинно працювати!

C. Використання OSS эмуляції oss2jack

Oss2jack це ще один спосіб для OSS эмуляції без використання ALSA напряму. Замість цього, oss2jack сстворює пристрій OSS, що JACK (Jack Audio Connection Kit) потім виводить на стандартний пристрій ALSA. Для отримання додаткової інформації з налаштування, будь ласка, зверніться до Allow_multiple_programs_to_play_sound_at_once#ALSA_with_oss2jack.